Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

2006 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 46

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 / Стр.8 / Стр.9 / Стр.10 / Стр.11 / Стр.12 / Стр.13 / Стр.14 / Стр.15 / Стр.16 / Стр.17 / Стр.18 / Стр.19 / Стр.20 / Стр.21 / Стр.22 / Стр.23 / Стр.24 / Стр.25 / Стр.26 / Стр.27 / Стр.28 / Стр.29 / Стр.30 / Стр.31 / Стр.32 / Стр.33 / Стр.34 / Стр.35 / Стр.36 / Стр.37 / Стр.38 / Стр.39 / Стр.40 / Стр.41 / Стр.42 / Стр.43 / Стр.44 / Стр.45 / Стр.46 / Стр.47 / Стр.48 / Стр.49 / Стр.50 / Стр.51 / Стр.52 / Стр.53 / Стр.54 / Стр.55 / Стр.56 / Стр.57 / Стр.58 / Стр.59 / Стр.60 / Стр.61 / Стр.62 / Стр.63 / Стр.64 / Стр.65 / Стр.66 / Стр.67 / Стр.68 / Стр.69 / Стр.70 / Стр.71 / Стр.72 / Стр.73 / Стр.74 / Стр.75 / Стр.76 / Стр.77


Про передачу об'єктів соціальної інфраструктури ВП "Южноукраїнська ДЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" до комунальної власності територіальної громади м. Южноукраїнська Миколаївської області

Про затвердження Плану заходів Міністерства аграрної політики України щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 N 243-р "Про затвердження заходів щодо виконання у 2006 році Плану дій Україна - ЄС"

Про реорганізацію державного підприємства "Південний науково-технічний центр по апробації і впровадженню нової техніки і технологій"

Про внесення змін до наказу ДСА України від 10 квітня 2006 р. N 33

Методичні рекомендації з питань залучення та використання міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і звітування про результати цієї роботи

Про втрату чинності наказу Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Штабу Цивільної оборони України від 19.08.9...

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 25.04.2005 N 242

Про втрату чинності наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.05.2000 N 100

Про внесення змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Про затвердження Інструкції з планування та використання тимчасово зарезервованого повітряного простору та умовних маршрутів обслуговування повітряного руху

Щодо питань організації діяльності архіву та експертної комісії Мінпромполітики України

Про затвердження Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на продукцію для підприємств машинобудівного комплексу

Про припинення діяльності державного малого підприємства "Технопром"

Щодо встановлення форми і періодичності здійснення контролю за якістю медичного імунобіологічного препарату "Очищений туберкулін у стандартному розведенні (алерген туберкульозний очищений рідкий у стандартному розведенні для внутрішньошкірного застос...

Про затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики України погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2006 році

Про затвердження Змін і доповнень до Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства

Про заходи щодо підвищення рівня екологічної безпеки у вугільнодобувних регіонах

Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-13-98

Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 28.09.2005 N 175 "Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення""

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Медівіт" (Дніпропетровська область)

Про створення спортивного комітету Міністерства вугільної промисловості України

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "СІАМ" (м. Київ)

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 04.05.2006 N 102/155

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ПП "Мрія" (Одеська область)

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземного суб'єкта господарської діяльності

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Українська Національна Транспортна Компанія" (Одеська область)

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про внесення змін до наказів Міністерства економіки України від 20.04.2006 N 102/141, від 20.04.2006 N 102/142, від 05.05.2006 N 102/162, від 06.05.2006 N 102/163, від 06.05.2006 N 102/164

Про затвердження Положення про порядок надання Фондом соціального захисту інвалідів одноразової матеріальної допомоги інвалідам

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про затвердження табеля оснащення фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій (у т. ч. амбулаторій загальної практики - сімейної медицини) та підрозділів первинної медико-санітарної допомоги лікувально-профілактичних закладів

Про затвердження складу ліцензійної комісії з ліцензування провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

Про визнання наказу Мінстату України від 05.10.92 р. N 160 таким, що втратив чинність

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Методичні вказівки з обстеження металевих та залізобетонних порталів відкритих розподільчих установок напругою 35-750 кВ"

Про внесення змін до граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються з...

Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Про встановлення строку виконання операцій з ремонту і відновлення деяких видів спеціальної техніки військового та космічного призначення, її складових частин на митній території України і за її межами

Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

Про втрату чинності наказу Держкомзв'язку України від 02.02.98 N 25

Про втрату чинності деяких наказів Державного комітету зв'язку та інформатизації України

Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо проведення конкурсу з визначення інвесторів для реалізації проектів розвитку підприємств морської транспортної галузі, що входять до сфери управління Мінтрансзв'язку

Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

Щодо права на бюджетне відшкодування при оплаті товару шляхом проведення зустрічних поставок товарів

Щодо застосування окремих норм Закону

Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету за КПКВ 2801280 "Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах" на 2006 рік

Про заходи щодо ліквідації Державного департаменту рибного господарства та Державного департаменту продовольства

Про затвердження розподілів коштів державного бюджету за КПКВ 2801280 "Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах", передбачених помісячним розписом державного бюджету на квітень та травень ...

Щодо порядку оподаткування ПДВ імпортованого природного газу

Щодо встановлення ліміту каси на торговельному підприємстві, що має декілька відокремлених підрозділів

Про затвердження Класифікатора державного майна та розроблення нової версії автоматизованої системи "Юридичні особи"

Стосовно звернення Державної митної служби України від 19.04.06 N 11/4-14/4278

Щодо порядку зарахування балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти

Щодо перерахунку встановленого ліміту залишку готівки в касі

Щодо поширення дії статті 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення на суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб

Щодо переліку товарів, які ввозяться ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"

Про анулювання реєстрації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

Про деякі питання торгівлі окремими видами цукрової продукції

Про утворення у складі міністерства Департаменту харчової промисловості і Департаменту рибного господарства

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України

Про створення відокремлених структурних підрозділів Керченського морського технологічного інституту

Про організацію та контроль виконання у 2006 році Плану дій Україна - ЄС

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 22.11.2005 N 625

Про затвердження Порядку відбору завдань (проектів) Національної програми інформатизації на конкурсних засадах

Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року N 118-р "Про затвердження плану заходів щодо боротьби з грипом серед населення та запобігання виникненню його пандемії"

Аналіз функціонування паливно-енергетичного комплексу протягом осінньо-зимового періоду 2005/2006 року та План комплексних заходів з визначенням необхідних робіт до осінньо-зимового періоду 2006/2007 року

Про затвердження переліку звітної документації головних позаштатних спеціалістів з народної і нетрадиційної медицини органів охорони здоров'я

Про розподіл ламп для фототерапії новонароджених, закуплених у централізованому порядку у 2006 році

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ДАК "Титан" (Автономна Республіка Крим)

Про створення Референс-центру з молекулярної діагностики інфекційних хвороб МОЗ України

Про надіслання розпорядження Кабінету Міністрів України

Про постанову Кабінету Міністрів України

Щодо орієнтовних цін на окремі види паперової продукції, які існують у провідних виробників

Щодо проведення в м. Києві міжнародного медіафоруму "Україна на інформаційній карті світу"

Щодо призупинення дії спеціальної санкції

Щодо скасування дії спеціальної санкції

Щодо визначення бази оподаткування ПДВ

Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах та порядку формування вікових груп на наступний навчальний рік

Про реєстрацію договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах

Щодо складання звітів за формою статистичної звітності N 531

Щодо сплати частини прибутку (доходу) за результатами I кварталу 2006 року

Про введення в обіг пам'ятної монети "Близнюки"

Про введення в обіг пам'ятної монети "Близнюки"

Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 14.07.2003 N 216 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інструкцій щодо їх заповнення"

Про виключення підприємства ТОВ ТД "Фіштрейд" з Реєстру підприємств-резидентів, до товарів яких не застосовуються заборони та обмеження, установлені нормативно-правовими актами Державної митної служби України

Про затвердження персонального складу групи з керівництва пуском гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС

Про створення комісії з підготовки до затоплення відвідного каналу Ташлицької ГАЕС

Про вирішення фінансових питань

Питання робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель у Київській області

Про затвердження Положення про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України

Про офіційні (облікові) курси банківських металів

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про заходи щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей Київської області у 2006 році

Щодо відміни дії заборони перевезень

Щодо відміни дії заборони перевезень

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками комунального підприємства "Водгосп" Василівської районної ради Василівського району Запорізької області та Василівською районною радою Василівського району Запорізької області

Про впорядкування фінансування за рахунок коштів Державного бюджету

Про утворення Комісії з проведення переговорів з Федерацією профспілок України з питань, пов'язаних з підвищенням цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються та надаються населенню

Про затвердження Порядку повернення у 2006 році безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості (крім вугледобувних) для погашення заборгованості з виплати заробітної плати

Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для студентів та учнів

Про затвердження Порядку використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для придбання сучасних технічних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін

Про затвердження Порядку використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості

Про внесення змін до наказу від 23.06.2005 р. N 231

Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2005/2006 навчального року

Про затвердження Заходів щодо запобігання ранньому соціальному сирітству на 2006-2007 роки

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27.04.2006 р. N 251

Про внесення змін до наказів Мінагрополітики від 25.04.2006 року N 210 та від 11.11.2005 року N 626

Про видачу та скасування свідоцтв про визнання підприємства декларантом

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства

Про внесення змін до наказу Міністерства від 16.08.2001 N 178

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.01.2006 N 26 "Про розподіл санітарних автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплених у централізованому порядку у 2005 році"

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) дезінфекційних засобів

Щодо оподаткування винагороди (плати) за виконані зобов'язання за договором доручення

Щодо надання роз'яснень

Щодо надання роз'яснень

Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства Харківський науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань

Про передприватизаційну підготовку підприємств

Про виконання плану розміщення акцій ВАТ "Кривий Ріг "Цемент" (код за ЄДРПОУ 00292923)

Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через ДАК "НМАЦ"

Про затвердження Положення про виплату матеріальної винагороди диференційованих показників та її розмірів за ефективне управління державним майном державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації, та підп...

Про затвердження Загальної методики визначення економії витрат на теплоспоживання

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 18.10.97 N 515

Про внесення доповнень до Статуту Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості України

Про затвердження Тимчасової технологічної схеми взаємодії підрозділів Київської регіональної митниці і залізничних станцій м. Києва при переміщенні через митний кордон України товарів (вантажів) у вантажних залізничних поїздах

Про затвердження заходів щодо зниження захворюваності на інфекційні хвороби працівників підвідомчих підприємств і організацій

Про забезпечення виконання Цільового плану Україна-НАТО на 2006 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про офіційні (облікові) курси банківських металів

Про проведення громадських слухань у районах та мікрорайонах м. Києва

Про затвердження Порядку передання відділами реєстрації актів цивільного стану органам праці та соціального захисту населення інформації про громадян, які померли

Про внесення змін до Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна

Про міжвідомчу робочу групу з аналізу основних показників економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, розроблення заходів з нарощування доходів бюджету на відповідній території та стимулювання ...

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 16.06.2005 N 3789/05

Про продовження терміну продажу акцій ВАТ "Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури" (код за ЄДРПОУ 14308428)

Про затвердження форми ведення Державного реєстру культурних цінностей та зразка свідоцтва про включення культурної цінності до Державного реєстру культурних цінностей

Про проект ДБН "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)"

Про створення резерву антиретровірусних препаратів в Українському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом

Про забезпечення виконання Плану заходів щодо виконання у 2006 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки та Плану заходів щодо виконання у 2006 році Державної програми інформування г...

Щодо припинення дії реєстраційного посвідчення

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали

Про зміни у складі Координаційної ради з питань Комплексної програми "Цукровий діабет"

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 24.01.2006 N 28

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали

Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення роботи з добору та вивчення кандидатів для проходження військової служби за контрактом особами рядового, сержантського і старшинського складу в Державній прикордонній службі України

Про затвердження індикативних цін на карбамід та аміак, що експортуються з України у другій половині травня 2006 року

Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України

Про постанову Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 329 "Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів"

Щодо зміни назви санітарних сертифікатів

Щодо продовження дії антидемпінгових заходів

Щодо порядку митного оформлення і оподаткування особистих речей і товарів, що ввозяться громадянами на митну територію Латвії

Про надсилання інформації Мінекономіки

Про включення товару, що містить об'єкти інтелектуальної власності, до реєстру Держмитслужби

Про затвердження індикативних цін на карбамід та аміак, що експортуються з України у другій половині травня 2006 року

Щодо направлення експортних і транзитних вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом, до пункту пропуску "Нові Яриловичі - Нова Гута"

Щодо надання пропозицій

Про заборону ввезення в Україну з адміністративної території (земля північний Рейн-Вестфалія) Федеративної Республіки Німеччини свиней, продуктів та сировини з них

Щодо відображення сум від'ємного значення об'єкта оподаткування та сумнівної, безнадійної заборгованості в деклараціях з податку на прибуток підприємства

Про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Про Закон України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна"

Щодо надання роз'яснень

Щодо проведення ветеринарної експертизи на ринку

Щодо кадрових призначень

Щодо народних депутатів, які є власниками підприємств

Щодо оподаткування доходів громадян України, які працюють за трудовим договором у Російській Федерації

Про внесення змін та доповнень до Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затверджен...

Про затвердження Порядку надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива

Про затвердження Методичних рекомендацій по заповненню звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП та додатка до нього за формою Ф14

Про внесення змін до Порядку надходження до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності коштів, одержаних від сум фіксованого сільськогосподарського податку та єдиного податку, їх обліку та використання, затвердженого постановою ...

Про внесення змін до постанови правління Фонду від 03.03.2006 р. N 5 "Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих оздоровчих закладах на 2006 рік"

Про внесення змін до Інструкції про порядок забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Про виконання бюджету Фонду за 2005 рік

Про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за перший квартал 2006 року

Про визнання обраними народними депутатами України Рижука С.М., Кальцева С.Ф., Лещинського О.М., Галуненка О.В., Кравченка С.І.

Про відмову від депутатських мандатів Саратова В.В., Добкіна М.М., Близнюка А.М., Салигіна В.В., Демьохіна В.А.

Про реєстрацію народних депутатів України, обраних 26 березня 2006 року

Про проект державних будівельних норм "Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями"

Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Проведення берегоукріплювальних робіт на острові Зміїний"

Про результати натурних обстежень роботи поквартирних систем опалення з використанням газового обладнання багатоквартирних житлових будинків та пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази

Про включення до переліку об'єктів експериментального будівництва 41-поверхового громадського центру по вул. Шолуденка та 31-поверхового офісного будинку у складі багатофункціонального комплексу по вул. Ползунова у м. Києві

Про проект національного стандарту "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови"

Про схвалення техніко-економічного обґрунтування створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" по вул. Січневого повстання, 28 - 30 у м. Києві

Про затвердження Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення"

Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

Про розгляд проекту Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання в користування каналів електрозв'язку

Про затвердження проекту Положення про порядок надання висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для телерадіомовлення

Щодо проведення засідання Комісії 08.06.2006 року

Про розгляд заяв кандидатів на включення до складу Громадської ради при Національній комісії з питань регулювання зв'язку України

Про видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 01.09.2005 N 4095/05

Про організацію роботи щодо переведення до відомчої звітності Фонду державного майна України державних статистичних спостережень з питань приватизації

Про присвоєння звання "Зразковий музей" при навчальному закладі системи Міністерства освіти і науки України

Про видачу та переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу

Про затвердження Вимог щодо подання акціонерними товариствами та іншими емітентами іменних цінних паперів інформації про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів

Про затвердження протокольних рішень сертифікаційних комісій Аудиторської палати України і регіональних відділень АПУ

Про внесення змін до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

Про проект ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України" (на заміну СНиП II-7-81*)

Про відповідність ВАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Петра Порошенка" щодо мінімального обсягу активів ІСІ

Про розгляд проекту Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання в користування каналів електрозв'язку

Про внесення змін до наказу

Інші Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України

Перелік об'єктів авіаційного транспорту України, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Про Положення про Міжвідомчу групу України у Віртуальному Центрі ГУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів

Про призначення В. Матчука головою Рівненської обласної державної адміністрації

Про внесення зміни до Указу Президента України від 17 травня 2006 року N 406

Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу КИСЕНЬ МЕДИЧНИЙ ГАЗОПОДІБНИЙ

Про звільнення В. Червонія з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації

Про внесення змін до Порядку застосування підпунктів 4.3.32 та 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником пода...

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг

Про внесення змін до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. N 712

Про виділення коштів для проведення невідкладних аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків пориву на напірному каналізаційному колекторі у м. Керчі

Про передачу будівлі у м. Пологи в державну власність

Про підписання Угоди про виконання стратегічного завдання між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки для виконання програми протидії корупції та забезпечення верховенства права

Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарських засобів

Про передачу будівель у м. Кіровограді в державну власність

Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції приміщень діоксинового центру та клініки Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя та закупівлі обладнання

Про відзначення державними нагородами України

Про відзначення державними нагородами України

Про нагородження В. Кидоня орденом "За мужність"

Про призначення В. Куліша головою Чернівецької обласної державної адміністрації

Про призначення О. Рибачука секретарем Політичної ради при Президентові України

Про звільнення А. Матвієнка з посади заступника Глави Секретаріату Президента України

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 137

Про передачу нерухомого майна у смт Червоноармійську

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про перевезення військових вантажів та персоналу через територію України

Про звільнення Дрогомирецького В.В. з посади заступника Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Про затвердження Технічних актів перемаркування стаціонарної парової турбіни К-300-240 та парового стаціонарного котла ТПП-210/ПП950/255ж/ енергоблока N 8 Зміївської ТЕС ВАТ "Центренерго"

Про затвердження Положення про Громадську колегію при ДПА України

Про створення Комісії з питань відчуження та списання державного майна

Про утворення комісії з приватизації державного житлового фонду Міністерства економіки України

Про затвердження Розподілу коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2006 рік, що спрямовуються для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку, та інших документів щодо здешевлення вартос...

Про затвердження Переліку національних показників моніторингу й оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та Інструкції щодо визначення цих показників

Про затвердження Правил авіаційного пошуку та рятування в Україні

Про затвердження робочого проекту "Розширення та реконструкція ПС 330/110/10 "Арциз"

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.07.2003 N 338

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому України від 21 лютого 2006 року N 125 "Про затвердження планових обсягів асигнувань з Державного бюджету України на 2006 рік за бюджетними програмами"

Про реорганізацію Державного підприємства "Первомайськвуглезбут"

Про організацію та контроль виконання Заходів Плану дій Україна-ЄС у 2006 році

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держмитслужби України

Про внесення змін до наказу ФДМУ від 18.06.2004 N 1200 "Про включення до переліку об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку"

Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про офіційні (облікові) курси банківських металів

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками закритого акціонерного товариства "Завиток" міста Києва та адміністрацією закритого акціонерного товариства "Завиток" міста Києва

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Запоріжекскавація" міста Запоріжжя та головою правління відкритого акціонерного товариства "Запоріжекскавація" міста Запоріжжя

Про збереження об'єктів соціальної сфери

Інструкція щодо визначення національних показників моніторингу й оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІД

Про раціональне використання лікарського засобу "Ардуан"

Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей

Щодо продовження терміну дії технічних умов України

Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України ві...

Про підготовку до ратифікації Конвенції про захист прав людини та людської гідності щодо застосування біології та медицини: Конвенції про права людини та біомедицину, яка була підписана Україною 22 березня 2002 року

Про звільнення В. Куліша з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Про надання Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска статусу національного наукового центру

Про надання Державному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили" статусу національного

Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну шин пневматичних гумових для легкових автомобілів походженням з Російської Федерації та Республіки Білорусь

Про порушення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну хутра штучного та полотна ворсового походженням з Республіки Білорусь у зв'язку із закінченням строку їх застосування

Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну з Російської Федерації листів азбестоцементних гофрованих (шиферу)

Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну полотен трикотажних незалежно від країни походження та експорту

Про продовження строку проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну натрій карбоксіметилцелюлози незалежно від країни походження та експорту

Про призначення Г. Москаля Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим

Про звільнення М. Ткача з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації

Про передачу частини будівлі у м. Ялті в державну власність

Про зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. N 665 і N 667

Питання відрахування господарськими організаціями до загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році

Про заяву Черновецького Л.М., обраного народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 26 березня 2006 року

Про внесення зміни до постанови Центральної виборчої комісії від 5 травня 2006 року N 1217

Про реєстрацію народних депутатів України, обраних 26 березня 2006 року

Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності

Щодо порядку виправлення помилок в звітності

Щодо практичної реалізації процедур опломбування цистерн із спиртом та супроводження їх

Про звільнення Ахіджанова Б.Р. з посади заступника Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Про звільнення Глинської Н.В. з посади заступника Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Про призначення Карпюка В.В. заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України

Про звільнення Ігнащенка В.А. з посади заступника Міністра економіки України

Про присвоєння Михайловій Г.П. четвертого рангу державного службовця

Про призначення Мусіної Л.А. заступником Міністра економіки України

Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України з питань визначення родовищ корисних копалин з важковидобувними та виснаженими запасами

Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення судів приміщеннями

Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. N 314

Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік

Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

Про затвердження Порядку використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів

Питання внеску України до Чорнобильського фонду "Укриття"

Щодо надання роз'яснення

Про включення товару, що містить об'єкти інтелектуальної власності, до реєстру Держмитслужби

Про втрату книжки МДП

Про перелік підприємств, які отримали ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних та експорту тютюнових виробів

Щодо запобігання проявів посадових зловживань та хабарництва під час проведення семестрових екзаменів та вступних випробувань

Щодо переліків продукції на 2006 рік

Щодо переліків продукції на 2006 рік

Щодо оподаткування ПДВ операцій по отриманню від нерезидента послуг, які надаються за межами митної території України

Щодо стрілочних переводів

Щодо надання роз'яснень

Щодо надання роз'яснень

Щодо надання роз'яснень

Про спільне ведення гірничих робіт

Про створення в Міністерстві освіти і науки оперативного штабу з питань вступної кампанії 2006 року у вищих і професійно-технічних навчальних закладах

Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)

Про затвердження Положення про Комісію зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Про внесення змін до Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02.08.2004 N 385

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.09.2004 N 444

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.07.2003 N 303

Резолюція 1680 (2006), ухвалена Радою Безпеки на її 5440-му засіданні, 17 травня 2006 року

Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2006/2007 року

Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій зворотного ввезення товарів попередньо вивезених за межі митної території України у митному режимі тимчасового вивезення

Щодо прийняття рішення про приватизацію та визначення дати оцінки

Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

Про ризики, пов'язані із стосунками з Lebanese Media Group та її підрозділами

Щодо митного оформлення комплектних об'єктів

Щодо надання роз'яснень

Про розгляд звернення щодо права на допомогу при народженні дитини

Щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 і від 11 квітня 2002 р. N 483

Про притягнення до відповідальності Т. Скарбовійчук

Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Щодо зняття дії обмеження перевезень N ЦЗМ-14/293(000305) від 17.04.2006

Про притягнення до відповідальності П. Картового

Про притягнення до відповідальності Д. Колесника

Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу АЛТАЙ-ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ

Про внесення змін до переліку органів ліцензування

Про притягнення до відповідальності К. Вознюка

Про поховання колишнього Міністра промисловості будівельних матеріалів Золотарьова А.І.

Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

Резолюція 1679 (2006), ухвалена Радою Безпеки на її 5439-му засіданні, 16 травня 2006 року

Щодо середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності

Про оплату часу додаткових навчальних відпусток працівникам-сумісникам

Щодо розгляду скарги

Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Щодо надання роз'яснення

Про виконання Протоколу про співпрацю

Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

Про внесення зміни до Указу Президента України від 26 вересня 2005 року N 1338

Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Проект розширення доступу до ринків фінансових послуг) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Про митне оформлення діалізаторів

Про призначення В. Логвиненка головою Донецької обласної державної адміністрації

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 / Стр.8 / Стр.9 / Стр.10 / Стр.11 / Стр.12 / Стр.13 / Стр.14 / Стр.15 / Стр.16 / Стр.17 / Стр.18 / Стр.19 / Стр.20 / Стр.21 / Стр.22 / Стр.23 / Стр.24 / Стр.25 / Стр.26 / Стр.27 / Стр.28 / Стр.29 / Стр.30 / Стр.31 / Стр.32 / Стр.33 / Стр.34 / Стр.35 / Стр.36 / Стр.37 / Стр.38 / Стр.39 / Стр.40 / Стр.41 / Стр.42 / Стр.43 / Стр.44 / Стр.45 / Стр.46 / Стр.47 / Стр.48 / Стр.49 / Стр.50 / Стр.51 / Стр.52 / Стр.53 / Стр.54 / Стр.55 / Стр.56 / Стр.57 / Стр.58 / Стр.59 / Стр.60 / Стр.61 / Стр.62 / Стр.63 / Стр.64 / Стр.65 / Стр.66 / Стр.67 / Стр.68 / Стр.69 / Стр.70 / Стр.71 / Стр.72 / Стр.73 / Стр.74 / Стр.75 / Стр.76 / Стр.77


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка