Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

2005 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 61

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 / Стр.8 / Стр.9 / Стр.10 / Стр.11 / Стр.12 / Стр.13 / Стр.14 / Стр.15 / Стр.16 / Стр.17 / Стр.18 / Стр.19 / Стр.20 / Стр.21 / Стр.22 / Стр.23 / Стр.24 / Стр.25 / Стр.26 / Стр.27 / Стр.28 / Стр.29 / Стр.30 / Стр.31 / Стр.32 / Стр.33 / Стр.34 / Стр.35 / Стр.36 / Стр.37 / Стр.38 / Стр.39 / Стр.40 / Стр.41 / Стр.42 / Стр.43 / Стр.44 / Стр.45 / Стр.46 / Стр.47 / Стр.48 / Стр.49 / Стр.50 / Стр.51 / Стр.52 / Стр.53 / Стр.54 / Стр.55 / Стр.56 / Стр.57 / Стр.58 / Стр.59 / Стр.60 / Стр.61 / Стр.62 / Стр.63 / Стр.64 / Стр.65 / Стр.66 / Стр.67 / Стр.68 / Стр.69 / Стр.70 / Стр.71 / Стр.72 / Стр.73


Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про стан виконання законодавства України щодо соціального, медичного та пенсійного забезпечення ветеранів війни і відзначення 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

Резолюція 1587 (2005), ухвалена Радою Безпеки на її 5142-му засіданні, 15 березня 2005 року

Щодо звільнення Фролова В.Д. з посади голови господарського суду Миколаївської області

Про надання роз'яснень

Про рішення щодо скарги ТОВ "Балканінтербуд"

Про затвердження орієнтовного плану проведення засідань колегії на другий квартал 2005 року

Про внесення змін до Митного тарифу України

Про внесення зміни до наказу Міністерства фінансів України від 24.03.03 N 233

Про реорганізацію Буковинської державної медичної академії

Про внесення змін до Положення про приймальники - розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.96 N 384

Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 09.01.2004 N 2349/04

Про призначення Д. Діденка головою Ульяновської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про звільнення С. Мурги з посади голови Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про робочу групу з розроблення концепції утворення та організації діяльності Національного бюро розслідувань України

Про призначення О. Сагана науковим консультантом Президента України

Про звільнення В. Саєнка з посади Керівника Головного управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України - керівника Служби Президента України з питань прийому громадян

Про прийняття-передачу обладнання об'єкта теплопостачання

Про реконструкцію жилого будинку на вул. О.Гончара, 43 у Шевченківському районі

Про прийняття-передачу інженерних мереж, споруд та обладнання комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ"

Про прийняття-передачу зовнішньобудинкових інженерних мереж, споруд та обладнання

Про прийняття-передачу зовнішньобудинкових інженерних мереж, споруд та обладнання

Про прийняття-передачу зовнішньобудинкових інженерних мереж, споруд та обладнання

Про створення комісії щодо прийняття-передачі гуртожитку на вул. Пимоненка, 19/21.

Про прийняття-передачу інженерних мереж, споруд та обладнання Державної госпрозрахункової організації "Житло-Інвест"

Про прийняття-передачу інженерних мереж, споруд та обладнання Державної госпрозрахункової організації "Житло-Інвест"

Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в Промінвестбанку оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульовани...

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля" міста Донецька та спостережною радою відкритого акціонерного товариства "Підприємство ...

Про поховання Огаркова В.І.

Про дозвіл на часткове тимчасове зайняття тротуару в межах будинку на вул. Ярославів Вал, 23 у Шевченківському районі

Про взяття на контроль розбіжностей між найманими працівниками Державного підприємства "Спеціальна воєнізована аварійно-рятувальна частина" Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України міста Полтави та начальником Держ...

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками державного відкритого акціонерного товариства "Центральна збагачувальна фабрика "Маяк" міста Свердловська Луганської області та директором державного відкритого акціонерного товар...

Резолюція 1586 (2005), ухвалена Радою Безпеки на її 5139-му засіданні, 14 березня 2005 року

Про затвердження Положення про Комісію з реалізації тарифної політики Укрзалізниці на перевезення вантажів залізницями України, Порядку встановлення Укрзалізницею тарифів на перевезення транзитних вантажів залізницями України, Правил проведення конку...

Про затвердження складу Тендерного комітету МОЗ України по Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"

Про склад Ліцензійної комісії МОЗ України

Про затвердження Положення про преміювання працівників Держкомархіву Україн

Про виплату доплати за вислугу років працівникам науково-довідкової бібліотеки ЦДА України

Про затвердження Порядку видачі складових галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю 8.150101 "Державна служба" напряму підготовки 1501 "Державне управління"

Про проведення комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства "Редакція інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"

Про проведення комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності державного госпрозрахункового видавничо-поліграфічного підприємства "Зовнішторгвидав України"

Про внесення Змін та доповнень до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2004 N 194 "Щодо встановлення вимог до електронної форми регулярної інформації, яка складається відповідно до Положення про надання регуля...

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Про включення до переліку об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Голови Держкомкордону України

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Щодо визнання таким, що втратив чинність наказу МОЗ України від 25.01.2005 р. N 38

Про визнання недійсною ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Держмитслужби України від 04.02.2003 N 74 і від 08.09.2003 N 598

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Про рішення щодо скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Рома Лтд"

Про рішення щодо скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Альтаїр"

Про призначення іменних стипендій Президента України

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України

Про податок з доходів фізичних осіб

Щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб сум заборгованості із заробітної плати, що виплачується працівнику підприємства за рішенням суду

Про право самозайнятих осіб на податковий кредит

Щодо переліків продукції на 2005 рік

Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного комерційного банку "Прем'єрбанк" (м. Дніпропетровськ)

Щодо застосування податкових соціальних пільг на дітей

Для врахування в роботі

Щодо призупинення дії спеціальної санкції

Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.05 N 143

Щодо застосування спеціальних санкцій

Щодо створення національної системи нумеровання ідентифікаційних карток та внесення змін та доповнень до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій

Щодо перерахування щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) з 1 березня 2005 року

Щодо спільного використання технологічних мереж

Щодо витрат підприємства, пов'язаних з транспортуванням запасів

Щодо збереження поквартирних засобів обліку

Щодо застосування КЕКВ

Про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

Про звільнення В. Балицького з посади голови Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про звільнення В. Ткачука з посади голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення В. Біряка головою Великобілозерської районної державної адміністрації Запорізької області

Про призначення Л. Гольцова головою Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення В. Богуненка головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області

Про призначення Н. Литвин головою Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області

Про призначення О. Кіцена головою Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення В. Хрищенюка головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області

Про призначення В. Василенка представником України у Комісії ООН з прав людини

Про присвоєння рангу державного службовця

Про призначення В. Рудика головою Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області

Про призначення О. Кузя головою Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення В. Черник головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області

Про призначення С. Ознобкіна головою Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області

Про призначення Л. Кривонос головою Великописарівської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення М. Коваленка головою Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення М. Андрієнка головою Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області

Про призначення М. Бузовського головою Кролевецької районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення І. Бортніка головою Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення Ю. Ромашова головою Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення С. Греся головою Липоводолинської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення І. Клименка головою Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області

Про призначення М. Ткаченка головою Лебединської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення С. Браженка головою Буринської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення О. Біловола головою Роменської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення М. Шульги головою Путивльської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення І. Шарая головою Охтирської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення Д. Колесника головою Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення О. Мідяного головою Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення І. Шумеги головою Верховинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області

Про призначення П. Чернишина головою Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення М. Борового головою Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення О. Китасюка головою Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення С. Топтуна головою Краснодонської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення Т. Харка головою Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області

Про призначення А. Олійника головою Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення М. Горошка головою Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області

Про призначення О. Новіцького головою Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення М. Вакуленка головою Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення С. Соловцева головою Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення В. Кирнасівського головою Піщанської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення М. Годзюра головою Знам'янської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення В. Резніка головою Гайворонської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення В. Каричинського головою Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення Г. Тарабанчука головою Крижопільської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення Ю. Полулященка головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення К. Вознюка головою Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення М. Ковтунова головою Слов'яносербської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення О. Небоги головою Маловисківської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення С. Рожкована головою Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення П. Картового головою Оратівської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення П. Малолітка головою Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення Ю. Гриценка головою Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення В. Ланового головою Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення В. Анікеєнка головою Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення О. Ткачука головою Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення Г. Пригеби головою Лутугинської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення В. Гончарова головою Міловської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення В. Волошина головою Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення Ю. Щетиніна головою Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення Ю. Гарбуза головою Марківської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення В. Рацюка головою Ставищенської районної державної адміністрації Київської області

Про призначення В. Томчука головою Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення В. Мельника головою Літинської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення Є. Рибалка головою Сватівської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення В. Кухарчука головою Барської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення В. Уткіна головою Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення С. Шульц головою Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення В. Демченка головою Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення Л. Жданова головою Новгородківської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Методика підготовки доповідної записки Кабінетові Міністрів України (з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері)

Про призначення Л. Орлова головою Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення В. Конюшенка головою Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення С. Степанова головою Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення С. Омельяненка головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про звільнення П. Марцинковського з посади голови Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення Б. Вуйка головою Гагарінської районної державної адміністрації м. Севастополя

Про призначення В. Галичого головою Ленінської районної державної адміністрації м. Севастополя

Про призначення Л. Кислюка головою Шацької районної державної адміністрації Волинської області

Про звільнення В. Семенчука з посади голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення В. Шири з посади голови Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення А. Федотова з посади голови Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення О. Афенкіної з посади голови Тельманівської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення О. Ретівова з посади голови Старобешівської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення М. Костюка з посади голови Красноармійської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення В. Беленця з посади голови Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення І. Овчинникова з посади голови Волноваської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення В. Розумного з посади голови Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення Б. Репухова з посади голови Амвросіївської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення О. Дегтяра з посади голови Першотравневої районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення В. Гончаренка з посади голови Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення В. Красьохи з посади голови Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення М. Гапича з посади голови Добропільської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення В. Данилова з посади голови Артемівської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення О. Куркчи з посади голови Новоазовської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення Г. Горобця з посади голови Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення П. Трояна з посади голови Володарської районної державної адміністрації Донецької області

Про звільнення Л. Горенка з посади голови Красилівської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення В. Мельника з посади голови Летичівської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення М. Сухаря з посади голови Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення С. Тимчука з посади голови Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення В. Данілковича з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення С. Чернявського з посади голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення А. Ліхневського з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення Ю. Кучерявого з посади голови Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення В. Пожалюка з посади голови Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення В. Волощука з посади голови Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення О. Кравцова з посади голови Краснодонської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення В. Хоптяна з посади голови Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення В. Галищука з посади голови Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення Є. Ахромкина з посади голови Перевальської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення Ю. Лінника з посади голови Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення П. Самойлова з посади голови Біловодської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення В. Дворніка з посади голови Волочиської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення М. Дорошенка з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення М. Шпака з посади голови Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення В. Ядухи з посади голови Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення І. Адамця з посади голови Шепетівської районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення В. Кочерги з посади голови Коломацької районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення В. Рябініна з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення О. Смица з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області

Про звільнення М. Михайловського з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення О. Овчарова з посади голови Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення А. Грицишина з посади голови Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення І. Столбового з посади голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення О. Діденка з посади голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення В. Лисоконя з посади голови Антрацитівської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення О. Салтовського з посади голови Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення Л. Мазуренка з посади голови Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення С. Гури з посади голови Слов'яносербської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення О. Кравчука з посади голови Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення Д. Тризни з посади голови Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення В. Пахниця з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення В. Куницького з посади голови Сватівської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення С. Лобаса з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення В. Пересади з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення І. Зубрича з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення С. Круподері з посади голови Троїцької районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення В. Кулика з посади голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення Ю. Кошути з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області

Про внесення доповнень до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 04.09.2003 N 64

Про звільнення М. Карлійчука з посади голови Глибоцької районної державної адміністрації Чернівецької області

Про голову Організаційного комітету з підготовки та проведення 7-ї Європейської міністерської конференції з питань засобів масової інформації

Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітництво

Про призначення Г. Лавренчука головою Перевальської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення І. Кірімова головою Іванківської районної державної адміністрації Київської області

Про призначення І. Шмигельського головою Біловодської районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення Я. Довгополова головою Горохівської районної державної адміністрації Волинської області

Про призначення А. Кривов'язюка головою Рожищенської районної державної адміністрації Волинської області

Про призначення В. Олійника головою Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення В. Лещенка головою Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення Б. Логвінова головою Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення В. Болєщука головою Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення С. Піддубного головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про призначення В. Колючого головою Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про затвердження плану підготовки для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України найважливіших питань формування та реалізації державної політики у першому півріччі 2005 року

Про призначення Л. Шамрай головою Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області

Про призначення В. Синегуба головою Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення І. Козири головою Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення В. Петрука головою Шумської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення О. Карнаухова головою Троїцької районної державної адміністрації Луганської області

Про призначення О. Беседи головою Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області

Про призначення І. Новосела головою Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області

Про призначення М. Волощука головою Валківської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення О. Галіча з посади голови Нахімовської районної державної адміністрації м. Севастополя

Про призначення В. Луканюка головою Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення П. Лесюка головою Заліщицької районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення С. Демків головою Зборівської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про звільнення Б. Реви з посади голови Лозівської районної державної адміністрації Харківської області

Про призначення І. М'якуша головою Підгаєцької районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення В. Хомінця головою Лановецької районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення М. Долини головою Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області

Про звільнення В. Висоцького з посади голови Ленінської районної державної адміністрації м. Севастополя

Про звільнення Е. Ганчева з посади голови Балаклавської районної державної адміністрації м. Севастополя

Про призначення І. Чепесюка головою Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення В. Зінчука головою Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення А. Фігеля головою Монастириської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення В. Триснюка головою Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення В. Ніколаєва головою Середино-Будської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення О. Стадника головою Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення С. Гайдука головою Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області

Про звільнення В. Семеняки з посади голови Яготинської районної державної адміністрації Київської області

Про звільнення В. Кірюнікова з посади голови Гагарінської районної державної адміністрації м. Севастополя

Про призначення М. Пуківського головою Козівської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про звільнення Ю. Мосієнка з посади голови Іванківської районної державної адміністрації Київської області

Про призначення В. Олійника головою Підволочиської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про призначення В. Гульовського головою Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області

Про звільнення Г. Склярової з посади голови Борівської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення М. Ганжі з посади голови Сахновщинської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення С. Радькова з посади голови Куп'янської районної державної адміністрації Харківської області

Про призначення Т. Скарбовійчук головою Погребищенської районної державної адміністрації Вінницької області

Про звільнення С. Мотузного з посади голови Печенізької районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення О. Павлова з посади голови Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області

Про звільнення В. Алексейчука з посади голови Золочівської районної державної адміністрації Харківської області

Про призначення В. Ревуцького головою Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області

Про звільнення М. Зрожевського з посади голови Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області

Про призначення В. Грищука головою Ковельської районної державної адміністрації Волинської області

Про призначення Л. Карпова головою Нахімовської районної державної адміністрації м. Севастополя

Про призначення В. Качура головою Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області

Про призначення В. Сальнікова головою Балаклавської районної державної адміністрації м. Севастополя

Про призначення В. Василенка головою Яготинської районної державної адміністрації Київської області

Про призначення А. Сопронюка головою Маневицької районної державної адміністрації Волинської області

Про призначення М. Бащука головою Старовижівської районної державної адміністрації Волинської області

Про призначення О. Садикіна головою Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області

Про призначення І. Лежуха головою Монастирищенської районної державної адміністрації Черкаської області

Про призначення В. Павліченка головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області

Про призначення П. Рупи головою Теребовлянської районної державної адміністрації Тернопільської області

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2003 р. N 386

Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663

Кабінет Міністрів України Постанова

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Про звільнення Меркулова С.В. з посади заступника директора Державного департаменту автомобільного транспорту

Про призначення Матлахова М.К. заступником начальника Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

Про призначення Меркулова С.В. першим заступником начальника Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

Про призначення Ашкеназе В.Д. заступником начальника Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби

Про підвищення грошового забезпечення деяких категорій військовослужбовців та інших осіб

Про затвердження переліку товарів, робіт і послуг, що підлягають закупівлі для підготовки і проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2005"

Про присвоєння Ковбасюк А.Л. четвертого рангу державного службовця

Про нагородження Мельника М.К. Почесною грамотою Кабінету Міністрів Україн

Про звільнення Андрієвського А.І. з посади першого заступника голови правління Державної акціонерної компанії "Хліб України"

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій

Про звільнення М. Мельничука з посади голови Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області

Про звільнення О. Нікітіна з посади голови Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області

Про звільнення Д. Власова з посади голови Кельменецької районної державної адміністрації Чернівецької області

Про звільнення В. Ящука з посади голови Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення П. Дзецка головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області

Про звільнення В. Козака з посади голови Сокирянської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про звільнення О. Фищука з посади голови Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про звільнення І. Іліки з посади голови Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення М. Іваніва головою Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області

Про призначення Т. Гуцуляка головою Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення С. Ніколіної головою Здолбунівської районної державної адміністрації Рівненської області

Про призначення Н. Бутяєвої головою Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області

Про призначення М. Подільчука головою Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення З. Новіцького головою Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення В. Артюшенка головою Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області

Про призначення Ю. Прокопова головою Приморської районної державної адміністрації Запорізької області

Про призначення Т. Ревеги головою Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення Д. Романенко головою Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області

Про призначення Ю. Вовка головою Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області

Про призначення П. Ціпана головою Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області

Про призначення П. Поліщука головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області

Про призначення В. Сотнікова головою Машівської районної державної адміністрації Полтавської області

Про призначення В. Харченка головою Хорольської районної державної адміністрації Полтавської області

Про призначення П. Панчука головою Глибоцької районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення В. Соломка головою Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області

Про призначення В. Баличева головою Білопільської районної державної адміністрації Сумської області

Про підтвердження повноважень голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області

Про призначення В. Мельника головою Корецької районної державної адміністрації Рівненської області

Про призначення В. Багнія головою Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області

Про призначення В. Ревута головою Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Про призначення Т. Телеш головою Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області

Про призначення М. Лисуна головою Канівської районної державної адміністрації Черкаської області

Про призначення М. Солов'я головою Сумської районної державної адміністрації Сумської області

Про проведення археологічних досліджень на земельній ділянці із залишками фундаменту Десятинної церкви

Про заходи щодо відзначення 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

Про присвоєння рангу державного службовця

Про звільнення О. Затинайка з військової служби

Про присвоєння рангу державного службовця

Про внесення змін до наказу Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 14.01.2005 N 15/1

Про зовнішнє тестування випускників 11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови, історії та математики

Щодо цін на природне каміння та вироби з нього

Про надання інформації

Про розгляд листа

Про внесення змін до телеграми Держмитслужби 25.01.05 N 25/1-9-16/697 щодо посилення митного контролю товарів, що імпортуються в Україну

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 / Стр.8 / Стр.9 / Стр.10 / Стр.11 / Стр.12 / Стр.13 / Стр.14 / Стр.15 / Стр.16 / Стр.17 / Стр.18 / Стр.19 / Стр.20 / Стр.21 / Стр.22 / Стр.23 / Стр.24 / Стр.25 / Стр.26 / Стр.27 / Стр.28 / Стр.29 / Стр.30 / Стр.31 / Стр.32 / Стр.33 / Стр.34 / Стр.35 / Стр.36 / Стр.37 / Стр.38 / Стр.39 / Стр.40 / Стр.41 / Стр.42 / Стр.43 / Стр.44 / Стр.45 / Стр.46 / Стр.47 / Стр.48 / Стр.49 / Стр.50 / Стр.51 / Стр.52 / Стр.53 / Стр.54 / Стр.55 / Стр.56 / Стр.57 / Стр.58 / Стр.59 / Стр.60 / Стр.61 / Стр.62 / Стр.63 / Стр.64 / Стр.65 / Стр.66 / Стр.67 / Стр.68 / Стр.69 / Стр.70 / Стр.71 / Стр.72 / Стр.73


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка