Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

2005 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 31

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 / Стр.8 / Стр.9 / Стр.10 / Стр.11 / Стр.12 / Стр.13 / Стр.14 / Стр.15 / Стр.16 / Стр.17 / Стр.18 / Стр.19 / Стр.20 / Стр.21 / Стр.22 / Стр.23 / Стр.24 / Стр.25 / Стр.26 / Стр.27 / Стр.28 / Стр.29 / Стр.30 / Стр.31 / Стр.32 / Стр.33 / Стр.34 / Стр.35 / Стр.36 / Стр.37 / Стр.38 / Стр.39 / Стр.40 / Стр.41 / Стр.42 / Стр.43 / Стр.44 / Стр.45 / Стр.46 / Стр.47 / Стр.48 / Стр.49 / Стр.50 / Стр.51 / Стр.52 / Стр.53 / Стр.54 / Стр.55 / Стр.56 / Стр.57 / Стр.58 / Стр.59 / Стр.60 / Стр.61 / Стр.62 / Стр.63 / Стр.64 / Стр.65 / Стр.66 / Стр.67 / Стр.68 / Стр.69 / Стр.70 / Стр.71 / Стр.72 / Стр.73


Про створення робочої групи з розроблення проекту Програми "Рік розвитку села"

Про схвалення рішення заступника Голови Держфінпослуг щодо внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ аудитора Головащенко Людмилу Василівну

Про схвалення рішення першого заступника Голови Держфінпослуг про видачу ліцензій на провадження страхової діяльності ЗАСТ "УСК"

Про міську постійно діючу комісію з питань реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги та проведення розрахунків по погашенню зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього ...

Про затвердження плану роботи Держфінпослуг на II півріччя 2005 року та внесення змін до річного і квартального планів

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками Луцької служби обслуговування повітряного руху Львівського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" міста...

Про затвердження структури файлів, формату та опису полів електронної форми даних, що подаються до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фі...

Про заходи щодо забезпечення подальшого функціонування державних (національних) акціонерних та холдингових компаній

Про схвалення Концепції Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2005-2010 роки

Щодо внесення змін та доповнень до розпорядження Укрзалізниці від 12.08.2005 р. N ЦЗМ-10/1405

Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 503-2/о "Довідка про результат тесту на ВІЛ"

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 503-1/о "Інформована згода на проходження тесту на ВІЛ"

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 503/о "Журнал реєстрації добровільного перед- та післятестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію"

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Кредитній спілці "Обереги"

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Кредитною спілкою "Україна" статусу фінансової установи

Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення з Республіки Білорусь та Китайської Народної Республіки

Про скасування наказу Держбуду від 17.11.98 N 264

Про погодження змін Типових регіональних правил забудови

Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"

Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України" (щодо проведення комплексної державної експертизи)

Про затвердження Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України

Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України, якими регулюються питання планування та забудови територій

Про проект спільного наказу Державного комітету статистики України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Держбуду України "Про внесення змін до Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним н...

Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"

Про проект наказу "Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва"

Про "Концепцію створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні"

Про проекти змін до нормативних документів у сфері містобудування

Про проект Зміни N 1 державних будівельних норм ДБН Б.2.4-2-94

Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України, якими регулюються питання нормування та стандартизації у будівництві

Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про надання інформації державними нотаріальними конторами або приватними нотаріусами та про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 29.09.2003 N 451

Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків

Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію

Про розподіл концентратів факторів згортання крові для лікування дітей, хворих на тяжкі форми гемофілії

Про затвердження та введення в дію Порядку складання прогнозних фізичного балансу та балансу купівлі-продажу електричної енергії в Оптовому ринку електричної енергії України на наступний розрахунковий місяць

Про зміну найменування державного підприємства "Укренергоконсалтинг"

Про передачу пакета акцій ВАТ "Іллічівський рудоремонтний завод"

Про вдосконалення роботи щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Про повернення фінансової допомоги підприємствами вугільної галузі

Про затвердження форм документів

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про затвердження розподілу коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за поголів'я телиць, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада

Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року

Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року

Щодо подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та щодо обчислення страхового стажу

Щодо порядку сплати пенсійних внесків суб'єктами, які обрали спрощену систему оподаткування

Щодо порядку застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог валютного законодавства

Про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Щодо транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Про внесення змін до постанови КМУ від 23.12.04 N 1722

Про відкликання листів

Щодо тимчасового ввезення транспортних засобів громадянами

Щодо відповідності суб'єктів підприємницької діяльності Критеріям оцінки підприємств

Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

Про дозвіл на ввезення птиці з деяких регіонів Російської Федерації

Щодо переліків зареєстрованих в Україні засобів захисту тварин, кормових добавок, кормів для домашніх тварин та префіксів іноземного виробництва

Щодо надання роз'яснення

Про розмір середньозваженої ставки міжбанківського кредитування KIAKR

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про недоліки роботи ДЕК у Харківському НАУ ім. В.В.Докучаєва

Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Лотуре" (м. Київ)

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про проведення експерименту

Про безоплатну передачу з балансу спеціалізованого клінічного санаторію "Орлятко" МОЗ України (м. Євпаторія) на баланс Українського НДІ дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України (м. Євпаторія) будівлі

Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98

Про внесення змін до Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України", затвердженого спільним наказом Мінекономіки, Мінфіну, Державного комітету у справах містобудування і архітектури...

Про проект нової редакції Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)

Про проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"

Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 N 483 "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної ек...

Про погодження пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. N 2328

Про погодження проектів гармонізованих національних стандартів ДСТУ ISO 10211-1:2005 та ДСТУ ISO 10211-2:2005

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про призначення Семерги С.І. заступником директора Департаменту державної виконавчої служби

Про призначення Бачука Б.Я. першим заступником директора Департаменту державної виконавчої служби

Про звільнення Бондаренка В.І. з посади першого заступника голови Державного департаменту рибного господарства

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Про доповнення пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 890

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга"

Про затвердження Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинністю на транспорті

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства у водах України

Про порядок використання коштів державного бюджету для забезпечення виміру речовин та аналізу проб під час інспектування Організацією по забороні хімічної зброї

Про затвердження Правил маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, та внесення змін до Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або викона...

Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням Об'єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації та Верховним головнокомандуванням Об'єднаних Зброй...

Про голову Міжвідомчої комісії з питань розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів

Про призначення Лук'янчука В.П. заступником начальника Державної інспекції з енергозбереження - головного державного інспектора з енергозбереження

Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на вересень 2005 року

Про затвердження Програми створення авіаційного комплексу спостереження та обладнання для вимірювального полігона

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про повітряне сполучення

Про розподіл субвенції, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини у 2005 році

Про затвердження Положення про Державний департамент у справах релігій

Про затвердження Порядку використання коштів спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються назаходи, пов'язані з виконанням організаційних функцій орендодавця

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на здешевлення кредитів для здійснення природоохоронних заходів

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та Російської Федерації

Кабінет Міністрів України Розпорядження

Про затвердження Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

Про порушення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну натрій карбоксіметилцелюлози незалежно від країни походження та експорту

Про внесення змін до спільного наказу Міністерства юстиції України та Державної податкової адміністрації України від 07.02.2003 N 9/5/59

Про стан охорони праці на вугледобувних підприємствах галузі за 6 місяців 2005 року

Про внесення доповнень до наказу ДПА України від 16.12.2004 N 712

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінагрополітики України від 25.03.2003 N 77

Про результати засідання колегії Мінпаливенерго від 15 серпня 2005 року

Про скасування наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України і Державної митної служби України від 02.09.2004/24.09.2004 N 331/699

Про видачу ліцензій на провадження посередницької діяльності митного перевізника

Про заохочення працівників державної податкової служби України

Про проведення науково-методичного семінару завідувачів кафедр (викладачів) педагогічної майстерності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінагропрому України від 1 липня 1999 року N 250

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.05.2005 N 266

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю та Міністерства фінансів України з питань страхової діяльності

Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Мінсільгосппроду України від 10.10.95 N 269

Про встановлення надбавок

Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 30 травня 2005 р. N 233

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Про внесення змін до Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Про організацію роботи щодо виконання положень Закону

Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Держсадвинпрому України від 04.04.96 N 47 та Мінагрополітики України від 04.06.2004 N 206

Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2005/2006 н.р.

Про внесення змін до Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінагрополітики України від 5 серпня 2002 року N 223

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2005 рік

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.11.2004 р. N 555 "Про забезпечення виконання програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення на 2005 рік"

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінагрополітики України від 21.07.2000 N 130

Про затвердження проекту будівництва навчального корпусу педагогічного коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на вул. Маршала Тимошенка, 13-б в Оболонському районі

Про склад представників Кабінету Міністрів України у Національній раді соціального партнерства

Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2005 р. N 285

Про призначення В. Говорухи на посаду проректора Національної академії державного управління при Президентові України - директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові ...

Про звільнення В. Кашуби з посади проректора з економіко-господарської роботи Національної академії державного управління при Президентові України

Про призначення Г. Мостового на посаду проректора з економіко-господарської роботи Національної академії державного управління при Президентові України

Про Комісію з питань перевірки наявної кількості основних типів озброєння і військової техніки та їх технічного стану у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах

Про виділення коштів для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха на території Івано-Франківської області

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Львівський домобудівний комбінат N 2" міста Львова та адміністрацією відкритого акціонерного товариства "Львівський домобудівний комбінат N 2" ...

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками поліклінічного відділення міської клінічної лікарні N 7 міста Харкова та головним лікарем міської клінічної лікарні N 7 міста Харкова

Про звільнення Г. Мостового з посади проректора Національної академії державного управління при Президентові України - директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові У...

Про ставку міжбанківського кредитування (ставка KIBOR)

Щодо відображення даних у статистичному звіті за ф. N 552

Про встановлення додаткових ССЗ

Про ліквідацію деяких комісій, рад та робочих груп, утворених актами Кабінету Міністрів України, і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Методичні рекомендації відносно взаємодії між підрозділами огранів податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Про призначення В. Новікова першим заступником Міністра вугільної промисловості України

Щодо ліцензування діяльності по проведенню азартних ігор

Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" щодо забезпечення доступу до якісної освіти

Про віднесення Української державної інноваційної компанії до сфери управління Міністерства промислової політики

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2294

Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2005 р. N 373

Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403

Про внесення зміни до пункту 2 Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

В доповнення до листа НКРЕ від 02.08.05 N 05-39-11/3460

Щодо надання роз'яснень

Про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

Про внесення зміни до Указу Президента України від 30 червня 2005 року N 1008

Питання Комісії з питань формування кадрового резерву на керівні посади державних службовців

Про звільнення А. Касьяненка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Перехідній Ісламській Державі А...

Про звільнення А. Юрченка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці

Про звільнення П. Шаповала з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь

Про звільнення В. Цибенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан

Про вдосконалення нагородної справи в Україні

Кабінет Міністрів України Постанова

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1228

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1640

Про порядок використання коштів державного бюджету для проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Про порядок використання коштів державного бюджету для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб

Про порядок використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на збереження та функціонування національної еталонної бази

Про порядок використання коштів державного бюджету для здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм та правил, державного метрологічного нагляду

Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу БАРАЛГЕТАС

Щодо заборони реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу МЕДАСЕПТ

Щодо надання роз'яснень

Щодо порядку приймання (видачі) готівки

Про звільнення В. Новікова з посади президента Національної акціонерної компанії "Вугілля України"

Про звільнення А. Даниленка з посади Голови Державного комітету України по земельних ресурсах

Про звільнення В. Тополова з посади першого заступника Міністра палива та енергетики України

Про призначення М. Сидоренка Головою Державного комітету України по земельних ресурсах

Про призначення В. Фічова заступником Міністра вугільної промисловості України

Про призначення В. Тополова Міністром вугільної промисловості України

Про присвоєння рангу державного службовця

Про звільнення О. Оболенського з посади першого заступника Начальника Головного управління державної служби України у зв'язках з Верховною Радою України

Про звільнення О. Бая з посади заступника Голови Державного комітету України у справах релігій

Про призначення А. Сабиніна заступником Міністра вугільної промисловості України

Про нагородження М. Зюлковського орденом князя Ярослава Мудрого

Про присвоєння рангу державного службовця

Про призначення О. Францишка заступником Міністра вугільної промисловості України

Про присвоєння рангу державного службовця

Про призначення А. Корзуна заступником Міністра вугільної промисловості України

Про вивчення етики у 2005/2006 навчальному році

Щодо класифікації згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності

Про розподіл препарату Іматініб (Глівек) для лікування хворих на онкогематологічні захворювання, закупленого у централізованому порядку у 2005 році

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу

Про затвердження Відомчої інструкції з планування і організації протималярійних гідротехнічних робіт для закладів і установ державної санітарно-епідеміологічної служби України

Про втрату чинності наказу Держкомзв'язку України від 09.08.99 N 41

Про затвердження Типового положення про Службу соціальної підтримки сімей

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану казенним, державним підприємством та господарським товариством, де державна частка у статутному фонді складає більше 50 %, що належать до сфери управління Мініст...

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держкомзему України

Про стягнення коштів

Про заміну ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка

Про заміну ВАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка

Щодо затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених в процесі приватизації

Щодо затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених в процесі приватизації

Щодо затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених в процесі приватизації

Щодо переліку уповноважених банків

Про обов'язковий відбір проб

Щодо застосування спеціальних санкцій

Про надсилання наказу

Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах

Про визнання недійсним нормативно-правового акту - постанови Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 240

Про введення в обіг ювілейної монети "1300 років м. Коростень"

Про відкликання листа

Про набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Митного тарифу України" від 23.06.05 N 2715-IV

Щодо порушення схеми обліку

Про розгляд листа

Про службові відрядження

Про службові відрядження

Про розгляд листа

Щодо питань введення "Єдиного вікна"

Щодо оподаткування нецільової матеріальної допомоги, виплачуваної непрацюючим пенсіонерам

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 30.04.2003 N 374 та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 25.04.2002 N 415

Про накладення штрафу на ВАТ "Запоріжжяобленерго" за порушення ліцензійних умов з постачання і передачі електричної енергії

Про анулювання ліцензій на виробництво електричної енергії та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданих ЗАТ "Торговий Дім "Мегаресурс"

Про видачу ліцензій на виробництво електричної енергії та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ "ЕНЕРГОХОЛДИНГ"

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.09.2003 N 963

Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького складу

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ

Про скасування постанови НКРЕ від 09.03.2005 N 153 "Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом Товариством з обмеженою відповідальністю "Тернопільська енергети...

Про скасування постанови НКРЕ від 23.02.2005 N 119 "Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом Приватним малим підприємством "Софіт"

Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої Державній акціонерній холдинговій компанії "Енергобуд"

Про анулювання ліцензій на постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданих ТОВ "ВІК "Міогаз", ТОВ "ПромТехРесурс" та ЗАТ "Київський експериментальний механічний завод "Зварка"

Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "Енергоатом"

Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "Лендер"

Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "ГазТрансСервіс"

Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "Укрекс"

Про заміну ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка

Про заміну ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" бланків раніше виданої ліцензії на бланки ліцензій єдиного зразка

Щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб матеріальної нецільової допомоги, виплаченої підприємством непрацюючим пенсіонерам

Щодо проведення розрахунку платні за вантажні перевезення щебеню

Про заміну ВАТ ЕК "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка

Про заміну ВАТ "ЕК "ДНІПРООБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка

Про заміну ВАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка

Про заміну ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка

Про заміну ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка

Про заміну ВАТ "КРИМЕНЕРГО" бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка

Про заміну ДП "Енергоринок" бланка раніше виданої ліцензії на бланк ліцензії єдиного зразка

Про заміну КП "УЖКГ" бланка раніше виданої ліцензії на бланк ліцензії єдиного зразка

Про анулювання ліцензій на виробництво електричної енергії та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданих Сільськогосподарському ТОВ "АГРАРІЙ"

Про видачу ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ВАТ "КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"

Про видачу ліцензій на виробництво електричної енергії та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ЗАТ "КРЕМЕНЕЦЬЦУКОР"

Про видачу ліцензій на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ "УКРЗАКОРДОНВИДОБУВАННЯ", ТОВ "РИНОК ЕНЕРГЕТИКИ"

Про внесення змін до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2005 рік

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 24.06.2005 (підпункт 6.10.2 протоколу N 5)

Про затвердження Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року N 48

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року N 122

Про повернення фінансової допомоги

Про забезпечення своєчасного виконання актів та доручень Президента України

Про надання роз'яснень

Витяг з протоколу N 93, затвердженого наказом Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 17.08.2005 р. N 220

Щодо затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених в процесі приватизації

Щодо затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених в процесі приватизації

Щодо затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених в процесі приватизації

Щодо затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених в процесі приватизації

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо оподаткування акцизним збором роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Щодо спрощеної системи оподаткування

Про відсутність підстав для продовження строку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну шприців з пластмасових матеріалів з голками чи без голок, походженням з Російської Федерації, Словацької Республіки, Королівства Бельгія, Республік...

Про продовження антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну гвинтових компресорних установок стаціонарних та пересувних походженням з Республіки Білорусь, Королівства Бельгія, Італійської Республіки та Фінляндської Республіки

Про завершення проміжного перегляду остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) походженням з Республіки Білорусь

Про погашення заборгованості із заробітної плати

Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.05 N 269

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу ДПА України

Про виділення коштів для закінчення робіт з ліквідації наслідків вибуху боєприпасів на ракетно-артилерійському складі військової частини А 2985

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про внесення змін у додаток до розпорядження Міністерства аграрної політики України від 5 липня 2005 року N 45 "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2005 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Євро...

Про затвердження Порядку закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, укладання договорів про закупівлю та контролю за їх виконанням

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали

Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України "Козацький гарт"

Щодо правонаступництва суб'єкта оціночної діяльності приватного підприємства "ЮНІТ"

Про внесення змін до наказів ФДМУ від 11.09.2000 N 1897, від 10.12.2001 N 2285, від 13.12.2001 N 2316, від 24.12.2001 N 2376, від 04.10.2002 N 1753, від 24.02.2003 N 299, від 14.04.2003 N 633, від 23.05.2003 N 848, від 30.05.2003 N 908, від 28.11.200...

Про перетворення державного підприємства "Яготинський рибгосп" у ВАТ "Яготинський рибгосп"

Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами

Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Впровадницька фірма "АСТРА-лтд" (Кіровоградська область)

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про реалізацію Указу Президента України та доручення Кабінету Міністрів України

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між будівельниками відкритого акціонерного товариства "Лутугинське шахтобудівельне управління" селища Врубівське Лутугинського району Луганської області та правлінням відкритого акціонерного товари...

Про зняття з реєстрації другої вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками відділу охорони здоров'я управління Міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області та адміністрацією відділу охорони здоров'я управління Мі...

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про створення Громадської колегії при Київському міському голові

Про підготовку спортсменів до XX зимових Олімпійських ігор 2006 року та спортсменів-інвалідів до IX зимових Параолімпійських ігор 2006 року і XVI зимових Дефлімпійських ігор 2007 року

Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 року N 308-р "Про затвердження заходів з оперативного розв'язання проблем, що стримують соціально-економічний розвиток регіонів"

Про утворення постійно діючої комісії з організації та проведення в Київській області у 2005 році розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення ...

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.09.2004 N 1649

Про введення в обіг пам'ятної монети "Державний Гімн України"

Щодо доповнення державного класифікатора ДК 003-95 "Класифікатор професій"

Щодо надання посильної допомоги з боку банків України у відновленні храму на честь князя Володимира

Про надання інформації

Про затвердження Методичних рекомендацій з ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів

Про схвалення рішення Першого заступника Голови Держфінпослуг про видачу ліцензії на провадження страхової діяльності ЗАТ "Велта"

Про схвалення рішення Першого заступника Голови Держфінпослуг про видачу ліцензій на провадження страхової діяльності АТЗТ СК "ІНСПОЛ"

Про схвалення рішення Першого заступника Голови Держфінпослуг про видачу ліцензій на провадження страхової діяльності ЗАТ "НФСК "ДОБРОБУТ"

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Кредитною спілкою "Чернівці" статусу фінансової установи

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Кредитною спілкою "Землевласник" статусу фінансової установи

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Кредитній спілці "Щедрість"

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Відкритим об'єднаним профспілковим пенсійним фондом статусу фінансової установи

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Непідприємницьким товариством "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Статус" статусу...

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками житлових організацій міста Миколаєва та виконавчим комітетом Миколаївської міської ради міста Миколаєва

Про надання роз'яснень

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.08.05 N 42476/1/1-05

Про набуття чинності наказом Держмитслужби України від 11.08.05 N 741

Щодо надання роз'яснень

Відносно забезпечення підприємств медичними аптечками

Про перерахунок пенсій державним нотаріусам

Щодо поновлення дії ліцензії ТОВ "Квадро" на право здійснення експорту алкогольних напоїв

Щодо призупинення та скасування дії спеціальної санкції

Про видачу та скасування свідоцтв про визнання підприємства декларантом

Про Невідкладні заходи та надання практичної допомоги у вирішенні питань щодо закупівлі продовольчого зерна до державних та регіональних ресурсів

Про втрату чинності деякими наказами ДПА України

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 / Стр.8 / Стр.9 / Стр.10 / Стр.11 / Стр.12 / Стр.13 / Стр.14 / Стр.15 / Стр.16 / Стр.17 / Стр.18 / Стр.19 / Стр.20 / Стр.21 / Стр.22 / Стр.23 / Стр.24 / Стр.25 / Стр.26 / Стр.27 / Стр.28 / Стр.29 / Стр.30 / Стр.31 / Стр.32 / Стр.33 / Стр.34 / Стр.35 / Стр.36 / Стр.37 / Стр.38 / Стр.39 / Стр.40 / Стр.41 / Стр.42 / Стр.43 / Стр.44 / Стр.45 / Стр.46 / Стр.47 / Стр.48 / Стр.49 / Стр.50 / Стр.51 / Стр.52 / Стр.53 / Стр.54 / Стр.55 / Стр.56 / Стр.57 / Стр.58 / Стр.59 / Стр.60 / Стр.61 / Стр.62 / Стр.63 / Стр.64 / Стр.65 / Стр.66 / Стр.67 / Стр.68 / Стр.69 / Стр.70 / Стр.71 / Стр.72 / Стр.73


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка