Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

2005 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 21

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 / Стр.8 / Стр.9 / Стр.10 / Стр.11 / Стр.12 / Стр.13 / Стр.14 / Стр.15 / Стр.16 / Стр.17 / Стр.18 / Стр.19 / Стр.20 / Стр.21 / Стр.22 / Стр.23 / Стр.24 / Стр.25 / Стр.26 / Стр.27 / Стр.28 / Стр.29 / Стр.30 / Стр.31 / Стр.32 / Стр.33 / Стр.34 / Стр.35 / Стр.36 / Стр.37 / Стр.38 / Стр.39 / Стр.40 / Стр.41 / Стр.42 / Стр.43 / Стр.44 / Стр.45 / Стр.46 / Стр.47 / Стр.48 / Стр.49 / Стр.50 / Стр.51 / Стр.52 / Стр.53 / Стр.54 / Стр.55 / Стр.56 / Стр.57 / Стр.58 / Стр.59 / Стр.60 / Стр.61 / Стр.62 / Стр.63 / Стр.64 / Стр.65 / Стр.66 / Стр.67 / Стр.68 / Стр.69 / Стр.70 / Стр.71 / Стр.72 / Стр.73


Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Непідприємницьким товариством "Недержавний професійний пенсійний фонд "Перший профсп...

Про схвалення рішення директора Департаменту нагляду за кредитними установами про тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки кредитній спілці "Георгій"

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про анулювання ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Кредитній спілці "Скарбничка"

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Кредитній спілці "Слобода-Кредит"

Про схвалення рішення заступника Голови Держфінпослуг щодо продовження строку дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого Сергєєвій Тетяні Василівні

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про внесення змін до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення

Про надання земельної ділянки Дніпровській районній у м. Києві раді для будівництва, експлуатації та обслуговування поліклініки на Харківському шосе, 7/2 у Дніпровському районі м. Києва

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Про внесення змін та доповнень до пункту 16 рішення Київської міської ради від 23.12.2003 N 316/1191 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею"

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Смачного Бон Апетит" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу "Петрівські ряди" на вул. Вокзальній, 1 у Шевченківському районі м. Києва

Про надання Дніпровській районній у м. Києві раді земельної ділянки для реконструкції об'єкта незавершеного будівництва - дитячого дошкільного закладу під початкову школу на вул. Івана Дубового, 47-а у Дніпровському районі м. Києв

Про надання земельної ділянки Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації для реконструкції, експлуатації та обслуговування 1-го відділення санаторію "Перше Травня" на вул. Гамарника, 28 в Оболонському...

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з водного транспорту

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Про визнання таким, що втратив чинність, Порядку виділення на одне селянське (фермерське) господарство державних капітальних вкладень для будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення та відшкодування за рахунок державного бюджету їх в...

Про втрату чинності деяких наказів Міністерства транспорту України

Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами

Про доповнення до рішення Київської міської ради від 27.04.2000 N 104/825 "Про затвердження грошової оцінки земель м. Києва"

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб'єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні

Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстандарту України від 24 грудня 2001 року N 633 "Про затвердження Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг (ПМУ 21-2001)"

Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 22.02.2001 N 102 та Інструкції щодо складання державної статистичної звітності про наявність торговельних суден за формою N 2-вод

Про схвалення рішення директора департаменту страхового нагляду про видачу ліцензії на провадження страхової діяльності ЗАТ "СГ "ТАС"

Про схвалення рішення директора департаменту страхового нагляду про видачу ліцензії на провадження страхової діяльності ЗАТ "СК "НАСТ"

Про схвалення рішення директора департаменту страхового нагляду про видачу ліцензії на провадження страхової діяльності ВАТ УСК "Гарант-АВТО"

Про схвалення рішення директора департаменту страхового нагляду про виключення з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів Приватного підприємства "Брокполіс"

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про утворення Урядової комісії з розслідування причин масового отруєння дітей у дошкільних дитячих закладах м. Нетішина Хмельницької області

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками Хмельницького обласного музично-драматичного театру ім. Г.І.Петровського міста Хмельницького та директором Хмельницького обласного музично-драматичного театру ім. Г.І.Петровського...

Про затвердження Положення про підрозділ спеціального призначення

Про робочу групу з удосконалення регулювання інвестиційної діяльності у будівництві

Про затвердження уніфікованої форми Висновку за результатами експертизи й оцінки дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів органогенного утворення, напівдорогоцінних і декоративних каменів у сировині та виробах, колекцій мінералів, гірських порід, м...

Щодо формування статутного фонду

Щодо підписання уповноваженою особою письмового правочину та обов'язковості скріплення його печаткою

Щодо застосування податкової соціальної пільги та надання нецільової благодійної допомоги

Податкове роз'яснення про визначення бази оподаткування податком на додану вартість при митному оформленні товарів, звільнених від оподаткування ввізним митом та акцизним збором

Щодо поставок продукції за виробничою кооперацією з Російською Федерацією

Про застосування підпункту "а" п. 3 статті 11 Угоди з ФРН про уникнення подвійного оподаткування

Про постанову Кабінету Міністрів України від 24.09.05 N 964

Про умови оплати праці працівників Державного гемологічного центру України

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.09.2005 N 832

Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про затвердження Змін та доповнень до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2001 N 248 "Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в...

Про внесення змін та доповнень до Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про внесення доповнення до Переліку видів спорту, що визнані в Україні

Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до компанії "Allied Tech L.L.C" (США)

Про підведення підсумків вісімдесятого спеціалізованого аукціону за грошові кошти

Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ДП "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія" (Луганська область)

Про збільшення розміру довічних державних стипендій окремим категоріям громадян

Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 17 червня 1996 року N 437

Про Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземного суб'єкта господарської діяльності "Power Trans" (Словаччина)

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України ПП Мацунич (код ЄДРПОУ 1523102018), ПП Гаджега (код ЄДРПОУ 2458214254), ПП Повх (код ЄДРПОУ 2134903197),...

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України - ТОВ "SVS Ltd" (код ЄДРПОУ 21113553)

Про зміну до наказу N 602 від 06.12.04 "Про раціональне використання радіофармацевтичних препаратів для діагностики та лікування онкологічних захворювань" та перерозподіл радіофармацевтичних препаратів для діагностики та лікування онкологічних захворювань

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.06.2005 N 317

Про внесення доповнень до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2005 року N 437

Стосовно внесення змін до наказу Київської регіональної митниці від 09.01.2004 р. N 3

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про затвердження Переліку індексів

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 04.10.2003 N 1155

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах

Про зупинення митного оформлення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 06.06.2005 N 421

Про розподіл медичного обладнання, що закуповується в рамках проекту ЄС "Профілактичні та первинні заходи охорони здоров'я України, Києва та ряду областей" та його передачу закладам охорони здоров'я пілотних регіонів

Про внесення змін до Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад, затвердженого наказом Міністерства праці...

Про визнання такими, що втратили чинність та скасування деяких пунктів наказів

Про затвердження "Вимог до проведення атестації Систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС"

Про внесення доповнень до Положення про надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про анулювання ліцензії приватного підприємця Панасевича-Свірського Р.О.

Про внесення змін до Положення про посередника

Про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками відособленого підрозділу "Шахта імені XIX з'їзду КПРС" державного підприємства "Луганськвугілля" селища міського типу Біле Лутугинського району Луганської області та адмі...

Про внесення змін до наказу ДПА України від 10.02.2004 N 84

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками міського комунального підприємства побутового обслуговування населення "Фабрика "Головна" міста Дніпропетровська та адміністрацією міського комунального підприємства побу...

Про затвердження нового складу Київської обласної робочої групи обліку виборців

Про впровадження технології переробки твердих будівельних відходів із подальшим використанням продуктів переробки в будівельному комплексі м. Києва

Стосовно проведення публічного громадського обговорення результатів проведення прискореного перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками земснаряду товариства з обмеженою відповідальністю "Угле-дар" міста Суходільська Луганської області та генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю "Угле-дар" мі...

Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у жовтні 2005 року

Щодо нарахування митного збору за перебування під митним контролем товарів, ввезених в режимі переробки на митній території України, у випадку закінчення терміну дії дозволу на переробку таких товарів

Про митне оформлення товарів, що переміщуються залізничним транспортом

Щодо дозволу поновлення обігу лікарського засобу Аміаку розчин

Про затвердження Порядку взаємоз'єднання та взаєморозрахунків операторів щодо здійснення діяльності з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського телефонного зв'язку із застосуванням технології IP-телефонії

Щодо заборони реалізації лікарського засобу Екслютон (R)

Щодо поставок продукції за виробничою кооперацією з РФ у 2005 р.

Щодо тарифів на електроенергію для установ виконання покарань

Про призначення О. Гаваші головою Закарпатської обласної державної адміністрації

Про присвоєння рангу державного службовця

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією щодо місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова

Про посилення роботи служб охорони праці підприємств ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу

Про призначення суддів

Про кількість суддів Верховного Суду України

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 20.03.2002 N 156

Про затвердження галузевої статистичної звітної форми N 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкцій щодо її заповнен...

Щодо відкриття станції

Про затвердження Положення про науково-технічну раду Держкомзему України

Про склад науково-технічної ради Держкомзему України

Про проведення науково-дослідної та експериментальної роботи зі створення цілісної моделі художньо-естетичної освіти і виховання в загальноосвітніх навчальних закладах України

Про затвердження податкового роз'яснення

Про здійснення фінансових інтервенцій Аграрним фондом

Про затвердження складу колегії Державного департаменту рибного господарства

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 29.08.2003 N 300

Про затвердження розподілу коштів державного бюджету за КПКВ 2801350 "Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками", передбачених помісячним розписом державного бюджету на травень-вересень 2005 року

Про внесення окремих підприємств-резидентів до Реєстру підприємств, щодо товарів яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення

Про видачу та скасування ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу

Про видачу ліцензії на провадження посередницької діяльності митного перевізника

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про внесення змін до додатку 24 наказу МОЗ України від 02.09.2005 N 443

Про розподіл препаратів для лікування супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, що надані Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні в якості гуманітарної допомоги у 2005 році

Щодо поновлення дії реєстраційних посвідчень

Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну з Російської Федерації плит деревоволокнистих (ДВП)

Щодо видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг і незаконного використання об'єкта права інтелектуальній власності

Стосовно проведення публічного громадського обговорення результатів проведення прискореного перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики

Про видачу ліцензії товариству з обмеженою відповідальністю "Укрспецполіграфія"

Про зняття з реєстрації першої вимоги та підпункту а) другої вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками комунального енергогенеруючого підрозділу "Чернігівська теплоелектроцентраль" товариства з обмеженою відповідальністю фірми ...

Про затвердження графіків особистого прийому громадян

Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-Б (квартальна, річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" та Інструкції щодо її заповнення

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.2002 N 528

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04.06.2004 N 129

Про умови оплати праці працівників органів Державної служби з карантину рослин, віднесених до категорій посад державних службовців

Про відкликання листа

Щодо проведення обов'язкової лабораторної перевірки товарів

Про прийняття рішення про приватизацію державної частки майна в незавершеному будівництвом дитячому санаторії "Перемога" у м. Києві

Про розподіл біохімічних аналізаторів, що надані Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в якості гуманітарної допомоги у 2005 році

Про відкликання пунктів 5, 6, 7 оглядового листа Вищого господарського суду України від 05.05.2005 N 01-8/775 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Про доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 18.06.2004 N 01-8/1172 "Про практику Верховного Суду України щодо участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам"

Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у жовтні 2005 року

Про призначення Кравця І.В.

Про Раду з питань створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

Про втрату чинності наказів

Щодо активів, що самостійно не генерують надходження грошових коштів від їх використання

Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.11.2004 N 2112

Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України

Про передачу об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Об'єднання "Пан-Укрейн" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування житлового будинку з офісними приміщеннями та підземним гаражем на вул. Олеся Гончара, 73 у Шевченківському р...

Про відселення мешканців з непридатних для проживання квартир будинку N 16 на вул. Червоноткацькій

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 грудня 2004 року N 2289

Про реабілітацію інвалідів в Україні

Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Нововолинський деревообробний комбінат" міста Нововолинська Волинської області та правлінням відкритого акціонерного товариства "Новов...

Про перевірку цільового використання бюджетних коштів на заходи мобілізаційної підготовки

Щодо реєстрації списків кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями політичних партій (виборчих блоків політичних партій) до відповідних рад

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2005 року

Щодо внесення зміни до структури файла N 42

Про внесення до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена

Щодо розміщення товарів у митні режими переробки

Щодо надіслання інформації

Щодо переведення працівника на іншу роботу при реорганізації підприємства

Щодо питання вивільнення жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною

Щодо договору про спільне використання електричних мереж

Щодо відносин між ліцензіатами

Про надання інформації

Щодо надання роз'яснення

Щодо надання роз'яснень

Щодо надання роз'яснень

Про розгляд листа

Щодо надання роз'яснень

Щодо тарифу на транспортування природного газу

Щодо розгляду звернення

Щодо надання роз'яснення

Щодо віднесення комерційного кредиту до фінансової послуги

Щодо застосування преференційної поправки до ціни заводу-виробника, якщо участь у торгах беруть і виробник і резиденти

Перелік мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у жовтні 2005 року

Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні

Про призначення С. Головатого Міністром юстиції України

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у жовтні 2005 року

Про ліквідацію державного підприємства "Київська радіостанція "Південриба"

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про видачу копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 12.08.2005 N 378

Про рішення щодо скарги закритого акціонерного товариства "Бакмед"

Про розподіл медикаментів для лікування дітей з гіпофізарним нанізмом, закуплених у централізованому порядку у 2005 році

Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Держстандарту України від 2 жовтня 1998 року N 791 "Про затвердження Порядку атестації засобів випробувань, що використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції"

Про визнання наказу Держстандарту України від 10 січня 1999 року N 2 "Про затвердження Порядку впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням вимог директив Європейського Союзу" таким, що втратив чинність

Про затвердження та надання чинності стандарту Мінпаливенерго України "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Про створення державного підприємства "Керченський учбово-тренажерний центр рибної промисловості"

Про організацію супроводження проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2006 рік у профільному Комітеті Верховної Ради України

Про затвердження Методичних вказівок щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів

Про затвердження Типових штатних нормативів працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціального гуртожитку, соціального центру матері та дитини

Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації

Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації

Про проведення планових перевірок

Про проведення планових перевірок

Про створення координаційної Ради "Ресурсоенергозбереження та екологія" Мінпромполітики України

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд

Про надання дозволу державній організації медичного автотранспорту м. Києва "Київмедавтотранс" на списання транспортних засобів

Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва закінченого будівництвом об'єкта комунального призначення

Про затвердження Статуту комунального підприємства "Регіональний центр матеріально-технічних ресурсів та маркетингу виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)"

Про додаткові заходи, пов'язані з виконанням розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005 N 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва огорожі Ботанічного саду імені О.В. Фоміна на бульв. Тараса Шевченка, вул. Вєтрова, вул. Льва Толстого

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.12.04 N 1010/2420 "Про продаж земельної ділянки приватному підприємству "ОЛЬГА+М" для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину для продажу непродовольчих товарів на вул. Довженка,...

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 782/2192 "Про передачу госпрозрахунковій організації "Центр містобудування та архітектури" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими ...

Про заснування друкованого засобу масової інформації газети "Українська столиця"

Про приватизацію земельних ділянок у Святошинському районі м. Києва для ведення садівництва

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд

Про уповноваження кандидатур до складу кваліфікаційної комісії суддів господарських судів України від Київської міської ради

Про уповноваження кандидатур до складу Київської окружної кваліфікаційної комісії суддів загальних судів від Київської міської ради

Про приватизацію земельних ділянок кооперативного дачного товариства "Чорнобилець" для дачного будівництва в урочищі Оболонь в Оболонському районі м. Києва

Про продаж земельної ділянки приватному підприємству "Спортивно-оздоровчий клуб "Фаворит" для експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчої бази на вул. Микільсько-Слобідській, 9 у Дніпровському районі м. Києва

Про продаж земельної ділянки підприємству у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтник" для будівництва та експлуатації торговельно-офісного комплексу на вул. Попудренка, 90/2 у Деснянському районі м. Києва

Про перенесення Лук'янівського трамвайного депо з вулиці Дегтярівської, 7, 7-а та вулиці Коперніка, 12-а, 12 у Шевченківському районі м. Києва до трамвайного депо ім. Красіна на вулиці Фрунзе, 132 у Подільському районі м. Києва

Про внесення зміни до рішення Київради від 15.07.2004 N 382/1792 "Про передачу під реконструкцію нежилого будинку комунальної власності територіальної громади міста Києва на вулиці Боткіна, 4-а у Солом'янському районі міста Києва"

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ЗЛАТОВЛАД" для реконструкції нежитлових будівель під офісний центр з магазином, рестораном та підземною автостоянкою, їх подальшої експлуатації та обслуговування на вул. Володимирс...

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд

Про надання дозволу на списання основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Про внесення змін до рішення Київради від 19.07.2005 року N 798/3373 "Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Каштановий"

Про внесення змін до рішення Київради від 18.03.2004 N 100/1310 з питань приватизації

Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Вуличний комітет "Хуторець"

Про надання дозволу поліклініці N 3 Дарницького району м. Києва на списання автомобіля

Про звільнення гр. Кульгавюк В.Я. від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва

Про приватизацію земельної ділянки гр. Ющенка Григорія Васильовича, члена садівницького товариства "Суднобудівник" у Подільському районі м. Києва

Про передачу в оперативне управління Територіальному управлінню державної судової адміністрації в місті Києві нежилого будинку на вул. Гайцана, 4 у Печерському районі м. Києва

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.10.2002 N 96/256 "Про оголошення заказниками та пам'ятками природи місцевого значення природних об'єктів у м. Києві"

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "УкрЖитлоБуд" для будівництва готельно-офісного комплексу з об'єктами обслуговування та гостьовим паркінгом на вул. Червоноармійській, 107-109 у Печерському районі м. Києва

Про передачу підприємству громадського харчування у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку з виставково-торговельними приміщеннями та п...

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.12.2001 N 179/1613

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.02.2004 N 48/1258 "Про передачу у приватну власність земельних ділянок для ведення садівництва"

Про передачу мікроавтобуса з комунальної власності територіальної громади м. Києва до комунальної власності Голосіївської районної у місті Києві ради

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 N 411/571 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею"

Про безоплатну передачу транспортного засобу з комунальної власності територіальної громади міста Києва до комунальної власності Голосіївської районної у м. Києві ради

Про надання Київському державному вищому музичному училищу ім. Р.М. Глієра земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гуртожитку на вул. Дашавській, 22 у Солом'янському районі м. Києва

Про передачу об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "ГОНЧАР" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Олеся Гончара, 32-в у Шевченківському районі м. Києва

Про оформлення Київській міській клінічній лікарні N 6 права користування земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування будівель і споруд лікарні на просп. Космонавта Комарова, 3 у Солом'янському районі м. Києва

Про передачу дочірньому підприємству "Домобудівельний комбінат "КРЕДО" земельної ділянки для будівництва стартового компенсаційного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Сімферопольській, 13-а у Дарницькому районі м. Києва

Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 30.03.2004 N 91-6-00238, укладеного між Київською міською радою та державним підприємством "Житлоінбуд" для будівництва житлового будинку на вул. Салютній, 1 у Шевченківському районі м. Києва

Про надання згоди регіональному відділенню Фонду державного майна України по місту Києву на продовження строку завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва інженерно-лабораторного корпусу N 120 на вул. Бориспільській, 9 Б у Дарницькому ра...

Про передачу комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом та влаштуванням дитячого майданчика і майданчика від...

Про оформлення Київській міській станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф права користування земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування будівель та споруд закладу (підстанція швидкої медичної допомоги та медицини катастроф N...

Про внесення змін до рішення Київради від 28.12.2004 N 1050/2460 "Про бюджет міста Києва на 2005 рік"

Про зупинення дії пункту 43 рішення Київської міської ради від 24.04.2003 N 411/571 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею"

Про зупинення дії пункту 34 рішення Київської міської ради від 18.03.2004 N 125/1335 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею"

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26.12.2002 N 202/362 "Про передачу у приватну власність земельних ділянок громадянам для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків і господарських будівель"

Про розгляд протесту заступника Генерального прокурора України - прокурора м. Києва на пункт 3 рішення Київської міської ради від 21.10.2004 N 630/2040 "Про передачу міжнародній компанії "ANTARES" (товариство з обмеженою відповідальністю) земельної д...

Про розгляд протесту заступника Генерального прокурора України - прокурора міста Києва від 28.08.2005 N 07/1/1-172-05/570вих-05 на пункт 1 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 N 448/1858 "Про надання Міністерству закордонних справ України зе...

Про розірвання договору оренди земельної ділянки

Про розірвання договору оренди земельних ділянок

Про передачу приватному підприємству "АІД-2000" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування під'їздів та тимчасової автостоянки на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва

Про передачу закритому акціонерному товариству "Гідроінжбуд" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Івана Кудрі, 5 у Печерському районі м. Києва

Про передачу відкритому акціонерному товариству "ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД" земельних ділянок для експлуатації та обслуговування бази комплектації на вул. Резервній, 8-а в Оболонському районі м. Києва

Про надання Державному підприємству спеціального зв'язку додаткової земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої будівлі на площі Вокзальній, 3 у Солом'янському районі м. Києва

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ЯР" для будівництва житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом на вул. Ризькій, 73-а у Шевченківському районі м. Києва

Про надання земельної ділянки Службі безпеки України для експлуатації та обслуговування адміністративних і виробничих будівель підрозділів СБУ на Кудрявському узвозі, 4а - 6 у Шевченківському районі м. Києва

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ЕЛТІКС" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування складських будівель і споруд на вул. Архітектора Вербицького, 1 у Дарницькому районі м. Києва

Про надання державному підприємству "Національний палац "Україна" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд палацу "Україна" на вул. Червоноармійській, 103 у Печерському районі м. Києва

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "КБФ" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно-побутової та виробничої будівель на вул. Пшеничній, 8 у Святошинському районі м. Києва

Про оформлення Київській міській психоневрологічній лікарні N 2 права користування земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Миропільській, 8 у Деснянському районі м. Києва

Про передачу громадянці Дерпак Олені Іларіонівні земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування прибудови окремого входу до нежитлового приміщення на просп. Оболонському, 2-а в Оболонському районі м. Києва

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ДАР-С" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування бензозаправного пункту та автомийки з конвеєром на вул. Василя Жуковського, 22 у Голосіївському районі м. Києва

Про передачу відкритому акціонерному товариству "Київпромелектропроект" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування лабораторно-виробничого корпусу на вул. Марини Раскової, 21 (літ. "А") у Дніпровському районі м. Києва

Про передачу закритому акціонерному товариству "ЕЛПО" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих будівель і споруд еласто-полімерного виробництва на вул. Луговій, 16 в Оболонському районі м. Києва

Про передачу суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Волевач Наталії Михайлівні земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину-кафе на вул. Клавдіївській, 27-а у Святошинському районі м. Києва

Про передачу приватному підприємству "Мистецьке агентство "Перлини сезону" земельної ділянки для розташування збірно-розбірного павільйону для розміщення кав'ярні та творчої студії на вул. Оболонській, 21 у Подільському районі м. Києва

Про зупинення дії рішення Київської міської ради від 28.12.2004 N 1148/2558 "Про передачу Деснянській районній у м. Києві раді земельної ділянки для будівництва житлового будинку на вул. Маршала Жукова, 26 у Деснянському районі м. Києва"

Про оформлення Інституту молекулярної біології і генетики НАН України права користування земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд на вул. Академіка Заболотного, 150 у Голосіївському районі м. Києва

Типові штатні нормативи працівників соціального центру матері та дитини

Типові штатні нормативи працівників соціального гуртожитку

Щодо доповнення до розпорядження Укрзалізниці від 21.07.2005 р. N Ц-2/443

Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу Алтай-обліпихова олія

Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу Левоміцетин

Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу Геримакс

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія УкрСервіс" земельної ділянки для реконструкції з подальшою експлуатацією та обслуговуванням закладу громадського харчування та торговельно-офісних приміщень на вул. Липській, 15, літ. "З"...

Про переоформлення відкритому акціонерному товариству "Центральне конструкторське бюро "Шхуна" права оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничих та господарських будівель (об'єкт досліджень і розробок) на вул. Комінтерну, 3...

Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва на рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 826/2236 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ЖенСан" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофунк...

Про зупинення дії рішення Київської міської ради від 21.04.2005 N 363/2938 "Про продаж земельної ділянки приватному підприємству "РУБІН-С" для будівництва спортивно-розважального комплексу на перетині просп. Володимира Маяковського та вул. Каштанової...

Про оформлення відкритому акціонерному товариству "Трест "Київміськбуд-2" права користування земельними ділянками для експлуатації та обслуговування гуртожитків на вул. Академіка Туполєва, 16-і, 16-є, 18-д та вул. Салютній, 1 у Шевченківському районі...

Про оформлення спеціальному проектно-конструкторсько-технологічному бюро Українського товариства глухих земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих будівель і споруд на вул. Нововокзальній, 8 у Солом'янському район...

Про зупинення дії пункту 19 рішення Київської міської ради від 24.10.2002 N 69/229 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення прав користування землею"

Про зупинення дії пункту 9 рішення Київської міської ради від 27.03.2003 N 332/492 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею"

Про приватизацію земельних ділянок у Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва

Про приватизацію земельних ділянок садівницького товариства "Дніпровське-1" в Оболонському районі м. Києва

Про приватизацію земельних ділянок садівничих товариств "Південне" та "Світанок" Харківського району м. Києва для ведення садівництва

Про продаж земельної ділянки закритому акціонерному товариству "ЧЕРВОНИЙ МАК" для експлуатації та обслуговування павільйону-кафе на вул. Кіото, 8 у Деснянському районі м. Києва

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва незавершеної будівництвом будівлі на вулиці Обсерваторній, 3/1 у Шевченківському районі м. Києва

Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю "КІБ" для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕРОН" земельної ділянки для реконструкції з подальшою експлуатацією та обслуговуванням ринку на вул. Симиренка, 5 у Святошинському районі м. Києва

Про продаж земельної ділянки Центральній спілці споживчих товариств України (Укоопспілка) для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Хрещатик, 7/11 у Печерському районі м. Києва

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Ірена М" земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації торговельного павільйону на вул. Андрія Малишка, 3-г у Дніпровському районі м. Києва

Про передачу відкритому акціонерному товариству "Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Левітана, 3 у Голосіївському районі м. Києва

Про передачу малому приватному підприємству "Спринт" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу та станції технічного обслуговування автомобілів на вул. Електротехнічній, 4-б у Деснянському районі м. Києва

Про надання земельної ділянки Державному будівельному комбінату Управління справами Верховної Ради України для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Панаса Мирного, 28-а у Печерському районі м. Києва

Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 22.04.04 N 66-6-00146 та продаж частини цієї земельної ділянки приватному підприємству ФІРМІ "ВОЛНА" для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на просп. Генерала Вату...

Про передачу акціонерному товариству закритого типу "Консул" земельної ділянки для будівництва (реконструкції), обслуговування та експлуатації будівлі торговельного та офісного призначення на вул. Верхній Вал, 28/12 (літ. А) у Подільському районі м. Києва

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРОЛІФТ СЕРВІС" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель виробничої бази на вул. Радистів, 64 (літера А) у Деснянському районі м. Києва

Про передачу закритому акціонерному товариству "ТУРБОТА" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування їдальні та господарських будівель і споруд на вул. Старокиївській, 10 у Шевченківському районі м. Києва

Про затвердження переліку питань, які виносяться на розгляд XI сесії Київради IV скликання

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від 19.09.2005 N 07/1/1-216вих на пункт 41 рішення Київської міської ради від 26.12.2002 N 202/362 "Про передачу у приватну власність земельних ділянок громадянам для будівництва, експлуатації та ...

Про направлення депутатських запитів

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 06.09.2001 N 13/1447

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.04.2004 N 183/1393 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею"

Про передачу автогаражному кооперативу "Супутник-3" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Крайній, 13 у Деснянському районі м. Києва

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ГЕВЕЯ" для будівництва житлового комплексу на вул. Кудрявській, 45 у Шевченківському районі м. Києва

Про передачу Солом'янській районній у місті Києві раді земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку на вул. Ярослава Галана, 2 у Солом'янському районі м. Києва

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва на пункт 88 рішення Київської міської ради від 10.07.2003 N 638/798 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею"

Про передачу об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Позняки-Добробут" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Драгоманова, 12 у Дарницькому районі м. Києва

Про передачу закритому акціонерному товариству "Будівельна фірма "Київінжбуд" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої бази на вул. Новопирогівській, 60 у Голосіївському районі м. Києва

Про оформлення Київській міській клінічній лікарні N 9 права користування земельними ділянками для експлуатації та обслуговування будівель і споруд закладу на вул. Ризькій, 1 у Шевченківському районі м. Києва

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "КАРАРА" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої будівлі та допоміжних споруд на вул. Промисловій, 4-б у Голосіївському районі м. Києва

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "БПК" земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель виробничої бази на вул. Радистів, 64 (літери З, И, Е, Ж, VII) у Деснянському районі м. Києва

Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва від 26.05.2005 N 07/1/1-287-05 на пункт 42 рішення Київради від 10.07.2003 N 638/798 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею"

Про передачу закритому акціонерному товариству "Гідроінжбуд" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі під побутові приміщення на вул. Гродненській, 14 (літ. А) у Дніпровському районі м. Києва

Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва на п. 16 рішення Київської міської ради III сесії XXIV скликання від 24.10.2002 N 69/229 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею"

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Україна-енергосервіс, Лтд" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Жилянській, 106 (літера А) у Шевченківському районі м. Києва

Про передачу суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Сокальському Івану Володимировичу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої будівлі на вул. Сім'ї Сосніних, 3 у Святошинському районі м. Києва

Про надання Київській міській клінічній лікарні N 16 земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд лікарні на вул. Рейтарській, 22, вул. Стрілецькій, 20-б, вул. Гончара, 25-б у Шевченківському районі м. Києв

Про передачу Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України земельної ділянки для будівництва житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом у пров. Кості Гордієнка, 6 у Печерському районі м. Києва

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Трест "Юрковиця-житлобуд" для реконструкції, експлуатації та обслуговування адміністративно-офісної будівлі на вул. Різницькій, 9 (літ. Б) у Печерському районі м. Києва

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю "СІЛЬВЕР-ПРИНТ" договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничого комплексу на вул. Червоногвардійській, 22 у Деснянському районі м. Києва

Про продаж земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Баранецькому Віктору Нарцизовичу для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину продовольчих товарів на вул. Центральній, 13-д у Дарницькому районі м. Києва

Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "МЕОКОМ" для розташування та обслуговування тимчасових збірно-розбірних павільйонів та літнього майданчика на вул. Попудренка, 50-а у Деснянському районі м. Києва

Про надання та передачу Державній спеціальній (воєнізованій) аварійно-рятувальній службі МНС України земельних ділянок для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку та господарських споруд на вул. Кіровоградській, 19 у Голосіївському р...

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Житло Киянам" земельних ділянок для будівництва комплексу багатоповерхових житлових будинків з об'єктами соціально-побутового призначення і підземними паркінгами між просп. Миколи Бажана та вул. З...

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Аркона Буд" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Якуба Коласа у Святошинському ...

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.12.2004 N 1158/2568 "Про продаж земельної ділянки Словацькій Республіці для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель дипломатичного представництва Словацької Республіки в Україні ...

Про розгляд протесту заступника Генерального прокурора України - прокурора м. Києва від 28.08.2005 N 07/1/1-172-05 на пункт 1 рішення Київської міської ради від 19.12.2002 N 180/340 "Про надання та передачу Міністерству закордонних справ України земе...

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва на рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 783/2193 "Про передачу приватному підприємству "ОБРІЙ 2000" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Сер...

Про оформлення державному підприємству Центру технічної експлуатації і управління радіорелейних ліній, радіомовлення, радіозв'язку та телебачення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд підприємства на вул. Саперно-Слоб...

Про зупинення дії пункту 77 рішення Київської міської ради від 05.07.2001 N 381/1357 "Про погодження місць розташування об'єктів"

Про Заходи з реалізації резолюцій громадських слухань щодо збереження історичної забудови, природно-заповідних територій та упорядкування територій зелених насаджень загального користування м. Києва

Про передачу земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Свинарю Олександру Вікторовичу для будівництва багатоповерхового житлового будинку на вул. Нижньоюрківській, 8 у Подільському районі м. Києва

Про передачу земельної ділянки кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів "Сокіл" для експлуатації та обслуговування індивідуальних гаражів на вул. Академіка Туполєва, 3-5 у Святошинському районі м. Києва

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю міжнародній компанії "ANTARES" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування цеху з лиття легких металів на вул. Миколи Василенка, 1-а у Солом'янському районі м. Києва

Про передачу Київському акціонерному товариству закритого типу "Каштан" права користування земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд на просп. Перемоги, 123 у Святошинському районі м. Києва

Про передачу закритому акціонерному товариству "Завод залізобетонних виробів "Поліськсільбуд" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих будівель і споруд на просп. Московському, 11 в Оболонському районі м. Києва

Про передачу закритому акціонерному товариству "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький" земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд цілісного майнового комплексу виробничої бази на вул. Сортувальній, ...

Про передачу закритому акціонерному товариству "Будінвест-9", приватному підприємству "КАРТЕК", приватному підприємству "ВЛАДА", товариству з обмеженою відповідальністю фірмі "Отделочник" ЛТД та товариству з обмеженою відповідальністю "ДУЕТ" земельно...

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "СМЕРЕКА" та суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Гойдіну Анатолію Володимировичу для експлуатації та обслуговування виробничої будівлі зварювальної дільниці на ву...

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 / Стр.8 / Стр.9 / Стр.10 / Стр.11 / Стр.12 / Стр.13 / Стр.14 / Стр.15 / Стр.16 / Стр.17 / Стр.18 / Стр.19 / Стр.20 / Стр.21 / Стр.22 / Стр.23 / Стр.24 / Стр.25 / Стр.26 / Стр.27 / Стр.28 / Стр.29 / Стр.30 / Стр.31 / Стр.32 / Стр.33 / Стр.34 / Стр.35 / Стр.36 / Стр.37 / Стр.38 / Стр.39 / Стр.40 / Стр.41 / Стр.42 / Стр.43 / Стр.44 / Стр.45 / Стр.46 / Стр.47 / Стр.48 / Стр.49 / Стр.50 / Стр.51 / Стр.52 / Стр.53 / Стр.54 / Стр.55 / Стр.56 / Стр.57 / Стр.58 / Стр.59 / Стр.60 / Стр.61 / Стр.62 / Стр.63 / Стр.64 / Стр.65 / Стр.66 / Стр.67 / Стр.68 / Стр.69 / Стр.70 / Стр.71 / Стр.72 / Стр.73


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка