Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1997 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 8Про відзначення нагородами України

Про відзначення нагородами України працівників харчової промисловості

Про внесення доповнень до Механізму розрахунків, затвердженого наказом Мінекономіки від 20.05.97 р. N 58

Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"

Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України"

Питання Державного комітету статистики України

Про звільнення М. Кореви з посади голови Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області

Про уповноваження Міністра фінансів України І. Мітюкова на підписання Договору позики, Гарантійного листа і Сертифіката закриття щодо отримання фідуціарної позики для фінансування поточних витрат Державного бюджету України на 1997 р.

Про поховання Кудрицького А.В.

Про призначення М. Кривка головою Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області

Про призначення Ю. Зуйкова заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації

Про зміни і доповнення до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

Про українську частину Спеціальної групи швидкого реагування для сприяння вирішенню спірних питань, що виникають у процесі реалізації інвестиційних проектів за участю американських компаній

Про присвоєння почесного найменування "Київська" 1-й окремій бригаді внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

Про нагородження В. Лук"яненка відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"

Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Щодо списання та реструктуризацію податкової заборгованості

Про внесення змін до ставок ввізного мита

Щодо перерахування коштів від реалізації сільськогосподарської продукції

Щодо введення в дію деяких нормативних актів Національного банку України

Щодо порядку перерахування раніше визначеного розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров"я, пов"язаним з виконанням ним трудових обов"язків

Про зміну термінів подання державної статистичної звітності щодо отриманих пільг по оподаткуванню

Про звільнення О. Горбатовського з посади заступника Голови Державного комітету України у справах містобудування і архітектури

Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Щодо сертифікації сільськогосподарської продукції, що імпортується

Щодо направлення коштів від надходження податків від реалізації нафтопродуктів, виготовлених з нафти, що постачається Республікою Татарстан, на будування житла та вирішення інших соціальних проблем військовослужбовців в м.Севастополі

Про затвердження Правил проведення перевірок та ревізій емітентів, осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулівних організацій на дотримання вимог законодавства про цінні папери

Про Основні засади контрольно-ревізійної діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на обіг акцій або облігацій підприємств українських емітентів за межами України

Про присвоєння Юдаковій О.В. четвертого рангу державного службовця

Про перевірку постанови арбітражного суду Харківської області у справі про повернення неправомірно списаних коштів

Про виділення коштів Міністерству промислової політики для фінансування невідкладних робіт з ліквідації карстових провалів та відселення мешканців з небезпечної зони Яворівського ДГХП "Сірка"

Стосовно доходів закладів, що утримуються за рахунок бюджету

Щодо мінімальної митної вартості

Про видачу Дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача

Про затвердження Інструкції про порядок призупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують схоронність документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації

Про електроенергетику

Про часткову зміну Порядку реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань зовнішньоекономічної діяльності

Щодо платників податку на прибуток

Щодо застосування норми статті 7.11 Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР

Щодо видачі орендному підприємству довідки на отримання спирту етилового для виготовлення засобів особистої гігієни

Щодо індексу інфляції у вересні 1997 року

Про видачу Дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок видачі суб"єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності

Про внесення змін до складу Міжвідомчої комісії з питань регулювання закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. N 248

Про затвердження складу комісії у справах Лікувально-оздоровчого об"єднання

Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 1997 р. N 262

Про утворення робочої групи для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Укргазпрому і Укргазу

Про затвердження складу Організаційного комітету для забезпечення підготовки проведення семінару НАТО у форматі РЄАП "Економічна ефективність витрат на оборону"

Про передачу в комунальну власність житлового фонду, об"єктів комунального господарства та дитячих дошкільних закладів шахт і розрізів вугільної промисловості

Про передачу державного підприємства "Орггазремавтоматика" до сфери управління Держнафтогазпрому

Про надання приміщень Державній податковій адміністрації та Держпатенту

Про передачу будинку в оперативне управління Міністерству енергетики

Про митне оформлення вантажів виробничо-технічного призначення

Про лізингову компанію "Украгромашінвест"

Про розміщення деяких установ

Про заходи щодо забезпечення підприємств Міністерства енергетики природним газом

Про видачу Дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея про сприяння та взаємний захист інвестицій

Про утворення Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Про митне оформлення бурякозбирального комплексу

Про митне оформлення тканини "ТВАРОН"

Про митне оформлення вантажів

Паспорт спеціальності 05.01.02 - стандартизація та сертифікація

Паспорт спеціальності 05.03.07 - процеси фізико-технічної обробки

Конвенція між Урядом Республіки Австрія і Урядом України про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно

Угода між Урядом України і Урядом Киргизької Республіки про співробітництво в галузі цивільної оборони, попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків

Угода між Урядом України і Урядом Киргизької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доходи і капітал

Угода між Урядом України і Урядом Киргизької Республіки про співробітництво і взаємодопомогу з питань додержання податкового законодавства

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Киргизької Республіки

Угода про співробітництво в галузі статистики між Державним комітетом статистики України та Національним статистичним комітетом Киргизької Республіки

Угода між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів (робіт, послуг)

Про створення Організаційного комітету з відзначення 50-річчя Загальної декларації прав людини

Про виділення коштів для фінансування об"єктів Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до складу спостережної ради Державної акціонерної компанії "Укрресурси"

Про виділення корпорації "Укрмонтажспецбуд" коштів для ліквідації наслідків аварії на Кам"янець-Подільському ВАТ "Модуль"

Про проект Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в Україні"

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1285

Про практику часткового відшкодування витрат, пов"язаних із проведенням засідань спеціалізованих учених рад по захистах дисертацій

Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"

Щодо незастосування до комерційних банків штрафних санкцій

Щодо порядку ціноутворення

Про скасування Надзвичайної ситуації в Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електричну енергію

Про виділення коштів для ліквідації наслідків стихійного лиха у Автономній Республіці Крим

Про незадовільне виконання Кабінетом Міністрів України та Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", Постанови Верховної Ради України від 17 липня 1997 року

Щодо порядку введення в дію вимог Положення про порядок контролю за переміщенням товарів та інших предметів між митницями на території України

Про порядок контролю та митного оформлення вантажів міжнародної технічної допомоги

Щодо зразків підписів та печаток

Про безвізовий режим поїздок в Україну

Щодо переліку товарів, імпорт та транзит яких здійснюються за дозволом УКПЕК

Про надання колишньому Прем"єр-міністрові України Лазаренку П.І. в довічне користування будинку N 4 у будинку відпочинку "Пуща-Водиця" Господарського управління Кабінету Міністрів України

Про порядок здійснення платежів

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Александрова Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення статті 30, частини першої статті 32, статей 41, 47, 48, 56 К...

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Гроховича Віктора Антоновича щодо офіційного тлумачення пунктів 7 та 21 статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни...

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України про визнання неконституційною Постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року N 106...

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Відкритого акціонерного товариства "Сілур" щодо тлумачення статей 116, 117 Кодексу законів про працю України

Про тариф на електричну енергію для Севастопольської ТЕЦ

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням групи народних депутатів України про визнання неконституційними Постанови Верховної Ради України від 10 квітня 1992 року "Про ...

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в сфері дослідження та використання космічного простору

Угода між Національним банком України та Національним Банком Казахстану про організацію міжбанківських розрахунків

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Казахстан

Про реєстрацію статуту релігійної громади Української православної церкви (Свято-Покровської) с. Радісне Іванівського району

Про реєстрацію статуту релігійної громади Української православної церкви (Свято-Іоанно-Богословської) с. Турлаки Білгород-Дністровського району

Щодо перекодування видів діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності

Про проект Закону України про Центральну виборчу комісію України

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з юридичних та фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності

Про введення Надзвичайної ситуації в Оптовому ринку електричної енергії України

Щодо порядку заповнення ВМД

Щодо застосування положень Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції"

Щодо визнання неправомірним застосування фінансових санкцій

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням державного зовнішньоекономічного підприємства "Славутич-Сталь" щодо тлумачення статті 124 Конституції України і Закону Украї...

Про Порядок забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами під урожай 1998 року

Про затвердження переліку банків, уповноважених для роботи з нерезидентами на ринку державних цінних паперів України

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про тимчасове використання земельної ділянки на території Республіки Казахстан в якості району падіння відокремлюваних частин ракет-носіїв "Зеніт"

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Про затвердження Типового положення про Телефон Довіри

Про затвердження річних та поточних форм державної статистичної звітності з праці

Про затвердження Положення про Комітет з нової медичної техніки Міністерства охорони здоров'я України

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про вивізне (експортне...

Про доповнення до звіту "Про фактичні надходження по донарахованих сумах за результатами контрольної роботи ДПА"

Про імпорт в Україну сільськогосподарської продукції

Щодо порядку віднесення витрат на собівартість послуг

Щодо оподатковуваного сукупного доходу у громадян за календарний рік

Про випуск в обіг ювілейної монети "Київський контрактовий ярмарок"

Угода між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на Проект "Охорона здоров"я матерів і дітей (неонатологія)"

Про внесення змін і доповнень до Інструкції Національного банку України N 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.06.95 р. N 149

Питання Республіканського комітету з водного господарства Автономної Республіки Крим

Про внесення доповнення до постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 25 лютого 1997 року N 37

Угода між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво

Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1997 р. N 1015 "Про погашення підприємствами агропромислового комплексу заборгованості перед Пенсійним фондом"

Про присвоєння почесних звань України артистам Державного академічного кубанського козачого хору, м. Краснодар, Російська Федерація

Про нагородження відзнакою Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого"

Про присвоєння почесних звань України громадянам Республіки Казахстан

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 1997 року "Про стан науково-технологічної сфери України та невідкладні заходи щодо підвищення ефективності її державного регулювання"

Про втрату чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1993 р. N 229

Про встановлення граничного рівня рентабельності та торговельної надбавки на дитяче харчування

Питання Республіканського комітету з архітектури і містобудування Автономної Республіки Крим

Про затвердження Інструкції про порядок прийому, розгляду та зберігання пакетів документів, поданих на отримання Свідоцтва про реєстрацію громадської організації або об'єднання як саморегулівної організації

Про затвердження Положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевої позики

Про погодження Тимчасового порядку проведення торгів та здійснення розрахунків за облігаціями внутрішньої державної позики при вторинному обігу на Українській фондовій біржі

Про погодження змін та доповнень до Статуту акціонерного товариства "Київська міжнародна фондова біржа" (нової редакції Статуту, затвердженої загальними зборами акціонерів 11 вересня 1997 року, протокол N 3)

Про результати службового розслідування за фактом зриву підготовки матеріалів для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України 25 вересня 1997 р. питання про стан управління об"єктами, що повністю або частково перебувають у державній власності

Про внесення доповнень до Інструкції Національного банку України N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 7 липня 1994 р. за N 129

Щодо надання нових форм звітності за міжнародними стандартами

Щодо непрямих податків

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.10.97 р. N 19830/98

До листа від 10.09.97 р. N 15/353

Про внесення змін до ставок ввізного мита

Про надсилання листа МЗЕЗторгу від 02.09.97 р. N 14-33/790

Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації

З питань визначення порядку обліку виграшних сум та сум утриманих у вигляді податку

Щодо кредитних спілок

Щодо застосування окремих норм Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР

Щодо призупинення виконання листа Держмитслужби від 13.10.97 N 11/3-9656

Щодо класифікації автомобільних причепів та напівпричепів та застосування ставок ввізного мита до них

Інструкція з отримання міжнародного коду ідентифікації відходів

Інструкція щодо заповнення документа про перевезення

Інструкція щодо заповнення повідомлення

Перелік небезпечних властивостей

Жовтий перелік відходів

Щодо класифікації шин пневманічних гумових

Щодо митного оформлення товарів критичного імпорту

Про визнання недійсним розпорядження N 131-р від 31.07.96

Щодо нових правових актів стосовно акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби

Щодо внесення змін в законодавство України

Стосовно переакредитації митних брокерів

Про уточнення порядку ведення податкового обліку та виписки податкових накладних

Щодо отримання торговельного патенту

Про зміни до листа від 01.10.97 р. N 25-011/1381-7171

Про заходи щодо будівництва балкерів типу "Панамакс"

Про Голову Української частини Міжурядової Українсько-Болгарської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва

Про направлення депутатського запиту Президенту України

Про затвердження переліків відходів і їх небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням

Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці

Про затвердження Порядку погашення суб"єктами підприємницької діяльності агропромислового комплексу заборгованості за електричну та теплову енергію шляхом передачі сільськогосподарської продукції та продукції переробки через управління "Укрдержресурссиро

Про затвердження Інструкції про порядок обліку заяв і усунення пошкоджень на місцевих телефонних мережах

Про Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через вкладні рахунки пенсіонерів в установах АППБ "Аваль" на підприємствах поштового зв"язку України

Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини

Про проект Закону України про Державний бюджет України на 1998 рік

Про внесення змін до Указу Президента України від 17 серпня 1996 року N 710

Про інформатизацію соціогуманітарних досліджень

Питання Державного комітету зв'язку

Про утворення Тимчасової слідчої комісії по перевірці обставин створення, діяльності та банкрутства українсько-американського спільного підприємства "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

Угода про регулювання соціально-трудових відносин у транснаціональних корпораціях, що діють на території держав - учасників Співдружності Незалежних Держав

Угода про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі транспортної політики

Про розподіл функціональних повноважень між Прем"єр-міністром України, Першим віце-прем"єр-міністром України, віце-прем"єр-міністрами України та Міністром Кабінету Міністрів України

Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1996 рік

Про направлення депутатського запиту Президенту України

Про звільнення Г. Осауленка з посади заступника Міністра промисловості України

Про затвердження форми квитанції та інструкції щодо її застосування при стягненні штрафів (готівкою) на місці скоєння адміністративних правопорушень в галузі охорони навколишнього природного середовища

Про запровадження спеціальних бланків нотаріальних документів

Про основні напрями технічного забезпечення агропромислового комплексу та створення лізингового фонду

Про призначення Ю. Остапчука заступником Голови Державного комітету статистики України

Про звільнення М. Новиченка з посади заступника голови Державного департаменту авіаційного транспорту України

Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 року N 1024 "Про здійснення розрахунків за спожиту електричну та теплову енергію"

Рішення щодо Положення про порядок повернення культурних цінностей, що незаконно вивозяться та ввозяться

Рішення про Міждержавну науково-технічну програму "Створення конкурентоздатних на світовому ринку зварювальних конструкцій, ресурсозберігаючих технологій, матеріалів і обладнання для зварювального виробництва"

Щодо позбавлення волі з конфіскацією всого майна

Стосовно звільнення від обкладення ПДВ робіт з відбудови Михайлівського Золотоверхого монастиря

Про надсилання постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. N 1085

Протокол про внесення змін до Угоди про взаємодію в галузі гідрометеорології

Про надсилання Закону України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР

До листа Держмитслужби від 07.10.97 р. N 14/1-573

Рішення щодо Положення про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на теритрії держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

Рішення про кошторис витрат на забезпечення діяльності Ради міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та його робочих органів, а також міждержавного координаційного центру з увічнення памяті захисників Вітчизни на 1998 рік

Про фінансове забезпечення реалізації цільової програми "Власне житло"

Про надання інформації щодо роботи пунктів обміну іноземної валюти

Про банківські реквізити для перерахування держмита

Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

Щодо сплати земельного податку військовими частинами, установами, організаціями та підприємствами Міністерства оборони України

Про надання колективному сільськогосподарському підприємству птахофабрики "Ближня" бюджетної позички

Про призначення О. Смирнової заступником голови Київської обласної державної адміністрації

Про відповідальних з питань співробітництва в галузі агропромислового комплексу з країнами СНД і Балтії

Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України

Про призначення В. Циганка головою Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області

Про звільнення П. Климова з посади голови Краснодонської районної державної адміністрації Луганської області

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. N 476

Про присвоєння почесного звання "Заслужений будівельник України" працівникам державного будівельного комбінату Управління справами Верховної Ради України

Про зміни у складі Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про проведення 10-16 листопада 1997 р. Європейського тижня якості в Україні

Про реєстрацію статуту релігійної громади церкви євангельських християн-баптистів с. Визирка Комінтернівського району

Про призначення О. Кравцова головою Краснодонської районної державної адміністрації Луганської області

Про звільнення суддів

Про відзначення працівників Українського транспортного університету, м. Київ

Про призначення М. Каленського заступником Міністра фінансів України - начальником Головного контрольно-ревізійного управління України

Про присвоєння Є. Свинарчуку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України першого класу

Про призначення Б. Буци першим заступником Голови Державного комітету України з питань розвитку підприємництва

Про призначення О. Моцика Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці

Про призначення Є. Свинарчука Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Куба

Про призначення А. Демиденка заступником Міністра транспорту України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про Координаційну раду з питань судово-правової реформи

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Щодо пільг по сплаті ввізного мита за підакцизні товари

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про надсилання постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. N 1084

Про амортизацію законсервованих основних фондів

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про фінансування витрат, пов"язаних із забезпеченням належних умов функціонування лікувально-оздоровчих закладів

Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про утворення Національної комісії сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву

Про надання Державному комітету рибного господарства права на видачу документів міжнародного зразка

Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння

Про інноваційну підтримку Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд у 1997 році

Про затвердження зразка бланка анкети для оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в"їзду до України

Про звільнення Ю. Васильєва з посади голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області

Про призначення Цибуха В.І. радником Прем"єр-міністра України

Про виділення коштів для надання допомоги сім"ям загиблих внаслідок нещасного випадку, що стався 7 жовтня 1997 року

Про Голову Української частини Міжурядової Українсько-Німецької комісії у справах депортованих німців, які повертаються в Україну

Про звільнення Чкаліна В.Ф. з посади віце-президента Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт

Про направлення депутатського запиту Президенту України

Про направлення депутатського запиту Президенту України

Про порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України

Про здійснення прямої радіотрансляції розгляду питання про стан боротьби із злочинністю та забезпечення законності в державі

Про позбавлення народного депутата Марченка В.Р. права брати участь у пленарному засіданні Верховної Ради України 8 жовтня 1997 року

Про призупинення дії ліцензії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про визначення оптової ринкової ціни

Про затвердження Плану роботи НКРЕ на IV квартал 1997 року

Про заходи щодо виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про поставки продукції на еквівалентній взаємопов"язаній основі у 1997 році

Про стягнення заробітної плати

Про втрату права на користування жилим приміщенням

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні

Про передплату періодичних друкованих видань на 1998 рік

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про порядок реалізації електричної енергії Зуївською ТЕС

Про тариф на електричну енергію для Охтирських теплових мереж

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про присвоєння О. Литваку класного чину

Про присвоєння Ю. Данилевському військового звання

Про присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури

Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За мужність"

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Про встановлення тарифу на електроенергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Стосовно міжвідомчих угод з виробничої кооперації

Методичні рекомендації щодо порядку проведення документальної перевірки правильності обчислення і сплати податку на додану вартість за товари, ввезені з-за меж митних кордонів України, і товари (роботи, послуги), що експортуються за межі митних кордонів

Про утворення Урядової комісії для розслідування нещасного випадку, що стався 07.10.97 р. на залізничному перегоні Самарівка-Павлоград

Про передачу прав уповноважених осіб начальникам територіальних управлінь Комісії

Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.97 р. N 525

Про тариф на електричну енергію для Лисичанської - ТЕЦ

Про відзначення працівників державного підприємства "Чорноморський суднобудівний завод", м. Миколаїв

Про відзначення працівників Львівської академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького

Про відзначення трудівників Миколаївської області


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка