Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1996 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 21Щодо філій спільного підприємства

Щодо оподаткування прибутку установ освіти

Про оподаткування

Про оподаткування прибутку державних підприємств

Про віднесення на собівартість комісійних винагород за операції з інвалютою

Щодо листа ДМКУ від 10.02.96 N 11/2-858

Щодо проведення розрахунків в іноземній валюті

Інструкція про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на право роздрібної реалізації медикаментів, умови і правила здійснення цієї діяльності та контролю за їх дотриманням

Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік"

Про організацію попереднього розгляду проекту Конституції України

Про дострокове звільнення з військової служби в запас

Про затвердження Інструкцій про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на право здійснення медичної практики, проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи, роздрібної

Про удосконалення системи зберігання архівних документів

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету

Про затвердження Переліку захворювань у дітей, які дають право на їх усиновлення без дотримання строків перебування на обліку в Центрі по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України

Про Державний бюджет України на 1996 рік

Про скасування деяких нормативних актів МОЗ щодо ліцензування підприємницької діяльності

Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Про поховання Рябова О.М.

Про проект Закону України про Конституцію Автономної Республіки Крим

Угода між Міністерством праці України та Міністерством праці і соціальних справ Чеської Республіки про співробітництво в галузі праці і зайнятості

Щодо комунального податку підприємства

Про затвердження Положення про управління праці та зайнятості населення обласної державної адміністрації

Про внесення змін до Арбітражного процесуального Кодексу України

Про скасування наказу Міністерства соціального забезпечення УРСР від 15.08.88 N 100

Про внесення змін до наказу Мінпраці України від 13.08.93 N 64 "Про умови оплати праці працівників управління "Укрспортзабезпечення" Міністерства України у справах молоді і спорту"

Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки

Положення про міжбанківські розрахунки в Україні

Щодо закупівлі іноземним замовником давальницької сировини

Щодо товарів, митне оформлення яких здійснюється без дозволу Урядової комісії з експортного контролю

Щодо тексту Постанови Верховної Ради України N 67/96-ВР від 23 лютого 1996 р.

Вимоги до обладнання пунктів обміну валюти

Про оподаткування податком на добавлену вартість

Про операції з давальницькою сировиною

Про редакцію частини 2 статті 8 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 18 жовтня 1993 р. N 643

Про віднесення посад працівників Секретаріату Верховної Ради до відповідних категорій державних службовців

Про відкриття єдиного казначейського рахунку

Щодо садівничого товариства про витребування майна та земельної ділянки з чужого незаконного володіння

Визнаючи заповіт недійсним з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи, суд не дав оцінки тій обставині, що в акті експертизи не зазначено, на підставі яких доказів та медичних документів експерти дійшли висновку, що заповідач на момент ск...

Суд визнав договір дарування недійсним як мниму угоду без урахування того, що такою є угода, укладена про людське око, без наміру створити юридичні наслідки, тоді як оспорений договір було укладено з метою приховати передачу частини будинку у власніс...

Відповідно до законодавства, що регулювало право власності на майно колгоспного двору, до складу спадщини, яка відкривалась після смерті останнього члена цього двору, не включалась частка майна, не одержана непрацездатним членом колгоспного двору, не...

Про визнання банкрутом

Про увільнення О. Гашицького з посади першого заступника Міністра України у справах національностей, міграції та культів

Про Міжвідомчу комісію з питань авіаційної політики, безпеки авіації та використання повітряного простору України

Про призначення суддів

Про розгляд листа

Про внесення доповнень і змін до Указу Президента України від 13 травня 1993 року N 174

Про Положення про Міністерство України у справах національностей та міграції

Касаційна скарга, подана з пропуском десятиденного строку на оскарження рішення, після закінчення якого останнє набирає законної сили, не підлягає розгляду судом касаційної інстанції, якщо цей строк не було поновлено за заявою особи, котра подала ска...

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Про зміну розміру компенсації додаткових затрат на будівництво житлових будинків, здійснюване за рахунок коштів населення

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Української РСР

Про присвоєння почесного звання "Заслужений будівельник України"

Про призначення Ю. Рубана першим заступником Голови Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації

Про державне замовлення виробництва і заготівель насіння кукурудзи з урожаю 1996 року та поліпшення насінництва батьківських форм гібридів

Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)

Щодо оподаткування селянських (фермерських) господарств

Про вивчення стану соціального захисту ветеранів та людей похилого віку і вироблення пропозицій щодо його поліпшення

Про введення на території Республіки Крим дії літнього часу

Про стипендії Уряду Автономної Республіки Крим студентам вищих учбових закладів

Про порядок введення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування"

Про посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту

Угода про співробітництво в галузі медицини і охорони здоров"я між Міністерством охорони здоров"я України і Міністерством охорони здоров"я і народонаселення Арабської Республіки Єгипет на 1996 - 2000 роки

Про укладення Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про торговельно-економічне співробітництво в 1996 році

Про режим іноземного інвестування

Про виділення коштів на закупівлю обладнання для реконструкції штучної злітно-посадочної смуги N 1 в аеропорту Бориспіль

Про підписання доповнення до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації щодо реалізації Тристоронніх домовленостей між Президентами України, Росії та США від 14 січня 1994 року

Про оподаткування прибутку підприємств

Про прибутковий податок з громадян

Про податок на добавлену вартість

Про податок на добавлену вартість

Щодо вжиття заходів по контролю за своєчасністю виплати заробітної плати

Про продовження строку розробки Державної програми захисту Азовського і Чорного морів

Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від 15 грудня 1992 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів"

Про проекти законів України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Арбітражний суд", про внесення змін і доповнень до Арбітражного процесуального кодексу України

Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях

Про фінансування заходів, пов"язаних із звільненням і поверненням на Батьківщину військовополонених, які пропали безвісти під час збройного конфлікту в Афганістані

Про проведення заліку взаємної заборгованості акціонерного товариства "Укргазпром" платежів до державного бюджету та заборгованості бюджету щодо різниці у цінах за реалізований населенню у 1995 році та I кварталі 1996 р. природний газ

Про вступ Уряду України до Європейської Конференції Міністрів транспорту

Про надання повноважень Державному експортно-імпортному банку України на підписання кредитної угоди з Експортно-імпортним банком США та банком "Сос"єте Женераль, Нью-Йоркське відділення" (США)

Про підвищення розмірів пенсій, призначених до 1 березня 1996 р., та порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 березня 1996 року

Про утворення робочої групи по вивченню матеріалів закритого конкурсу щодо визначення систем комутації виробництва іноземних фірм

Про відкриття акредитиву Укрексімбанком на доповнення до зобов"язань відкритого акціонерного товариства "Радикал"

Про персональний склад Національного комітету України з питань роззброєння

Про проведення пленарних засідань Верховної Ради Криму

Про митне оформлення вантажів, що надійшли на адресу Укрзалізниці з Польщі

Про сплату прибуткового податку

Про оподаткування дивідендів

Щодо віднесення на собівартість послуг, пов"язаних з управлінням виробництвом, витрат на передплату періодичних видань, а також на участь у семінарах інформаційного характеру

Про звітність державних податкових інспекцій

Щодо розпорядження Кабінету Міністрів України N 140-р від 29 лютого 1996 р.

Про затвердження Тимчасового положення про комітет по туризму та рекреаційному господарству Одеської обласної державної адміністрації

Щодо віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) витрат за сплачені банкам та біржам комісійні винагороди за купівлю та інші операції з іноземною валютою

Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до пункту 7 Постанови Верховної Ради України від 22 квітня 1993 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про аудиторську діяльність"

Про проект Постанови Верховної Ради України про виконання Постанови Верховної Ради України від 2 листопада 1995 року "Про усунення порушень чинного законодавства України з питань приватизації в нафтовій, газовій, нафтопереробній промисловості і нафто...

Про віднесення посад працівників апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до відповідних категорій посад державних службовців

Про регулювання цін на газ скраплений

Про відрядження до міста Луцька народних депутатів України для участі у спільному засіданні з депутатами Сейму Республіки Польща

Про відрядження делегації Верховної Ради України на семінар Політичного комітету Північноатлантичної асамблеї у Римі (Італійська Республіка) з 17 до 20 квітня 1996 року

Про делегацію Верховної Ради України до Російської Федерації

Про членів колегії Міністерства у справах преси та інформації

Про виділення коштів для подолання наслідків стихійного лиха

Про здійснення заходів щодо розв"язання соціально-економічних, етнічних та гуманітарних проблем в Автономній Республіці Крим

Про заходи щодо виконання Угоди між Україною та Естонською Республікою про вільну торгівлю

Про митне оформлення обладнання, яке отримано радгоспом-комбінатом "Тепличний"

Про митне оформлення обладнання, що надійшло на адресу Запорізької обласної клінічної лікарні

Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі

Про проект постанови Верховної Ради України щодо процедури розгляду проекту Конституції України

Про проект Закону України про внесення змін до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність"

Про проект Постанови Верховної Ради України про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян

Про проведення парламентських слухань по проекту Основ законодавства України про соціальне страхування

Про проект Постанови Верховної Ради України про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України

Про проект Закону України про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої

Про проект Закону України про посилення боротьби з терористичними проявами та іншими небезпечними злочинами

Про проект Закону України про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду

Про ситуацію, що склалася у відносинах між Одеською обласною Радою, обласною державною адміністрацією і Одеською міською Радою

Про проект Постанови Верховної Ради України про надання Кабінету Міністрів України права внесення змін до ставок акцизного збору

Про проект Закону України про внесення змін до статті 52 Закону Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища"

Про проект Закону України про ратифікацію Договору між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики

Про тимчасове призупинення виплати коштів для забезпечення діяльності депутатів, які не працюють у Верховній Раді України на постійній основі

Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення

Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України від 16 січня 1996 року "Про порядок висвітлення роботи п"ятої сесії Верховної Ради України"

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення"

Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Швеції про уникнення подвійного оподаткування доходів та попередження податкових ухилень

Про проект Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народних депутатів України, які не перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України

Про проект Закону України про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та державний контроль за операціями з ними

Про проект Закону України про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань примусового лікування і трудового перевиховання хворих на наркоманію

Про проект Закону України про ратифікацію Угоди про позику між Україною та Експортно-імпортним банком Японії щодо надання експортного кредиту в сумі, еквівалентній 50 мільйонам доларів США

Про вдосконалення процедури підготовки проектів планів приватизації об"єктів АПК для погодження з Кабінетом Міністрів України

Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень

Про проект Закону України про ратифікацію Угоди про позику між Україною та Експортно-імпортним банком Японії щодо надання незв"язаного кредиту в сумі, еквівалентній 150 мільйонам доларів США

Про заходи щодо виконання Закону Республіки Крим "Про статус депутата Верховної Ради Криму"

Про центральні і місцеві органи державної виконавчої влади та скорочення витрат на їх утримання

Про проект Постанови Верховної Ради України про Конституцію Автономної Республіки Крим

Про проект Закону України про благодійну діяльність та благодійні організації

Про проект Закону України про управління державним сектором економіки

Про заходи щодо забезпечення оперативної роботи постійних комісій Верховної Ради Криму

Про затвердження змін до Методичних роз"яснень стосовно здійснення аудиторських перевірок фінансового стану підприємств, що приватизуються

Угода про виробничу кооперацію між Міністерством промисловості Республіки Бєларусь і Міністерством промисловості України

Про оподаткування доходів від продажу акцій

Угода про співробітництво між Українським державним центром соціальних служб для молоді та Державним центром зайнятості

Про присвоєння третього рангу державного службовця Гончарову Ю.В.

Про виділення коштів для здійснення першочергових запобіжних заходів щодо безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про проект Постанови Верховної Ради України про заходи щодо залучення коштів для забезпечення підготовки та участі спортсменів України у XXVI Олімпійських та III Параолімпійських іграх 1996 року

Щодо відміни дії ліцензій на використання валюти як засобу платежу за природний газ між резидентами України

Про умови оплати праці працівників підприємств і організацій житлово- комунального господарства, що дотуються з бюджету

Про увільнення Новіка А.М. з посади радника Прем"єр-міністра України

Про переоцінку товарно-матеріальних цінностей

Щодо роз"яснення до постанови НБУ від 01.12.95 р. N 295

Про проект основних напрямів грошово-кредитної політики на 1996 рік

Про зауваження до проекту Закону України про довірчі товариства

Про встановлення плати на банківські послуги Національним банком України

Щодо механізму виконання Постанови Верховної Ради України від 7 лютого 1996 року N 36/96-ВР

Про затвердження Типового положення про управління освіти обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

Про затвердження Типового положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торгівельній діяльності

Про передачу до комунальної власності об"єктів соціальної інфраструктури, які належать суб"єктам підприємницької діяльності

Про затвердження Положення про відділ обласної державної адміністрації у справах релігій

Про затвердження Типового положення про міжрегіональний та районний агроторговий дім

Про затвердження на 1996 рік плану першочергових заходів щодо забезпечення процесу приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та вступу до Світової організації торгівлі (СОТ)

Про стан виконання Указу Президента України від 26 червня 1995 р. "Про невідкладні заходи щодо усунення порушень законності та правопорядку в Автономній Республіці Крим" та постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 636 з цього питання

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 1995 р. N 495

Щодо експорту хімобладнання

Про призначення В. Бруя виконуючим обов"язки голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області

Про призначення П. Саблука позаштатним радником Президента України

Про увільнення В. Катиша з посади голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області

Про увільнення П. Саблука з посади віце-Прем"єр-міністра України з питань агропромислового комплексу

Про прибутковий податок з громадян

Про заходи щодо стабілізації та сприяння соціально-економічному розвитку Автономної Республіки Крим

Про спорудження Монумента Незалежності України

Про призначення І. Франдюка Головним державним інспектором праці - заступником Міністра праці України

Про призначення В. Пристайка заступником Голови Служби безпеки України та затвердження його членом колегії Служби безпеки України

Щодо надання пільг

Щодо декларування валютних цінностей

Порядок обстеження осіб, які потребують зміни (корекції) статевої належності

Про призначення О. Бєлова заступником Голови Служби безпеки України та затвердження його членом колегії Служби безпеки України

Положення про Раду

Положення про постійно діючу комісію з питань зміни (корекції) статевої належності при Міністерстві охорони здоров"я України

Щодо організації роботи регіональних управлінь Національного банку України в частині підкріплення установ банків готівкою і перерозподілу її між банками

Про перевірку рішення в порядку нагляду

Про реєстрацію статутів релігійних громад

Про реєстрацію статуту релігійної громади

Про затвердження тимчасової Інструкції по діловодству в апараті обласної державної адміністрації

Про зміни у складі Міжвідомчої комісії з питань регулювання імпорту

Про призначення С. Колотія головою Диканської районної державної адміністрації Полтавська область

Про Редакційну колегію з видання збірників актів законодавства України

Про затвердження галузевої статистичної форми

Про порушення правил діяльності з приватизаційними паперами довірчим товариством "СЛІД-ТРАСТ"

Про порушення правил суб"єктами підприємницької діяльності, що мають ліцензію на посередницьку діяльність з приватизаційними паперами

Про надання медичної допомоги особам, що потребують зміни (корекції) статевої належності

Про введення додатково посади заступника Командуючого Національною гвардією України

Перелік закладів охорони здоров"я, де проводяться медичні втручання при здійсненні зміни (корекції) статевої належності

Про внесення змін та доповнень в умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням митної служби

Про порядок перерахування до бюджету сум прибуткового податку

Про впорядкування експорту живої худоби

Про увільнення А. Довгополого з посади Керівника Секретаріату Ради національної безпеки

Про асигнування видатків на підготовку і проведення 19 травня 1996 року виборів народного депутата України замість вибулого у Бориспільському виборчому окрузі N 208, Київська область

Про призначення генерал-полковника І. Біжана першим заступником Міністра оборони України

Про податок на добавлену вартість

Про проведення розрахунків у касах підприємства

Про витрати на рекламу

Про присвоєння почесних звань України працівникам житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

Про призначення А. Довгополого заступником Міністра оборони України з озброєння - начальником озброєння Збройних Сил України

Щодо правомірності застосування державними податковими інспекціями штрафних санкцій

Про оподаткування прибутку підприємств

Щодо сплати платежів до бюджету

Про надання статусу національного Києво-Печерському державному історико-культурному заповіднику

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Про призначення Ігнащенка В.А. віце-президентом Української державної кредитно-інвестиційної компанії

Про проект Постанови Верховної Ради України про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

Про затвердження Положення про управління обласної державної адміністрації у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Про впорядкування діяльності керівництва центральних органів державної виконавчої влади

О таможенном оформлении средств пейджинговой связи, центробежных насосов, электродвигателей, вертолетов

Щодо дії індикативних цін

Про структуру планових нагромаджень

Про затвердження Правил розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян, що надходять до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних відділень

Про Національну раду по туризму

Підвищуючі коефіцієнти до базисної кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, обчисленої щодо об"єктного кошторису

Про відрахування за геологорозвідувальні роботи

Про застосування фінансових санкцій

Про прибутковий податок з громадян

Про податок на добавлену вартість

Про державне мито

Щодо оподаткування прибутку (доходу) від сумісної діяльності підприємств з кваліфікаційними іноземними інвестиціями

Щодо оподатковуваного доходу громадян

Про аудит філій комерційних банків

Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації

Директива 96/19/ЄС Комісії, якою вносяться поправки до Директиви 90/388/ЄЕС стосовно забезпечення повної конкуренції на ринках телекомунікацій

Про заходи по посиленню контролю за станом контрольно-ревізійної роботи в митній системі України

Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Плоткіна В.Г.

Про затвердження Типового положення про контрольно-ревізійний відділ територіального митного управління

Про призначення М. Жаворонкова головою Ленінської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим

Про введення посади головного державного інспектора праці - заступника Міністра праці України

Про робочу групу для підготовки пропозицій до проекту нової Конституції України

Про додаткові заходи щодо підготовки українських спортсменів до участі у XXVI Олімпійських та III Паралімпійських іграх

Про призначення В. Казановського головою Кіровської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим

Про митне оформлення вантажів, які надійшли на адресу локомотивних депо Донецької залізниці з Росії та Білорусії

Про надання дозволу на митне оформлення обладнання для переробки м"яса та жаток для зернозбиральних комбайнів

Про зменшення ставки ввізного мита на устаткування, що поставляється для впровадження нової технології оброблення деревини

Про міжвідомчу робочу групу для опрацювання нормативних актів з питань розвитку фондового ринку

Про виділення коштів для забезпечення постійного лабораторного контролю в місцях водокористування

Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.01.96 N 34-р

Про затвердження Положення щодо забезпечення громадського порядку та безпеки учасників і глядачів під час проведення масових спортивно-видовищних заходів на спортивних спорудах або спортивних змагань в інших місцях

Про затвердження Правил торгівлі на ринках

Щодо звіту "Про надходження рентної плати за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні"

Щодо звільнення від оподаткування прибутку господарств та майстерень установ соціального захисту населення

Щодо офіційного рівня інфляції

Щодо Постанови Верховної Ради України від 6 лютого 1996 р. N 31/96-ВР

Щодо митного оформлення нафтопродуктів які надходять трубопроводом до Новоград-Волинського терміналу

Щодо дії частин першої і другої статті 61 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Щодо митного оформлення експорту товарів в Російську Федерацію без пред"явлення довідки банку

Про затвердження такс нарахування розміру стягнення за збитки, заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд

Про Положення по проведенню контрольно-координаційної роботи з ліцензуванн

Про затвердження Типового положення про представництво Агентства координації міжнародної технічної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Про уповноваження відкритого акціонерного товариства "Київський завод газового устаткування та приладів" здійснювати експорт товарів

Про призначення О. Затинайка начальником Генерального штабу Збройних Сил України - першим заступником Міністра оборони України

Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України

Про віднесення витрат на собівартість банківської діяльності

Про інформацію "Про хід виконання Указу Президента України від 12 вересня 1995 року N 829/95 "Про строки сплати окремих платежів до бюджету"

Щодо митного оформлення експорту товарів в Російську Федерацію без пред"явлення довідки банку

Про припинення чинності листа

Про Закон України "Про поставки продукції для державних потреб"

Про роботу групи для підготовки до розгляду на засіданні Уряду України питання про створення державної системи економічного прогнозування і планування

Про норми забезпечення продовольчими пайками військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства внутрішніх справ

Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї

Про Положення про Комісію з питань відтворення видатних пам"яток історії та культури

Про Національний науково-технічний центр наукового приладобудування

Про розміри державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури

Про затвердження Тимчасового положення про оплату праці учасників української антарктичної експедиції

Про призначення Кінаха А.К. Головою Української частини Міжурядової спільної Українсько-Узбецької комісії з питань торгово-економічного і науково-технічного співробітництва

Про виділення коштів для ліквідації аварійної ситуації на каналізаційному колекторі у м. Ізмаїлі Одеської області

Про виділення коштів на завершення будівництва очисних споруд у м. Жидачеві Львівської області

Про виділення коштів для подолання наслідків стихійного лиха у Тернопільській області

Про продовження терміну повернення фінансової допомоги

Про фінансування заходів щодо завершення підготовки та участі делегації України в роботі Другої Всесвітньої Конференції ООН з населених пунктів (Хабітат - II)

Про передачу Науково-дослідного інституту автоматизації управління і виробництва до сфери управління Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України

Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про туризм"

Про виготовлення медалі Жукова

Про Державний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році"

Про задоволення державних потреб у сільськогосподарській продукції на 1996 рік

Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436

Про операції з давальницькою сировиною

Про застосування статті 5 Указу Президента України від 16.03.96 р. N 227

Про часткову зміну основних вимог нормативних документів до водіїв і автотранспортних засобів, які здійснюють внутрішні та міжнародні автоперевезення

Про припинення повноважень суддів

Про зміну пункту 5.10. Положення "Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності", затвердженого наказом від 05.08.93 N 293

Про затвердження Типового положення про фахову раду з ліцензування та акредитації вищих закладів освіти та Типового положення про регіональну експертну раду (центр) з ліцензування та атестації закладів освіти, які здійснюють діяльність, пов'язану з одерж

Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності

Про призначення В. Глущенко заступником голови Комітету у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України

Про присвоєння почесних звань України

Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України" працівникам тваринництва Черкаської області

Про призначення С. Бритченка заступником Міністра України у справах національностей та міграції

Про призначення П. Тертичного заступником Голови Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості

Про призначення В. Трощинського першим заступником Міністра України у справах національностей та міграції

Про присвоєння почесних звань України працівникам освіти

Про проект Постанови Верховної Ради України про поширення чинності пункту 3 Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по ...

Про розподіл обов"язків між виконуючим обов"язки голови облдержадміністрації, першим заступником та заступниками голови облдержадміністрації з реалізації повноважень, передбачених Положенням про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію згідно з Указом Президента України від 21 серпня 1995 року N 760/95

Про погашення заборгованості бюджетних установ області за тверде паливо

Щодо порушень чинного законодавства при проведенні розрахунків суб"єктами господарської діяльності України за експортно-імпортними операціями з нерезидентами

Щодо визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток в разі одержання суб"єктом підприємницької діяльності суми відшкодувань збитків по засусі 1994 року з державного бюджету

Про Урядову комісію для розслідування причин аварії на шахті "Суходільська-Східна" виробничого об"єднання "Краснодонвугілля"

Про проект Закону України про зміни в назвах і текстах законів України

Про затвердження Тимчасового положення про порядок застосування житлових чеків у вигляді депозитних рахунків для приватизації майна державних підприємств

Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про правовий захист баз даних"

Про відрядження делегації Верховної Ради України на засідання Парламентської Частини Центрально-Європейської Ініціативи 14-17 березня 1996 року

Про утворення Державної міжвідомчої комісії з питань впровадження в законодавство України норм і стандартів Ради Європи

Типове положення про регіональну експертну раду (центр) з ліцензування та атестації закладів освіти, які здійснюють діяльність, пов'язану з одержанням загальної середньої та професійної освіти

Про внесення доповнень до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість"

Про затвердження Положення про порядок виплати одноразової державної допомоги сім"ям, що виховують дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей, у яких видалено щитовидну залозу

Про політико-правову ситуацію, що склалася у взаємовідносинах між Кримом і Україною

Про доручення Уряду Криму щодо підготовки бюджету на 1996 рік

Про Представництво Президента України в Республіці Крим

Щодо доходів членів сім"ї

До листа N 11/18-851 від 10.02.96 р.

Про порядок сплати дивідендів на частку державного майна

Про застосування суб"єктами господарювання ідентифікаційних кодів з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Про нагородження Почесною відзнакою Президента України

Про нагородження Почесною відзнакою Президента України

Про присвоєння почесних звань України

Про присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про вибори народних депутатів України"

Методика вилучення, утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що зазнали впливу пестицидів та агрохімікатів і непридатні до використання

Про скликання надзвичайної сесії Верховної Ради Криму

Дії особи, які вчинила грабіж, а потім заподіяли потерпілому легкі тілесні ушкодженння з метою уникнути затримання, підлягають кваліфікації за ч. 2 ст. 141 і ч. 2 ст. 190 КК України. Кваліфікація таких дій за ч. 2 ст. 142 КК України як розбійного нап...

Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти". від 12.02.96 р. N 200

Про затвердження Порядку приватизації майна ліквідованих підприємств та майна, повернутого після закінчення строку дії або розірвання договору оренди

Про поділ спільного майна

Розгляд справи судом касаційної інстанції без участі засудженого, якщо його не було повідомлено про час судового засідання і це позбавило його можливості взяти участь у засіданні, є істотними порушенням норм кримінально-процесуального закону, яке тяг...

Про обрання народних депутатів України Кириленка І.Г., Ольховського Б.І., Слободянюка С.М., Франчука І.А. членами постійних комісій Верховної Ради України

Про визнання повноважень народного депутата України Германчука П.К.

Про порядок введення в дію Закону України "Про страхування"

Про страхування

Про реєстрацію статутів релігійних громад та передачу громаді будівлі

Конвенція між Урядом Королівства Норвегія і Урядом України про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища

Про внесення змін до Порядку ввезення на митну територію України продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов"язковій сертифікації

Про Типове положення про підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві і інших центральних органах виконавчої влади і

Про технічний нагляд за суднами, які мають право плавання під прапором України

Про Постійну обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Про створення підкомісії з експортно-імпортного контролю

Щодо експорту авіадвигунів та вертольотів

Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі технічного захисту інформації


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка