Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1996 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 17Про склад Оперативної міжвідомчої комісії з питань подолання платіжної кризи

Правила експлуатації, понорменого обліку та розрахунків за використання вантажних вагонів власності інших держав

Про призначення В. Лопатіна першим заступником Голови Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

Про Положення про Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

Про хід виконання Кабінетом Міністрів України Постанови Верховної Ради України "Про погашення заборгованості Державного бюджету України і місцевих бюджетів за 1995 рік по заробітній платі, пенсіях, стипендіях, інших грошових виплатах населенню"

Про Основні напрями грошово-кредитної політики Національного банку України на 1996 рік

Про стан виконання деяких законодавчих актів з питань висвітлення діяльності Верховної Ради України

Про введення в дію Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них"

Про внесення змін до наказу Генерального прокурора України N 5 від 4 квітня 1996 року

Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно

Про проект Закону України про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог законів України "Про статус народного депутата країни" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних д...

Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них

Про додаткові заходи щодо недопущення спалаху холери на підприємствах харчової та переробної промисловості області

Про надання відстрочки по платі податку за землю під автомобільними шляхами загального користування

Про реєстрацію статуту релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату с. Агафіївка Любашівського району

Про Указ Президента України від 19 березня 1996 року N 194/96

Про наказ Міністерства фінансів України від 16 квітня 1996 р. N 74

Щодо поновлення дії дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами

Про заходи щодо майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР

Про заходи щодо вдосконалення підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей

Про делегацію України на 83-ю сесію Генеральної конференції Міжнародної організації праці

Про внесення зміни до пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

Про заходи щодо надання державної підтримки підприємству "КримавтоЗАЗсервіс"

Положення про реєстрацію і порядок видачі дозволу на ввезення та використання зарубіжних і вітчизняних засобів лікувальної косметики

Про республіканський бюджет Криму на 1996 рік

Щодо виправлень в номенклатурі статистичної звітності за кредитами банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 березня 1996 року N 80

Зміни до листа НБУ від 29.04.96 р. N 12-214/376-2366 "Про черговість платежів"

Щодо Закону України від 24 квітня 1996 р. N 143/96-ВР

Про результати звірки заборгованості суб"єктів господарювання за внесками до Пенсійного фонду

Про введення в дію Закону Республіки Крим "Про республіканський бюджет Криму на 1996 рік"

Про присвоєння працівникам першого Сімферопольського району електричних мереж виробничо-енергетичного об"єднання "Крименерго" почесного звання "Заслужений енергетик України"

Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості України"

Про затвердження Програми забезпечення розвитку і функціонування української та інших мов і національних культур в Одеській області на період до 2000 року

Про нагородження відзнаками Президента України працівників гірничорятувальної служби

Про нагородження Почесною відзнакою Президента України

Про затвердження "Порядку проведення індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ за станом на 1 квітня 1996 року (крім об"єктів житлового фонду)"

Про Сухопутні війська України

Про національний заклад - Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни

Про тарифи на електроенергію, диференційовані за періодами часу

Про нагородження почесною відзнакою Президента України

Про присвоєння персональних звань державної митної служби

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про затвердження Порядку погашення боргу товаровиробників перед державним бюджетом шляхом закладення до державного резерву виробленої ними продукції

Про зміни у складі Урядової комісії з експортного контролю

Про затвердження переліку посад персоналу для експлуатації ядерних установок, на підготовку якого необхідна ліцензія Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки

Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів

Про проект Конституції України

Кабінет Міністрів України Постанова

Угода між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно

Про виділення коштів для відшкодування збитків, заподіяних стихійним лихом сільськогосподарським підприємствам Демидівського району Рівненської області

Про призначення Назаренка Ю.М. начальником Головного управління з питань економічної реформи Кабінету Міністрів України

Про виділення коштів для подолання наслідків стихійного лиха в Автономній Республіці Крим

Про затвердження графіка прийняття заяв на отримання ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії

Методичні рекомендації для проведення атестації науково-дослідних установ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 липня 1995 р. N 544 та від 16 грудня 1995 р. N 1007

Про зміни в складі офіційної урядової делегації для проведення міжнародних переговорів з питань Чорнобильської АЕС

Про дозвіл Мінсільгосппроду на використання бюджетних коштів

Про увільнення М. Ламбуцького з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації

Про увільнення В. Ковтуна з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації

Про увільнення Г. Артюх з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації

Про передачу нерухомого майна військових містечок до сфери управління міністерств, відомств та у власність області

Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво у галузі запобігання промисловим аваріям, катастрофам, стихійному лиху та ліквідації їх наслідків

Про порядок переробки сировини на спирт етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої на давальницьких умовах та їх використання в 1996 - 1997 рр.

Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків

Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Про підсумки роботи з кадрами за 1995 рік та завдання фінансових органів по дальшому її вдосконаленню

Про заходи щодо впорядкування митного оформлення вантажів

Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі

Про звіт Фонду майна Автономної Республіки Крим

Про проект програми приватизації майна державних підприємств в Республіці Крим на 1996 рік

Щодо митного оформлення електроенергії

Щодо ввезення на територію України лікарських засобів

Щодо переказів, що здійснюються згідно з Угодою між державами-членами СНД "Про порядок переказу грошових коштів громадянам за соціально значимими неторговельними платежами"

Про вдосконалення механізму надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації

Про перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об"єктів (їх частин)

Про заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей у 1996 році

Про виділення коштів на прискорення будівництва і реконструкції об"єктів водопровідно-каналізаційного господарства в Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях, пов"язаних з проведенням протихолерних заходів

Про відзначення 75-річчя заснування Української академії внутрішніх справ

Про призначення О. Омельченка виконуючим обов"язки голови Київської міської державної адміністрації

Угода між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран про взаємне сприяння та захист інвестицій

Про затвердження Переліку нормативних документів, еталонів, стандартних зразків і засобів вимірювань, які можуть переміщуватися через митний кордон України з метою повірки або метрологічної атестації

Про затвердження Положення про державну атестацію вищих закладів освіти

Про зміну меж міста Судака

На правовідносини, які виникли до набрання чинності відповідним законодавчим актом про відшкодування моральної шкоди, обов"язок по її відшкодуванню не поширюється. Разом з тим моральна шкода підлягає відшкодуванню, якщо неправомірні дії (бездіяльніст...

Про затвердження Порядку видачі Дозволу на депозитарну діяльність

О Постановлении Верховного Совета Украины от 05.05.96 г. N 161/96-ВР "О проекте Закона Украины "О порядке обложения налогами предметов, которые перемещаются гражданами через таможенную границу Украины"

Про роботу Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення реалізації соціально-економічної політики Президента України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Про відзначення п"ятої річниці незалежності України

Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Про затвердження Тимчасового положення про депозитарії та депозитарну діяльність

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право створення ринків і надання їх в оренду

Про визнання банкрутом

Щодо оподаткування добровільних внесків, одержаних бібліотекою

Судові рішення скасовані з направленням справи на новий судовий розгляд через те, що особі, яка визнана винною в умисному вбивстві та в інших злочинах, призначено надмірно м"яке покарання

Про призначення В. Марченка заступником Міністра Кабінету Міністрів України

Про призначення О. Таранова заступником Міністра Кабінету Міністрів України

Про коригування процентних ставок по кредитах

Про податок на добавлену вартість

Безпідставне застосування ст. 45 КК України при призначенні покарання за тяжкий злочин потягло скасування вироку

Про порядок розрахунків з Державним бюджетом та ДМКУ в іноземній валюті

Про внесення змін до "Тимчасового Положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів", затвердженого наказом Державного митного комітету України за N 7 від 30 грудня 1991 року

Про призначення Т. Мотренка заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації

Про пропозицію групи народних депутатів України щодо участі футбольної команди Верховної Ради України в першості серед футбольних команд парламентів країн СНД

Про проект Закону України про професійних творчих працівників та творчі спілки

Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України

Про присвоєння почесних звань України працівникам меліорації та водного господарства Автономної Республіки Крим

Щодо оподаткування прибутків у вигляді відсотків, що нараховуються на облігації внутрішнього державного займу

Щодо особливостей формування фонду оплати праці згідно з положеннями Інструкції зі статистики заробітної плати

Щодо надання кредиту шахтам для обладнання лав

Про проект Закону України про увічнення пам"яті загиблих під час захисту Батьківщини

Про внесення змін до Указу Президента України від 14 липня 1995 року N 614

Угода між Урядом України та Урядом Королівства Бельгія про повітряне сполучення

Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" суддям арбітражних судів

Про призначення Л. Юрченка заступником генерального директора Національного агентства морських досліджень і технологій

Про присвоєння почесних звань України працівникам відкритого акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"

Про призначення суддів

Про нагородження Почесною відзнакою Президента України

Про проект Закону України про внесення доповнення до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

Про реєстрацію торговельних представництв суб"єктів федерації держав з федеративним устроєм

Про нагородження почесною відзнакою Президента України

Про присвоєння почесних звань України працівникам корпорації "Укрреставрація"

Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Бельгії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

Про проект Постанови Верховної Ради України про позбавлення народних депутатів України Зарудного А.А. і Танюка Л.С. права брати участь в п"яти пленарних засіданнях Верховної Ради України

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"

Про Положення про Наглядову раду Української академії зовнішньої торгівлі

Про звільнення Кравця В.М. від обов"язків заступника Голови Правління Національного банку України

Угода між Урядом України та Бельгійсько-Люксембурзьким Економічним Союзом про взаємне заохочення і захист інвестицій

Про питання проекту Концепції перебудови банківської системи України, запропонованого для розгляду народними депутатами України Безсмертним Р.П., Чоботом Д.В.

Про проекти законів України про доповнення до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та про доповнення до Конституції України

Про проект Основ законодавства України про соціальне страхування та рекомендації учасників парламентського слухання щодо цього законопроекту

Про проект Постанови Верховної Ради України про використання кредиту Експортно-імпортного банку Японії

Положення про Секретаріат Ради колективної безпеки

Про внесення змін і доповнень до Типового положення про службу охорони праці

Про проект Закону України про лізинг

Про склад групи народних депутатів України з міжпарламентських зв"язків з Естонською Республікою

Про склад групи народних депутатів України з міжпарламентських зв"язків з Республікою Чилі

Про відрядження народного депутата України Яценка В.М. до міста Бишкека (Республіка Киргизстан)

Про відрядження народного депутата України і працівника Секретаріату Верховної Ради України до міста Фессалоніки (Греція) для участі у засіданнях Бюро, Постійного Комітету та Комітету з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

Рішення про Міждержавну програму спільних зоходів боротьби з організованою злочинністю та іншими видами небезпечних злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2000 року

Про відрядження народного депутата України Гаманюка Л.Ю. до Варшави для участі у засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з економічних питань і розвитку

Про відрядження народного депутата України Хунова А.І. до міста Санкт-Петербурга (Російська Федерація)

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"

Про результати реалізації законодавчих та інших нормативних актів, прийнятих на виконання розпорядження Президента України від 22 травня 1995 р. N 88, та додаткові заходи, спрямовані на подолання платіжної кризи і зниження рівня інфляції

Про прискорення створення і організації виробництва вітчизняних зернозбиральних комбайнів

Про регіональний фонд охорони праці Одеської області

Про затвердження Положення про відділ з питань охорони праці обласної державної адміністрації

Про відрядження народного депутата України Паська С.О. до Парижа (Франція) для участі у засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань бюджету та програми міжурядової діяльності

Про відрядження народного депутата України Яблонського В.А. до Брюсселя (Бельгія) для участі у засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки і техніки

Щодо правомірності стягнення податку на добавлену вартість

Щодо надання регіональними управліннями НБУ інформації про заборгованість по заробітній платі

Щодо телеграми Національного банку Республіки Таджикистан від 13.05.96 р.

Про організацію похорону народних депутатів України Драгомарецького С.Д. і М"ясковського М.М.

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування обставин загибелі народних депутатів України Драгомарецького С.Д. і М"ясковського М.М.

Угода про взаємодію прикордонних військ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав при виникненні кризових ситуацій на зовнішніх кордонах

Угода між Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури і Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються ліцензійн...

Щодо порядку проведення перерахунків прибуткового податку по сукупному річному доходу

Про прибутковий податок з громадян

Про компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам втрат, зумовлених інфляцією

Щодо звільнення від сплати акцизного збору під час проведення митних процедур деяких автомобілів

Про оподаткування штрафів, залишених в розпорядженні державної санітарно-епідеміологічної служби

Про нагородження почесною відзнакою Президента України

Про нагородження почесною відзнакою Президента України

Про нагородження почесною відзнакою Президента України

Про нагородження Почесною відзнакою Президента України

Про внесення змін до статті 1 Указу Президента України від 23 січня 1996 року N 77

Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни

Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996 - 1997 роках

Про затвердження Правил рубок, пов"язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок

Про Державну програму створення і концепцію розвитку золотовидобувної та золотопереробної галузі на 1996 - 2005 роки

Про затвердження Правил плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних військових кораблів

Про причини невиконання доходної частини бюджету та заходи щодо удосконалення законодавства і підвищення відповідальності керівників усіх рівнів за дотримання бюджетної дисципліни

Про фінансування заходів, пов"язаних з поверненням в Україну депортованих кримських татар і осіб інших національностей

Про визнання повноважень народних депутатів України, обраних на повторних виборах 7 квітня 1996 року

Про збільшення мінімального розміру пенсії за віком та суми першочергових платежів на потреби підприємств

Про проект Закону України про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них

Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються центрами з ліцензування України і Республіки Білорусь

Про затвердження членів колегії Міністерства у справах національностей та міграції

Про виділення коштів на утримання житлового фонду, що передається у власність Кіровоградської області

Про фінансування заходів щодо комплексного розв"язання техногенно-екологічних проблем безпеки проживання населення в центральній частині м. Львова

Питання Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування

Про впорядкування плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів

Про стан справ у вугільній промисловості та хід виконання Указу Президента України від 7 лютого 1996 року N 116 "Про структурну перебудову вугільної промисловості"

Про Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько-угорському державному кордоні та його заступників

Про колегію Головного Управління державної служби при Кабінеті Міністрів України

Про Ліцензійну палату

Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління"

Рішення про єдиний порядок обміну інформацією за запитами митних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у зв"язку з провадженням справи про порушення митних правил

Про заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей

Про регулювання тарифів на технічні послуги, які надаються лікувальним закладам

Про заходи щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників технікою

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Про надбавки до посадових окладів за ранги державних службовців та дипломатичні ранги України

Про затвердження Положення про позабюджетний фонд Миколаївської облдержадміністрації

Про спрямування коштів корпорації "Укравтодор"

Про пропозиції щодо механізму підтримки вітчизняних виробників пасажирських та вантажопасажирських ліфтів

Про присвоєння працівникам культури і мистецтва почесних звань України

Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості України"

Про присвоєння почесних звань України викладачам Донецького державного технічного університету

Про присвоєння почесних звань України працівникам акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат", Луганська область

Про Положення про Комісію з питань морської політики

Про приймання зношеної грошової готівки

Про Закон України "Про режим іноземного інвестування"

Про ставки земельного податку в 1996 році

Про пільги щодо сплати податку на землю під шляхами загального користування області в 1995 - 1996 рр.

Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість"

Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"

Про проект закону Республіки Крим "Про республіканський бюджет Криму на 1996 рік"

Щодо оподаткування податком на прибуток

Про прибутковий податок з громадян

Щодо структури заготівельно-складських витрат, врахованих у базисній кошторисній вартості в цінах 1993 року

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 479

Щодо Положення про порядок доставки, зберігання та подальшу реалізацію конфіскованої, безхазяйної, у вигляді скарбу готівкової іноземної валюти та такої, за якою не звернувся власник до кінця строку зберігання, спадкової, що за правом спадкоємства пе...

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

Щодо придбання безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики 1996 року на закритих аукціонах Національного банку

Про Національну енергетичну програму України до 2010 року

Про упорядкування виділення приміщень для державних структур, що знову створюються

Про затвердження Положення про комітет по туризму та рекреаційному господарству Одеської обласної державної адміністрації

Про реєстрацію статуту церкви євангельських християн-баптистів м. Кілії

Про реєстрацію статуту парафії Української греко-католицької церкви м. Южного Одеської області

Про реєстрацію статуту церкви євангельських християн-баптистів с. Кирнички Ізмаїльського району

Про реєстрацію статуту релігійної громади Української православної церкви Центрального району м. Одеси

Про проект Постанови Верховної Ради України про визнання повноважень народних депутатів України, обраних на повторних виборах 7 квітня 1996 року

Про проведення взаємозаліку заборгованості між установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, і комерційними структурами по платежах до місцевих бюджетів

Про офіційну делегацію Верховної Ради України до Фінляндської Республіки та Латвійської Республіки

Про поїздку Стретовича В.М. до Італії

Про проект Закону України про залізничний транспорт

Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці

Про доповнення статті 4 Закону України "Про підприємництво"

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

Про трубопровідний транспорт

Про відрядження делегації Верховної Ради України і працівника її Секретаріату до міста Афіни (Греція) на весняну сесію Північноатлантичної асамблеї з 16 по 20 травня 1996 року

Про введення в дію Закону України "Про трубопровідний транспорт"

Про окремі умови оплати праці працівників Державного камерного ансамблю "Київські солісти"

Про бухгалтерський облік компенсаційних сертифікатів

Про затвердження Положення про порядок накладання штрафів на громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відпо

Торгові правила Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система" (із змінами та доповненнями станом на 30 липня 1999 року)

Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою

Про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для вивчення ситуації, що склалася у зв"язку із заборгованістю по виплаті заробітної плати, пенсій і стипендій, та затвердження її персонального складу

Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Вірменія

Про порядок звітності по роботі з дозволами УКЕК

Щодо офіційного рівня інфляції

Про одиниці і цінники на товар

Щодо здійснення операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності

Про врегулювання розрахунків між Державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

Про робочі групи для проведення перевірок стану забезпечення сплати податків та витрачання бюджетних коштів на соціальні виплати

Про склад Міжвідомчої робочої групи з підготовки Експериментального проекту в галузі вугільної промисловості України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"

Про фінансування заходів з підготовки та проведення міжнародної конференції "Проблеми та перспективи освоєння підземного простору великих міст"

Про затвердження Порядку повернення платежів за невикористані проїзні документи

Про затвердження Положення про порядок реєстрації (перереєстрації) підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, та видачу спеціальних реєстраційних посвідчень

Про затвердження зразків ліцензій на право здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Про затвердження Порядку придбання акцій за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати керівництвом підприємства

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації

Угода між Міністерством охорони здоров"я Вірменії та Міністерством охорони здоров"я України про співробітництво в галузі медицини та охорони здоров"я на 1996 - 1998 роки

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень стосовно податків на доходи і майно

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про культурне співробітництво

Про Український фонд сприяння соціальному захисту неповнолітніх

Про затвердження Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах

Про призначення О. Стеценка командуючим Військами протиповітряної оборони України

Про порядок обчислення часу на території України

Про затвердження Порядку користування землями водного фонду

Про створення Київської медичної академії післядипломної освіти

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України

Про створення Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики

Про внесення змін до складу Української частини Двосторонньої Українсько - Словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури

Про хід виконання рішень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань переселення громадян із зони безумовного (обов"язкового) відселення та ефективність використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильськ

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по вивченню ситуації в телерадіоінформаційному просторі України

Про 60-річчя від дня народження Є.П. Гуцала

Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Дагестан про торговельно-економічне співробітництво

Про підписання Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Туркменистану про реструктуризацію державного боргу України Туркменистану за 1993 рік

Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень стосовно податків на доходи і майно

Про представника Уряду України у Міжурядовому комітеті ЮНЕСКО із сприяння поверненню культурних цінностей країнам їхнього походження або їх реституції в разі незаконного привласнення

Про виділення коштів Комітету у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України

Про виділення коштів на завершення будівництва глибоководних сифонних водозабірних трубопроводів районного водопроводу "Дніпро-Кіровоград"

Питання Комітету у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109

Про склад Міжвідомчої комісії з розгляду і підготовки документів щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон

Про внесення змін до Типового положення про управління економіки обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

Про утворення Міжвідомчої ради з питань роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій

Про внесення змін до деяких рішень Уряду з питань забезпечення агропромислового комплексу сільськогосподарською технікою

Про розміри плати за видачу ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві

Про Національний заповідник "Софія Київська"

Про Положення про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури

Про зарахування коштів від реалізації військового майна

Про Постанову Верховної Ради Криму "Про Положення про постійні комісії Верховної Ради Криму"

Про результати перевірки діяльності господарюючих суб"єктів, що забезпечують готівковий обіг іноземних валют в Республіці Крим

Про зняття з контролю постанов Верховної Ради Криму

Про затвердження Положення про управління освіти обласної державної адміністрації

Про утворення робочої групи експертів

Про зміни у складі Республіканської комісії у справах альтернативної служб

Про внесення змін та доповнень до наказу від 09.11.1995 р. N 120 "Про затвердження лімітів спеціального використання рибних ресурсів загальнодержавного значення у 1996 р."

Про внесення змін і доповнень до Інструкції та Умов і правил, затверджених наказом МВС України від 18.10.93 N 643

Про заходи щодо забезпечення приватизації майна комунальної власності Миколаївської області на 1996 рік

Про затвердження Переліку державних науково-технічних програм і Переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції

Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Директива Ради 96/29/Євратом встановлює основні стандарти безпеки для захисту здоров'я працівників та населення від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації

Про віднесення посад працівників територіальних відділень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до категорій державних службовців

Про навчальні плани загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 1996-1997 навчальний рік

Щодо оподаткування доходів приватних нотаріусів

Про служби у справах неповнолітніх місцевих державних адміністрацій

Про надання дозволу підприємствам деревообробної та меблевої промисловості відвантажувати до країн СНД меблі власного виробництва

Про відстрочення Одеському нафтопереробному заводу внесення платежів під час здійснення операцій з давальницькою сировиною

Про надання дозволу на ввезення в Україну та реєстрацію автотранспортних засобів, що передаються як гуманітарна допомога

Про продовження дії векселя ВАТ "Сілур" під час здійснення операцій з давальницькою сировиною

Про поховання Зайчука В.Г.

Про затвердження Переліку продукції монопольних утворень, ціни на яку підлягають державному регулюванню на загальнодержавних ринках

Про затвердження форми державної статистичної звітності по формі N 1 - екологічні витрати та Інструкції по її складанню

Щодо наказу Державного митного комітету України від 17.04.96 р. N 149

Щодо процедури подання заяв на участь у сертифікатних аукціонах

Щодо сплати податків

Про внесення змін та доповнень до Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456

Про затвердження Положення про ради ректорів (директорів) вищих закладів освіти України

Про відрядження представників Верховної Ради України і працівника Секретаріату Верховної Ради України до міста Санкт-Петербурга (Російська Федерація)

Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Про затвердження положення про Комітет з питань науки, техніки і промислової політики обласної державної адміністрації

Про реєстрацію статуту релігійної громади Української православної церкви с. Крижанівка Комінтернівського району

Про внесення змін до Указу Президента України від 24 лютого 1996 року N 137

Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Про Комісію з вивчення взаємодії Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міської Ради

Про склад групи народних депутатів України з міжпарламентських зв"язків з Федеративною Республікою Бразилія

Про присвоєння В. Майку почесного звання "Заслужений працівник промисловості України"

Про проект Закону України про електронний обіг цінних паперів та систему Національного депозитарію України

Про проект Закону України про природні монополії

Про проект Закону України про статус ветеранів військової служби

Про проект Закону України про професійних творчих працівників та творчі спілки

Про проект Закону України про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Про проект Постанови Верховної Ради України щодо висвітлення конституційного процесу

Про проект Програми структурної перебудови економіки України (концептуальний варіант)

Про тлумачення статті 20 Закону України від 19 березня 1996 року "Про режим іноземного інвестування"

Про проект Постанови Верховної Ради України про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України

Про проект Закону України про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на притягнення депутата до відповідальності"

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції для державних потреб"

Про проект Постанови Верховної Ради України про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Про проект Закону України про лізинг

Про асигнування видатків на підготовку і проведення 4 серпня 1996 року виборів народного депутата України замість вибулого у Жовтневому виборчому окрузі N 368, Харківська область

Про склад групи народних депутатів України з міжпарламентських зв"язків з Республікою Португалія

Про Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"

Про затвердження Положення про порядок підвищення кваліфікації фахівців, які займаються питаннями нормування праці на виробництві

Про проект Закону України про порядок розгляду судами заяв про скасування рішень Рад, їх голів та виконавчих комітетів та дачу висновків про наявність підстав для дострокового припинення повноважень голів Рад


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка