Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1995 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 20Питання Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

Про присвоєння почесних звань України медичним працівникам

Про вилучення з обігу купонів номіналом 100 і 200 карбованців

Про призначення Є. Афанасьєва заступником Міністра рибного господарства України

Про звільнення вантажів, що надходять на адресу Мінфіну, Мінекономіки, Мінстату, від ввізного мита та інших податків

Про віце-Прем"єр-міністра України з питань зовнішньоекономічної діяльності

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"

Про забезпечення фінансування в 1995 році газети "Кримські вісті"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища

Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій

Про проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо застосування кримінальних покарань у вигляді штрафу

Про Закон України "Про внесення доповнень до Закону України "Про банки і банківську діяльність"

Про порушення виборчого законодавства під час голосування, підрахунку голосів на виборах голови Черкаської міської Ради народних депутатів і при визнанні його повноважень та порушення порядку скликання і проведення першої сесії цієї Ради

Про підготовку та внесення на розгляд Президії Верховної Ради України проекту Закону України про порядок декларування доходів громадян України

Про затвердження голови окремого складу Пленуму Верховного Суду України

Про затвердження голови президії Верховного Суду України

Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок

Щодо номерів фальшивих доларів США та німецьких марок

Про проект Закону України про внесення доповнень до Кримінально- процесуального кодексу України

Про координаційну раду з підготовки і проведення виборів в місцеві Ради Республіки Крим

Про видання пам"ятної книги "На смертний бій!" (Невідомі сторінки історії Кримської АРСР напередодні і в роки Великої Вітчизняної війни 1939 - 1945 рр.)

Про інформацію Міністерства курортів і туризму Республіки Крим

Про фінансування виборів депутатів і голів місцевих Рад Республіки Крим

Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що знаходяться на території Республіки Крим, що не підлягають приватизації

Про скасування Вищої економічної Ради при Президії Верховної Ради Криму

Про увільнення першого заступника глави Миколаївської обласної державної адміністрації

Про директора Національного інституту стратегічних досліджень

Про призначення заступника Міністра внутрішніх справ України

Про призначення заступника Міністра внутрішніх справ України

Про виділення МВС коштів для Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства "Динамо"

Про відстрочення Харцизькому державному трубному заводу сплати ввізного майна

Про виділення коштів Мінюсту

Про звільнення акціонерного товариства "Укргазпром" від внесення рентної плати за природний газ та проведення взаємозаліку з корпорацією "Укргаз" та з бюджетом

Про порядок введення в дію Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Про виготовлення гербіцидів на виробничому об"єднанні "Придніпровський хімічний завод"

Про плату за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Про склад міжвідомчої комісії для проведення інвентаризації об"єктів загальнодержавної власності в Автономній Республіці Крим

Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

Про внесення доповнення до статті 67 Кодексу законів про працю України

Про виділення МВС коштів для придбання комп"ютерної та спеціальної техніки

Про перерахунки коштів у зв"язку з проведенням аукціонів по продажу сільськогосподарської продукції

Про фінансово-промислові групи в Україні

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів

Про склад оргкомітету другої конференції Українсько-Німецького економічного форуму

Про виділення підприємствам Держкомлегтексу вугілля за рахунок державного резерву

Щодо стягнення податків з іноземних громадян

Про плату за довгострокові кредити, надані на пільгових умовах

Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства

Про зміну коефіцієнта для визначення посадових окладів завідуючих секретаріатами комісій Верховної Ради України

Про Державну програму розвитку виробничої кооперації на 1995-2000 роки

Про підготовку Доповіді Президента України "Економічний і соціальний розвиток України в 1994 році"

Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності

Про стягнення 1555797550 крб.

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про присвоєння рангів державним службовцям

Угода між Урядом Російської Федерації та Урядом України про співробітництво прикордонних областей Російської Федерації та України

Про внесення доповнень до переліків населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р. N 106

Про внесення доповнення до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1994 р. N 205

Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України

Про бібліотеки і бібліотечну справу

Про дозвіл підприємствам, установам і організаціям, на яких поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 29 січня 1994 р. N 49 на виплати у 1995 році винагород

Про встановлення СП "Кемікол - Україна" (м. Київ) терміну повернення до України готової продукції

Про передачу Дніпродзержинського спеціалізованого воєнізованого загону швидкого реагування до сфери управління Штабу ЦО

Про забезпечення проведення науково-пошукових робіт щодо визначення фізико-технічного стану хвостосховища N 2 Калуського концерну "Хлорвініл"

Про зразки печаток та підписів

Щодо проведення аукціонів по продажу сільськогосподарської продукції

Про оподаткування процентів по залишках коштів на кореспондентських рахунках

Про оподаткування курсової різниці

Щодо плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів

Щодо вивезення в Республіку Молдова списаних вагонів, обладнання, колісних пар та металобрухту

Про Тимчасові правила проведення аукціонів по продажу сільськогосподарської акції

Про звільнення підприємств від сплати в бюджет 10 відсотків вартості продукції при переробці зерна і борошна з відхиленням від вимог стандартів

Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України

Про зміни в складі Організаційного комітету для проведення в Україні Міжнародного року сім"ї

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій"

Про утворення Тимчасового міжвідомчого комітету з питань підготовки спільного із Світовим банком Проекту розвитку міського громадського транспорту України

Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в міждержавному та внутрішньодержавному сполученні

Про доручення Мінфіну України та Уряду Автономної Республіки Крим погодити механізм реалізації Угоди про бюджетні взаємовідносини

Про дозвіл Держкомрезерву на виділення в I кварталі 1995 р. Верховній Раді Автономної Республіки Крим та Миколаївській обласній Раді народних депутатів для забезпечення потреб населення масла тваринного

Про надання об"єднанню "Артемсіль" та Солотвинському солеруднику права на визначення фонду споживання для працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах

Про встановлення Харківському інституту монокристалів НАНУ терміну повернення до України готової продукції

Про дозвіл на виділення Мінсільгосппроду для населення Дніпропетровської області м"яса та масла тваринного

Про ведення Мінфіном обліку грантів і кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями та іноземними державами

Щодо змін в бухгалтерському обліку

Щодо відображення комерційними банками наданих та отриманих кредитів

Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 5 липня 1993 р. N 47

Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства праці України від 4 серпня 1993 р. N 61

Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту голови Новгородківського районного суду Кіровоградської області Дем"яненко Т.О.

Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту судді Краснодонського міського суду Луганської області Целуйка В.П.

Про присвоєння Супруну М.О. третього рангу державного службовця

Про членів колегії Міністерства вугільної промисловості України

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів

Про розширення мережі науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції

Про внесення доповнень до Інструкції про атестацію службових осіб митних органів України

Про затвердження Порядку надання послуг Держпатентом України

Про затвердження Інструкції про порядок постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів працівниками міліції

Про проект Закону України про оплату праці

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об'єктів

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України")

Про порядок розподілу коштів, отриманих від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Про порядок розрахунків з реабілітованими громадянами

Щодо інкасування карбованцевих коштів

Про Положення про Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості

Про призначення О. Ковбасюка заступником Міністра рибного господарства України

Про призначення В. Тимощенкова заступником Міністра машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України

Про призначення В. Банних Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України

Про призначення В. Бондаренка першим заступником Міністра рибного господарства України

Про необхідність інформувати обласні управління НБУ щодо обсягів купівлі готівкової валюти на аукціонах НБУ

Про внесення доповнень до статей 97, 108, 110, 117 Конституції (Основного Закону) України

Щодо митного оформлення вантажів, що еадходять в Україну на адресу підприємств з іноземними інвестиціями

Про призначення О. Тимошенка заступником Голови Фонду державного майна України

Про орієнтовний перелік питань для розгляду Верховною Радою України в лютому 1995 року

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про основні принципи торгово-економічного співробітництва у 1995 році

Щодо порядку проходження нафти через митний кордон України

Про призначення ГОС

Про підпорядкування Дніпровської басейнової санепідстанції

Про затвердження Порядку проведення індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ за станом на 1 січня 1995 року (крім основних фондів по житлу)

Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна"

Про обрання народних депутатів України членами постійних комісій Верховної Ради України

Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей

Про внесення змін і доповнень до "Положення про порядок призначення і виплати щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними доходами", затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення, Міністер

Про затвердження Тимчасового положення "Про порядок проведення сертифікатних аукціонів"

Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі

Про визнання недійсними установчих документів суб"єкта господарювання

Про затвердження кандидатури Банних В.І. для призначення на посаду Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України

Про Комісію з підготовки документів щодо впровадження прогресивних форм і методів підприємницької діяльності в Закарпатській області

Щодо продажу валютної готівки

Щодо порядку проходження нафти через митний кордон України

Про визнання такими, що втратили чинність, Указів Президента України від 13 серпня 1993 року N 303 та від 28 грудня 1993 року N 606

Про порядок введення в дію Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"

Меморандум про взаєморозуміння щодо Місії ОБСЄ в Україні між Урядом України та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі

Про проект Закону України про внесення доповнень до статті 67 Кодексу законів про працю України

Щодо порядку обчислення та сплати податку з доходів, що отримують громадяни від продажу інвестиційних сертифікатів

Про затвердження Переліку медичних показань на право одержання інвалідами автомобілів з ручним керуванням

Щодо Порядку підготовки до участі в аукціоні з продажу сільгосппродукції

Про проведення кредитних аукціонів

Доповнення до Методичних рекомендацій щодо застосування комерційними банками Закону України "Про заставу"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"

Про подання Генерального прокурора України щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту судді Краснодонського міського суду Луганської області Целуйка В.П.

Про надання фінансової допомоги Автономній Республіці Крим у 1995 році

Про зміни і доповнення до порядку формування обов"язкових резервів

Про подання Генерального прокурора України щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту голови Новгородківського районного суду Кіровоградської області Дем"яненко Т.О.

Про обрання народних депутатів України членами постійних комісій Верховної Ради України

Про заходи щодо прискорення процесу приватизації в Україні

Про зняття з розгляду проектів деяких законодавчих актів

Про поїздку народних депутатів України до Великобританії у 1995 році

Про вилучення з обігу купонів номіналом 100 і 200 карбованців

Про проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів

Про кошторис витрат по забезпеченню роботи Конституційної комісії

Про проект Закону України про оплату праці

Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про Антимонопольний комітет України"

Щодо структури платіжного обороту

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про проект Закону України про внесення доповнень до статей 97, 108, 110 і 117 Конституції (Основного Закону) України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у зв"язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України")

Питання Державної акціонерної компанії "Укрресурси"

Щодо заповнення Декларації про сукупний річний доход

Зміни та доповнення до Інструкції N 3 Національного банку України "Про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків"

Про введення розділу "Рентна плата"

Щодо митного контролю за вантажами, які направляються в Чечню та сусідні регіони

Про присвоєння Д. Герасимчуку рангу державного службовця

Про підвищення розмірів пенсій

Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про збільшення стипендіального забезпечення студентів, учнів та слухачів навчальних закладів

Про проект Закону України про прибутковий податок з громадян

Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1994 р. N 722

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту населення

Про порядок застосування Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво

Про присвоєння О. Гашицькому рангу державного службовця

Щодо безспірного стягнення заборгованості на підставі виконавчих написів нотаріальних органів

Про календарний план основних організаційних заходів щодо підготовки та проведення виборів депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних в містах Рад

Щодо ввезення на митну територію Російської Федерації підакцизних немаркірованих товарів, які підлягають маркуванню

Про Положення про Міністерство рибного господарства України

Про заходи щодо постачання в Україну природного газу, нафти і нафтопродуктів у 1995 році за міжурядовими угодами

Про Указ Президента України від 18 листопада 1994 року N 687

Угода про митний союз

Про Положення про Державний митний комітет України

Про персональний склад Національного організаційного комітету з відзначення 50-річчя від дня заснування ООН

Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від 18 червня 1993 року "Про погодження місця розташування нафтоперевалочного комплексу (терміналу)"

Про створення і фінансування систем стенографування та інформаційного забезпечення "Круглий стіл" Верховної Ради Криму

Про подання Голови Верховного Суду Республіки Крим про надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності депутата Верховної Ради Криму Круглова О. Г.

Про проект Закону України про внесення змін до статей 235 і 236 та глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України

Про затвердження Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю

Про розподіл стипендій Президента України

Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі

Про зміну меж міста Дубровиця Дубровицького району Рівненської області

Про забезпечення громадян Криму мінімальним споживчим бюджетом на 1995 рік

Про створення відділу з організації роботи здравниць Верховної Ради Криму і об"єднання здравниць Верховної Ради Криму

Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України

Протокол про внесення доповнень до Угоди про реструктуризацію державного боргу України Туркменистану за 1993 рік

Протокол про графік погашення заборгованості України перед Туркменистаном за поставлений у 1994 році природний газ

Кредитна Угода

Угода між Урядом України та Урядом Туркменістану про поставки природного газу із Туркменістану в Україну в 1995 році

Про обрання народних депутатів України членами постійних комісій Верховної Ради України

Про зміну межі міста Радивилів Радивилівського району Рівненської області

Про Основні напрями соціальної політики Республіки Крим до 1998 року

Про утворення Хортицького району в місті Запоріжжі

Про зміну меж міста Хмельницького

Про стан виконання Комплексної програми розбудови державного кордону України

Про присвоєння В. Федорову дипломатичного рангу

На виконання Указу Президента України від 13.01.95 N 45/95

Про внесення доповнення до Положення про порядок присвоєння персональних звань працівникам митних установ Державного митного комітету України

Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України

Про тимчасове подовження терміну дії ліцензій

Про проект Закону України про прибутковий податок з громадян

Про перенесення термінів розробки та затвердження деяких нормативних актів, передбачених Кодексом України про надра

Про проект Закону України про внесення зміни до статті 56 Конституції (Основного Закону) України

Про порядок розрахунків за сільськогосподарську продукцію і продовольство

Про виконуючого обов"язки Міністра України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Про Робочу групу з оперативного управління і контролю за використанням коштів витратної частини Державного бюджету України на 1995 рік

Про увільнення В. Гондюла з посади заступника Міністра освіти України

Про державний контракт на 1995 рік

Про визнання таким, що втратило чинність, Розпорядження Президента України від 2 січня 1995 року N 1

Положення про Українсько-лівійську двосторонню комісію по співробітництву

Про призначення виборів депутатів і голів місцевих Рад Республіки Крим

Про Положення про Фонд ділового співробітництва "Україна"

Про заходи щодо реформування аграрних відносин

Про затвердження положень, що регламентують діяльність Комітету з нової медичної техніки

Про увільнення О. Мороза з посади заступника Міністра освіти України

Про утворення Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

Про порядок введення в дію Закону Республіки Крим "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних в містах Рад"

Про заходи по охороні службових осіб митниць

Про заходи щодо проведення Науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Кримської (Ялтинської) конференції

Протокол між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Білорусь про організацію військових міждержавних залізничних перевезень та розрахунків за них

Протокол між Урядом України і Урядом Російської Федерації з питань розмежування кордонів районів польотної інформації

Про уповноваження заступника Міністра фінансів України на підписання Кредитної угоди між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку

Про забезпечення матеріально-технічними ресурсами сільськогосподарського виробництва у 1995 році

Про визнання повноважень народного депутата України Вітренко Н.М.

Про затвердження Методики оцінки вартості об"єктів приватизації

Про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 1995 році

Про присвоєння почесних звань України медичним працівникам

Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних в містах Рад

Про доповнення до Закону Республіки Крим "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних в містах Рад"

Про увільнення В. Невесенка з посади заступника Міністра освіти України

Про призначення Ю. Бугая першим заступником Міністра освіти України

Угода між Урядом України та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамахірією про торговельно-економічне співробітництво

Угода про культурне співробітництво між Урядом України і Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамахірією

Про оренду контрольно-касових апаратів

Про сплату авансових платежів з прибутку у 1995 році

Про застосування адміністративних штрафів

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень

Правила проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи

Правила проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи

Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної токсикології бюро судово-медичної експертизи

Про поховання Колесника М.П.

Положення про бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров"я обласних виконавчих комітетів та республіканське бюро (Автономної Республіки Крим)

Про зупинення дії абзацу третього статті 2 Указу Президента України від 28 грудня 1994 року N 812

Про систему прогнозування генетичного ризику впровадження нових технологій та забруднення навколишнього середовища

Резолюція Ради "Про законне перехоплення телекомунікацій" (96/C 329/01)

Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України

Про внесення змін до бюджетної класифікації

Про внески до статутного фонду комерційного банку

Про податок на добавлену вартість та акцизний збір з підприємств з іноземними інвестиціями на імпортні товари

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи

Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи

Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної імунології бюро судово-медичної експертизи

Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної цитології бюро судово-медичної експертизи

Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної гістології бюро судово-медичної експертизи

Кабінет Міністрів України Постанова

Про затвердження переліку підприємств, приватизацію майна яких, що перебуває у загальнодержавній власності, доцільно здійснити із залученням іноземних інвестицій

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 р. N 597

Про проведення індексації основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1995 році

Про виділення Українському науково-дослідному інституту онкології та радіології Міністерства охорони здоров"я валютних коштів

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про організацію роботи та порядок денний третьої сесії Верховної Ради України

Про порядок висвітлення роботи третьої сесії Верховної Ради України

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України і Національного банку України

Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення

Про проект Постанови Верховної Ради України про прапори і вимпели державних органів та посадових осіб цих органів

Про проект Постанови Верховної Ради України про порядок денний та організацію роботи третьої сесії Верховної Ради України

Про кошторис витрат на проведення досліджень і підготовку рекомендацій до парламентських слухань про становище молоді в Україні

Про доопрацьований текст Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України"

Про введення нових балансових рахунків

Про надсилання постанови Кабінету Міністрів України N 41 від 10.01.96 року

Про надсилання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.94 р. N 882

Щодо порядку виготовлення та ввезення в Україну полісів бланків страхових полісів

Про Положення про експлуатаційний режим будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Про Положення "Про порядок формування і розміри резервних і страхових фондів комерційних банків"

Про Комісію з розробки проекту акціонування державного підприємства "Науково-виробниче об"єднання Хартрон"

Про увільнення з посади Представника Президента України у Московському районі м. Києва

Про державний контракт на сільськогосподарську продукцію на 1995 рік

Про порядок запрошення на пленарні засідання Верховної Ради України

Про проведення конференції "Інформаційна система Верховної Ради України та міжнародні інформаційні ресурси"

Про Договір про співробітництво між Президією Верховної Ради України та Дослідницькою Службою Конгресу Сполучених Штатів Америки

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про звіт Генеральної прокуратури України

Про делегацію Верховної Ради України до Парламенту Великої Британії з 23 по 28 січня 1995 року

Про подання Президента України щодо призначення Банних В.І. на посаду Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України

Про державні нагороди України

Про порядок висвітлення у засобах масової інформації роботи третьої сесії Верховної Ради України

Про внесення змін до Тимчасових розмірів премій за високі спортивні результати на міжнародних спортивних змаганнях та порядок їх виплат, затверджених наказом від 15.07.94 N 1616

Про робочу депутатську комісію з перевірки діяльності Державного комітету Криму у справах національностей

Про уточнення редакції окремих статей Закону України про оподаткування прибутку підприємств

Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах

Про призначення В. Федорова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації

Про присвоєння почесного звання "Заслужений шахтар України" працівникам вугільної промисловості Дніпропетровської області

Про нагородження Почесною відзнакою Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 1994 року N 659

Про митне оформлення будівельних матеріалів, що вивозяться корпорацією "Укрбуд"

Про надання підприємствам корпорації "Київміськбуд" права на визначення фонду споживання працівників

Про утворення Урядової комісії для вивчення соціально-економічної ситуації, що склалася в Луганській області

Про 100-річчя від дня народження Л.Й. Утьосова

Про відзначення 100-річчя світового кіно

Про проведення Днів культури та мистецтва України у Республіці Білорусь

Про внесення змін до Єдиного тарифу на послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система

Про призупинення дії постанов Кабінету Міністрів України з питань обов"язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Про заходи щодо виконання постанови Верховної Ради України від 5 липня 1994 р. "Про введення в дію Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" та статті 34 Закону України "Про державну таємницю"

Про затвердження Статуту та складу Наглядової ради Національного університету "Києво-Могилянська Академія"

Про спостережну раду Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення"

Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах

Про утворення Державної комісії з безпеки дорожнього руху

Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Про укладення договору між Урядами України та Республіки Крим

Про порядок обігу готівки

Про дозволи на відхилення від вимог стандартів щодо якості продукції

Про затвердження плану заходів Кабінету Міністрів України щодо реалізації домовленостей і угод з Республікою Узбекистан та Туркменистаном у 1995 році

Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного суду України від 31 січня 1992 року N 2 "Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні"

Про визначення органів управління майном загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР

Про внесення змін і доповнень до Положення про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. N 343

Про перевірку повноти перерахування до Державного бюджету 50 відсотків залишку коштів на 01.11.94

Щодо журналів обліку транспортних засобів, вузлів та агрегатів, що ввозяться/вивозяться

Щодо наказу Міносвіти України від 20.12.94 р. N 351

Про порядок надання митниці сертифікату відповідності

Про зміну межі міста Хмельницького

Про постанови Уряду Автономної Республіки Крим

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України

Про членів Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України

Про першого заступника Голови Державного комітету України з питань державних секретів

Про увільнення з посади Представника Президента України у Комінтернівському районі Одеської області

Про затвердження Інструкції про порядок вилучення і стягнення коштів, застосування фінансових санкцій за результатами ревізій і перевірок

Про призначення В. Чупруна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туркменистані

Про призначення Є. Каменюка заступником голови правління Державної акціонерної компанії "Укрресурси"

Про призначення Л. Россильного заступником голови правління Державної акціонерної компанії "Укрресурси"

Про призначення М. Миленького першим заступником голови правління Державної акціонерної компанії "Укрресурси"

Про Комісію з питань структурних та організаційних перетворень у вугільній промисловості

Про регіональне відділення Фонду державного майна України по Республіці Крим

Щодо пакета документів для реєстрації комерційних банків

Про надсилання наказу Міністерства освіти України від 08.04.93 р. N 93

Про зміну межі міста Дубровиця Дубровицького району Рівненської області

Про об"єкти державної власності в Республіці Крим та майно громадських організацій, що знаходяться на території Республіки Крим

Про віднесення посади президента Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт до першої категорії державних службовців

Про зміну межі міста Радивилів Радивилівського району Рівненської області


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка