Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1993 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 2Про виділення коштів Донецькій облдержадміністрації

Про зменшення обсягів держзамовлення на продаж цукрових буряків з посівів Волинської області

Про пожежну безпеку

Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні

Про закупівлю лікарських засобів у Республіці Куба

Про проект Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Гатненської сільської Ради народних депутатів Києво-Святошинського району Київської області

Про доповнення до Постанови Верховної Ради України "Про відкриття дипломатичних або консульських представництв України" від 3 березня 1993 року

Про призначення суддів Вищого арбітражного суду України, заступників голів арбітражних судів Харківської області і міста Севастополя, суддів арбітражних судів Харківської області, міст Києва і Севастополя

Про обрання судді Верховного Суду України, заступника голови Севастопольського міського суду, суддів обласних та Київського міського судів

Про увільнення від обов"язків судді Вищого арбітражного суду України, суддів арбітражних судів Запорізької і Київської областей

Про звіт президента Укртелерадіокомпанії Охмакевича М.Ф. "Про роботу Державної телерадіомовної компанії України"

Про передачу приміщення по вул. Університетській, 16 у м. Харкові до комунальної власності Харківської області

Про доповнення Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення

Про асигнування видатків на підготовку і проведення виборів народних депутатів України 27 березня 1994 року

Про ратифікацію Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, та Протоколу про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі

Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах

Про участь України в Міжнародній конвенції щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969 року

Про ратифікацію Угоди з питань, пов"язаних з поновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів

Про ратифікацію Конвенції МОП N 144 про тристоронні консультації (міжнародні трудові норми)

Про ратифікацію Консульської Конвенції між Україною і Румунією 1992 року

Про внесення доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про відкриття дипломатичних або консульських представництв України"

Про порядок введення в дію Закону України "Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні"

Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні

Про порядок введення в дію Закону України "Про пожежну безпеку"

Про економічне та соціальне становище в Україні

Про розміщення Постійного преставництва адміністрації Тюменської області Російської Федерації в адміністративному будинку Державного інституту бізнесу

Про виділення коштів Академії наук

Про надання гуманітарної допомоги народу Вірменії

Про забезпечення митного оформлення товарів гуманітарної допомоги для Республіки Куба

Про створення будинку-інтернату для престарілих та інвалідів (Дніпропетровська область)

Про звільнення деяких трубних заводів від сплати штрафів у жовтні-листопаді 1993 року

Про виділення коштів для спорудження надгробка на могилі народного художника О.О. Ковальова

Про прикомандирування Солодкого В.Д. та Юрченка Ю.П. до Експертно- технічного комітету при Кабінеті Міністрів України

Про звільнення деяких підприємств гумових виробів від сплати штрафу у вересні-жовтні 1993 року

Про проект Закону України про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів

Про введення в дію Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства"

Про порядок введення в дію Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"

Про введення в дію Закону України "Про державну службу"

Про проект Закону України про племінне тваринництво

Про державну службу

Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні

Про внесення змін і доповнень до статей 43,43-1 Кодексу законів про працю України

Про внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

Тимчасовий порядок проведення операцій з купівлі та продажу валютних надходжень на Тендерах Центру клірингових розрахунків при Українській міжбанківській валютній біржі

Про проект Державної програми демонополізації економіки і розвитку конкуренції на 1993-1995 роки

Про внесення доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

Про здійснення операцій з купівлі валютних коштів

Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій, пов"язаних з приватизацією та орендою державних підприємств

Про внесення доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

Про внесення доповнень до Закону України "Про плату за землю"

Про доповнення статті 42 Кодексу законів про працю України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства"

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства"

Про проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінальний кодекс України

Про призначення виборів депутатів Луковецько-Вишнівської сільської Ради народних депутатів Рогатинського району Івано-Франківської області

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про ветеринарну медицину"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв"язку з прийняттям Закону України "Про карантин рослин"

Про заступників Міністра зовнішніх економічних зв"язків України

Про увільнення Лилика С.В. і Турчинова О.В. з посад радників Прем"єр-міністра України

Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до пункту 1 Постанови Верховної Ради Української РСР від 26 червня 1991 року "Про введення в дію Закону Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища"

Про обрання заступника Голови Верховного Суду України

Про невідкладні заходи щодо забезпечення перевезень нафтопродуктів залізничним транспортом

Про Національну програму досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2000 року

Про Комплексну програму розбудови державного кордону України

Про продовження терміну виплати компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Укрдержстраху

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

План рахунків бухгалтерського обліку в банках України

Про поширення чинності статті 3 Указу Президента України від 21 серпня 1993 року N 352 на осіб рядового і начальницького складу МВС України

Рішення про повідомлення про перший етап інтеграції згідно зі статтею 2.6 Угоди про текстильні вироби та одяг

Рішення про передбачувану домовленість з інформаційної системи ВТО/ІСО зі стандартів

Рішення про приєднання до Угоди про урядові закупки

Рішення про тексти, що відносяться до мінімальної вартості та до імпорту, що здійснюються винятковими агентами, винятковими дистриб"юторами і винятковими концесіонерами

Рішення про заходи щодо можливих негативних наслідків реалізації програми реформ для найменш розвинутих країн та країн, що розвиваються - нетто-імпортерів продовольства

Рішення про перегляд статті 17.6 Угоди про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року

Рішення про деякі процедури врегулювання спорів згідно з Генеральною угодою з торгівлі послугами

Рішення про застосування і перегляд Домовленості про правила та процедури врегулювання спорів

Рішення про інституціональні домовленості згідно з Генеральною угодою з торгівлі послугами

Рішення про огляди публікацій Інформаційного центру ІСО/МЕК

Про збереження та розвиток народних художніх промислів України в ринкових умовах

Рішення переговорів про послуги морського транспорту

Рішення стосовно випадків, коли митна адміністрація має сумнів щодо правдивості або точності задекларованої вартості

Положення про підрядні контракти у будівництві України

Рішення переговорів про переміщення фізичних осіб

Рішення стосовно обходу антидемпінгових заходів

Рішення переговорів з основних телекомунікацій

Рішення про процедури повідомлення

Рішення з професійних послуг

Рішення з фінансових послуг

Рішення про заходи на користь найменш розвинутих країн

Про звільнення підприємств і організацій корпорації "Укрреставрація" від сплати штрафів за IV квартал 1993 р.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

Про охорону прав на промислові зразки

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"

Про внесення змін і доповнень, що випливають з Закону України "Про колективні договори і угоди", до Кодексу законів про працю України та Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про надра

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про насіння

Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України

Декларація про врегулювання спорів відповідно до Угоди про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року або частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи

Про організацію і удосконалення ревматологічної допомоги населенню України

Про внесення змін і доповнень до постанови Міністерства праці України від 09.03.93 р. N 12 "Про умови оплати праці працівників місцевих органів Мінприроди"

Про проект Закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Рішення про торгівлю послугами та навколишнє середовище

Про скасування дії дозволів Національного банку України на відкриття українським підприємствам рахунків в іноземних банках

Про племінну справу у тваринництві

Декларація про внесок Всесвітньої торгової організації для досягнення більшої узгодженості розроблення глобальної економічної політики

Декларація про стосунки Всесвітньої торгової організації з Міжнародним валютним фондом

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"

Про збільшення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та ставки їх прогресивного оподаткування

Про Національну програму протидії зловживанню наркотичними засобам та їх незаконному обігу на 1994-1997 роки

Про роботу Міністерства внутрішніх справ щодо організації виконання рішень Верховної Ради України та Уряду з питань посилення боротьби із злочинністю

Про зміни в порядку висвітлення роботи восьмої сесії Верховної Ради України дванадцятого скликання

Про сприяння в будівництві ліцею у м. Севастополі для дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Про введення в дію нових форм статистичної звітності про роботу органів слідства та дізнання і Інструкції до цієї звітності

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про торговельно-економічне співробітництво на 1994 рік

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про систему оподаткування"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України

Про проект Постанови Верховної Ради України про обрання заступника Голови Верховного Суду України

Про участь Рад народних депутатів у забезпеченні підготовки та проведення виборів народних депутатів України

Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах

Питання Міжвідомчого комітету з питань визначення пріоритетів використання валюти

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України

Про виділення коштів Донецькій облдержадміністрації

Про звільнення підприємств концерну "Укррудпром" від сплати штрафу за IV квартал 1993 року

Про звільнення Представника Президента України у Семенівському районі Чернігівської області

Щодо Порядку ввозу з-за кордону та вивозу з України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Про проект Постанови Верховної Ради України про невідкладні заходи щодо пом"якшення кризових явищ у грошово-кредитній сфері

Про проект Закону України про строки позовної давності за векселями і відповідальність зобов"язаних за векселем осіб, поданий Кабінетом Міністрів України

Про уточнення порядку продовження строку тимчасового вивезення (ввезення) майна

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян"

Про уточнення показників Державного бюджету України на 1993 рік

Про увільнення Вінницького П.І. з посади заступника начальника Головного управління інформації та зв"язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України - завідуючого інформаційно-аналітичним відділом Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до Указу Президента України від 15 червня 1993 року N 210 "Про корпоратизацію підприємств"

Про звільнення І. Ємця з посади заступника Міністра Кабінету Міністрів України

Про призначення Представника Президента України у Літинському районі Вінницької області

Про увільнення Рижова В.Л. з посади першого заступника головного радника Прем"єр-міністра України

Протокол між Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державним митним комітетом України і Прикордонною охороною Угорської Республіки, Управлінням митно-фінансової охорони Угорської Республіки про спільні заходи щодо упорядку...

Про нараду представників місцевих Рад народних депутатів України

Про внесення змін до Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України

Про регіональні відділення Фонду державного майна України

Про проект Постанови Верховної Ради України про плату за користування надрами

Про внесення змін до Положення про Національну раду соціального партнерства, затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 1993 року N 151

Про призначення Представника Президента України у Теплицькому районі Вінницької області

Про Представника України у Раді керуючих МАГАТЕ

Про присвоєння почесних звань України майстрам сцени Кримсько-татарського музично-драматичного театру, м. Сімферополь

Про виділення коштів Київській облдержадміністрації

Про виділення коштів Київській облдержадміністрації

Про заходи щодо завершення бюджетного 1993 року

Про передачу Держкомнафтогазу Охтирського дослідно-виробничого підприємства "Промзв"язок"

Питання забезпечення державних ресурсів цукру

Про звільнення госпрозрахункових підприємств і організацій від сплати штрафів за IV квартал 1993 року

Про внесення змін до Статуту Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення"

Про внесення змін і доповнень до Положення про Республіканську комісію у справах депортованих народів Криму

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав

Про передачу фондів військових містечок й об"єктів до сфери управління Комітету ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах при Президенті України

Про надання приміщення Держкоммедбіопрому

Про пункти пропуску через державний кордон України з Російською Федерацією

Про звільнення Костянтинівського державного підприємства "Укрцинк" від сплати до бюджету штрафів

Про надання дозволу Костянтинівському металургійному заводу імені Фрунзе на визначення розрахункового фонду за IV квартал 1993 року

Про звільнення деяких підприємств Міненерго від сплати штрафів

Про тривалість робочого дня працівників апарату органів державної виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів у зв`язку з встановленням 40-годинного робочого тижня

Про заходи прискорення розрахункових операцій, пов"язаних з виплатою пенсій, грошової допомоги і поштових переказів

Про затвердження складу Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України

Про призначення Рубана Ю.Г. першим заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України - Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища

Про призначення Власова В.І. заступником голови Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості

Про внесення змін до положень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1993 р. N 805

Про внесення змін до Положення про порядок реалізації та ведення бухгалтерського обліку операцій, пов"язаних з продажем товарів

Про податок на добавлену вартість

Про ювілейний пам"ятний знак "50-річчя визволення Криму від німецько-фашистських загарбників" і пам"ятний знак "Партизан Криму"

Щодо поставок борошна до Туркменістану

Про звільнення державного будівельного комбінату Управління справами Верховної Ради України від сплати штрафів

Про виділення коштів Господарському управлінню Кабінету Міністрів України на придбання легкових автомобілів

Про звільнення Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча від сплати штрафів за жовтень-грудень 1993 року

Про утворення узгоджувальної комісії з концептуальних підходів до проблеми приватизації в Республіці Крим і Програми приватизації на 1994 рік

Про Банк регіонального розвитку Криму

Про проект Закону Республіки Крим "Про депутата Верховної Ради Криму"

Щодо звільнення від сплати мита предметів, які ввозяться

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок призначення і виплати щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними доходами, затвердженого наказом Міністерства соціального захисту насел

Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками

Про надання будинку у тимчасове користування Національному агенству морських досліджень і технологій

Про звільнення підприємств Держкомлегтексу від сплати штрафів

Про надання дозволу державному науково-виробничому підприємству "Япет" на визначення базового фонду споживання у 1993 році

Про звільнення об"єднання "Житомирльонпром" від сплати штрафів у жовтні- грудні 1993 року

Про затвердження Постанови Президії Верховної Ради Криму N 446-I від 12 листопада 1993 року "Про скасування податку на додану вартість на хліб і молочну продукцію"

Про звільнення деяких підприємств від сплати шрафів

Про звільнення підприємства "Донкавамет" від сплати ввізного мита

Про додаткові пільги щодо оподаткування підприємств, об"єднань і організацій

Про звернення працівників освіти Республіки Крим

Про зміни в складі робочої групи з розробки пропозицій щодо вдосконалення механізму управління державним сектором економіки

Про упорядкування використання адміністративних будівель і нежилих приміщень, що знаходяться у державній власності

Про утворення секретаріату 15-ї сесії Верховної Ради Криму

Про формений одяг посадових осіб органів державної податкової служби

Про створення міжвідомчої постійнодіючої комісії з питань вартісної оцінки продукції, що поставляється за міждержавними угодами з країнами колишнього Союзу РСР

Про умови оплати праці спеціалістів з числа військовослужбовців офіцерського складу, прикомандированих до Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів України

Про Програму розвитку алюмінієвого виробництва на 1993 рік і на період до 2000 року

Про Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько-польському державному кордоні та його заступника

Про голову української делегації Спільної українсько-білоруської комісії з проведення делімітації і демаркації державного кордону між Україною і Республікою Білорусь

Про призначення Голубченка А.К. головою Української частини Міжурядової Українсько-Турецької комісії по торговельно-економічному співробітництву

Про голову Міжвідомчої комісії з питань приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі

Про розрахунки за нафту та соєві шроти

Про надання пільг з прибуткового податку з громадян

Про виділення коштів Кіровоградській облдержадміністрації

Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Крим "Про вибори Верховної Ради Криму"

Про виділення коштів МВС

Про звільнення МВС від сплати ввізного мита

Про тлумачення окремих положень Закону Республіки Крим "Про вибори Верховної Ради Криму"

Про встановлення коефіцієнта до ставок платежів за землю

Про призначення Єханурова Ю.І. головою робочої групи з подання медичної допомоги і своєчасного вирішення питань, пов"язаних з проведенням комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

Щодо надання дозволу Перекопському бромному заводу на визначення в жовтні-грудні 1993 р. розрахункового фонду споживання

Про встановлення максимального розміру окремого пожертвування і максимального розміру пожертвувань на одного кандидата в Президенти Республіки Крим

Про назву національності "кримські татари"

Про проект Конституції України (в редакції від 26 жовтня 1993 р.)

Про звільнення монастиря св. Онуфрія від сплати ввізного мита

Про акцизний збір і податок на додану вартість на тютюнові вироби виробництва Феодосійської тютюнової фабрики

Про призначення заступників голови Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню

Про звільнення у вересні-грудні 1993 р. виробничих об"єднань вугільної промисловості від внесення до бюджету сум перевищення фактичного фонду споживання

Про звільнення металургійного комбінату "Азовсталь" від сплати штрафів у жовтні-грудні 1993 року

Про проведення розрахунків з сільськогосподарськими товаровиробниками за здані в рахунок державного замовлення цукрові буряки урожаю 1993 року

Про зупинення дії повноважень суб"єктам зовнішньоекономічної діяльності щодо експорту вугілля

Щодо позову про виділення частки із спільного майна

Поділ в натурі жилого будинку між учасниками спільної власності на нього може бути проведено в тому разі, коли кожній із сторін може бути виділено відокремлену його частину з самостійним виходом (квартиру)

Про зміну ставок акцизного збору на окремі товари (продукцію) вітчизняного виробництва і перелік імпортних товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього збору

Про надання економічних пільг виробничому об"єднанню "Київзв"язок"

Про відкриття СП "Чоп-Трейдінг" магазину оптово-роздрібної торгівлі

Угода між Урядом України та Урядом Туніської Республіки про регулярне повітряне сполучення

Угода між Урядом України та Урядом Туніської Республіки про розвиток економічного і технічного співробітництва у галузі водного господарства

Угода про науково-технічне співробітництво між Урядом України і Урядом Туніської Республіки

Про уповноваження Черненка Д.О. на підписання Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом України

Про звільнення Нижньодніпровського трубопрокатного заводу від сплати штрафу в листопаді-грудні 1993 року

Про фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів Президента Республіки Крим і Верховної Ради Криму

Про створення центру інформаційного обслуговування

Про доповнення порядку денного п"ятнадцятої сесії Верховної Ради Криму

Угода про розвиток економічного і технічного співробітництва між Урядом України і Урядом Туніської Республіки у галузі гідротехнічного будівництва

Угода про співробітництво між Торгово-промисловою палатою України і Спілкою підприємців і комерсантів Тунісу

Угода між Урядом України та Урядом Туніської Республіки про торговельно-економічне співробітництво

Декларація про принципи відносин дружби і співробітництва між Україною і Туніською Республікою

Про затвердження Типових структури і штатів центрів соціальних служб молоді

Про затвердження форм державної статистичної звітності по земельних ресурсах

Про внесення змін в редакцію Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого Наказом від 05.08.93 N 293

Про увільнення Копчинського Г.О. з посади першого заступника голови Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки

Про призначення Сивульського М.І. заступником голови Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій

Про звільнення Соколенка С.І. з посади першого заступника Міністра зовнішніх економічних зв"язків України

Про призначення Рогового В.В. начальником Управління економіки Кабінету Міністрів України

Порядок переоцінки залишків товарно-матеріальних цінностей

Про першого заступника Міністра фінансів України

Про часткову зміну додатка N 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. N 476

Порядок встановлення і використання курсу українського карбованця

Про створення робочої групи для підготовки матеріалів Міжнародному Валютному Фонду

Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1993 р. N 674 "Про додаткові грошові виплати населенню у зв"язку з підвищенням роздрібних цін"

Про внесення доповнення до Типового положення про дитячо-юнацьку спортивну школу (ДЮСШ), спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву (СДЮШОР)

Про призначення Резника М.Б. головою Української частини Міжурядової Українсько-Словацької комісії по торговельно-економічному та науково-технічному співробітництву

Про звільнення Одеського заводу фрезерних верстатів імені С.М. Кірова від сплати податку на добавлену вартість під час здійснення бартерних операцій

Про звільнення СП "МКМ Телеком" від сплати ввізного мита на обладнання автоматичних телефонних станцій виробництва німецької фірми "Сіменс"

Про поставку комбінатові "Норільський нікель" секцій тепловозів ВО "Луганськтепловоз" у рахунок боргу Артемівського заводу по обробці кольорових металів

Про звільнення будівельно-монтажного управління Господарського управління Кабінету Міністрів України та ремонтно-будівельне підприємство Адміністрації Президента України від сплати штрафів у IV кварталі 1993 р.

Про внесення змін до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення

Про доповнення переліку товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір

Про внесення змін і доповнень до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1992 р. N 77 "Про створення Державного інноваційного фонду"

Про надання дозволу підприємствам на вивезення продукції до країн СНД без попередньої оплати

Про виділення коштів Хмельницькій облдержадміністрації на 1993 рік

Про звільнення Рубіжанського хімічного заводу "Зоря" від сплати податку на добавлену вартість

Про виділення коштів Київміськдержадміністрації на 1993 рік

Про створення у складі Інституту підготовки спеціалістів статистики та ринку Національного центру обліку та аудиту

Про звільнення Адміністрації Президента України від ввізного мита на автоматичну телефонну станцію

Про приєднання до Конвенції про Європейську організацію супутникового зв"язку та її Експлуатаційної угоди

Про встановлення рівня середньомісячної зарплати для будівельних організацій Служби безпеки в 1993 році

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

Про затвердження Положення про інспекцію державного технічного нагляду за станом сільськогосподарських машин обласної державної адміністрації

Про звільнення ряду підприємств "Київміськбудматеріали" від сплати штрафів у вересні-жовтні 1993 року

Про звільнення Дніпропетровського заводу прокатних валків від сплати штрафів у жовтні 1993 року

Про заходи матеріального стимулювання виробників цикорію

Про створення Сімферопольського училища міліції Міністерства внутрішніх справ України

Про додаткові заходи щодо забезпечення розрахунків з російськими постачальниками природного газу і нафти

Про надання дозволу будівельним організаціям здійснювати регулювання фонду споживання за червень-липень 1993 року

Про звільнення Дніпропетровського ВО "Азот" від сплати штрафу у вересні- грудні 1993 року

Про звільнення Бориспільського регіонального відділення авіакомпанії "Авіалінії України" від сплати мита на нове бортове обладнання

Про надання дозволу на проведення приватизації майна державного підприємства "Львівський електроламповий завод ВО "Іскра"

Про виділення з державного резерву АТ "Ліщинівка" мішків для затарювання цукру

Про збереження за Ращуком В.С. права на медичне та санаторно-курортне обслуговування

Про збереження за Якименком О.Н. права на медичне та санаторно-курортне обслуговування

Про надання дозволу Сєверодонецькому ВО "Азот" на визначення з жовтня 1993 р. розрахункового фонду споживання без застосування індексу зниження обсягів виробництва до базового фонду споживання, а також про звільнення від сплати штрафів серпні-жовтні ...

Про перерахунок пенсій, призначених до 1 грудня 1993 року

Про приєднання до Угоди про Міжнародну організацію супутникового зв"язку та її Експлуатаційної угоди

Про затвердження Положення про управління капітального будівництва обласної, Севастопольської міської державної адміністрації

Угода між Експертно-технічним Комітетом при Кабінеті Міністрів України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні допомоги, пов'язаної з встановленням системи експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї ...

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо забезпечення України матеріально-технічними засобами, послугами та здійснення відповідної підготовки персоналу у зв'язку з ліквідацією стратегічної ядерно...

Про призначення В. Шкідченка Командуючим військами Одеського військового округу

Щодо Порядку митного оформлення сільськогосподарської продукції, отриманої в порядку натуроплати громадянами, що постійно проживають за межами України, яка вивозиться ними з України

Про проект Закону України про доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

Про Положення та Опис ювілейної медалі "50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років"

Про впорядкування цін і тарифів

Про присвоєння почесних звань України діячам Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка

Про умови оплати праці працівників центрів інвалідного спорту "Інваспорт"

Про Методичні вказівки по визначенню вартості незавершених будівництвом об"єктів, що підлягають приватизації

Про розміщення Національного банку України

Про межу малозабезпеченості та підвищення розмірів цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами

Про внесення змін до складу групи працівників державних органів та органів самоврядування для навчання в Канаді

Про надання дозволу цукровим заводам Держхарчопрому на реалізацію цукра в межах України за вільними роздрібними цінами

Про звільнення метрополітену та підприємств міського пасажирського автомобільного і електротранспорту м. Києва від сплати штрафу у IV кварталі 1993 року

Про звільнення Донецького металопрокатного заводу від сплати штрафу у жовтні 1993 року

Про виділення коштів на капітальні вкладення, що виділяються додатково на 1993 рік міністерствам, відомствам, облдержадміністраціям для фінансування будівництва об"єктів і виконання робіт, що здійснюються за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрі...

Про затвердження норм забезпечення військовослужбовців строкової служби Збройних Сил та інших військових формувань України

Про додаткові грошові виплати населенню у зв"язку з підвищенням роздрібних цін і тарифів

Про заходи у зв"язку з підвищенням мінімального розміру заробітної плати

Про Комплексну програму соціального та економічного розвитку Донбасу

Про заходи щодо поліпшення медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Питання Групи консультантів з питань ринкової економіки Адміністрації Президента України

Про Групу консультантів з питань ринкової економіки

Про структуру, штати та посадові оклади працівників апарату Ради національної безпеки при Президентові України

Про внесення змін до переліку ресурсів, виробництво та централізований розподіл яких здійснюється державою

Про звільнення Сумського державного ВО "Хімпром" від сплати штрафу у вересні-грудні 1993 року

Про надання дозволу Світловодському комбінату твердих сплавів і тугоплавких металів з жовтня 1993 р. на визначення розрахункового фонду споживання без застосування до базового фонду споживання індексу зниження обсягів виробництва та звільнення комбін...

При відмові особи, яка перебуває разом з сім"єю на квартирному обліку, від одержання надаваного жилого приміщення, інші члени сім"ї не вправі вимагати визнання права на це приміщення, що надавалось з врахуванням всіх членів сім"ї

Про присвоєння спеціального звання О. Плюті

Про порядок обліку та видачі простих та переказних векселів

Вказівки, викладені в ухвалі суду, що розглядає справу в касаційному порядку, в силу ст. 319 ЦПК є обов"язковими для суду, який заново розглядає дану справу

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України

Про забезпечення обліку скарг, які надійшли до Генеральної прокуратури України

Про присвоєння індексів регіональним управлінням Національного банку України

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки

Про звільнення Вільногірського державного гірничо-металургійного комбінату від сплати штрафів у жовтні 1993 року

Про затвердження Урядової делегації для участі у переговорах з Комісією Європейського Економічного Співтовариства

Про звільнення Новомосковського трубного заводу і Запорізького металургійного комбінату "Запоріжсталь" від сплати штрафів у вересні- жовтні 1993 року

Про перелік робіт з підвищеною небезпекою

Про затвердження Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах

Про присвоєння В. Радецькому військового звання

Про постанову Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1993 р. N 863 "Про вдосконалення обліку та використання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння"

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) з поправками від 30.11.93

Про порядок оплати робіт, що виконуються проектно-розвідувальними станціями хімізації сільського господарства

Про затвердження Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат

Про відкликання п.4 листа Вищого Арбітражного Суду України від 05.10.93 N 01-8/1076

Щодо форми митної декларації

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 24.11.93 N 953

Про первинну емісію Національного банку України на IV квартал 1993 року

Про проект Постанови Верховної Ради України про збереження та розвиток народних художніх промислів України в ринкових умовах

Про заходи щодо забезпечення виконання Угоди на рамочний кліринг корпорації "Укрмонтажспецбуд", Державного комітету України з матеріальних ресурсів з акціонерним товариством "Тобольський нафто-хімкомбінат"

Про українсько-британську Конвенцію про усунення подвійного оподаткування

Щодо використання російських рублів при здійсненні інвестицій на Україну

Про затвердження Типового статуту державного професійного навчально-виховного закладу України


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка