Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1992 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 11Про персональні звання державної митної служби України

Про введення в дію Закону України "Про Єдиний митний тариф"

Про похорон народної артистки СРСР П.В. Куманченко

Про віце-президентів Державної адміністрації залізничного транспорту України

Про надзвичайні заходи щодо забезпечення нафтопродуктами проведення в 1992 році весняних польових робіт

Про проект Закону України про природні території та об"єкти, що особливо охороняються

Про присвоєння військових звань

Про затвердження колегії Генеральної прокуратури України

Про Єдиний митний тариф

Про проект Закону України про Цивільну оборону України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Про створення фонду "Державна незалежність України"

Про проект Закону України про кооперацію

Про проект Закону України про колективне сільськогосподарське підприємство

Про створення в м. Чорнобилі міжгалузевого науково-технічного центру "Укриття"

Про встановлення на 1992 рік державного замовлення областям на поставку незбираного молока-сировини

Про заходи щодо покращення фінансово-економічного становища ВО "Чорноморський суднобудівний завод" (м. Миколаїв)

Про лист Національного банку України і Міністерства фінансів України "Про умови здійснення комерційними банками діяльності по випуску та обігу цінних паперів"

Про освоєння з 1992 року виробництва тролейбусів типу ПМЗ-ТІ

Про членів колегії Державного комітету України по сприянню малим підприємствам і підприємництву

Про Урядову комісію по продовольству

Про заходи щодо поліпшення екологічної обстановки у Лисичансько-Рубіжанському промисловому районі Луганської області та м. Слов"янську Донецької області

Угода між Україною і Республікою Хорватія про встановлення дипломатичних відносин (у формі обміну нотами)

Про проект Закону України про ветеринарну медицину

Про матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності судів України

Про проект Постанови Верховної Ради України про затвердження складу колегії Генеральної прокуратури України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про доповнення Порядку збору та використання коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р. N 385

Про створення Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки

Про кадрові питання Цивільної оборони України

Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами, до Співтовариства та із нього"

Про звільнення т. Нестеровського С.Г. від обов"язків заступника голови Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів

Про затвердження цін на дорогоцінні метали у виробах і брухті, що скуповуються у населення

Про виділення Українській корпорації електроніки (Укрелекор) матеріально-технічних і фінансових ресурсів

Щодо забезпечення діяльності аеропорту "Ужгород"

Про дипломатичні ранги України

Особа, до якої перейшло за заповітом право власності на частку в спільній власності на жилий будинок, вправі вимагати від інших учасників спільної власності на нього усунення пререшкод у користуванні приміщеннями, що відійшли до неї, в тому числі й в...

Про увільнення від обов"язків члена Дніпропетровського обласного суду

Про загальний військовий обов"язок і військову службу

Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів

Про призначення арбітрів Вищого арбітражного суду України

Про призначення голів арбітражних судів Кримської АРСР, областей та міста Києва

Про підготовку спортсменів України до зимових і літніх Олімпійських ігор 1992 року

Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні

Про пенсійне забезпечення військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ

Про увільнення Пінчука А.М від обов"язків арбітра і члена президії Вищого арбітражного суду України

Про проект Закону України про Цивільну оборону України

Про порядок організації воєнізованої пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України

Про затвердження акту державної приймальної комісії від 31 грудня 1991 р. про прийняття в експлуатацію пускового комплексу по випуску взуття Кіровоградської взуттєвої фабрики

Про комерціалізацію державної торгівлі і громадського харчування

Про заходи щодо стабілізації цін і стримування інфляції

Празький документ щодо подальшого розвитку інститутів та структур НБСЄ (Витяг)

Про продовження дії пункту 3 Постанови Президії Верховної Ради Кримської АРСР від 9 січня 1992 року "Про додаткові заходи у зв"язку з уведенням вільних цін"

Інструкція про порядок здійснення операцій по зарахуванню і видаткам коштів Пенсійного фонду України

Про форми власності на землю

Про дозвіл Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам використовувати у 1992 році для власних потреб до 2 процентів виробленої на їхній території продукції

Про забезпечення реалізації домовленостей, досягнутих в ході робочої зустрічі глав держав Співдружності незалежних держав у Москві 16 січня 1992 року

Про проект Закону України про оперативно-розшукову діяльність

Про проект Закону України про Службу національної безпеки України

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

Про внесення доповнень і змін до постанови Ради Міністрів від 15 квітня 1991 р. N 99

Про підпорядкування військових прокуратур

Про введення в дію Закону України "Про форми власності на землю"

Норми Земельного кодексу, введеного в дію з 15 березня 1991 р., про перехід у всіх випадках до нового власника разом з правом власності на жилий будинок права на земельну ділянку при будинку, якою користувався попередній власник, не поширюються на ви...

Про проведення Мінфіном уточнених перерахунків податку з прибутку на 1991 рік

Про проект Закону України про приватизаційні цінні папери

Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України

Про проект Закону України про приватизацію державних підприємств

Щодо предметів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях

Про втрату чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1991 р. N 396

Про проект Закону України про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)

Про матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування керівних працівників центрального апарату і ревізійної комісії Пенсійного фонду України

Про бухгалтерський облік окремих господарських операцій

Про створення Національного центру продуктивності Мінпраці України

Про призначення т. Демидюка Б.М. віце-президентом Українського державного концерну по експлуатації об"єктів атомної енергетики і промисловості

Про порядок денний п"ятої сесії Верховної Ради України

Про порядок висвітлення засобами масової інформації роботи п"ятої сесії Верховної Ради України

Про призначення керівників об"єктів атомної енергетики

Про створення Пенсійного фонду України

Про деякі питання, пов'язані з поверненням кримських татар у Кримську АРСР

Про війська Цивільної оборони України

Про голову правління, заступників голови правління та голову ревізійної комісії Пенсійного фонду України

Про Державний прапор України

Про затвердження складу представників органів державного управління для участі у визначенні порядку формування та роботі Українського координаційного комітету сприяння зайнятості

Про дозвіл Мінфіну України виділити кошти Коростишівському райвиконкому Житомирської області для забезпечення фінансування заходів соціального захисту населення району в зв"язку з лібералізацією цін

Про передачу на баланс Академії наук України будинку по вул. Пугачова, 12 в м. Києві для розміщення Інституту української мови, Інституту археографії та інших новостворених науково-дослідних установ

Про здійснення виділення усіх видів централізовано розподілюваних матеріально-технічних ресурсів Південно-Західному окружному управлінню матеріально-технічного та військового постачання

Про встановлення розмірів доплат до посадових окладів арбітрів і спеціалістів арбітражних судів за кваліфікаційні категорії, класні чини та вислугу років

Питання Державного комітету України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду

Про Командуючого військами Прикарпатського військового округу

Про проект Закону України про оперативно-розшукову діяльність

Про створення Державного патентного відомства

Про порядок денний п"ятої сесії Верховної Ради України

Про Комплексну програму розв'язання проблем інвалідності

Про призначення керівного складу в Службі національної безпеки України

Про механізм економічного стимулювання укладання договорів контрактації на 1992 рік

Про звільнення від сплати штрафних санкцій

Про призначення т. Петрова В.Л. головою Держпатенту України

Спільна Декларація про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Канадою

Про створення Інституту підготовки кадрів Служби національної безпеки України

Про створення Української академії внутрішніх справ

Про Командуючого військами Одеського військового округу

Про Командуючого військами Київського військового округу

Про проект Закону України про пенсійне забезпечення військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ

Про порядок висвітлення засобами масової інформації роботи п"ятої сесії Верховної Ради України

Про призначення тов. Горьового Л.Є. керівником Секретаріату Верховної Ради України

Про призначення тов. Бондаренка Г.І. керуючим Справами Верховної Ради України

Про проект Закону України про загальний військовий обов"язок і військову службу

Статут Регіональної співдружності в галузі зв"язку

Угода між Міністром Закордонних Справ України і Державним Міністром, Міністром Закордонних Справ Французької Республіки

Протокол про встановлення дипломатичних відносин

Протокол про консультації між Міністерствами закордонних справ України і Французької Республіки

Про представників України в Міждержавній комісії співдружності незалежних держав по розробці критеріїв і принципів розподілу власності колишнього Союзу РСР за кордоном

Про встановлення з 1 лютого 1992 р. граничного коефіцієнта підвищення до діючих у 1991 році державних тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Австрійською Республікою

Резолюція 733 (1992), ухвалена Радою Безпеки на її 3039-му засіданні, 23 січня 1992 року

Протокол про консультації між Міністерством Закордонних Справ України і Міністерством Закордонних Справ Соціалістичної Республіки В"єтнам

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Соціалістичною Республікою В"єтнам

Угода про торговельно-економічні відносини між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В"єтнам

Про утворення Українсько-німецького фонду

Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон України

Про відповідального секретаря Ради оборони України

Про завідуючого відділом листів і прийому громадян Адміністрації Президента України

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ісламською Республікою Іран

Про створення на базі Київського філіалу Всесоюзного науково-дослідного центру з безпеки дорожнього руху МВС СРСР Науково-дослідного центру з безпеки дорожнього руху МВС України

Суд має всебічно перевірити доводи сторін щодо поважності причин відсутності у жилому приміщенні понад зазначені у ст. 71 ЖК строки

Меморандум про взаєморозуміння між Україною і Ісламською Республікою Іран відносно економічного і промислового співробітництва

Щодо забезпечення вугледобувної промисловості України рудниковим стояком

Декларація про принципи і основні напрямки відносин між Україною та Ісламською Республікою Іран

Про створення в м. Києві Українського міжвідомчого госпрозрахункового інституту підвищення кваліфікації кадрів будівельних і проектних організацій

Про виділення Мінсоцзабезу України коштів для заохочення працівників районних, міських відділів соціального забезпечення та центрів по нарахуванню і виплаті пенсій

Про закупівлю по імпорту натурального каучуку, латексу та хімічних добавок до гумових сумішей

Про виділення Комітету у справах національностей при Кабінеті Міністрів України коштів на витрати, пов"язані з проведенням у січні 1992 р. конгресу українців

Про утворення Управління Справами Верховної Ради України

Про проект Закону України про дорожній рух

Про пропозицію Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України щодо проведення повторних виборів народного депутата України замість вибулого від Жовтневого виборчого округу N 368, Харківська область

Про довідку Комісії Верховної Ради України з питань гласності та засобів масової інформації щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення редакції журналу "Віче"

Про затвердження т. Гвоздя О.О. президентом Української державної корпорації по транспортному будівництву

Про віце-президентів Української державної корпорації по транспортному будівництву

Про проект Закону України про національні меншини в Україні

Про стан виконання Кабінетом Міністрів України законодавчих актів України

Про облік роботи народних депутатів, які постійно працюють у Верховній Раді України

Про проект Закону України про природні території і об"єкти, що особливо охороняються

Про Комісію Президії Верховної Ради України по підготовці пропозицій з питань законотворчої роботи і її забезпечення

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про охорону атмосферного повітря"

Про встановлення дипломатичних рангів працівників дипломатичної служби України та порядок їх присвоєння

Про розподіл відрахувань на соціальне страхування у 1992 році

Про надання Головному управлінню командуючого Національною гвардією України статусу Державного комітету України

Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. N 238

Про створення Української державної корпорації по транспортному будівництв

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Монгольською Народною Республікою

Про скликання п"ятої сесії Верховної Ради України

Про відповідальність за виготовлення з метою збуту та збут підроблених купонів багаторазового використання

Про сплату державного мита установами банків

Про помічника Президента України з військових питань

Про роздержавлення і приватизацію підприємств, землі і житлового фонду

Про забезпечення діяльності та розвитку Академії наук України

Про дотримання процесуальних строків

Про держмито з госпспорів, що розглядаються органами держарбітражу Республіки Киргизстан

Про тарифи оплати юридичної допомоги, що подається адвокатами

Про фінансування з Республіканського бюджету загальнодержавних заходів у I кварталі 1992 року

Про заходи щодо забезпечення у 1992 році потреб сільського господарства у засобах захисту рослин

Про покладення функції постачальника нафтової сировини для нафтопереробних заводів на Держнафтопродукт України.

Про термінове укладення з іноземними фірмами контрактів про закупівлю у рамках зовнішніх товарообмінних операцій магнезитового порошку, коксівного вугілля і коксу для забезпечення роботи металургійного комплексу України

Про забезпечення діяльності робочого апарату радника із зовнішньоекономічних зв"язків при Кабінеті Міністрів України

Про затвердження плану підготовки проектів законодавчих актів для внесення на розгляд Верховної Ради України

Протокол про встановлення консульських відносин між Урядом України і Урядом Республіки Індії

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Індією

Про начальників відділів Міністерства економіки України

Про заходи у зв'язку з підвищенням мінімального розміру заробітної плати

Про передачу в оренду службових приміщень у будинку Верховної Ради Кримської АРСР

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута)

Заява глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

Про передачу санаторіїв "Південний" і "Росія", будинку відпочинку "Червоний Прапор", санаторно-курортного комплексу "Форос" і дирекції з господарського забезпечення здравниць у Криму в оренду їхнім трудовим колективам

Протокол робочої зустрічі глав держав СНД (про затвердження Тимчасового положення про Робочу групу з організаційно-технічної підготовки і проведення засідань Ради глав держав і Ради глав урядів СНД)

Протокольний запис робочої зустрічі глав держав Співдружності Незалежних Держав (про реформування статусу Збройних Сил колишнього СРСР)

Протокол робочої зустрічі глав держав-учасниць СНД (про збереження господарських зв"язків у I кварталі 1992 р.)

Протокол робочої зустрічі глав держав-учасниць СНД (про диференційований підхід до рівня рентабельності)

Протокол робочої зустрічі Глав держав-учасниць СНД (про відміну ліцензування та квотування)

Про видачу купонів

Угода держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Військову присягу стратегічних сил

Угода про об"єднання і координацію зусиль держав-учасниць Співдружності по мінімізації та подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи

Протокол робочої зустрічі глав держав СНД

Про звернення майна КПРС, що знаходиться на території Кримської АРСР, у державну (Кримської АРСР) власність

Протокол робочої зустрічі глав держав Співдружності Незалежних Держав про військово-морську символіку

Про попередні наслідки роботи Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради України у питаннях приватизації

Про надання Верховному Суду України повноваження касаційної інстанції стосовно справ, які розглядаються по першій інстанції військовими трибуналами в Україні

Про інформацію Комісії Верховної Ради України у справах жінок, охорони сім"ї, материнства і дитинства "Про створення індустрії дитячого харчування в Україні"

Про внесення змін до Тимчасового положення про забезпечення діяльності народних депутатів України

Про визнання страйку незаконним

Про Державний гімн України

Про порядок забезпечення безпеки вищих посадових осіб України

Указ Президента України

Про Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу"

Про Митний кодекс України

Про малий герб України

Про організацію роботи постійних комісій Верховної Ради України та початок роботи п"ятої сесії Верховної Ради України дванадцятого скликання

Протокол про консультації між Міністерством Закордонних Справ Грецької Республіки і Міністерством Закордонних Справ України

Про поширення на систему споживчої кооперації України чинності постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 1992 р N 14

Про організацію роботи по прийманню та розподілу міжнародної гуманітарної допомоги на території України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Української РСР з питань оренди

Про Закон України "Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність"

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Грецькою Республікою

Про затвердження положення про Комісію при Президенті України по підготовці пропозицій про статус, порядок діяльності і структуру Ради національної безпеки України

Про виділення Секретаріату Кабінету Міністрів України коштів для викупу у Роскорпорації "Алмаззолото" іноземної валюти, нарахованої Україні від експорту діамантів

Про створення Комітету з питань соціального захисту військовослужбовців при Кабінеті Міністрів України

Про призначення Яременка С.О. Головою правління Державного експортно-імпортного банку України

Про призначення т. Мартиросяна В.А. головою Комітету з питань соціального захисту військовослужбовців при Кабінеті Міністрів України

Про введення додатково посад заступників Міністра та збільшення чисельності працівників центрального апарату МЗС

Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища

Про збільшення вартості безплатних гарячих обідів для учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх шкіл

Про поставку Держхлібопродуктом України в Іркутську область Російської Федерації комбікормів в обмін на ліс

Комюніке про переговори державних делегацій України і Російської Федерації з військово-політичних питань

Спільне комюніке за підсумками візиту в Україну урядової делегації Чеської Республіки

Про заходи щодо стабілізації господарських зв"язків у I кварталі 1992 року

Про призначення т. Пилипенка В.В. президентом Державної адміністрації морського транспорту України

Про заступників голови Державного митного комітету України

Про призначення заступників голови і затвердження членів колегії Державного комітету у справах охорони державного кордону України

Про виділення Хмельницькому облвиконкому коштів на придбання телеустаткування для обласного телерадіокомітету

Про особливості діяльності підприємств вугільної промисловості в умовах лібералізації цін

Про підвищення мінімального розміру заробітної плати

Протокол про консультації між Міністерством Закордонних Справ України і Міністерством Закордонних Справ Корейської Народної Демократичної Республіки

Про внесення зміни до пункту 9 Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу

Про стан, пріоритетні напрями та перспективи розвитку медичної науки на Україні

Про умови оплати праці працівників апарату органів державного управління

Про пропозиції Ради Міністрів Кримської АРСР "Про додаткові заходи у зв"язку з уведенням вільних цін"

Про призначення керівного складу в Службі національної безпеки України

Спільне Комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Корейською Народною Демократичною Республікою

Про Державний комітет Кримської АРСР з преси

Про створення комісії для підготовки пропозицій щодо будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

Про Резиденцію Президента України у м. Києві

Про дозвіл Держкомрезерву України виділити в I кварталі 1992 р. Міненерго України із державного резерву вугілля і топкового мазуту

Про виділення Лікувально-оздоровчому об"єднанню при Кабінеті Міністрів України коштів на закупівлю антибіотиків і протиракових препаратів

Про проведення кваліфікаційної атестації спеціалістів та інших працівників арбітражних судів

Про посадовий оклад Прем'єр-міністра України

Про присвоєння працівникам науки, освіти та охорони здоров"я почесних звань України

Про присвоєння працівникам зв"язку почесного звання "Заслужений працівник сфери послуг України"

Про відшкодування вартості товарно-матеріальних цінностей

Про присвоєння працівникам агропромислового комплексу і сільськогосподарської науки почесних звань України

Про орієнтовний план роботи Кабінету Міністрів України на перше півріччя 1992 року

Угода між Урядами України, Азербайджанської Республіки та Ісламської Республіки Іран про співробітництво в галузі нафтової і газової промисловості

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Аргентинською Республікою

Про підсумки роботи делегації Президії Верховної Ради України в Кримській АРСР

Про забезпечення реалізації угод та домовленостей, досягнутих на зустрічі глав держав Співдружності незалежних держав у Мінську 30 грудня 1991 року

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Про визнання повноважень народних депутатів України Пинзеника В.М. та Зайця О.С.

Про соціальний захист населення і внутрішнього ринку України

Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента України

Про призначення головного бухгалтера Адміністрації Президента України

Спільне Комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Китайською Народною Республікою і Україною

Про встановлення продажу буряко-насінницьким господарствам, фермерам, орендарям і насіннєвим заводам жому, патоки і цукру

Про порядок призначення і увільнення з посад працівників Адміністрації Президента України

Про утворення Державного експортно-імпортного банку України

Угода про встановлення дипломатичних відносин

Про соціальний захист населення і внутрішнього ринку України

Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1992 році

Про Комісію Президії Верховної Ради України у питаннях заснування державних нагород України

Про проект Постанови Верховної Ради України про формування валютних фондів України у 1992 році

Про покладення виконання функцій Центральної комісії з питань всеукраїнських та місцевих референдумів на Центральну виборчу комісію по виборах народних депутатів України

Про затвердження поданого Держлегпромом України проекту будівництва шкіряного заводу в м. Кривому Розі

Про оплату праці народних депутатів України, які перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України, референтів-консультантів народних депутатів України

Про затвердження Положення про Головне управління по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації при Кабінеті Міністрів України

Про передачу Київської фабрики художньої галантереї із підпорядкування концерну "Укрмісцевпром" у відання Фонду України соціального захисту інвалідів

Питання Державного митного комітету України

Про заступників начальника Лікувально-оздоровчого об"єднання при Кабінеті Міністрів України

Про створення Державної адміністрації морського транспорту України

Питання Державного комітету у справах охорони державного кордону України

Про призначення т. Уманця М.П. президентом Українського державного концерну по експлуатації об"єктів атомної енергетики і промисловості

Про збільшення граничної чисельності центрального апарату МВС України

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)

Угода між Національним банком Таджикистану і Національним банком України про організацію розрахунків

Декларація Хельсінкської зустрічі на вищому рівні (Витяг)

Про здійснення першочергових заходів щодо забезпечення соціального захисту населення в умовах лібералізації цін

Уніфіковані правила міжнародної торгівельної палати для гарантій за першою вимогою 1992 року


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка