Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1991 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 5Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу"

Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про компенсацію в 1991 році додаткових затрат підприємств і організацій агропромислового комплексу республіки в зв'язку з реформою ціноутворення

Про відзначення молоді республіки державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Львівської області державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників підприємств деревообробної промисловості державними нагородами Української РСР

Про проект Закону Української РСР про інвестиційну діяльність

Про відзначення працівників наукових і вищих медичних учбових закладів державними нагородами Української РСР

Про призначення т. Ємця І.Г. заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів УРСР

Про присвоєння працівникам Кременчуцького виробничого об"єднання вагонобудування, Полтавська область, почесних звань Української РСР

Про відзначення трудівників села Алтинівки Кролевецького району Сумської області державними нагородами Української РСР

Рекомендація N R (91) 8 Комітету міністрів Ради Європи "Про розвиток освіти з питань довкілля в шкільних системах"

Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Запорізької області державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників вищих учбових закладів державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників культури і мистецтва державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників народної освіти державними нагородами Української РСР

Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"

Про відзначення медичних працівників державними нагородами Української РСР

Про проект Закону Української РСР про кримінальну відповідальність за порушення правил і норм безпеки при експлуатації чи будівництві об"єктів атомної енергетики

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР

Про відшкодування колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам витрат по закупівлі сільськогосподарської продукції у населення в державні ресурси

Про присвоєння імені академіка З.І. Некрасова Інституту чорної металургії

Про стабілізацію роботи житлово-комунального господарства республіки

Протокол про обмін Грамотами про ратифікацію Договору між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою

Договір про звичайні збройні сили в Європі: Надзвичайна конференція від 14 червня 1991 року

Про призначення т. Северінова Ю.Д. головою Державного комітету УРСР по стандартизації, метрології та якості продукції

Про призначення т. Коробка Б.І. головою Державного комітету УРСР по хімічній, нафтохімічній промисловості та медичних препаратах

Про призначення т. Дюби А.Ф. головою Державного комітету УРСР по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду

Про призначення т. Гусакова В.М. головою Державного комітету УРСР у справах архітектури, будівництва і охорони історичного середовища

Про Президію Кабінету Міністрів Української РСР

Про призначення т. Хорєва В.М. головою Державного комітету УРСР по водному господарству

Про призначення т. Кулініча М.Ф. головою Державного комітету УРСР по харчовій і переробній промисловості

Про призначення т. Іваненка Б.В. начальником Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів УРСР

Про призначення т. Дроня А.А. головою Державного комітету УРСР по житлово-комунальному господарству

Про призначення т. Гавриленка М.М. головою Державного комітету УРСР по геології і використанню надр

Про призначення т. Поживанова С.М. головою Державного комітету УРСР по металургійній промисловості

Про призначення т. Костенка В.Ф. головою Державного комітету УРСР по деревообробній промисловості

Про призначення т. Недашковського Д.Г. начальником Державної інспекції УРСР по контролю за цінами

Про призначення т. Парасунька М.В. головою Державного комітету УРСР по соціальному розвитку села

Про призначення г. Никитенка Г.Г. головою Державного комітету УРСР по легкій промисловості

Про визнання неробочим днем 16 липня - Дня проголошення незалежності України

Про призначення т. Компанця М.П. головою Державного комітету УРСР по хлібопродуктах

Про оголошення комплексу пам"яток історії та культури поля Берестецької битви 1651 року державним історико-меморіальним заповідником

Про висновки Комісії Верховної Ради Української РСР з питань розвитку базових галузей народного господарства по вирішенню проблем енергетики в Українській РСР

Про зміни в складі постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Про дозвіл Міністерству лісового господарства Української РСР рубок головного користування і лісовідновних рубок понад розрахункову лісосіку

Про виконання Радами народних депутатів республіки положення Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" в частині поєднання посад голів Рад та голів виконавчих комітетів

Про комплекс пам"яток історії та культури поля Берестецької битви 1651 року

Про звіт про перебування Голови Верховної Ради Української РСР Кравчука Л.М. в Угорській Республіці

Про склад Консультативно-дорадчої ради при Президії Верховної Ради Української РСР

Про зауваження і пропозиції, висловлені народними депутатами Української РСР на закритому засіданні Верховної Ради Української РСР 23 травня 1991 року

Про відмову Білоцерківською міською Радою народних депутатів Київської області в подачі питної води з річки Рось у місто Умань Черкаської області

Про подання Міністерства юстиції і Верховного Суду Української РСР щодо дообрання суддів обласних, Київського міського судів

Про проект Закону Української РСР про амністію з нагоди річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України

Про 50-річчя початку Великої Вітчизняної війни та організації партизанського і підпільного руху на Україні

Про приведення назви міста Ровно і Ровенської області у відповідність до правил українського правопису

Про забезпечення виконання Закону СРСР "Про загальні засади державної молодіжної політики в СРСР" та підготовку проектів законів Української РСР з питань молоді

Про заяву групи народних депутатів Української РСР

Про проведення наради-семінару голів місцевих Рад народних депутатів республіки з актуальних питань соціально-економічного розвитку Української РСР

Про скасування рішення Уряду Української РСР про присвоєння імені К.Є. Ворошилова шахті "Північна"

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Волинської області державними нагородами Української РСР

Про увільнення т. Короткого Б.В. від обов"язків заступника Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Донецької області державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Кіровоградської області державними нагородами Української РСР

Обмеження опромінення населення від природних джерел іонізуючого випромінювання. Тимчасові критерії для організації контролю та прийняття рішень

Санітарні правила для виноробних підприємств

Про скасування податку з продажів по соціально значущих товарах повсякденного попиту та послугах населенню

Документ Краківського симпозіуму з питань культурної спадщини держав-учасниць НБСЄ

Про призначення Міністра закордонних справ Української РСР

Про призначення Міністра народної освіти Української РСР

Про призначення Міністра статистики Української РСР

Про призначення Міністра культури Української РСР

Про Голову Правління Національного банку України

Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки

Про питання, що віднесені до відання Кримської АРСР

Про практику роботи органів територіального громадського самоврядування Подільського району м. Києва

Про зміну меж міста Ровно

Про призначення Міністра у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Української РСР

Про Голову Комісії Верховної Ради Української РСР з питань гласності та засобів масової інформації

Про призначення Міністра енергетики і електрифікації Української РСР

Про призначення Міністра у справах молоді і спорту Української РСР

Про призначення Міністра лісового господарства Української РСР

Правила розгляду заяв про видачу ліцензій на здійснення юридичної практики

Про призначення Міністра внутрішніх справ Української РСР

Про призначення Міністра охорони здоров"я Української РСР

Про призначення Державного міністра з питань власності і підприємництва Української РСР

Про призначення Державного міністра з питань промисловості і транспорту Української РСР

Про призначення Міністра юстиції Української РСР

Про призначення Державного міністра з питань інвестиційної політики і будівельного комплексу Української РСР

Про призначення Державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій Української РСР

Про проект Закону Української РСР про громадські об"єднання в Українській РСР

Про призначення Міністра фінансів Української РСР

Про призначення Міністра торгівлі Української РСР

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про арбітражний суд"

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про освіту"

Про проект Закону Української РСР про акціонерні товариства, та інші види господарських товариств

Про господарські суди

Про нагородження тов. Каліша В.М. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про нагородження тов. Корягіна Є.І. Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про проекти Статуту та мережі установ Національного банку України

Про внесення доповнення до Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" та Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"

Про внесення доповнень до Закону Української РСР "Про банки і банківську діяльність"

Про заходи щодо врегулювання державно-релігійних взаємовідносин України і Ватікану

Про внесення змін до статті 66 Кримінального кодексу Української РСР

Про проект Закону Української РСР про відповідальність за створення не передбачених законом військових, збройних охоронних та інших формувань чи груп

Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР з питань здоров"я людини "Про хід виконання державними і господарськими органами республіки рішень Верховної Ради Української РСР щодо охорони здоров"я населення у районах радіоактивного забруднення"

Про внесення змін і доповнень до статті 38 Виправно-трудового кодексу Української РСР

Про перейменування села Трудколонія Дніпропетровської області в Медичне

Про подання Голови Вищого арбітражного суду Української РСР про призначення заступників Голови, арбітрів та затвердження президії Вищого арбітражного суду Української РСР

Про відновлення селу Йосипівка Луцького району Волинської області колишнього найменування Городок

Про перетворення житлових масивів Шевченківського району міста Запоріжжя "Запорізький тепличний комбінат", "Чапаєвка" і "Криничне" в селище міського типу Тепличне

Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР з питань здоров"я людини щодо розташування Міжнародного центру з проблем радіаційної медицини

Про подання Міністерства юстиції та Верховного Суду Української РСР щодо дообрання і дострокового звільнення деяких суддів обласних судів

Про подання Міністерства юстиції і Верховного Суду Української РСР щодо дообрання суддів обласних, Київського міського судів

Про присвоєння кваліфікаційних класів суддям обласних судів

Про хід виконання Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування"

Про проект Закону Української РСР про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР

Про розмір і джерела формування статутного фонду Національного банку України

Про зміну меж міста Корюківки Корюківського району Чернігівської області

Про присвоєння найменування населеному пункту Павлоградського району Дніпропетровської області

Про введення в дію Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік

Угода між Урядом Угорської Республіки і Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки про торговельно-економічні зв"язки і науково-технічне співробітництво

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Молдова

Про заходи щодо розвитку виробництва особливо складної медичної діагностичної техніки в 1991-1995 роках

Про увільнення т. Михайловського В.І. від обов"язків першого заступника Голови Державного комітету УРСР по пресі

Угода про співробітництво між Міністерством молоді та спорту Української Радянської Соціалістичної Республіки та Національним Управлінням по фізичному вихованню та спорту Угорської Республіки у галузі фізичної культури та спорту

Декларація про основи відносин між УРСР та Угорською Республікою

Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік

Про винаходи в СРСР

Декларація про основні напрями співробітництва в гуманітарній сфері між Українською РСР та Угорською Республікою

Декларація про принципи співробітництва між Українською Радянською Соціалістичною Республікою та Угорською Республікою по забезпеченню прав національних меншостей

Директива Ради ЄЕС 91/296/ЄЕС "Про транзит природного газу через газотранспортні мережі"

Консульська конвенція між Україною і Угорською Республікою

Протокол до Декларації про принципи співробітництва між Українською Радянською Соціалістичною Республікою та Угорською Республікою по забезпеченню прав національних меншостей

Про нагородження тов. Бондаренка Г.І. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Закарпатської області державними нагородами Української РСР

Про відзначення медичних працівників державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників харчової промисловості державними нагородами Української РСР

Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"

Про відзначення працівників культури і мистецтва державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Житомирської області державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Луганської області державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників підприємств і організацій міста Харкова державними нагородами Української РСР

Про організацію громадського контролю за виконанням рішень Уряду, прийнятих за вимогами шахтарських колективів

Про проект Закону Української РСР про охорону навколишнього природного середовища

Про апарат Кабінету Міністрів УРСР

Про порядок реалізації Закону УРСР "Про перелік міністерств та інші центральні органи державного управління Української РСР"

Про порядок вивчення та впровадження в практику народних і нетрадиційних методів профілактики, діагностики і лікування

Про присвоєння тов. Балабуєву П.В. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"

Про відшкодування народним депутатам Української РСР витрат по відрядженнях

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 5 сесії 21 скликання Кримських обласних Рад народних депутатів від 25 січня 1991 року "О розмірах плати за державну реєстрацію кооперативу (філії, відділення), спілки (об"єднання) кооперативів у Кримській області

Про депутатський запит народних депутатів Кримської АРСР т. Малиневського А. Ф., т. Рижова Б. Г., т. Гречаника Р. Н., т. Васильєва Б. А., т. Зарубіна В. Г. та інших до заступника Голови Ради Міністрів Кримської АРСР т. Пашкова П. П.

Про депутатський запит народного депутата Кримської АРСР т. Лещенко В. Г. до першого заступника Голови Ради Міністрів Кримської АРСР т. Самсонова Б. І.

Про депутатський запит народного депутата Кримської АРСР Рижкова Ю. Г. до голови телерадіокомітету Кримської АРСР т. Сиваченка А. В.

Про звернення Севастопольської міської Ради народних депутатів щодо питання збереження існуючого статусу м. Севастополя як міста республіканського підпорядкування

Про депутатський запит народних депутатів Кримської АРСР Гаврилова А. В. і Ходикіна І. О. до редактора Роздольненської районної газети "Авангард" Лашевича А. І.

Про депутатський запит народного депутата Кримської АРСР Каражова Г. І. до заступника Голови Ради Міністрів Кримської АРСР т. Кротенко Є. Д.

Про визнання повноважень народних депутатів Кримської АРСР, додатково обраних 13, 14, 19 і 21 квітня 1991 року

Про визнання повноважень народного депутата Кримської АРСР Охрименка О. М.

Про освіту

Про забезпечення іноземною валютою народних депутатів Української РСР, які відряджаються за кордон

Про Концепцію нової Конституції України

Про часткове доповнення порядку денного другої сесії Верховної Ради Кримської АРСР

Про своєчасну підготовку до збирання врожаю та організацію його проведення в 1991 році

Комюніке про перебування делегації Республіки Хорватії на чолі з Президентом Республіки Ф.Туджманом в Українській РСР

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР у зв'язку з вдосконаленням системи державного управління"

Про призначення Державного міністра з питань аграрної політики і продовольства Української РСР - Міністра сільського господарства Української РСР

Про призначення Державного міністра з питань оборонного комплексу і конверсії Української РСР

Про призначення Державного міністра - Міністра у справах економіки Української РСР

Про призначення Державного секретаря Кабінету Міністрів Української РСР

Про призначення Віце-Прем"єр-міністра Української РСР

Про призначення Першого Віце-Прем"єр-міністра Української РСР

Про зміни і доповнення Конституції (Основного закону) Української РСР у зв"язку з вдосконаленням системи державного управління

Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Урядом Республіки Хорватія про торгово-економічні зв"язки і науково-технічне співробітництво

Питання Спілки фотохудожників України

Про відзначення працівників вищих учбових закладів державними нагородами Української РСР

Про Заяву Президії Верховної Ради Української РСР з приводу конфлікту між Азербайджаном і Вірменією

Про проект Закону Української РСР про пенсійне забезпечення громадян Української РСР

Про проект Закону Української РСР про арбітражний суд в Українській РСР

Згідно зі ст. 42 КК України суд, призначаючи покарання за сукупністю злочинів, призначає його окремо за кожний злочин, а остаточно - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покара...

Про відзначення медичних працівників державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників лісового господарства і деревообробної промисловості державними нагородами Української РСР

Про нагородження тов. Романченка М.Є. медаллю "За відвагу на пожежі"

Про нагородження членів добровільних народних дружин, Луганська область, медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"

Про відзначення працівників промислових підприємств державними нагородами Української РСР

Про присвоєння тов. Катеринчуку О.П. почесного звання "Заслужений працівник сфери послуг Української РСР"

Про відзначення працівників виробничого об"єднання "Київтрактородеталь" державними нагородами Української РСР

Директива Ради Європейського співтовариства про правову охорону комп"ютерних програм (91/250/ЄЕС)

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Вінницької області державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників вищих учбових закладів державними нагородами Української РСР

Про скасування податку з продажів на житлово-комунальні та інші послуги для населення

Про виділення коштів з республіканського позабюджетного фонду стабілізації економіки Української РСР

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про перелік міністерств та інші центральні органи державного управління Української РСР"

Про Голову Комітету державної безпеки Української РСР

Про призначення тов. Сліпченка О.С. Постійним представником Української РСР при Організації Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) у Парижі і увільнення від цих обов"язків тов. Скофенка В.Ф.

Про проекти законів Української РСР про систему оподаткування, про податки з підприємств, об"єднань і організацій про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян і осіб без громадянства

Про призначення тов. Шинкаря О.І завідуючим сектором обліку і систематизації законодавства відділу у питаннях законодавства і правопорядку Секретаріату Верховної Ради Української РСР

Про призначення тов. Мовшук Г.Ф. завідуючою сектором у справах жінок, охорони материнства і дитинства відділу комісій Верховної Ради Української РСР Секретаріату Верховної Ради Української РСР

Про перелік міністерств та інші центральні органи державного управління Української РСР

Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів Союзу РСР про працю

Про захист прав споживачів

Про проект Закону Української РСР про обмеження монополістичної діяльності та розвиток конкуренції

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"

Про проект Закону Української РСР про посилення відповідальності за спекуляцію, незаконну торговельну діяльність і за зловживання в торгівлі

Про затвердження т. Славова М.А. представником Української РСР у Дунайській комісії

Про додаткові заходи щодо організації діяльності Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР

О созыве второй сессии Верховного Совета Крымской АССР

Про облік коштів, одержаних від видачі дозволів (ліцензій) та за державну реєстрацію суб"єктів підприємництва

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за успішне виконання в 1990 році планів і соціалістичних зобов"язань, збільшення виробництва та реалізації продуктів землеробства і тваринництва, підвищення їх якості, забезпе...

Про хід розробки проекту концепції Конституції Кримської АРСР

Про тимчасову структуру і штатну чисельність апарата управління Верховної Ради Кримської АРСР

Про проведення зустрічі з Героями Радянського Союзу і повними кавалерами орденів Слави

Про звернення Красноперекопського горкому Компартії України щодо оголошення 18 травня республіканським Днем пам"яті жертв депортації народів з Криму

Про надання повноважень Раді Міністрів Кримської АРСР на визначення розміру послуг медичних витверезників

Про присвоєння імен зразковим навчальним організаціям ДТСААФ

Про перелік питань для розгляду на II сесії і Президії Верховної Ради Кримської АССР у травні - червні 1991 року

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР

Про нагородження ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відзначення працівників Ужгородського державного університету, Закарпатська область, державними нагородами Української РСР

Про підготовку та проведення у м. Києві міжнародного семінару "Нові матеріали та їх застосування в машинобудуванні"

Про відзначення працівників вищих учбових закладів державними нагородами Української РСР

Про заходи щодо поліпшення умов виховання, навчання та утримання дітей і підлітків, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку

Про призначення т. Спектора Г.В. заступником Голови Державного комітету УРСР по вугільній промисловості

Про стимулювання державних заготівель продукції льону-довгунця в республіц

Про створення Української державної інспекції Регістру та безпеки судноплавства

Про розподіл машин і механізмів, що додатково виготовляються в 1991 році на підприємствах Української РСР

Тимчасове положення про клубні заклади системи Міністерства культури Україн

Про вдосконалення торгівлі лісовими і будівельними матеріалами

Про облік ввозу та вивозу продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання

Про створення Українського науково-дослідного інституту проблем молоді

Про відзначення працівників науково-виробничого об"єднання "Прип"ять", Київська область, державними нагородами Української РСР

Про ратифікацію Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин

Про проект закону Української РСР про митну справу в Українській РСР

Про утворення тимчасової комісії Верховної Ради Української РСР у питанні щодо націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ на території України

Про проведену роботу та заходи по забезпеченню виконання вимог Закону Української РСР "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України"

Про порядок створення і використання коштів республіканського позабюджетного фонду стабілізації економіки Української РСР у 1991 році

Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР з питань оборони і державної безпеки

Про зміну назви Комісії Верховної Ради Української РСР з питань зовнішньої і внутрішньої безпеки

Про стан виконання Постанови Верховної Ради Української РСР від 17 жовтня 1990 року в питанні вимог студентів, які голодували з 2 жовтня 1990 року

Про пільги по оподаткуванню для навчальних закладів (підрозділів) системи підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства

Про похорон персонального пенсіонера союзного значення М.О. Соболя

Про склад комісії для переговорів із студентськими організаціями республіки

Про проект Закону Української РСР про джерела фінансування шляхового господарства Української РСР

Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Республікою Киргизстан

Про порядок введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"

Про внесення доповнення до Тимчасового положення про забезпечення діяльності народних депутатів Української РСР

Про свободу совісті та релігійні організації

Про проведення весняного призову 1991 року

Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях соціальної політики та праці "Про поліпшення правового забезпечення питань охорони праці та удосконалення структури органів управління по запобіганню виробничого і побутового травматизм...

Конвенція Організації Об"єднаних Націй про відповідальність операторів транспортних терміналів у міжнародній торгівлі

Угода про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії

Про утворення Кабінету Міністрів Української РСР

Про внесення змін до пункту 4 статті 108 Конституції (Основного Закону) Української РСР

Про надання додаткових повноважень Голові Верховної Ради Української РСР у зв"язку з утворенням Кабінету Міністрів Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про осіб, що перебували у таборах для військовополонених

Про структуру державного управління Української РСР

Про розширення повноважень Президії Верховної Ради Української РСР і Голови Верховної Ради Української РСР

Меморандум щодо радянсько-японських міжурядових консультацій

Про призначення Прем"єр-міністра Української РСР

Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні

Про затвердження тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ Української РСР

Про створення Міжреспубліканської асоціації міністерств і комітетів матеріально-технічного забезпечення по реалізації урядових економічних угод

Про проект Закону Української РСР про порядок оскарження в суд неправомірних дій органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян

Про проект Закону Української РСР про пенсійне забезпечення громадян Української РСР

Про проект Закону Української РСР про інвестиційну діяльність

Про проект Закону Української РСР про цінні папери і фондову біржу

Про проект Закону Української РСР про освіту

Про хід виконання Постанови Верховної Ради Української РСР від 8 грудня 1990 року "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування"

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"

Про відзначення працівників геології державними нагородами Української РСР

Про нагородження офіцерів Червонопрапорного Чорноморського флоту медаллю "За відвагу на пожежі"

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР у зв"язку з прийняттям Закону СРСР "Про свободу совісті та релігійні організації"

Про присвоєння винахідникам і раціоналізаторам почесних звань Української РСР

Про відзначення працівників залізничного транспорту державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників тресту "Одестрансбуд" державними нагородами Української РСР

Про відзначення бібліотечних працівників державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників Чернівецького заводу "Металіст" державними нагородами Української РСР

Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі

Про зовнішньоекономічну діяльність

Про загальні засади державної молодіжної політики в СРСР

Про дію Указу Президента Союзу РСР від 12 квітня 1991 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення матеріальними ресурсами підприємств, об"єднань і організацій" на території Української РСР

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"

Про визнання учасниками підпільно-партизанської боротьби громадян Української РСР, які брали участь у антифашистському підпіллі і партизанському русі в 1941-1945 рр. на території країн Європи

Про проект Закону Української РСР про зміну і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР у зв"язку з удосконаленням системи державного управління

Про склад Комісії Верховної Ради Української РСР з питань оборони і державної безпеки

Про зміну назви Комісії Верховної Ради Української РСР по зовнішній і внутрішній безпеці

Про проект Закону Української РСР про джерела фінансування шляхового господарства Української РСР

Про доповідну записку комісій Верховної Ради Української РСР про стан житлово-комунального господарства республіки

Про подання Міністерства юстиції і Верховного Суду Української РСР щодо дообрання та дострокового звільнення деяких суддів обласних судів

Про внесення доповнення до Тимчасового положення про забезпечення діяльності народних депутатів Української РСР

Про заходи щодо забезпечення нормальної роботи телебачення і радіо

Про внесення змін до Постанови Президії Верховної Ради Української РСР "Про сітку районних (міських) народних судів Української РСР та число народних суддів"

Про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності та про розмір плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємництва

Про внесення доповнення до Тимчасового положення про забезпечення діяльності народних депутатів Української РСР

Протокол про співробітництво між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Організацією Об"єднаних Націй в питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)

Спільне комюніке Голови Верховної Ради УРСР Л.М.Кравчука і Голови Великих народних зборів Республіки Болгарії Н.Тодорова

Про додаткове стимулювання державних заготівель тваринницької продукції в поліських і гірських районах республіки

Про розміри податку з обороту на спирт етиловий та олію, що використовуються для промислової переробки

Про деякі питання фінансування фізичної культури та спорту

Про заходи щодо підвищення заробітної плати працівників вугільної промисловості в 1991 - 1992 роках та їх соціального захисту

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на II квартал 1991 року

Про заступників Міністра внутрішніх справ УРСР

Про фінансування капіталовкладень на здійснення першочергових заходів у зв'язку з поверненням кримських татар на місце постійного проживання

Про додаткове виготовлення устаткування і машин

Про надання пільг при оподаткуванні деяких товарів для сімей з дітьми

Про відзначення працівників Дніпропетровського виробничого об"єднання "Дніпрошина" імені XXV з"їзду КПРС державними нагородами Української РСР

Про створення органів державного контролю за цінами

Про проект Закону Української РСР про освіту

Про форму договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)

Інстукція про оплату юридичної допомоги, що надається адвокатами громадянам, піприємствам, закладам, організаціям і кооперативам

Про утворення при МОЗ УРСР експертної Ради по реалізації Державної союзно-республіканської програми по охороні здоров"я дітей від впливу наслідків чорнобильської катастрофи "Діти Чорнобиля"

Про відзначення працівників житлово-комунального господарства державними нагородами Української РСР

Про присвоєння артистам Державного академічного театру опери і балету УРСР імені Т.Г. Шевченка почесних звань Української РСР

Про відзначення працівників виробничого об"єднання "Укрцукортехенергоремонт", м. Київ, державними нагородами Української РСР

Про нагородження працівників Кримської спілки рибальських колгоспів Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відзначення працівників Сумського територіально-виробничого об"єднання автотранспорту державними нагородами Української РСР

Про присвоєння тов. Шепі В.В. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"

Про відзначення працівників проектних, будівельно-монтажних організацій, газового господарства та радянських органів державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників народної освіти державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників Одеського виробничого об"єднання важкого кранобудування імені Січневого повстання державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників юридичних служб трудових колективів державними нагородами Української РСР

Про відзначення винахідників і раціоналізаторів державними нагородами Української РСР

Про відзначення державними нагородами Української РСР учасників будівництва житла у Київській області для населення, евакуйованого із зони Чорнобильської АЕС

Про перетворення проектно-конструкторського бюро електрогідравліки Академії наук УРСР (м. Миколаїв) у Інститут імпульсних процесів і технологій Академії наук УРСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Румунії про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Про республіканську постійно діючу книжкову лотерею

Про членство Української РСР у Дунайській комісії

Про перелік пам'яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям

Про внесення змін і доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1991 р. N 72 "Про соціальний захист населення у зв'язку з реформою роздрібних цін"

Про утворення окружної виборчої комісії з виборів народного депутата Кримської АРСР по Симеїзькому виборчому округу N 83

Про заходи щодо стабілізації капітального будівництва в агропромисловому комплексі

Про створення комісії з оперативного вирішення питань, пов'язаних з проведенням реформи роздрібних цін і соціальним захистом населення

Про посвідчення народного депутата Кримської АРСР

Договір про співробітництво, добросусідство та дружбу між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Румунією

Про підвищення грошового утримання особового складу органів внутрішніх справ Української РСР

Про положення законодавства, які обмежують рівність можливостей громадян у галузі праці та знань

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 12.08.1966 р. N 607

Про контроль якості лікарських засобів, що виготовляються в аптеках

Щодо оподаткування прибутку з підприємств, об'єднань і організацій

Договір про дружбу і співробітництво між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Республікою Киргизстан

Протокол про співробітництво між Міністерством закордонних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки та Міністерством закордонних справ Республіки Киргизстан

Про створення Луцького індустріального інституту

Про відкриття поточного рахунку республіканської ради Товариства винахідників і раціоналізаторів України

Про створення Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка