Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1991 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 3Про призначення т. Сокирка В.С. завідуючим Канцелярією Прем"єр-міністра України

Про призначення т. Першина Е.Г. керівником Прес-служби Прем"єр-міністра України

Про призначення т. Шидловського С.Г. завідуючим Відділом екологіі та комплексного використання природних ресурсів Секретаріату Кабінету Міністрів України

Про призначення т. Коваленка А.П. завідуючим Відділом з питань агропромислового комплексу і продовольства Секретаріату Кабінету Міністрів України

Про призначення т. Коваля І.Г. завідуючим Відділом транспорту і шляхового будівництва Секретаріату Кабінету Міністрів України

Про призначення т. Меленевського В.В. завідуючим Загальним відділом Секретаріату Кабінету Міністрів України

Про спеціального посланника Кабінету Міністрів України при Уряді Республіки Польща

Про членів колегії Державного комітету України по житлово-комунальному господарству

Про призначення т. Збітнєва Ю.І. головою Фонду соціальної адаптації молоді України

Про створення Фонду соціальної адаптації молоді України

Про проведення всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України

Про перейменування Ленінського району міста Львова Львівської області

Про забезпечення проведення всеукраїнського референдуму і виборів Президента України та створення рівних умов кандидатам у Президенти

Про передачу Тернівської сільради Бахчисарайського району Кримської АРСР в підпорядкування Балаклавській районній Раді народних депутатів міста Севастополя

Про внесення змін до Тимчасового положення про забезпечення діяльності народних депутатів Української РСР

Про тимчасовий порядок присвоєння вищих військових і спеціальних звань

Про внесення змін до Тимчасового положення про забезпечення діяльності народних депутатів Української РСР

Про перейменування міста Нестеров та Нестеровського району Львівської області

Висновок про дозвільний порядок прописки громадян

Про зміну меж міста Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області

Про форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі

Про Концепцію оборони та будівництва Збройних Сил України

Про зміну меж міста Макіївки Донецької області

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ за спорами між громадянами і житлово-будівельними кооперативами

Про переселення сімей у сільську місцевість та організований набір робітників

Про утворення Ради оборони України

Про підвищення до 50 процентів встановленого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 18 червня 1991 р. N 42 розміру доплати до державних закупівельних цін на птицю

Щодо оплати тваринницької продукції, проданої в I кварталі 1991 р. в рахунок державного замовлення

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування"

Про відповідальність за діяльність, спрямовану на порушення територіальної цілосності України

Про текст Військової присяги

Про проект Закону України про об"єднання громадян в Україні

Про розмір і джерела формування статутного фонду Національного банку України

Про внесення змін до Тимчасових правил розгляду заяв про реєстрацію статутів громадських об"єднань

Про призначення виборів депутатів Турківської районної Ради народних депутатів Львівської і Борщівської районної Ради народних депутатів Тернопільської областей

Про призначення т. Федорова В.Г. Постійним представником Кабінету Міністрів України по зовнішньоекономічних і культурних зв"язках в м. Москві

Про призначення т. Пархоменка В.Д. першим заступником голови Комітету по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів України

Про збереження середньої заробітної плати народним депутатам України при виїзді за межі постійного місця проживання для виконання депутатських обов"язків

Щодо підготовки окремих розділів Концепції економічного розвитку України

Про проект Закону України про професійні спілки України

Про повноважних представників Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з військових справ при військових формуваннях на Україні

Про передачу власності, що належала ЦК Компартії України та КПРС

Про організацію закупівель зерна в державні ресурси з урожаю 1991 року за валюту

Про порядок оформлення документів на право виїзду за кордон

Про державний пробірний нагляд та організацію обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Щодо підвищення ефективності ветеринарного обслуговування тваринництва, поліпшення соціально-побутових і виробничих умов працівників державної ветеринарної мережі

Про доповнення до Закону Української РСР "Про вибори Президента Української РСР"

Про позицію преси, телебачення і радіо України під час державного перевороту та заходи, що випливають з цього

Про громадянство України

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Про порядок введення в дію Закону України "Про громадянство України"

Про проект Закону України про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Про визнання деяких законодавчих актів України такими, що втратили чинність у зв"язку з прийняттям Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"

Про розгляд звернень до Верховної Ради КАССР колективів Сімферопольського СП "Віалаки", Московського МП "Ардікон", Київського МП НЦ ВО "Укрвуззабезпечення"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про проекти законів України про профілактику захворювання СНІД та про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про проведення засідань Президії Верховної Ради Кримської АРСР

Про проект Закону України про Прокуратуру України

Про проект Закону України про альтернативну (трудову) службу

Про форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі

Про розмір і джерела формування статутного фонду Національного банку України

Про форми документів для проведення всеукраїнського та місцевого референдумів

Про проект Закону України про об"єднання громадян в Україні

Про підпорядкування Україні дислокованих на її території військових частин і підрозділів залізничних військ СРСР, військ урядового зв"язку КДБ СРСР і Цивільної оборони СРСР та військової техніки і майна Міністерства оборони СРСР, переданих безоплатно нав

Про створення Ради оборони України

Про перелік питань для розгляду на Президії Верховної Ради Кримської АРСР у жовтні - листопаді 1991 р.

Про подання Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності щодо проведення всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України

Про Статут Національного банку України

Про покладення функцій Центральної комісії з всеукраїнського референдуму на Центральну виборчу комісію по виборах народних депутатів України

Про зміни у складі Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України

Під істотною помилкою, яка відповідно до ст. 56 Цивільного кодексу може бути підставою для визнання угоди недійсною, в тому числі обміну жилих приміщень, слід розуміти таке неправильне сприйняття стороною в угоді суб"єкта, предмета чи інших істотних ...

Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок

Суддя, який брав участь у розгляді справи в порядку нагляду, не може брати участі в розгляді тієї ж справи по першій інстанції і в касаційному порядку

Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику

Про створення Науково-дослідного центру з проблем зайнятості населення та ринку праці

Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню

Питання Міністерства України у справах молоді і спорту

Про соціальний захист сімей, які мають дітей, хворих на цукровий діабет

Про норми накладних витрат і планових нагромаджень у будівництві

Про заходи щодо соціального розвитку та впорядкування пам"ятних і історичних місць м. Чигирина і Чигиринського району

Про заступників голови Державного комітету України по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній енергетиці

Про ціни на технічні сорти винограду та виноробну продукцію

Документ Московської наради Конференції щодо людського виміру НБСЄ

Про мінімальний споживчий бюджет

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону УРСР "Про свободу совісті та релігійні організації"

Нота Посла СРСР Міністру закордонних справ Ірландії

Інструкція про порядок нарахування, сплати, витрат та обліку коштів Фонду соціального страхування України

Про проект Закону Кримської АРСР "Про референдум"

Про Заяву Президії Верховної Ради Кримської АРСР

Про передачу архіву Кримського рескому Компартії України в підпорядкування Центральному державному архіву при Раді Міністрів Кримської АРСР

Про перелік першочергових законів Кримської АРСР

Про прийом громадян членами Президії Верховної Ради Кримської АРСР

Про утворення комісії Верховної Ради Кримської АРСР для проведення консультацій і переговорів із представниками Верховної Ради України і Верховної Ради РРФСР щодо питання територіального статусу Криму

Про скликання четвертої сесії Верховної Ради Кримської АРСР

Про доповнення Положення про організацію та порядок збирання підписів на підтримку претендента на кандидата в Президенти Української РСР, затвердженого Постановою Президії Верховної Ради Української РСР від 30 липня 1991 року

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польщі про торгівлю та економічне співробітництво

Про черговий призов громадян на дійсну строкову військову службу в жовтні - грудні 1991 року

Порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх випуск

Про скасування пільг для деяких категорій персональних пенсіонерів

Про порядок видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, як виключної діяльності

Щодо порядку вивезення та пересилання за кордон особистих документів громадян

Про нормативи споживання етилового спирту для установ охорони здоров"я, освіти і соціального забезпечення

Щодо використання Рекомендації по веденню бухгалтерського обліку і застосуванню облікових регістрів на малих підприємствах, затвердженої Міністерством фінансів Союзу РСР 2 липня 1991 р. N 40

Про закупівлю по імпорту фуражного зерна кукурудзи

Спільне Комюніке про встановлення консульських відносин між Україною та Австрійською Республікою

Про часткову зміну складу Комісії по встановленню персональних пенсій при Кабінеті Міністрів України

Про обчислення часу з 29 вересня 1991 р. на території України

Про скасування рішення Уряду УРСР про присвоєння імені В.І. Леніна львівському заводу "Вимірювач"

Про нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської техніки і запасних частин до неї в 1992-1994 роках підприємствами машинобудування та оборонного комплексу України та збільшення їх поставки господарствам республіки

Про Постійне представництво Кабінету Міністрів України по зовнішьоекономічних і культурних зв"язках в м. Москві

Згідно зі ст. 215 ЦПК суд вправі роз"яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, у разі, коли воно є неясним або розуміння його викликає труднощі

Про заходи щодо виконання Закону України "Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України"

Питання Міністерства оборони України

Про затвердження Норм втрат (бою) товарів побутової хімії у дрібному розфасуванні при транспортуванні, зберіганні і реалізації

Про затвердження переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) споживачами (покупцями)

Про стимулювання продажу державі окремих видів сільськогосподарської продукції

Питання Державного комітету України по стандартизації, метрології та якості продукції

Питання Державного комітету України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду

Питання Державного комітету України по геології і використанню надр

Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту населення

Питання Державного комітету України по металургійній промисловості

Про затвердження починаючи з урожаю 1991 року закупівельної ціни на крупнонасінний соняшник

Про заступників голови Державного комітету України по хімічній, нафтохімічній промисловості та медичних препаратах

Про кількісний склад та членів колегії Державного комітету України по легкій промисловості

Про перелік готових промислових товарів народного споживання, які забороняється використовувати як сировину або напівфабрикати для виготовлення з них нових товарів з метою збуту

Декларація про відносини між Україною і Канадою

Про відновлення селу Ясенівка Золочівського району Львівської області колишнього найменування Якторів

Про зміну меж міста Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області

Про зміну меж міста Макіївки Донецької області

Про відзначення працівників залізничного транспорту державними нагородами України

Про нагородження ветеранів Великої Вітчизняної війни Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відновлення деяким населеним пунктам Берегівського району Закарпатської області колишніх найменувань

Про перейменування Ленінського району міста Львова Львівської області

Про перейменування міста Нестеров та Нестеровського району Львівської області

Про призначення виборів депутатів Золочівської районної Ради народних депутатів Львівської області

Про подання Центральної виборчої комісії по виборах Президента України щодо доповнення до Закону Української РСР "Про вибори Президента Української РСР"

Про подання Центральної виборчої комісії по виборах Президента України щодо визначення максимального розміру добровільних пожертвувань на одного кандидата в Президенти України на проведення передвиборної кампанії, а також максимального розміру окремо...

Про передачу Тернівської сільради Бахчисарайського району Кримської АРСР в підпорядкування Балаклавській районній Раді міста Севастополя

Про невідкладні заходи щодо поповнення державних ресурсів зерна і раціонального його використання

Про тимчасове покладення обов"язків Голови Служби національної безпеки України на тов. Голушка М.М.

Про створення Служби національної безпеки України

Про створення тимчасової депутатської комісії

Про утворення робочих груп Комісії з розробки Конституції Кримської АРСР

Нота Міністра закордонних справ Ірландії Послу Союзу Радянських Соціалістичних Республік в Ірландії

Про забезпечення виконання основних організаційних заходів щодо підготовки і проведення виборів Президента України

Про відзначення працівників орендного підприємства Шосткинського виробничого об"єднання "Свема", Сумська область, державними нагородами України

Про господарські товариства

Про порядок введення в дію Закону України "Про господарські товариства"

Про проект Закону України про приватизацію державного житлового фонду

Про проект Арбітражного процесуального кодексу України

Про створення Служби національної безпеки України

Про відзначення працівників виробничого об"єднання "Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе" державними нагородами України

Про відзначення працівників суднобудівельного заводу "Океан", м. Миколаїв, державними нагородами України

Про відродження Києво-Могилянської Академії

Про проект Закону України про культуру

Про проект Постанови Верховної Ради України про зміну статті 21 Тимчасового регламенту засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання та перереєстрацію депутатських груп

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб

Про доопрацювання проекту Закону України про державне мито

Про джерела фінансування дорожнього господарства України

Про прапор України

Про інвестиційну діяльність

Про введення в дію Закону України "Про джерела фінансування шляхового господарства України"

Про забезпечення народного господарства і населення республіки паливом і електроенергією в осінньо-зимовий період 1991/92 року

Про створення потужностей по виготовленню національної валюти та цінних паперів

Про організацію виконання постанови Президії Верховної Ради України від 9 вересня 1991 р. "Про введення в обіг на території республіки купонів багаторазового використання"

Про порядок введення в дію Закону України "Про інвестиційну діяльність"

Про присвоєння військового звання Міністру оборони України

Про тимчасовий порядок присвоєння військових звань в Збройних Силах України

Про відповідальність за створення не передбачених законодавством військових або інших збройних формувань чи груп

Про відзначення медичних працівників міста Харкова державними нагородами України

Про присвоєння імені М.П. Драгоманова Київському державному педагогічному інституту

Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР

Про відзначення працівників Київського виробничого об"єднання "Медапаратура" державними нагородами України

Про відзначення працівників Старокраматорського машинобудівного заводу імені Орджонікідзе, Донецька область, державними нагородами України

Про затвердження граничних норм накладних витрат на ремонтно-будівельні роботи

Про присвоєння працівникам Української юридичної академії імені Ф.Е. Дзержинського, м. Харків, почесного звання "Заслужений працівник народної освіти Української РСР"

Про призначення Міністра соціального забезпечення України

Про вибори народного депутата Української РСР від Радянського виборчого округу N 262, Львівська область, замість вибулого

Про затвердження форми статистичної звітності по центрах дозвілля

Про порядок компенсації особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за службу понад установлений законодавством робочий час, а також у дні щотижневого відпочинку та святкові дні

Про виключення окремих суб"єктів із переліку культових споруд - визначних пам"яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям

Про заступників голови Державного комітету України по деревообробній промисловості

Про заступників голови Державного комітету України по геології і використанню надр

Про заступників голови Державного комітету України по металургійній промисловості

Про начальників відділів Міністерства економіки України

Про заступників Міністра України у справах молоді і спорту

Про призначення т. Дьякона Г.А. заступником начальника Державної інспекції України по контролю за цінами

Про членів колегії Державного комітету України по харчовій і переробній промисловості

Питання Державного комітету України по житлово-комунальному господарству

Про затвердження Положення про Державний комітет України по сприянню малим підприємствам і підприємництву

Питання Державного комітету України по хімічній, нафтохімічній промисловості та медичних препаратах

Про порядок визначення витрат, що враховуються при оподаткуванні сум винагород авторів творів науки, літератури і мистецтва, відкриттів, винаходів і промислових зразків

Про затвердження Положення про Республіканський центр виставок і ярмарків при Кабінеті Міністрів України

Питання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 р. N 106

Про першочергові заходи по створенню умов для діяльності Міністерства оборони України та Державного комітету України по оборонній промисловості і машинобудуванню

Про відзначення працівників Рівненського виробничого лісогосподарського об"єднання "Рівнеліс" державними нагородами України

Про розподіл повноважень щодо прийняття майна комітетів Компартії України

Про директиви делегації України на 46-у сесію Генеральної Асамблеї ООН

Про призначення т. Костицького В.В. заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України

Про внесення змін до статті 66 Кримінального кодексу Української РСР

Про правонаступництво України

Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР

Про проект Закону України про громадянство України

Про визначення участі представників України в роботі міжреспубліканських структур

Про Урядову комісію, створену для організації виконання Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 р.

Про заходи щодо забезпечення збереження окремих об"єктів ВЛКСМ, розташованих на території Кримської АРСР

Про заходи щодо забезпечення збереження майна ВЛКСМ, що знаходиться на території Кримської АРСР

Про часткове звільнення членів Президії Верховної Ради Кримської АРСР від виконання основних обов"язків

Про постійні комісії Верховної Ради Кримської АРСР

Про затвердження Положення про Раду Міністрів Республіки Крим

Про Закон Кримської АРСР "Про органи державної влади Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки"

Про органи державної влади Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки

Про набуття чинності Законом Кримської АРСР "Про затвердження Положення про Раду Міністрів Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки"

Про порядок набуття чинності Законом Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки "Про органи державної влади Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки"

Про ситуацію в Криму в період державного перевороту 19 - 21 серпня 1991 року і першочергові заходи для стабілізації стану в республіці

Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України

Щодо передачі приміщень судам

Щодо запобігання надмірному зростанню роздрібних цін на картоплю врожаю 1991 року

Про захист іноземних інвестицій на Україні

Про депутатський запит народного депутата Кримської АРСР т. Осинського В. Ф. до Ради Міністрів Кримської АРСР

Про заходи у зв"язку з 50-річчям трагедії Бабиного Яру

Про створення Чернігівського технологічного інституту

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону УРСР "Про зайнятість населення"

Про створення спеціальної економічної зони в м. Одесі

Про оголошення подяки голові Державного комітету України по легкій промисловості т. Никитенку Г.Г.

Про проект Постанови Верховної Ради України про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР

Про введення в обіг на території республіки купонів багаторазового використання

Рекомендація N R (91) 11 Комітету міністрів державам-членам стосовно експлуатації сексу з метою наживи, порнографії, проституції, торгівлі дітьми та неповнолітніми

Про подання Центральної виборчої комісії по виборах Президента України

Про проект Закону України про приватизацію державного житлового фонду

Про порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України

Про передачу архівних документів Комітету державної безпеки України до державних архівів республіки

Рекомендація N R (91) 9 Комітету міністрів державам-членам "Про невідкладні заходи у справах сім"ї"

Про перспективний план роботи Верховної Ради Кримської АРСР та її Президії

Консульська конвенція між Україною і Республікою Польщею

Спільне Комюніке про встановлення ближчим часом дипломатичних відносин

Спільна заява про встановлення консульських відносин

Про заходи відносно заборони діяльності компартії України

Про порядок передислокації військових формувань, військово-учбових закладів на території України та за її межами

Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки і Міністерством закордонних справ Республіки Польща

Про відзначення працівників Конотопського авіаційного ремонтного заводу, Сумська область, державними нагородами України

Про відтворення Успенського собору в м. Києві

Про підвищення заробітної плати працівників культури та архівів

Про призначення т. Будзана Б.П. завідуючим Відділом з питань власності і підприємництва Секретаріату Кабінету Міністрів України

Про часткову зміну структури Секретаріату Кабінету Міністрів України

Про відзначення працівників органів юстиції, прокуратури та судів республіки державними нагородами України

Про відзначення робітників та інженерно-технічних працівників тресту "Кіровоградбуд" державними нагородами Української РСР

Про присвоєння викладачам Київського державного художнього інституту почесного звання "Заслужений діяч мистецтв Української РСР"

Про присвоєння працівникам виробничого об"єднання "Жовтеньвугілля", Донецька область, почесного звання "Заслужений шахтар Української РСР"

Про нагородження учасників будівництва міста Славутича, Київська область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння артистам Львівського державного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької почесних звань Української РСР

Про відзначення наукових працівників державними нагородами України

Про присвоєння професору Лобенку А.О. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"

Про відзначення художників державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників будівельних організацій Кримської АРСР державними нагородами Української РСР

Про присвоєння музейним працівникам почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"

Про відзначення працівників Херсонської інспекції рибоохорони державними нагородами України

Про присвоєння архітекторам почесного звання "Заслужений архітектор Української РСР"

Про об"єкти державної власності в Кримській АРСР і майно КПРС, що знаходиться на території Республіки

Про введення в дію Закону Кримської АРСР "Про об"єкти державної власності в Кримській АРСР та майно КПРС, що знаходиться на території Республіки"

Про відзначення працівників технікумів і училищ державними нагородами України

Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"

Про відзначення працівників народної освіти державними нагородами Української РСР

Про відзначення наукових працівників державними нагородами України

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Про припинення повноважень Прокурора Української РСР і колегії Прокуратури Української РСР

Про призначення Генерального прокурора України

Про зупинення дії Указу Президії Верховної Ради України від 29 серпня 1991 року "Про внесення змін до статей 51 і 65 Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування"

До народних депутатів СРСР від України

Про призначення т. Ткаченка М.М. заступником голови Державного комітету України по оборонній промисловості і машинобудуванню

Про призначення т. Єханурова Ю.І. завідуючим відділом стратегії розвитку ринкових відносин та підприємництва Державної ради України з питань економічної політики

Про Міністра оборони України

Звернення до Верховної Ради України

Про начальників відділів і керуючого справами Міністерства економіки України

Про посилення соціальної захищеності військовослужбовців, які проходять службу на території України, та військовослужбовців - громадян України, що служать за її межами

Про проект Закону України про надання Кабінету Міністрів України та виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів додаткових повноважень на 1991-1992 роки

Про передачу функцій Укрбанку Зовнішекономбанку СРСР Національному банку України та ліквідацію інституту Уповноваженого Міністерства зовнішніх економічних зв"язків СРСР при Кабінеті Міністрів України

Протокол про торговий обмін між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Республікою Мальта на 1991 - 1992 роки

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань перебування іноземних громадян на території республіки

Про режим енергозабезпечення народного господарства і населення республіки в умовах дефіциту палива

Про стипендіальне забезпечення окремих категорій учнівської молоді

Про призначення т. Лозицького В.С. заступником начальника головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України

Про затвердження т. Макаревича М.П. головою Комісії України у справах ЮНЕСКО

Про поширення дії постанови Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1991 р. N 7

Про створення Повноважного Представництва України в Російській Радянській Федеративній Соціалістичній Республіці

Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту населення в зв"язку з прийняттям Верховною Радою України Акта проголошення незалежності України

Про внесення змін і доповнень до Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 14 листопада 1990 року "Про доповнення Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року"

Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави

Про підпорядкування Україні прикордонних військ, що дислокуються на її території

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб

Про президента Державної телерадіомовної компанії України тов. Охмакевича М.Ф.

Про проект Закону Української РСР про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Про проект Договору про Союз Суверенних Держав

Про розподіл фінансових ресурсів та боргів між Україною та Союзом РСР

Про проект Закону Української РСР про селянське (фермерське) господарство

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Земельного кодексу Української РСР

Про проект Закону про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР

Про склад Національної комісії по радіаційному захисту населення України (НКРЗУ)

Якщо майно, яке було власністю одного з подружжя, за час шлюбу істотно збільшилося у своїй цінності внаслідок трудових або грошових затрат другого з подружжя або їх обох, воно відповідно до ст. 25 КпШС України може бути визнане судом спільною сумісно...

Про Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН)

Про підпорядкування Україні внутрішніх військ, що дислокуються на її території

Про захист іноземних інвестицій на Україні

Про кошторис видатків з єдиного централізованого фонду проведення виборів Президента України, порядок фінансування і витрат коштів

Про Президію Верховної Ради Кримської АРСР

Про довіру Голові Верховної Ради Кримської АРСР

Про Положення про Тимчасову комісію Президії Верховної Ради України по перевірці діяльності на території України посадових осіб органів влади, управління, громадських об"єднань та організацій у зв"язку з державним переворотом

Про підготовку законопроекту про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу Української РСР

Про внесення змін до статей 51 і 65 Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування"

До політичних партій, рухів, організацій республіки

Про доповнення Указу Президії Верховної Ради України "Про тимчасове припинення діяльності Компартії України" від 26 серпня 1991 року

Про відзначення працівників Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця державними нагородами Української РСР

Про створення Українського незалежного інформаційного агентства новин (УНІАН)

Про передачу архівів Компартії України у підпорядкування Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України

Про підпорядкування військових комісаріатів на території України

Про створення Тимчасової комісії Президії Верховної Ради України для перевірки діяльності посадових осіб, органів влади, управління, об"єднань і організацій у зв"язку з державним переворотом 19-21 серпня 1991 року

Про Звернення Президії Верховної Ради України до громадян України всіх національностей

Про визнання державної незалежності Литовської Республіки

Про визнання державної незалежності Естонської Республіки

Про визнання державної незалежності Латвійської Республіки

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про амністію з нагоди прийняття Акту про проголошення незалежності України

Про власність Компартії України та КПРС на території України

Про виконання Указу Президента СРСР т. Горбачова М. С. "Про майно КПРС"

Про скликання позачергової сесії Верховної Ради Кримської АРСР

Про політичну обстановку на Україні і негайні дії Верховної Ради України по створенню умов неповторення надалі військового перевороту

Про проголошення незалежності України

Протокол про співробітництво між Міністерством Закордонних Справ Української Радянської Соціалістичної Республіки та Міністерством Закордонних Справ Республіки Мальта

Про надання додаткових повноважень Голові Верховної Ради України

Про департизацію державних органів, установ та організацій

Про військові формування на Україні

Звернення Верховної Ради України до Верховної Ради і Президента РРФСР

Спільна Заява Заступника Прем"єр-Міністра, Міністра Закордонних Справ і Юстиції Республіки Мальта Гвідо де Марко і Міністра Закордонних Справ Української РСР А.М.Зленка

Про ситуацію в Кримській АРСР на 22-е серпня 1991 року

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку із прийняттям Закону УРСР "Про власність"

Якщо пособник не знав, що виконавець вчинив злочин (викрадення державного майна) за попереднім зговором з іншою особою, то вказана кваліфікуюча ознака на нього не поширюється

Про призначення т. Рогового В.В. завідуючим Зведеним відділом розвитку народного господарства, фінансів і соціального захисту населення Секретаріату Кабінету Міністрів УРСР

Про призначення т. Карканиці В.М. завідуючим Відділом оборонного комплексу, зв"язку та машинобудування Секретаріату Кабінету Міністрів УРСР

Про заступників голови Державного комітету УРСР по легкій промисловості

Про скликання позачергової сесії Верховної Ради Української РСР

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1956 р. N 142-006

Про призначення т. Несміха В.Д. першим заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів УРСР

Про призначення т. Фоменка М.В. завідуючим Відділом освіти, культури і у справах молоді Секретаріату Кабінету Міністрів УРСР

Про призначення т. Яворського А.С. заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів УРСР, начальником Господарського управління

Про призначення т. Кавуна М.Г. завідуючим Відділом взаємодії з комісіями Верховної Ради УРСР і органами місцевого самоврядування Секретаріату Кабінету Міністрів УРСР

Про призначення т. Селівона М.Ф. завідуючим Юридичним відділом Секретаріату Кабінету Міністрів УРСР


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка