Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 9Рішення Комісії 84/339/Євратом, що змінює Рішення 71/57/Євратом стосовно реорганізації Спільного Атомного Дослідницького Центра (СДЦ)

Про внесення змін і доповнень в рішення Уряду СРСР в зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями"

Резолюція N II Ради Європи про Європейську декларацію стосовно завдань у галузі культури

Справа Дейнгофа і Дейфа

Про внесення змін до Інструкції з обліку продуктів харчування

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв"язку з затвердженням Повітряного кодексу Союзу РСР

Доповідь наради експертів держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що передбачена Заключним актом НБСЄ та підсумковим документом Мадридської зустрічі, з тим, щоб продовжити на основі Заключного акта розгляд загальноприйнятного ме...

Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання

Про внесення змін до Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор

Про внесення змін та доповнень до постанови Ради Міністрів СРСР від 23 січня 1981 р. N 105 "Про прийомку в експлуатацію завершених будівельних об'єктів"

Про самооподаткування сільського населення

Директива 89/299/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про власні фонди кредитних установ"

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР

Восьма Директива 84/253/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств, основою якої є Стаття 54 (3) (g) Угоди стосовно затвердження осіб, відповідальних за проведення нормативних ревізій (аудиту) документів бухгалтерського обліку

Про затвердження Тимчасового порядку оплати праці майстрів та інших інженерно-технічних робітників, які включені до складу укрупнених виробничих бригад у промисловості

Типове положення про майстра виробничої дільниці виробничого об"єднання (комбінату), науково-виробничого об"єднання, промислового підприємства, будівельної та ремонтно-будівельної організації

Про внесення доповнень і змін в Типове положення про виробничу бригаду, бригадира, раду бригади та раду бригадирів, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 31 грудня 1980 рік N 389/22-119

Про Інструкцію з обліку надходження і витрачання пально-мастильних матеріалів і єдиних талонів на відпуск нафтопродуктів на підприємствах, в організаціях, колгоспах і радгоспах

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів СРСР у житлових питаннях

Відповідно до ч. 2 ст. 554 Цивільного кодексу, якщо спадкодавець заповідав усе своє майно призначеним ним спадкоємцям без зазначення частки кожного з них, то частка спадщини, яка належала б спадкоємцеві, який відпав, переходить до інших спадкоємців з...

Про затвердження диференційованих розмірів списання втрат непродовольчих і продовольчих товарів в магазинах (відділах, секціях) самообслуговування

Про доповнення пункту 3 Інструкції про порядок про продажу товарів тривалого користування в кредит

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Рекомендація N R (84) 4 Комітету міністрів державам-членам "Про батьківську відповідальність"

Рекомендація R (84) 5 Комітету міністрів державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи

Щодо допомоги з державного соціального страхування

Рекомендація N R (84) 3 Комітету міністрів Ради Європи "Про принципи телевізійної реклами"

Інструкція з обліку надходження і витрачання паливно-мастильних матеріалів і єдиних талонів на відпуск нафтопродуктів на підприємствах, в організаціях, колгоспах і радгоспах

Про внесення зміни до статті 32 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури"

Інструкція про порядок узгодження застосування електрокотлів та інших електоронагрівальних приладів

Про затвердження Інструкції з обліку товарів на аптечних складах (базах) аптечних управлінь системи Міністерства охорони здоров"я СРСР

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР про пільги по сільськогосподарському податку

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах

Правила процедури Ради організації щодо збереження лосося в північній Атлантиці, що створена відповідно до Конвенції про збереження лосося в північній частині Атлантичного океану

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом пускового комплексу першої черги водоводу від каналу Дніпро - Донбас до м. Харкова та окремих будівель і споруд на водоводі

Про зміну норми базисної жирності молока

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1984 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про Державний бюджет Української РСР на 1984 рік

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1984 рік

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення деяких органів державного управління та про внесення змін і доповнень до статей 24 і 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"

Про затвердження актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом автомобільного шляху Ростов - Одеса - Рені на ділянці с. Сичавка - м. Одеса в обхід Григорівського лиману, Одеська область

Про увічнення пам'яті М.П. Бажана та забезпечення його сім'ї

Резолюція 820 (1984) Парламентської асамблеї Ради Європи "Про стосунки парламентів держав-членів Ради Європи із засобами масової інформації"

Друга директива Ради 84/5/ЄЕС "Щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів"

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР

Про створення Шацького державного природного національного парку

Санітарні правила влаштування, обладнання, експлуатації амбулаторно-поліклінічних установ стоматологічного профілю, охорони праці і особистої гігієни персоналу

Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань земельного законодавства

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Про порядок введення в дію Житлового кодексу Української РСР

Про плату за навчання в дитячих музичних, художніх, хореографічних школах та школах мистецтв

Регіональна конвенція щодо визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту і наукових ступеней у державах Азії та Тихого океану

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Туніської Республіки про морське судноплавство

Статут Міжнародної академії астронавтики

Про перетворення Головного управління по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР у Головне управління Української РСР по іноземному туризму

Резолюція 38/34 (XXXVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення або реституція культурних цінностей країнам їх походження"

Європейська конвенція щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів (ETS N 116)

Із Резолюції 38/14 Генеральної Асамблеї ООН "Друге десятиріччя дій боротьби проти расизму та расової дискримінації"

Угода щодо застосування митних документів в прямому автомобільному сполученні у разі перевезення вантажів

Про внесення змін до статті 13 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань прибуткового податку з населення

Про внесення змін і доповнень до статей 119, 120 і 121 Виправно- трудового кодексу Української РСР

Про виключення окремих споруд із списку пам"яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР з питань земельного законодавства

Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при транспортуванні

Про порядок утворення і використання резерву для подання фінансової допомоги об"єднанням, підприємствам і господарським організаціям

Рекомендації, що стосуються боксу

Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань

Положення стосовно медичних кадрів - I

Рекомендація N R (83) 13 Комітету міністрів Ради Європи "Про роль середньої школи в підготовці молоді до життя"

Про внесення доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Про курортний збір з громадян, які прибувають на відпочинок у курортні місцевості Української РСР без путівок чи курсовок

Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 155-4

Про доповнення статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про внесення доповнень до Кваліфікаційного довідника професій робітників, які не війшли у Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників, яким встановлюються місячні оклади

Про об'єднання Міністерства сільського господарства Української РСР і Міністерства радгоспів Української РСР в Міністерство сільського господарства Української РСР

Підсумковий документ Мадридської зустрічі 1980 року представників держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що будбулася на основі положень Заключного акта, стосовно подальших кроків після Наради

Про внесення деяких змін до Водного кодексу Української РСР

Про генеральний план розвитку міста Севастополя

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР

Про визнання такими, що втратили чинність рішень Уряду СРСР з питання засвідчення копій документів, що стосуються прав громадян

Про порядок видачі і засвідчення підприємствами, установами й організаціями копій документів, що стосуються прав громадян

Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму і охороні праці персоналу інфекційних лікарень (відділень)

Про приєднання СРСР до Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів 1956 року

Положення про документи і документообіг в бухгалтерському обліку

Про класифікацію і мережу територій та об"єктів природно-заповідного фонду Української РСР

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ республіканського та місцевого підпорядкування

Гавайська декларація II

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Житловий Кодекс Української РСР

Про введення в дію Житлового кодексу Української РСР

Про практику застосування судами України законодавства в справах про розкрадання продовольчих товарів, їх втрату і псування в системі державної торгівлі та споживчої кооперації

Про практику розгляду судами України справ про спадкування

Про Положення та штати госпрозрахункових міжлікарняних (лікарняних) аптек

Про внесення змін в постанову Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 14 вересня 1981 р. N 259/16-59

Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159

Рекомендація щодо встановлення міжнародної системи забезпечення прав у галузі соціального забезпечення N 167

Про внесення змін та доповнень у Типове положення про оплату праці і преміюванні робітників автомобільного транспорту, а також транспортно- експедиційного обслуговування і вантажно-розвантажувальних робіт системи автомобільного транспорту

Рекомендація щодо професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів N 168

Про введення в дію Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Тоголезської Республіки про повітряне сполучення

Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями

Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів

Протокол між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндскою Республікою про продовження терміну дії Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу від 6 квітня 1948 року

Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при зберіганні на складі

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Іспанії про морське судноплавство

Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення робітників і службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту

Про затвердження індексів зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і територіальних коефіцієнтів до них для перерахунку зведених кошторисних розрахунків (зведених кошторисів) будівництв

Про затвердження Інструкції з обліку продуктів харчування в лікувально-профілактичних та інших установах охорони здоров"я, що перебувають на Державному бюджеті СРСР

Про затвердження Інструкції з обліку продуктів харчування в лікувально-профілактичних та інших установах охорони здоров"я, які знаходяться на Державному бюджеті СРСР

Протокол N 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод , який стосується скасування смертної кари

Рекомендація N R (83) 4 Комітету міністрів Ради Європи "Про сприяння обізнаності про Європу в середніх школах"

Про внесення змін і доповнень до Виправно-трудового кодексу Української РСР

Про порядок визначення вартості викрадених, недостаючих або втрачених м'яса, молока, м'ясних і молочних продуктів

Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів

Про затвердження класіфікації запасів родовищ, перспективних і прогнозних ресурсів нафти і горючих газів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сірійської Арабської Республіки про морське торговельне судноплавство

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Верхня Вольта про повітряне сполучення

Про практику розгляду судами України трудових спорів колгоспників

Директива Ради 83/183/ЄЕС "Про звільнення від податків, що застосовуються до особистої власності осіб, яка ввозиться на постійний термін з держави-члена"

Про внесення змін до Положення про державні нагороди Української РСР

Директива Ради 83/182/ЄЕС "Про звільнення від податку в межах Співтовариства для певних транспортних засобів, що тимчасово ввозяться до однієї держави-члена з іншої"

Про затвердження списку захворювань, що дають право особам, які страждають цими захворюваннями, на першочергове отримання жилої площі

Директива Ради 83/181/ЄЕС, яка визначає сферу дії статті 14 (1) (d) Директиви 77/388/ЄЕС стосовно звільнення від податку на додану вартість на кінцевому етапі ввозу певних товарів

Суд відмовив в позові про визнання права на жилу площу з урахуванням домовленості при укладенні шлюбу між позивачкою і сином наймача жилого приміщення про те, що подружжя лише прописується на спірній жилій площі, а для проживання поселяються як підна...

Конвенція про передачу засуджених осіб

Норми втрат (бою) силікатної цегли і каменю

Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади, що примусово утримуються як пацієнти, N R(83)2

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кенія про повітряне сполучення

Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР

Стягнення може бути звернуто на все майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, коли встановлено, що одержане за зобов"язанням одного з подружжя використано на потреби всієї сім"ї

Мотивувальна частина рішення повинна містити встановлені судом обставини, які мають значення для справи, їх юридичну оцінку, а також оцінку всіх доказів, посилання на закон та інші нормативні акти, на підставі яких визначено права й обов"язки сторін ...

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР про адміністративні правопорушення

Про внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у питаннях цивільних правовідносин, шлюбу та сім'ї, праці і соціального забезпечення

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Мальдівської Республіки про повітряне сполучення

Про пільги військовослужбовцям, робітникам та службовцям, що знаходяться в складі обмеженого контингенту радянських військ на території Демократичної Республіки Афганістан, та їхнім сім'ям

Норми втрат (бою) сталевих емальованих ванн і мийок

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Про внесення змін і доповнень в Перелік районів Крайньої Півночі та місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 1967 р. N 1029

Проблема явно необгрунтованих або таких, що вводять в оману, заяв про надання статусу біженця або притулку

Про затвердження норм усушки м"яса і субпродуктів птиці і кролів при холодній обробці і зберіганні

Про розгляд суперечок, пов"язаних з недостачами продукції і товарів при поставках

Статут Міжнародного інституту космічного права Міжнародної астронавтичної Федерації

Про висновки планово-бюджетних та інших постійних комісій Ради Союзу і Ради Національностей Верховної Ради СРСР, а також пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сьомій сесії Верховної Ради СРСР десятого скликання по Державному плану економ...

Про затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом у 1982 році ділянок автомобільних шляхів

Про збільшення виробництва продовольчих товарів на підприємствах місцевої харчової промисловості і зміцнення матеріально-технічної бази цієї галузі у 1983-1985 роках

Про занесення на Республіканську дошку пошани на Виставці досягнень народного господарства Української РСР колективів об'єднань, підприємств і організацій промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства та інших галузей народного госп...

Про встановлення на Алеї трудової слави на Виставці досягнень народного господарства Української РСР портретів ініціаторів і передовиків соціалістичного змагання на ознаменування 60-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Про участь Української РСР в експозиції Радянського Союзу на Міжнародній виставці 1983 року "Людина і її світ" у м. Монреалі (Канада)

Про порядок і строки підготовки пропозицій до проекту Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-1990 роки і на період до 2000 року та участь республіки в підготовці проекту Концепції економічного і соціального розвитку СРСР д...

Про деякі заходи по посиленню економії матеріальних ресурсів у будівництві

Про нагородження Почесними дипломами ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України колгоспів, радгоспів та інших державних господарств, які одержали високий урожай зернових культур у 1982 році

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних і монтажних організацій за прискорення будівництва та реконструкції підприємств сільськогосподарського машинобудування за 1982 рік

Про економне витрачання державних хлібних ресурсів

Про затвердження т. Волошина М.П. членом колегії Міністерства автомобільного транспорту УРСР

Про затвердження т. Ветчиніна В.В. членом колегії Міністерства охорони здоров'я УРСР

Про затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією у 1982 році ділянок автомобільних шляхів

Про виготовлення машин для комплектації ліній по виробництву живильних торф'яних горщиків

Про проведення Всесоюзного суспільного огляду культури виробництва і стану охорони праці

Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини

Про встановлення на 1983 рік надпланових завдань по випуску промислової продукції і підвищенню продуктивності праці

Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження жилих будинків

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого реконструкцією автомобільного шляху Львів - Мукачеве - Берегове - держкордон на ділянці від км 7 до км 12, Львівська область, протяжністю 4,6 км

Про підсумки соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращу підготовку шкіл, дошкільних та інших дитячих закладів до 1982/83 навчального року

Резолюція 37/194 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи медичної етики"

Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Про внесення змін і доповнень до положень про управління (відділи) внутрішніх справ виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів

Про організаційно-господарську роботу Ради Міністрів УРСР, міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів по виконанню завдань, що випливають з постанови листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, положень і ...

Про план відгодівлі свиней і птиці торговельними та іншими організаціями на базі використання харчових відходів у 1983 році

Про затвердження положень про курорти Трускавець і Слов'янськ

Про створення потужностей по виробництву, капітальному ремонту і модернізації тепловозних дизелів

Про поширення ініціативи колективів підприємств м. Москви по ремонту вагонів і контейнерів

Про заходи по забезпеченню колгоспів і радгоспів насінням ярих зернових культур для весняної сівби в 1983 році

Про Республіканську комісію по забезпеченню народного господарства і населення паливно-енергетичними ресурсами в осінньо-зимовий період 1982/83 року

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і міста Києва за досягнення кращих показників по охороні природи та раціональному використанню природних ресурсів у 1982 році

Про поліпшення планування, організації перевезень народногосподарських вантажів і пасажирів та посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності роботи підприємств і організацій транспорту

Про організацію додаткового виготовлення в 1983-1984 роках запасних частин до устаткування підприємств Міністерства чорної металургії УРСР

Про присудження Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки 1982 року

Про затвердження т. Захарченка О.І. членом колегії Міністерства вугільної промисловості УРСР і звільнення від цих обов'язків т. Степанова А.П.

Про виділення коштів на витрати по святкуванню 60-ї річниці утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Про призначення т. Барсука І.В. помічником Голови Ради Міністрів УРСР

Про затвердження т. Сєрєнка В.В. членом колегії Міністерства меліорації і водного господарства УРСР

Про призначення т. Попереки М.І. заступником Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Мінаєва В.П.

Про похорон колишнього Міністра заготівель УРСР, персонального пенсіонера союзного значення І.Й. Стафійчука і забезпечення його сім'ї

Про затвердження т. Грекова Л.А. членом колегії Міністерства освіти УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Венжик Л.Ф.

Про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за успішне будівництво зрошувальних систем та високоефективне використання поливних земель у 1982 році

Про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за успішне будівництво осушувальних систем та високоефективне використання осушених земель у 1982 році

Принципи використання державами штучних супутників Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення

Про перелік питань до розгляду на засіданнях Ради Міністрів УРСР і Президії Ради Міністрів УРСР у першому півріччі 1983 року

Про затвердження проекту пам'ятника радянським воїнам, які загинули під час оборони міста і форсування Дніпра, та солдатам, закатованим у фашистському концтаборі, в м. Кременчуці Полтавської області

Конвенція Організації Об"єднаних Націй з морського права

Резолюція 37/92 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи використання державами штучних супутників Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення"

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання за підвищення ефективності використання вантажного автомобільного транспорту на перевезеннях вантажів у сільському господарстві в 1982 році

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за одержання в 1982 році високих урожаїв та збільшення виробництва зернових культур

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за збільшення виробництва та продажу державі продуктів тваринництва в 1982 році

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за одержання високих урожаїв цукрових буряків у 1982 році

Про підсумки соціалістичного змагання працівників сільського господарства Української РСР за збільшення виробництва і заготівлі кормів для тваринництва в 1982 році

Про підсумки соціалістичного змагання областей по будівництву на селі за 1982 рік

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, районів, колгоспів, радгоспів та інших державних господарств за збільшення виробництва і продажу державі зерна кукурудзи в 1982 році

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, районів, трестів радгоспів (об'єднань), заготівельних і торговельних організацій за досягнення високих показників у виробництві і заготівлях овочів, картоплі, фруктів, ягід і винограду...

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, районів, колгоспів, радгоспів та інших державних господарств за збільшення виробництва і продажу державі насіння соняшнику в 1982 році

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію Палацу спорту в м. Києві після закінчення комплексного капітального ремонту

Про продовження чинності постанови Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1976 р. N 119 "Про організаційні заходи по боротьбі з стихійними явищами в 1976 році

Всесвітня програма дій стосовно інвалідів

Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву

Про заходи для розширення впровадження в народне господарство нових видів захисних і спеціальних покрить

Про розширення наукових досліджень і прискорення впровадження в практику розробок вузів республіки, спрямованих на виконання Продовольчої програми

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію зрошувальної системи в держплемзаводі "Степок", Харківська область

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР"

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1983 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Про склад делегації Української РСР на заключну сесію Конференції ООН з морського права

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання обласних і Київського міського студентських загонів, які працювали на території Української РСР влітку 1982 року

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого реконструкцією автомобільного шляху Ленінград - Київ - Одеса на ділянці Копті - Сираї (км 1109 + 570 - км 1114 + 470), Чернігівська область, протяжністю 4.9 км

Про нагородження автотранспортних підприємств Міністерства автомобільного транспорту УРСР, Держкомсільгосптехніки УРСР, автомобільних батальйонів Міністерства оборони і заохочення військовослужбовців, що відзначилися на перевезенні сільськогосподарсь...

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету Української РСР на 1983 рік

Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника 17 квітня 1982 року

Про заходи для виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про розгортання Всесоюзного соціалістичного змагання за успішне проведення зимівлі худоби, збільшення виробництва і закупок продуктів тваринництва в зимовий період 198...

Протокол до Угоди про створення Міжнародної системи та організації космічного зв"язку "Інтерсупутник" від 15 листопада 1971 року

Про затвердження т. Бялюка Б.О. членом колегії Міністерства геології УРСР

Про перетворення окремих колгоспів у радгоспи

Про призначення т. Пустовойтова Л.А. заступником голови Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР та про увільнення від цих обов'язків т. Бабича С.П.

Про Державний бюджет Української РСР на 1983 рік

Про поліпшення використання промислових (ділових) відходів чорних металів

Про затвердження типової міжвідомчої форми N М-29

Про внесення доповнень і змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1968 р. N 301 "Про заходи по поліпшенню повторного використання тари в народному господарстві та про збільшення виробництва економічних видів тари"

Про підсумки Всесоюзного соціалістичного змагання за гідну зустріч 60-річчя утворення Союзу РСР, успішне виконання і перевиконання плану економічного і соціального розвитку на 1982 рік

Про присвоєння імені професора Колесникова А.Г. науково-дослідному судну Академії наук УРСР

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийнятя в експлуатацію закінченої реставрацією пам'ятки архітектури XVIII століття - Маріїнського палацу в м. Києві

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію четвертого пускового комплексу птахофабрики "Зоря" Міністерства радгоспів УРСР

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу та деяких інших законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Положення про Державний плановий комітет Української РСР (Держплан УРСР)

Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів

Норми природного убутку воскової сировини

Про додаткове виділення комбікормів з ресурсів IV кварталу 1982 року

Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Уряду Української РСР з питань соціального забезпечення

Про склад делегації Української РСР на IV позачергову сесію Генеральної конференції ЮНЕСКО

Про затвердження Положення про пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та їх сімей

Про представника Української РСР на Конференції ООН 1982 року по оголошенню внесків на заходи в галузі розвитку на 1983 рік

Про виготовлення у 1983-1985 роках запасних частин до імпортного обладнання

Про внесення змін до складу Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по питаннях економічних зв'язків з зарубіжними країнами

Про використання нетрадиційних джерел тепла в сільськогосподарському виробництві

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань житлово-будівельної кооперації

Про визнання такими, що втратили чинність, постанови Раднаркому УРСР і ЦК КП/б/У від 7 квітня 1945 р. N 554 і пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 22 липня 1948 р. N 1450

Про продовження на 1982 рік чинності постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1973 р. N 586

Про затвердження Положення про Комісію Президії Ради Міністрів УРСР з питань агропромислового комплексу

Про посилення режиму економії і скорочення втрат у сфері обслуговування

Про приєднання Української РСР до Європейської угоди про міжнародні автомагістралі від 15 листопада 1975 року

Міжнародна конвенція електрозв"язку

Про затвердження т. Бояренко В.М. членом колегії Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню та увільнення від цих обов'язків т. Яровенка А.Д

Про затвердження т. Кірова О.В. членом Державного комітету УРСР у справах будівництва

Про затвердження т. Надточія Б.О. членом Державного комітету УРСР по праці

Про контроль за станом техніки безпеки на об'єктах Міністерства плодоовочевого господарства УРСР

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом цеху металоформ і оснастки експериментально-механічного заводу тресту "Будмеханізація" Головкиївміськбуду

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття монумента на ознаменування возз'єднання України з Росією

Про присвоєння імені Корнія Чуковського бібліотеці N 8 централізованої бібліотечної системи для дітей м. Києва

Про присвоєння імені Садріддіна Айні бібліотеці N 106 Подільської централізованої бібліотечної системи м. Києва

Про заходи по впорядкуванню користування маломірними суднами

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращі показники виконання планів заготівлі (здачі) і переробки брухту і відходів кольорових металів за III квартал 1982 року

Про членів Держплану УРСР

Про затвердження т. Молдавського Й.Я. членом колегії Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР

Про затвердження т. Опришка І.А. членом колегії Головного управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Науменка Л.Ю.

Про часткові зміни в складі колегії Міністерства культури УРСР

Про призначення т. Сальника Г.С. заступником Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Адріанова П.К.

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою у III кварталі 1982 року

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращі показники виконання планів заготівлі (здачі) і переробки брухту і відходів чорних металів за III квартал 1982 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Демократичної Республіки Афганістан про пряме залізничне вантажне сполучення

Про зведений тематичний план проведення республіканських наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з'їздів і семінарів на 1983 рік

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна

Міжнародна Конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах

Норми втрати (бою) скла віконного, полірованого, технічного і скляних виробів при їх перевезенні залізничним та водним транспортом або в змішаних перевезеннях, в межах, в яких вантажовідправник (поставщик) не несе відповідальності, якщо розмір бою не...

Про заходи для забезпечення безперебійного постачання народного господарства хлібопродуктами і концентрованими кормами в другому півріччі 1982 р. і першому півріччі 1983 року

Про заходи по дальшому поліпшенню житлових, комунально-побутових і соціально-культурних умов життя сільського населення

Про представника Української РСР в Комісії ООН по правах людини

Про реалізацію завдань, поставлених Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР товаришем Л.І. Брежнєвим у промові в Баку 26 вересня 1982 р. і в бесіді з керівниками Азербайджанської РСР

Про засідання Ради Міністрів Української РСР

Про затвердження переліку колгоспів, на які поширюється чинність пункту 2 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 434

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію пускового комплексу першої черги Броварського заводу будівельних алюмінієвих конструкцій Головкиївміськбуду

Про склад делегації Української РСР на третю сесію Підготовчого комітету Конференції ООН по сприянню міжнародному співробітництву в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях

Про зміни у складі Комісії Ради Міністрів УРСР з питань репатріації та рееміграції

Про проведення грошово-речової лотереї в 1983 році

Про затвердження положень про курорти Євпаторія, Поляна, Сойми, Любінь Великий, Миргород та Ворзель

Про присвоєння імені С.С. Прокоф'єва концертному залу Донецької обласної філармонії

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 8 вересня 1982 р. N 836

Про вимоги республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій за своєчасне і високоякісне виконання завдань по спорудженню і введенню в дію об'єктів магістрального газопроводу Уренгой - Помари -...

Про присвоєння імені академіка Віктора Михайловича Глушкова пасажирському судну, що будується для Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на IV квартал 1982 року

Про збільшення витрат на утримання органів державного управління у зв'язку з переведенням Львівської області і м. Києва до більш високої групи по оплаті праці радянських працівників

Про увічнення пам'яті І.З. Соколова

Про судову практику в справах, пов"язаних із порушеннями вимог законодавства про охорону праці

Про забезпечення сім'ї І.З. Соколова

Про затвердження актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією ділянок автомобільного шляху Ростов - Одеса - Рені на км 747 - км 764 у Миколаївській області

Про похорон Другого секретаря ЦК Компартії України І.З. Соколова

Додатковий протокол до Європейської угоди з обміну реагентами для визначення групи крові (ETS N 111)

Додатковий протокол до Європейської угоди про обмін лікувальними субстанціями людського походження

Статут Міжнародної астронавтичної Федерації

Рекомендація R (82) 17 Комітету міністрів Ради Європи країнам-учасницям стосовно системи ув"язнення та поводження з небезпечними злочинцями

Рекомендація R (82) 16 державам-учасницям щодо надання короткотермінових відпусток ув"язненим

Справа "Спорронґ і Льоннрот проти Швеції" (Case of Sporrong and Lonnroth v. Sweden)

Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР

Про організацію роботи в колгоспах і радгоспах Львівської області по збільшенню виробництва кормів і кормового протеїну відповідно до рішень травневого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС і червневого (1982 р.) Пленуму ЦК Компартії України

Про першочергові роботи з будівництва третьої черги Північно-Кримського каналу

Про заходи по скороченню витрати харчової сировини на технічні потреби в 1983-1985 роках

Про відпуск колгоспам, радгоспам та іншим державним господарствам насіння озимих зернових культур на осінню сівбу 1982 року

Про заходи для забезпечення видання томів Зводу пам'ятників історії і культури народів СРСР по Українській РСР

Рекомендація N 18 Європейської економічної комісії ООН "Заходи щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі"

Про організаторську роботу Міністерства промислового будівництва УРСР по виконанню рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України

Про хід виконання постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1982 р. N 182 "Про заходи по збільшенню виробництва продуктів тваринництва у пасовищний період 1982 року та створенню необхідних запасів кормів на зимівлю худоби в п...

Про додаткові заходи по створенню насінних фондів зернових, олійних культур і трав для посіву під урожай 1983 року

Про заходи для виконання постанови Центрального Комітета КПРС та Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1982 р. N 725 "Про організацію в 1982-1986 роках на підприємствах Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування виробництва сімейств...

Про організацію своєчасного збирання, заготівлі і переробки цукрових буряків урожаю 1982 року

Про житлово-будівельну кооперацію

Про часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1980 р. N 144

Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 22 липня 1982 р. N 683 "Про заходи для організації виробництва нової моделі легкового автомобіля особливо малого класу і його модифікацій на запорізькому автомобільному заводі "Комунар" (вир...

Про затвердження положень про курорти Березівські мінеральні води і Синяк

Про роботу Міністерства чорної металургії УРСР щодо своєчасного введення в дію і освоєнню виробничих потужностей та виконанню вказівок Ради Міністрів СРСР щодо забезпечення стійкої роботи підприємств галузі

Щодо кордонів округів та зон санітарної охорони курортів Саки, Феодосії, Планерське і Курортне в Кримській області та Моршин у Львівській області

Про пропозиції і зауваження депутатів, висловленні на п"ятій сесії Верховної Ради Української РСР десятого скликання

Про склад делегації Української РСР на XXXVII сесію Генеральної Асамблеї Організації Об"єднаних Націй

Про заходи щодо збільшення виробництва кухонної солі в 1982-1985 роках

Рекомендація N 38 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Способи впровадження міжнародно-правових документів про охорону історичної спадщини"

Рекомендація N 35 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Збереження й популяризація культурної спадщини. Мир і збереження культурної спадщини"

Рекомендація N 2 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Ліквідація панування у сфері культури"

Рекомендація N 14 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Різноманітність культур і міжкультурний обмін"

Рекомендація N 51 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"

Віденський Міжнародний план дій з проблем старіння

Рекомендація N 27 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Всесвітнє десятиліття розвитку культури"

Рекомендація N 24 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Прогрес культури і економічне зростання"

Рекомендація N 42 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Відновлення історичних міст і центрів"

Рекомендація N 36 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Збереження культурної спадщини всіх віків"

Декларація Мехіко щодо політики у сфері культури

Рекомендація N 37 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Спеціальні норми для різних категорій культурних цінностей"

Рекомендація N 1 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Збереження культурної самобутності та сприяння її розвиткові"

Рекомендація N 3 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Вивчення механізмів панування у сфері культури"

Рекомендація N 13 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Зв"язки між культурами, міжкультурна комунікація"

Рекомендація N 5 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Культура і національний суверенітет"

Рекомендація N 39 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Міжнародно-правові документи про охорону культурної спадщини"


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка