Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 8Про затвердження т. Мащенка І.Г. членом колегії Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню та увільнення від цих обов"язків т. Мельника Г.Я.

Про Державний бюджет Української РСР на 1986 рік

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 рік

Про ратифікацію Міжнародної конвенції електрозв'язку (Найробі, 1982 рік)

Про скасування Комісії Президії Ради Міністрів Української РСР з питань галузей групи "Б" і торгівлі

Про продовження на 1985 рік чинності постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1973 р. N 586

Про Державний агропромисловий комітет Української РСР

Про схвалення та представлення на ратифікацію Міжнародної конвенції електрозв"язку (Найробі, 1982 рік)

Про заходи щодо виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про Всесоюзне соціалістичне змагання за успішне проведення зимівлі худоби, збільшення виробництва і закупівель продуктів тваринництва в зимовий період 1985/86 року"

Про дальший розвиток і підвищення ефективності сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу Київської області в 1986-1990 роках

Про створення у м. Харкові Радіоастрономічного пункту Академії наук УРСР на базі Відділення радіоастрономії Інституту радіофізики і електроніки цієї Академії

Інструкція про виконавче провадження

Про підсобні сільські господарства підприємств, організацій, установ

Норми природних втрат цементу при морських перевезеннях

Про заходи по збільшенню виробництва і поліпшенню торгівлі безалкогольними напоями та мінеральними водами в 1986-1990 роках

Про заходи щодо поліпшення санаторно-курортної допомоги дітям в республіці

Про присвоєння імен учбовим і культурно-освітнім закладам

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання обласних і Київського міського студентських загонів, які працювали на території Української РСР влітку 1985 року

Про затвердження форм, по яких представляється в Раду Міністрів УРСР та Держплан УРСР інформація про результати розгляду зауважень і пропозицій до проекту Основних напрямів економічного та соціального розвитку СРСР на 1986-1990 роки на період до 2000 року

Про переведення на нові умови господарювання підприємств зв"язку та виробничо-технічних управлінь зв"язку системи Міністерства зв"язку СРСР

Про посилення роботи з економії та раціонального використання нафтородуктів в народному господарстві

Про закупівельні і граничні роздрібні ціни на цибулю ріпчасту

Про поширення досвіду безготівкових розрахунків трудящих по квартирній платі, платі за комунальні і інші послуги за місцем роботи

Про поширення на одиноких працюючих чоловіків, які мають двох і більше дітей віком до 12 років, порядку та умов надання додаткової відпустки по догляду за дітьми та першочергового права на одержання щорічної відпустки

Переглянута рекомендація про міжнародну стандартизацію статистики випуску і розповсюдження книг, газет та періодичних видань

Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу

Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників

Про забезпечення виконання визначених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 вересня 1985 р. N 874 завдань щодо розвитку промисловості мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них у 1986-1990 роках

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Поправки до Конвенції Міжнародної організації морського супутникового зв"язку (ІНМАРСАТ)

Про внесення змін і доповнень до положень про комісії в справах неповнолітніх Української РСР і про громадських вихователів неповнолітніх

Поправки до Експлуатаційної угоди

Про внесення змін і доповнень до положень про товариські суди Української РСР і про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР

Європейська хартія місцевого самоврядування

Про практику розгляду судами України цивільних справ в касаційному порядку

Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння

Протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія про міжнародне автомобільне сполучення від 18 червня 1970 року

Про створення Республіканської комісії по забезпеченню безпеки шляхового руху

Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи

Положення стосовно медичних кадрів - III

Положення про торгівлю живими органами

Про внесення змін і доповнень до Виправно-трудового кодексу Української РСР

Основні положення обліку тари на підприємствах, в виробничих об"єднаннях і організаціях

Інструкція з прийняття, зберігання, відпуску, транспортування та обліку етилового спирту

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 серпня 1985 р. N 776 "Про подальший розвиток індустріалізації і підвищення продуктивності праці в капітальному будівництві"

Про посилення роботи щодо ресурсозбереження, зниження матеріалоємності виробництва в народному господарстві республіки у зв'язку з постановою ЦК КПРС від 29 серпня 1985 року

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 30 вересня 1981 р. N 496

Про дальший розвиток і підвищення ефективності проведення атестації робочих місць і їх раціоналізації в промисловості та інших галузях народного господарства

Про дальший розвиток і підвищення ефективності проведення атестацій робочих місць і їх раціоналізації в промисловості та інших галузях народного господарства

Про організаторську роботу Міністерства зв'язку УРСР по зміцненню державної, трудової і виконавчої дисципліни, поліпшенню стилю і методів керівництва відповідно до вимог квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС і травневого (1985 р.) Пленуму ЦК Компартії...

Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС від 9 серпня 1985 р. про додаткові резерви збільшення виробництва м'яса

Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР

Основні правила роботи відомчих архівів

Якщо та або інша обтяжуюча обставина передбачена в диспозиції статті Особливої частини Кримінального кодексу як одна з ознак злочину, вона не може враховуватися при призначенні покарання за нього

Про додаткові заходи по поліпшенню організації закупок і переробки хутрових та шубних овчин

Про всемірне поширення нових методів господарювання і посилення їхнього впливу на прискорення науково-технічного прогресу

Про заходи по дальшому розвитку матеріально-технічної бази торгівлі і громадського харчування в 1986-1990 роках та в період до 2000 року

Про визнання деяких законодавчих актів Української РСР такими, що втратили чинність у зв"язку з введенням у дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Європейська Конвенція про запобігання насильству та хуліганській поведінці глядачів під час спортивних заходів і, зокрема, футбольних матчів (N 120)

Інструкція про порядок надходження, зберігання, відпуску і обліку нафти та нафтопродуктів на нафтобазах, наливних пунктах і автозаправних станціях системи Держкомнафтопродукту СРСР

Про поширене проведення атестації робочих місць та їх раціоналізації у промисловості та інших галузях народного господарства

Про затвердження Положення про наркологічний диспансер

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР у зв'язку з прийняттям Житлового кодексу Української РСР

Про заходи щодо розвитку туризму і вдосконалення туристсько-екскурсійного обслуговування населення в Українській РСР у 1986-1990 роках і на період до 2000 року

Про затвердження Типового положення про організацію підбору та атестації бригадирів у виробничих об'єднаннях і на підприємствах

Рада Міністрів СРСР Постанова

Про продаж громадянам товарів тривалого користування в кредит

Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років працівникам проектних, дослідницьких і проектно-дослідницьких організацій

Про заходи з розширення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для галузей промисловості, що випускають товари народного споживання і сфери послуг на 1986-1990 роки і на період до 2000 року

Директива Ради 85/374/ЄЕС "Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за неякісну продукцію"

Про виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1985 р. N 628

Про дальше збільшення виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій для продажу населенню

Про межі округу і зон санітарної охорони Броварського родовища мінеральних вод у Київській області

Про затвердження Положення про управління виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам

Про внесення змін і доповнень до Положення про Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів Української РСР

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР у зв"язку з скасуванням деяких комісій і рад

Про внесення змін і доповнень до Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор

Про збільшення максимальних розмірів персональних пенсій республіканського та місцевого значення

Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Про додаткові заходи щодо будівництва молодіжних житлових комплексів і кооперативних житлових будинків для молоді

Типова інструкція про порядок списання непридатних будинків, споруджень, машин, обладнання, транспортних засобів та іншого

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Рекомендація R (85) 11 Комітету міністрів державам-членам стосовно положення потерпілого в межах кримінального права та кримінального процесу

Про включення території Тегульдетського району Томської області в перелік районів, прирівняних до районів Крайньої Півночі

Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1985 р. N 535 "Про додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1985 році та успішного проведення зимівлі худоби в період ...

Про хід виконання судами України законодавства, а також постанов Пленуму Верховного Суду України з питань призначення покарання

Про заходи по поліпшенню нормування праці в народному господарстві

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв"язку з затвердженням Положення про пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР та їх сімей

Про внесення змін до Положення про Міністерство автомобільного транспорту Української РСР

Конвенція про служби гігієни праці N 161

Рекомендація щодо служб гігієни праці N 171

Рекомендація щодо статистики праці N 170

Конвенція про статистику праці N 160

Про ліміти чисельності працівників апарату управління та розміри граничних асигнувань на його утримання

Європейська конвенція про правопорушення, що пов"язані з культурною власністю

Про встановлення почесних звань "Заслужений конструктор Української РСР" і "Заслужений технолог Української РСР"

Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торгівельного арбітражу

Про внесення змін до Положення про пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та їх сімей

Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства

Про вдосконалення оплати праці наукових співробітників, конструкторів та технологів промисловості

Про роботу, здійснювану в господарствах Херсонської області по підвищенню ефективності використання меліорованих земель у світлі рішень жовтневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1984 р.) Пленуму ЦК Компартії України

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР

Про призначення т. Пономаренка Б.Т. заступником Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

Про аварію на Криворізькій вузловій підстанції і порушенні електропостачання комбінату "Криворіжсталь"

Про призначення т. Каніщенка Л.О. першим заступником Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та про увільнення від цих обов"язків т. Пархоменка В.Д.

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 14 травня 1985 р. N 436 "Про першочергові заходи щодо поліпшення матеріального добробуту малозабезпечених пенсіонерів і сімей, посилення піклування про одиноких престарілих ...

Договір між Королівством Нідерландів, Королівством Бельгії, Федеративною Республікою Німеччина, Французькою Республікою та Великим Герцогством Люксембург щодо поетапної відміни контролю на загальних кордонах (Шенгенська угода)

Про додатковий розподіл концентрованих кормів для потреб громадського тваринництва

Про перелік питань до розгляду на засіданнях Ради Міністрів УРСР і Президії Ради Міністрів УРСР у другому півріччі 1985 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про торговельне судноплавство

Про введення в дію Інструкції з ведення білетного господарства в театрально-видовищних підприємствах системи Міністерства культури СРСР

Про затвердження тт. Батюка В.Г. і Костенка Ю.В. членами колегії Міністерства закордонних справ УРСР

Про призначення т. Ліпатова В.М. заступником Міністра закордонних справ УРСР

Про введення в дію галузевого стандарту ОСТ 42-21-2-85 "Стерилізація та дезінфекція виробів медичного призначення. Методи, засоби та режими"

Про заходи по дальшому розвитку мережі і зміцненню матеріально-технічної бази парків культури та відпочинку

Про призначення т. Носаля Б.В. заступником Міністра легкої промисловості УРСР та увільнення від цих обов"язків т. Добрякова А.Ф.

Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу

Про роботу виконкомів Рад народних депутатів Чернівецької області по зміцненню державної, трудової і виконавської дисципліни відповідно до вимог XXVI з"їзду КПРС, Пленумів ЦК КПРС та XXVI з"їзду Компартії України, Пленумів ЦК Компартії України

Європейська угода про міжнародні магістральні залізничні лінії

Про затвердження Рекомендацій щодо застосування режимів гнучкого робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях галузей народного господарств

Про генеральний план розвитку міста Запоріжжя

Про заходи щодо подальшого розвитку промислового залізничного транспорту в 1985-1990 роках і забезпечення його стабільної роботи

Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження об'єктів житлового і культурно-побутового призначення

Про упорядкування мережі шкіл управління сільським господарством і шкіл підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів та зміцнення їх учбово-матеріальної бази

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Щодо розвитку в 1986-1990 роках і на період до 2000 року любительської фотографії та кінематографії

Про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР

Про скасування деяких комісій і рад, створених постановами ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР

Про скасування деяких комісій, рад і груп, створених рішеннями Ради Міністрів УРСР

Про утворення Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по вдосконаленню управління і підвищенню ефективності народного господарства

Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 7 травня 1985 р. N 410 "Про заходи щодо подалання пияцтва та алкоголізму, викорінення самогоноваріння"

Про Умови республіканського соціалістичного змагання колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств (об"єднань) і районів за звання "Колгосп, радгосп, район високої культури тваринництва"

Про призначення т. Волошина М.П. заступником Міністра автомобільного транспорту

Про проект районного планування Західного берега Криму

Про відпуск матеріальних цінностей, не задіяних у господарському обігу

Про заходи щодо забезпечення будівництва і введення в дію автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій у 1985 році

Про перетворення колгоспу "Зоря комунізму" Хорольського району Полтавської області в радгосп Міністерства сільського господарства УРСР

Про доповнення Переліку хронічних захворювань (додаток N 1 до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 N 52) та затвердження рекомендацій для ВКК при його тлумаченні

Про подальше поліпшення пенсійного забезпечення робітників, службовців, членів колгоспів та їх сімей

Про додаткові заходи по вдосконаленню бухгалтерського обліку в народному господарстві

О мерах по обеспечению устойчивой работы предприятий Министерства угольной промышленности УССР, улучшению использования шахтного фонда и выполнению планов добычи угля в 1985 году

Про роботу Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР по підвищенню технічного рівня виробництва і управлінню підвідомчими науково-виробничими об"єднаннями та конструкторськими організаціями

Про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Української РСР та деяких інших законодавчих актів Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння

Про виробництво товарів з емблемою XII Всесвітнього фестивалю молоді та студентів в м. Москві

Про заснування премії імені О.Є. Корнійчука

Про розміри кредиту, що надається колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам і організаціям на будівництво житлових будинків з надвірними будівлями та на купівлю корів або іншої великої рогатої худоби для переселенців

Про скасування вироку й ухвали і закриття справи

Про заходи для подальшого розвитку місцевої промисловості у 1986-1990 роках та на період до 2000 року

Про призначення т. Хорєва В.М. першим заступником Міністра меліорації і водного господарства УРСР та про увільнення від цих обов"язків т. Ткача В.М.

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Польської Народної Республіки щодо спрощеного порядку пропуску через державний кордон громадян, що проживають у прикордонних населених пунктах

Про підсумки виробничо-фінансової діяльності міністерств і відомств агропромислового комплексу Української РСР за 1984 рік

Про призначення т. Родзька Ю.К. заступником Голови Держпостачу УРСР - начальником управління кадрів і увільнення від цих обов"язків т. Зубенка В.Ю.

Рекомендація R (85) 7 Комітету міністрів державам-членам про викладання та вивчення прав людини у школах

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Держпостачу УРСР за 1984 рік

Про подання фінансової допомоги колгоспам Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про співробітництво в галузі рибного господарства

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР за 1984 рік

Про відміну складання місячних бухгалтерських звітів і балансів

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства житлово- комунального господарства УРСР, Міністерства побутового обслуговування населення УРСР і Міністерства торгівлі УРСР за 1984 рік

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства вугільної промисловості УРСР, Міністерства енергетики та електрифікації УРСР, Міністерства геології УРСР, Головнафтохімпрому УРСР та Держкомнафтопродукту УРСР за 1984 рік

Про перетворення Українського виробничого об'єднання магістральних сполучень в Українське управління транспортно-експедиційного обслуговування міжміських перевезень - "Укртрансекпедиція"

Про технічне переозброєння та реконструкцію теплових електростанцій Міністерства енергетики і електрифікації УРСР у 1986-1990 роках

Про присвоєння імен суднам, що будуються для Всесоюзного рибопромислового об"єднання Азово-Чорноморського басейну

Про підсумки фінансово-господарської діяльності галузей автомобільного, річкового транспорту, шляхового господарства і зв"язку за 1984 рік

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства культури УРСР, Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та Державного комітету УРСР по кінематографії за 1984 рік

Про виділення коштів Тернопільському облвиконкому на проведення розрахунків за виконані роботи по будівництву і реконструкції приміщень сільських Рад народних депутатів

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства чорної металургії УРСР за 1984 рік

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоров"я УРСР і Міністерства соціального забезпечення УРСР за 1984 рік

Щодо виплати винагороди і підвищення розмірів премій, передбачених працівникам підприємств, установ і організацій, зайнятих обслуговуванням фестивалю

Сеульська конвенція 1985р. про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій

Про підготовку і проведення семінару Старших економічних радників урядів країн - членів Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН з питання взаємозв"язку між структурними змінами і політикою в області капіталовкладень

Про затвердження Інструкції з санітарного режиму аптек

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 21 лютого 1985 р. N 174 "Про розвиток та технічне переозброєння чорної металургії і значне підвищення якості металопродукції як найважливішого конструкційного матеріалу"

Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу

Про заходи по забезпеченню комп'ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес

Про розділ "Законодавство про народне господарство" (глава 5) Зводу законів Української РСР

Про вдосконалення порядку встановлення цін на товари народного споживання та цін і тарифів на послуги, що надаються населенню

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Демократичної Республіки Сан-Томе та Прінсіпі про повітряне сполучення

Про поліпшення організації лікувального харчування у лікувально-профілактичних закладах

Про затвердження Положення про управління капітального будівництва виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів

Про заходи щодо збільшення випуску, поліпшення якості і розширення асортименту взуття у 1986-1990 роках

Про організацію додаткового виробництва в 1985-1986 роках машин, обладнання, запасних частин, вузлів, деталей і заготівок для підприємств чорної металургії республіки

Про стан та заходи по забезпеченню виконання державного плану розвитку науки і техніки на одинадцяту п"ятирічку і завдань республіканських цільових комплексних науково-технічних програм

Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України

Про відповідальність за порушення правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва

Про заходи щодо забезпечення виконання плану капітальних вкладень і введення в дію потужностей і об"єктів на підприємствах Міністерства чорної металургії УРСР в 1985 році

Про розділ "Законодавство про соціальний розвиток і культуру. Соціально- економічні права громадян" (глави 4-8) Зводу законів Української РСР

Санітарні правила для підприємств пивоварної та безалкогольної промисловості

Про розподіл додатково виділених концентрованих кормів для потреб громадського тваринництва

Про присудження Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці за підсумками 1984 року

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР

Резолюція 39/248 Генеральної Асамблеї ООН "Керівні принципи для захисту інтересів споживачів"

Про затвердження та введення в дію Настанови по здійсненню польотів у цивільній авіації СРСР

Про продовження на 1985 рік чинності постанови Ради Міністрів УРСР від 2 вересня 1983 р. N 370

Про подальше поліпшення забезпечення населення будівельними матеріалами і виробами

Про порядок затвердження республіканських стандартів на продукцію, головних та базових організацій із стандартизації

Про генеральний план розвитку міста Сум

Про затвердження Положення про лікарсько-трудові експертні комісії

Санітарні правила для підприємств м'ясної промисловості

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про додаткове виробництво запасних частин до сільськогосподарських машин, тракторів, автомобілів і до техніки загального призначення

Про оголошення комплексу пам"яток історії та культури м. Луцька історико-культурним заповідником республіканського значення

Рекомендація N R (85) 4 Комітету міністрів державам-членам "Про насильство в сім"ї" *

Про заходи по забезпеченню введення в дію у 1985 році виробничих потужностей та природоохоронних об"єктів на підприємствах по виробництву мінеральних добрив в Українській РСР

Віденська конвенція про охорону озонового шару

Про проведення в Міністерстві зв"язку УРСР економічного експерименту щодо поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи

Про затвердження роз"яснення "Про порядок компенсації праці інженерно-технічних праціників, спеціалістів та службовців за виконання поряд зі своєю основною роботою обов"язків тимчасово відсутніх жінок-працівниць у зв"язку з їх виходом у відпустку по вагіт

Про виконання розпорядження Ради міністрів СРСР від 15 березня 1985 р. N 507

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Положення про Міністерство місцевої промисловості Української РСР

Про відпуск колгоспам, радгоспам та іншим державним господарствам насіння ярих зернових культур на пересів і підсів озимих культур у 1985 році

Про внесення деяких змін до рішень уряду СРСР, що передбачають права військовослужбовців Збройних Сил СРСР

Про заходи по дальшому поліпшенню житлових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни і сімей загиблих військовослужбовців

Про виконання розпорядження Ради міністрів СРСР від 5 березня 1985 р. N 420

Про додаткові заходи щодо поліпшення забезпечення населення товарами народного споживання, розширення асортименту і підвищення їх якості, особливо для дітей

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР

Про порядок державного обліку житлового фонду

Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 23 вересня 1982 року "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР"

Про додаткові заходи по поліпшенню використання вторинних дорогоцінних металів у народному господарстві

Про роботу Харківського облвиконкому по забезпеченню організованого проведення зимівлі худоби, збільшенню виробництва і закупок продуктів тваринництва у зимовий період 1984/85 року

Про збільшення виробництва, поліпшення асортименту та якості іграшок у 1986-1990 роках

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за поліпшення побутового обслуговування населення за 1984 рік

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Іспанії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна

Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

Про надання в 1985 році відпусток членам Уряду та керівникам центральних установ УРСР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного зв'язку, що надаються населенню, в 1986-1990 роках і в період до 2000 року в Українській РСР

Конвенція між Урядом СРСР та Урядом Італійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування прибутків

Про виконання розпорядження Ради Міністрів СРСР від 20 лютого 1985 р. N 320

Про вдосконалення організації, системи оплати та стимулювання праці в будівництві

Про стан підготовки господарств Кіровоградської області до проведення весняних польових робіт

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1985 р. N 57 "Про поліпшення використання кольорових металів в народному господарстві, подальший розвиток і підвищення технічного рівня вторинної кольорової металургії"

Про впорядкування організації колективного садівництва і городництва

Щодо затвердження Інструкції про порядок застосування Правил відшкодування підприємствами, установами, організаціями збитків, заподіяних робітникам і службовцям каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров"я, пов"язаних з виконанням ними трудових обов"язків

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Грецької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення

Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Грецької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення

Про затвердження переліку хронічних захворювань, при яких особи, що на них страждають, не можуть проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім"ї

Про затвердження граничних норм природного убутку медикаментів на аптечних складах

Про внесення змін і доповнень до Положення про Раду колгоспів Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Фінляндської Республіки про розмежування економічної зони, рибальської зони і континентального шеьфу в Фінській затоці та в північно-східній частині Балтійського моря

Про організацію роботи по стандартизації в Українській РСР

Про деякі заходи щодо поліпшення торгівлі і виконання плану роздрібного товарообігу в 1985 році

Про план Держбанку СРСР по довгостроковому кредитуванню на 1985 рік по Українській РСР

Про норми втрат (бою) будівельної кераміки при транспортуванні залізницею, водним та автомобільним транспортом

Про вдосконалення організації, системи оплати та стимулювання праці в будівництві

Про заходи по укріпленню матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного зв'язку, що надаються населенню, в 1986-1990 роках і в період до 2000 року

Про подальший комплексний розвиток курортів на Чорноморському узбережжі Криму

Резолюція Ради стосовно удосконалення програм енергозбереження в державах-членах (85/C 20/01)

Про соціалістичні зобов"язання трудящих Української РСР на 1985 рік

Про роботу Івано-Франківського облвиконкому по забезпеченню комплексного розвитку господарства області, більш повному задоволенню запитів трудящих

Про розвиток наукових досліджень та розширення впровадження досягнень науки і техніки, спрямованих на зниження матеріаломісткості в будівництві

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на I квартал 1985 року

Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника 21 квітня 1964 року

Про внесення змін і доповнень у мережу територій та об"єктів природно-заповідного фонду Української РСР

Про висновки планово-бюджетних та інших постійних комісій палат Верховної Ради СРСР, пропозиції та зауваження висловлені депутатами на другій сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання по Державному плану економічного і соціального розвитку СРС...

Щодо організації виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 6 грудня 1984 р. N 1203 "Про додаткові заходи щодо запобігання забруднення атмосферного повітря міст, інших населених пунктів і промислових центрів"

Жінки-біженці і міжнародний захист

Добровільна репатріація

Регламент Лондонського Міжнародного Третейського суду

Хартія туризму

Про заходи щодо подальшого розвитку і вдосконалення швидкої і невідкладної медичної допомоги населенню

Про затвердження норм витрат сировини при виробництві морозива

Інструкція про порядок і умови розрахунків, пов"язаних зі знесенням, перенесенням і відбудовою жилих будинків, будівель та пристроїв, які знаходяться в особистій власності громадян

Про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні

Про затвердження Порядку оплати праці та матеріального стимулювання майстрів та інших інженерно-технічних робітників, які включені до складу укрупнених виробничих бригад у промисловості та будівництві

Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 лютого 1967 року і затвердженого ним Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Положення про раду громадськості по організації шефської роботи у виховно-трудовій колонії

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про економічне та технічне співробітництво

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки про безвізовий режим для громадян обох держав, виконуючих службові поїздки по дипломатичних або службових паспортах

Інструкція з ведення білетного господарства в театрально-видовищних підприємствах системи Міністерства культури СРСР

Резолюція 39/142 Генеральної Асамблеї ООН Декларація про боротьбу проти незаконного обігу наркотиків та зловживань наркотичними засобами

Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про взаємовідносини в галузі рибальства біля побережжя обох країн

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про затвердження Положення про порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених"

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Про введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1985 рік

Про Державний бюджет Української РСР на 1985 рік

Про затвердження Положення про облік та використання спеціальних залізничних цистерн

Резолюція 39/29, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй

Расмюссен (Rasmussen) проти Данії

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Куба про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах

Протокол N 7 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини

Про порядок видачі заробітної плати, яку не отримали до дня смерті робітника чи службовця

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сірійською Арабською Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах

Декларація про право народів на мир

Положення про порядок забезпечення допомогами з державного соціального страхування

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Про затвердження галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців установ, організацій, підприємств системи Міністерства охорони здоров'я СРСР

Доповідь семінару НБСЄ у Венеції з економічного, наукового та культурного співробітництва в Середземномор"ї в рамках результатів наради експертів у Валлетті

Про затвердження Норм втрат парфюмерно-косметичних товарів при транспортуванні, зберіганні і реалізації

Правила розробки нафтових і газонафтових родовищ

Про заходи по поліпшенню комунального послуговування населення у сільській місцевості

Про заходи по поліпшенню комунального обслуговування населення у сільській місцевості

Положення про свободу участі в медичних зборах

Положення про погане поводження та занедбаність дітей

Положення стосовно медичних кадрів - II

Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстанні 1979 року, що стосується довгострокового фінансування Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстанні в Європі (ЄМЕП)

Про зміну меж міста Полтави

Про присвоєння найменувань новозбудованим населеним пунктам Одеської області

Про віднесення селища міського типу Кузнецовська Ровенської області до категорії міст обласного підпорядкування

Типове положення про порядок присвоєння звання "Майстер I класу" та "Майстер II класу" та виплати надбавок за ці звання майстрам виробничих дільниць промислових підприємств і будівельних організацій

Підмовник і особа, яка безпосередньо вчинила злочин, неправильно визнані винними у вчиненні злочину за попереднім зговором

Директива Ради 84/450/ЄЕС "Щодо наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів стосовно реклами, яка вводить в оману"

Поправки 1984 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

Про зміну меж міста Херсона

Статут Комітету з вивчення космічного простору (КОСПАР) Міжнародної ради наукових союзів (ИКСУ)

Про внесення доповнення до Положення про Державний прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки

Про атестацію зубних лікарів, акушерок і фельдшерів всіх спеціальностей

Підмовник несе кримінальну відповідальність тільки за злочин, до вчинення якого підмовляв іншу особу

Про застосування законодавства при вирішенні судами спорів, пов"язаних із зносом будівель, які належать громадянам у зв"язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб

Про поліпшення пенсійного забезпечення військовослужбовців строкової служби та їх сімей

Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови

Санітарні норми допустимого шуму, що створюється виробами медичної техніки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів

Про внесення змін до рішень Уряду СРСР у зв'язку з постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1984 р. N 812

Про заходи щодо подальшого поліпшення матеріально-побутових умов учасників Великої Вітчизняної війни і родин загиблих військовослужбовців

Про затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій

Про зміни та визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР в зв'язку з переходом на нові кошторисні норми та ціни в будівництві

Резолюція N 1 Всесвітньої Конференції ФАО з управління та розвитку рибальства "Стратегія в галузі управління та розвитку рибальства"

Інструкція про консульську легалізацію

Про затвердження Правил відшкодування підприємствами, установами, організаціями збитків, заподіяних робітникам і службовцям каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров"я, пов"язаного з виконанням ними трудових обов"язків

Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини

Про виконання судами України постанов Пленуму Верховного Суду України з питань запобігання злочинам та іншим правопорушенням

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Туніською Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах

Рекомендація щодо політики в галузі зайнятості N 169

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Положення про порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв"язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених

Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про міжнародне автомобільне пасажирське та вантажне сполучення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про міжнародне автомобільне пасажирське та вантажне сполучення

Про затвердження норм природного убутку нерудних будівельних матеріалів при зберіганні і перевезенні та скасування норм природного убутку ряду вантажів при річкових перевезеннях

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про самооподаткування сільського населення"

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Угода, що стосується Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Нідерландів про повітряне сполучення від 17 червня 1958 року

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР

Про медично-санітарне забезпечення ветеранів праці в будинках-інтернатах

Положення про порядок та умови застосування змінного (гнучкого) графіка роботи для жінок, які мають дітей

Резолюція 1984/50 Економічної і Соціальної Ради ООН від 25 травня 1984 року "Заходи, що гарантують захист прав тих, хто приречений до страти"

Протокол 1984 року про зміну Міжнародної конвенції про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою 1971 року

Європейська декларація стосовно завдань у галузі культури

Рішення Комісії 84/339/Євратом, що змінює Рішення 71/57/Євратом стосовно реорганізації Спільного Атомного Дослідницького Центра (СДЦ)


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка