Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 7Щодо порядку проведення робіт з консервації будівельних об"єктів

Про внесення доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про розширення прав облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів по встановленню цін на товари народного споживання

Про додаткове виробництво і збільшення якості товарів народного споживання у 1986 році

Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення і комунально-побутових підприємств паливом у дванадцятій п'ятирічці

Про встановлення додатково посади заступника Міністра охорони здоров'я УРС

Про прийняття Українською РСР Протоколу про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Про порядок встановлення роздрібних цін на картоплю і плодоовочеву продукцію

Про зміну структури центрального апарату Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті

Про додаткові заходи щодо підвищення стабільності зернового господарства республіки і збільшення хлібопродуктових ресурсів у дванадцятій п'ятирічці

Про увільнення т. Мартинюка В.І. від обов'язків заступника Міністра енергетики і електрифікації УРСР

Про увільнення т. Максименка С.Х. від обов'язків члена колегії Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР

Гігієнічна класифікація праці (за показниками шкідливості і небезпеки факторів виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу)

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань кінематографії і радіомовлення

Про заходи по прискоренню перепрофілювання спиртових, лікеро-горілчаних і виноробних підприємств

Про часткову зміну складу Комісії по встановленню персональних пенсій при Раді Міністрів УРСР

Про заходи щодо раціонального використання винограду

Про поліпшення матеріального стимулювання авторів шкільних підручників

Про затвердження проекту пам'ятника М.М. Коцюбинському в м. Вінниці

Підсумковий документ Віденської зустрічі 1986 року представників держав-учасниць Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася на основі положень Підсумкового акта, які відносяться до подальших кроків після наради (витяг)

Про заходи щодо подальшого розвитку електрифікації сільського господарства у 1986-1990 роках

Рада Міністрів Української РСР та Українська республіканська рада професійних спілок Постанова

Про заходи щодо подальшого поліпшення централізованого водопостачання сільських населених пунктів

Про підсумки виконання Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР і Державного бюджету УРСР за перше півріччя ц. р. та заходи по забезпеченню виконання плану, бюджету і соціалістичних зобов'язань на 1986 рік

Про роботу партійних, профспілкових і комсомольських організацій, радянських і господарських органів республіки у зв'язку із зверненням Центрального Комітету КПРС до трудящих Радянського Союзу, постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКС...

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про науково-технічне співробітництво

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на III квартал 1986 року

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань охорони здоров'я

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986-1990 роки

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення змін і доповнень до Законів Української РСР "Про обласну Раду народних депутатів Української РСР" і "Про районну Раду народних депутатів Української РСР"

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів Української РСР у Державний комітет Української РСР по фізичній культурі і спорту" та внесення доповнень і змін...

Про державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986-1990 роки

Щодо затвердження норм природного збитку етилового спирту при зберіганні, переміщенні і транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. N 540 "Про заходи щодо корінного підвищення якості продукції"

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 травня 1986 р. "Про докорінне поліпшення використання сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів у 1986-1990 роках і на період до 2000 року"

Справа Лінгенса

Про внесення доповнень і змін до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями

Про внесення змін і доповнень до Законів Української РСР "Про обласну Раду народних депутатів Української РСР" і "Про районну Раду народних депутатів Української РСР"

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Житомирської області

Про норми повернення знежиреного молока (відвійок) здавальникам молока

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1973 р. N 400

Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про практику застосування судами Української РСР земельного законодавства при розгляді цивільних справ

Про підвищення ефективності робіт по захисту берегів Чорного і Азовського морів від руйнування

Про заходи щодо подальшого комплексного економічного і соціального розвитку м. Києва

Протокол про внесення поправки до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів

Конвенція про охорону праці при використанні азбесту N 162

Рекомендація щодо охорони праці при використанні азбесту N 172

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на III квартал 1986 року

Про підготовку народного господарства республіки до роботи в осінньо-зимовий період 1986/87 року, забезпечення паливом, електричною і тепловою енергією, посилення режиму економії паливно-енергетичних ресурсів

Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами

Про республіканське соціалістичне змагання міст за краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою, озеленення та санітарного стану

Про заходи щодо поліпшення використання техніки на підприємствах і в організаціях будівельних міністерств і відомств УРСР у 1986-1990 роках

Про перейменування села Страхолісся Київської області

Про генеральний план розвитку м. Харкова

Про додаткові заходи щодо вдосконалення програмно-цільових методів управління науково-технічним прогресом в республіці

Про роботу Міністерства чорної металургії УРСР по впровадженню прогресивних ресурсозберігаючих технологій та економії матеріально-технічних ресурсів

Про заходи по дальшому розвитку колективного садівництва і городництва

Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію по маломірних суднах Української РСР

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з одержанням нетрудових доходів"

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР

Про затвердження Положення про організацію нормування праці в народному господарстві

Про стан і заходи щодо підвищення ефективності науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах у світлі вимог XXVII з'їзду КПРС

Про розширення прав керівників об'єднань, підприємств і організацій промисловості щодо затвердження штатів

Про затвердження Положення про загальний відділ виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів

Про підписання Українською РСР Європейської угоди про міжнародні магістральні залізничні лінії

Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій та установ, зайнятих на роботах, пов"язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та запобіганням забруднення навколишнього середовища

Про збільшення виробництва білкових кормів в колгоспах, радгоспах і на промислових підприємствах республіки

Про працевлаштування і забезпечення житлом та соціально-побутовим обслуговуванням населення, евакуйованого з зони Чорнобильської АЕС

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 квітня 1986 р. N 489 "Про поліпшення планування, економічного стимулювання і вдосконалення управління виробництвом товарів народного споживання в легкій промисловості"

Про додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1986 році

Про заходи щодо збільшення виробництва зерна і підвищення стійкості зернового господарства в Українській РСР на 1986-1990 роки

Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій та установ, які зайняті на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та запобіганням забруднення навколишнього середовища

Про заходи скророчення витрат часу медичних працівників на ведення медичної документації і скасування ряду облікових форм

Про затвердження Примірних норм часу для розрахунку об"єму навчальної роботи і основних видів навчально-методичної, науково-дослідної та інших робіт, виконуваних професорсько-викладацьким складом вузів

Пропозиція хабара за відсутності будь-яких дій, спрямованих на його дачу, не містить складу злочину, передбаченого статтями 17, 170 КК України

Про затвердження Примірного положення про гуртожитки

Про стан і заходи щодо поліпшення роботи вечірніх і заочних шкіл

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоров'я УРСР і Міністерства соціального забезпечення УРСР за 1985 рік

Норми природного убутку солі кухонної при зберіганні на відкритих майданчиках в буграх

Про організацію експозиції Української РСР у павільйоні Радянського Союзу на Міжнародному весняному ярмарку 1987 р. в м. Лейпцізі (ГДР)

Про стан та заходи по поліпшенню житлового і соціально-культурного будівництва в республіці як одного з найважливіших завдань соціальної програми дванадцятої п'ятирічки

Про порядок проведення загальної диспансеризації населення

Про склад Надзвичайної протиепізоотичної комісії при Раді Міністрів УРСР

Угода про охорону вод ріки Тиси та її притоків від забруднення

Про підсумки фінансово-господарської діяльності галузей автомобільного, річкового транспорту, шляхового господарства і зв'язку за 1985 рік

Про внесення змін і доповнень до Виправно-трудового кодексу Української РСР

Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР"

Про призначення т. Плітіна В.Н. заступником Міністра промислового будівництва УРСР

Про посилення боротьби з одержанням нетрудових доходів

Про оплату праці військовослужбовців - учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Про створення музею радянського образотворчого мистецтва в с. Кмитів Житомирської області

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Держпостачу УРСР за 1985 рік

Про прийняття Українською РСР Віденської Конвенції про охорону озонового шару

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Іспанії про міжнародне автомобільне сполучення

Санітарні правила з виробництва і оцінки якості папіру і картону, які вироблені з застосуванням макулатури і призначенні для пакування сухих харчових продуктів

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, Міністерства геології УРСР, Головнафтохімпрому УРСР і Даржкомнафтопродукту УРСР за 1985 рік

Про підсумки виробничо-фінансової діяльності міністерств і відомств агропромислового комплексу Української РСР за 1985 рік

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР про працю

Особі, яка була засуджена до позбавлення волі, але у зв"язку з помилуванням фактично відбула виправні роботи, при повторному засудженні до позбавлення волі відбування покарання безпідставно призначено у виправно-трудовій колонії суворого режиму

Про підсумки фінансово-господарської діяльності будівельних міністерств УРСР і Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР за 1985 рік

Про затвердження Положення про Державний агропромисловий комітет Української РСР

Про виділення Міненерго СРСР додаткового фонду заробітної плати

Про підписання Міжнародної конвенції проти апартеїду в спорті

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця, якщо фактично вчинене діяння не містить складу іншого злочину, виключає кримінальну відповідальність

Про міри по збільшенню випуску валяного взуття в 1986-1990 роках

Про надання підприємствам зв'язку кредитів на витрати по придбанню і установці обладнання автоматичних міжміських телефонних станцій

Про увільнення т. Яковлева О.Т. від обов'язків першого заступника Міністра промислового будівництва УРСР

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, Міністерства побутового обслуговування населення УРСР і Міністерства торгівлі УРСР за 1985 рік

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР за 1985 рік

Про генеральний план розвитку м. Києва

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства вугільної промисловості УРСР за 1985 рік

Інструкція про порядок обліку, забезпечення збереження, змісту, використання і реставрації недвижимих пам"ятників історії та культури

Про заходи щодо подальшого поліпшення концертної діяльності в республіці і зміцнення матеріально-технічної бази концертних організацій

Про внесення доповнень до Житлового кодексу Української РСР

Про умови оплати праці і матеріального забезпечення робітників підприємств і організацій зони Чорнобильської атомної електростанції

Про організацію праці та відпочинку учнівської молоді і оздоровлення дітей м. Києва і Київської області у 1986 році

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства культури УРСР, Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та Державного комітету УРСР по кінематографії за 1985 рік

Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств і організацій зони Чорнобильської атомної електростанції

Про умови оплати праці і матеріального забезпечення робітників підприємств і організацій зони Чорнобильської атомної електростанції

Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників, безпосередньо зайнятих на роботах щодо усунення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Про збільшення виробництва нескладних товарів господарського та побутового призначення у 1986-1990 роках

Про затвердження т. Мартиненка М.Я. членом колегії Головного управління УРСР по іноземному туризму та увільнення від цих обов'язків т. Запорожця В.А.

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства чорної металургії УРСР за 1985 рік

Коло ведення Міжнародної дослідної групи з нікелю, визначений 2 травня 1986 року конференцією Організації Об"єднаних Націй з нікелю 1985 року

Про призначення т. Двойних Ю.О. заступником Голови Держплану УРСР

Про представників Української РСР у керівних органах програм ЮНЕСКО

Щодо організації приймання від населення скляної тари

Про участь Української РСР у Днях СРСР у Монгольській Народній Республіці і проведення у м. Улан-Баторі виставки "Економіка, наука і культура Української РСР"

Про переведення об'єднань, підприємств і організацій окремих міністерств і відомств на матеріально-технічне постачання в порядку оптової торгівлі

Про призначення т. Подлєсного П.І. першим заступником начальника Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР та звільнення від цих обов'язків т. Злачевського В.І.

Інструкція з бухгалтерського обліку тари на підприємствах і в організаціях державної торгівлі та громадського харчування

Про затвердження т. Макаревича М.П. членом колегії Міністерства закордонних справ УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Качуренка Ю.К.

Про подальший розвиток фірмової торгівлі в системі промислових міністерств

Про заходи щодо подальшого поліпшення профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень

Про підготовку спортсменів республіки до Олімпійських ігор 1988 та 1992 років

Про затвердження Статуту Українського товариства охорони пам"яток історії та культури

Європейська конвенція про визнання юридичними особами міжнародних неурядових організацій

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 27 березня 1986 р. N 400 "Про заходи по подальшому поліпшенню умов життя інвалідів з дитинства"

Про зміни у складі Ради сприяння науково-технічному прогресу при ЦК Компартії України

Про розподіл додатково виділених концентрованих кормів для потреб громадського тваринництва

Про порядок затвердження цін на путівки до санаторіїв, будинків відпочинку та інших лікувальних і оздоровчих закладів

Про призначення т. Петренко І.А. державним арбітром Державного арбітражу УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Григоровича О.М.

Про заходи по розширенню будівництва і зміцненню матеріально-технічної бази районних Будинків культури і клубів в сільській місцевості

Про розширення прав трудових колективів підприємств та організацій у вирішенні питань поліпшення житлових умов робітників і службовців

Про заступника Голови Державного комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню

Про додаткове виготовлення в 1986-1990 роках технологічного обладнання для виробництва цегли

Про підсумки республіканського огляду-конкурсу на кращі результати зниження матеріаломісткості в будівництві у 1985 році

Про затвердження т. Очередька А.В. членом колегії Міністерства місцевої промисловості УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Вікарчука В.П.

Про завдання радянських і господарських органів республіки, що витікають з рішень XXVII з'їзду КПРС, а також рішень XXVII з'їзду Компартії України і березневого (1986 р.) Пленуму ЦК Компартії України, та заходи щодо їх виконання

Про прискорення розвитку матеріально-технічної бази по зберіганню плодоовочевої продукції та картоплі у торгівельних організаціях, колгоспах і радгоспах у 1986-1990 роках

Про надання фінансової допомоги низькорентабельним та збитковим колгоспам, радгоспам, іншим державним підприємствам, переробним підприємствам і міжгосподарським будівельним організаціям

Про призначення т. Соболєва В.Ф. заступником Міністра хлібопродуктів УРСР

Про затвердження т. Богдана М.Т. членом колегії Міністерства хлібопродуктів УРСР

Про призначення т. Золотарьова А.І. заступником Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР

Про призначення т. Гаркавенка О.А. заступником Міністра хлібопродуктів УРСР та про увільнення від цих обов'язків т. Чубенка М.Т.

Про затвердження т. Єрмака Б.М. членом колегії Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті та увільнення від цих обов'язків т. Антоненка Л.С.

Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Віденської конвенції про право міжнародних договорів

Про затвердження коефіцієнтів підвищення до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та до величини нормативної умовно-чистої продукції для складання кошторисної документації на технічне переоснащення та реконструкцію діючих виробництв

Про присудження Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці по підсумках 1985 року

Про додаткові заходи щодо вдосконалення капітального будівництва з метою прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві Української РС

Про 100-річчя з дня народження А.С. Макаренка

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на II квартал 1986 року

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про створення в м. Харкові науково-дослідного інституту терапії Міністерства охорони здоров'я УРСР

Про хід виконання планів і соціалістичних зобов'язань по виробництву і продажу державі продуктів тваринництва господарствами Київської області

Про затвердження Положення про Комісії Президії Ради Міністрів УРСР з вдосконалення управління і підвищення ефективності народного господарства

Про заходи щодо забезпечення підприємств чорної металургії залізорудною сировиною, коксом і вогнетривами

Про заходи щодо забезпечення будівництва і введення в дію атомних станцій у 1986-1987 роках

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР у зв"язку з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1985 р. N 4

Про затвердження звіту про наявність і використання земель в Українській РСР

Інструкція зі складання статистичної звітності про роботу трамвайного господарства

Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду

Про додаткові заходи щодо збільшення виробництва товарів народного споживання, розширення асортименту і підвищення їх якості у 1986 році

Про заходи по подальшому поліпшенню умов життя інвалідів з дитинства

Про схвалення та представлення на розгляд Президії Верховної Ради Української РСР пропозиції про приєднання Української РСР до Віденської конвенції про право міжнародних договорів

Про затвердження норм природного збитку нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, відпуску та транспортуванні

Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями

Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про умови взаємного відрядження інженерно-технічного персоналу

Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей

Про збільшення виробництва, розширення асортименту та підвищення якості сувенірних і подарункових виробів у 1986-1990 роках

Про додаткові заходи щодо розвитку виробництва та відновлення деталей і виробів із зміцнюючими покриттями на 1986-1990 роки

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на II квартал 1986 року

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Тернопільської області

Про дальше вдосконалення управління автомобільним транспортом загального користування

Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

Питання Міністерства хлібопродуктів УРСР

Про внесення змін до деяких рішень Уряду Української РСР з питань проведення атестації працівників

Про заходи щодо забезпечення пакування і промислового розфасування товарів народного споживання, розширення виробництва необхідних для цього таропакувальних матеріалів у 1986-1990 роках і в період до 2000 року

Про вдосконалення управління торгівлею в містах Дніпропетровську, Донецьку, Одесі і Харкові

Про внесення доповнення до Положення про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років в будівельно-монтажних трестах, будівельно-монтажних управліннях та в прирівняних до них організаціях, що здійснюють будівництво підрядним способом, та в...

Про розподіл додатково виділених концентрованих кормів для потреб громадського тваринництва

Про організацію робіт студентських загонів і трудових об'єднань учнівської молоді у 1986 році

Про затвердження Інструкції про порядок отримання, приймання, зберігання і відпуску етилового спирту аптечними складами (базами) системи Міністерства охорони здоров"я СРСР

Про ефективність роботи сільськогосподарських науково-дослідних інститутів у світлі вимог квітневого і жовтневого (1985 р.) Пленумів ЦК КПРС

Про часткову зміну порядку прописки осіб, звільнених з дійсної військової служби до запасу або у відставку

Про роботу Головнафтохімпрому УРСР по збільшенню виробництва, розширенню асортименту і поліпшенню якості товарів народного споживання і розвитку сфери послуг

Про план Держбанку СРСР по довгостроковому кредитуванню на 1986 рік по Українській РСР

Про організацію і розвиток прокату і показу відеопрограм в Українській РСР

Про хід виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1984 р. N 98 "Про основні заходи по збільшенню виробництва зерна в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах Української РСР" у господарствах Кримської області

Справа "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства" (Case of James and others v. the United Kingdom)

Про встановлення на Алеї трудової слави на Виставці досягнень народного господарства Української РСР портретів ініціаторів і передовиків соціалістичного змагання

Про присудження Державних премій Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури 1986 року

Норми природного убутку дубильної кори на складах заготівельних підприємст

Про створення дитячої картинної галереї в м. Києві

Про занесення на Республіканську дошку пошани на Виставці досягнень народного господарства Української РСР колективів об'єднань, підприємств і організацій промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства та інших галузей народного госп...

Про надання шефської допомоги у будівництві в Нечорноземній зоні РРФСР об'єктів агропромислового комплексу і пов'язаних з ним галузей народного господарства у 1986-1990 роках

Про затвердження Інструкції про порядок проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків в об"єднаннях, підприємствах і організаціях системи Міністерства охорони здоров"я СРСР

Про заходи по забезпеченню будівництва та введення в дію автомобільних газононаповнювальних компресорних станцій в 1986 році

Про уточнення плану надходжень податку з обороту на 1986 рік

Про додаткові заходи по підготовці і проведенню весняних польових робіт у 1986 році

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей за успішне виконання планів будівництва, реконструкції та ремонту місцевих автомобільних шляхів, поліпшення їх утримання і благоустрою за 1985 рік

Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР у справах будівництва і структури центрального апарату Комітету

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, районів, заготівельних і торговельних організацій за досягнення високих показників у виробництві і заготівлях овочів, картоплі, фруктів, ягід і винограду та за організацію зразкової то...

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, районів, колгоспів, радгоспів та інших державних господарств за збільшення виробництва і продажу державі насіння соняшнику в 1985 році

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, районів, колгоспів, радгоспів та інших державних господарств за збільшення виробництва і продажу державі зерна кукурудзи в 1985 році

Про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за успішне будівництво меліоративних систем та високоефективне використання поливних і осушених земель у 1985 році

Про підсумки соціалістичного змагання працівників сільського господарства Української РСР за збільшення виробництва і заготівлі кормів для тваринництва в 1985 році

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за одержання в 1985 році високих урожаїв та збільшення виробництва зернових культур

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за збільшення виробництва і продажу державі продуктів тваринництва в 1985 році

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання розсадницьких господарств за збільшення виробництва і підвищення якості садивного матеріалу плодоягідних культур і винограду в 1985 році

Конвенція про умови реєстрації суден

Про затвердження прейскурантних цін, з виділенням нормативної умовно- чистої продукції, на спорудження об"єктів житлового і культурно- побутового призначення

Про підсумки соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращу підготовку шкіл, дошкільних та інших дитячих закладів до 1985/86 навчального року

Про роботу Науково-дослідного інституту сільського господарства Нечорноземної зони УРСР по інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Питання оновлення Зводу законів Української РСР

Про виконання Міністерством вугільної промисловості УРСР планів видобутку і відвантаження вугілля підприємствам чорної металургії, електроенергетики, комунально-побутовим споживачам і для продажу населенню

Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР

Про підсумки соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою в IV кварталі 1985 року

Про підсумки соціалістичного змагання між областями республіки за успішне виконання і перевиконання планів економічного і соціального розвитку на 1985 рі

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращі показники виконання планів заготівлі (здачі), переробки брухту і відходів чорних та кольорових металів за IV квартал 1985 рок

Про зміну структури центрального апарату Міністерства освіти УРСР

Про заступників голови Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по вдосконаленню управління і підвищенню ефективності народного господарства

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 грудня 1985 "Про прискорення розвитку матеріально-технічної бази переробних галузей агропромислового комплексу в 1986-1990 роках"

Про деякі заходи щодо подальшого збільшення виробництва сільськогосподарських продуктів в особистих підсобних господарствах громадян

Про заходи по дальшому розвитку споживчої кооперації

Про кредитний план Будбанку СРСР по Українській РСР на 1986 рік

Про склад делегації Української РСР на Конференцію ООН з права договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями

Про затвердження т. Гринева А.М. членом колегії Міністерства вугільної промисловості УРСР та звільнення від цих обов'язків т. Дюби А.Ф.

Про продовження на 1986-1987 роки дії порядку і умов роботи за сумісництвом медичних, фармацевтичних, педагогічних, ветеринарних та інших працівників

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про взаємні поїздки громадян

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Корейською Народно-Демократичною Республікою про розмежування економічної зони і континентального шельфу

Про план розподілу дорогоцінних металів на 1986 рік

Про стан та заходи для поліпшення роботи галузевих науково-дослідних установ і посилення впливу на підвищення ефективності їхнього виробництва

Конвенція між Урядом СРСР та Урядом Японії про уникнення подвійного оподаткування щодо податків на прибутки

Додаткові покарання, у тому числі передбачене ст. 31 КК України, не можуть бути визначеними за сукупністю злочинів, якщо їх не призначено окремо за кожний із злочинів

Про призначення т. Космача В.С. заступником Голови Комітету державної безпеки УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Рябоконя В.О.

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Угорської Народної Республіки про прикордонне залізничне сполучення

Про економне витрачання державних хлібних ресурсів

Про республіканське соціалістичне змагання областей і міста Києва за досягнення кращих показників у винахідницькій і раціоналізаторській роботі

Про розподіл додатково виділених концкормів для потреб громадського тваринництва

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на I квартал 1986 року

Про соціалістичні зобов"язання трудящих Української РСР на 1986 рік

Про затвердження норм природного убутку лісохімічної продукції при зберіганні понад один місяць

Про посилення заходів по профілактиці сальмонельозів

Про підсумки Всесоюзного соціалістичного змагання за успішне виконання та перевиконання плану економічного і соціального розвитку на 1985 рік і завдань одинадцятої п'ятирічки

Про затвердження т. Висоцького М.Д. членом колегії Міністерства меліорації і водного господарства УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Лябаха Ф.С.

Про призначення т. Чубенка М.Т. заступником Міністра хлібопродуктів УРСР

Про затвердження норм природного збитку зерна, продуктів його переробки, насіння трав, кормів трав"яних, штучно сушених, і насіння олійних культур при зберіганні на підприємствах системи Міністерства хлібопродуктів СССР

Про затвердження показників для віднесення відділків, ферм, сільськогосподарських дільниць і цехів радгоспів, птахофабрик та інших державних сільськогосподарських підприємств до груп по оплаті праці керівних працівників і спеціалістів

Правила міжнародних повітряних перевезень пасажирів, багажу та вантажів

Про розширення впровадження в будівництво та промисловість будівельних матеріалів розробок Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР щодо створення нових ефективних інструментів

Про створення художнього музею в м. Хмельницькому

Затримання біженців та осіб, що шукають притулку

Про висновки планово-бюджетних та інших постійних комісій палат Верховної Ради СРСР, пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на четвертій сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання по Державному плану економічного і соціального розвитку...

Про затвердження складу колегії Державного агропромислового комітету УРСР

Про заходи щодо подальшого розвитку мережі автомобільних доріг загального користування і покращення обслуговування водіїв і пасажирів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Республіки Румунії про спрощенний перехід державного кордону

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Угорської Народної Республіки про співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища, будівництві магістрального газопроводу Ямбург - західний кордон СРСР та об"єктів Тенгизьк...

Про затвердження складу Державного агропромислового комітету УРСР

Про збереження посадових окладів деяким категоріям працівників системи Держагропрому СРСР

Про призначення т. Богданова Г.О. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР

Про розвиток підсобних сільських господарств підприємств, організацій та установ у 1986-1990 роках

Про увільнення т. Сацького В.А. від обов'язків члена колегії Міністерства чорної металургії УРСР

Про забезпечення постійних темпів навантажувальних ресурсів

Про збільшення виробництва овочевого гороху в Черкаській області

Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ

Про структуру, чисельність та умови оплати праці працівників органів управління системи Держагропрому УРСР

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів

Про затвердження Норм втрат (бою) ялинкових скляних прикрас при транспортуванні, зберіганні і реалізації

Про призначення т. Куянова В.В. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по матеріально-технічному постачанню

Про республіканське соціалістичне змагання областей, міст Києва і Севастополя за успішне виконання завдань, визначених Комплексною програмою розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг в Українській РСР на 1986-2000 роки

Про судову практику в справах про перевищення влади або посадових повноважень

Про Комплексну програму розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг в Українській РСР на 1986-2000 роки

Інструкція про порядок нарахування і виплати винагороди за промислові зразки

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Про зведений тематичний план проведення республіканських наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з"їздів і семінарів на 1986 рік

Про виготовлення в 1986-1987 роках на основі міжгалузевої кооперації сільськогосподарських машин для оброблення зернових культур і рапсу за інтенсивними технологіями

Інструкція про склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель та споруд

Про розвиток у республіці фундаментальних досліджень та поліпшення використання їх результатів у народному господарстві

Рекомендація 85/612/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств щодо другого параграфа Статті 25 (1) Директиви 85/611/ЄЕС

Директива Ради 85/611/ЄЕС "Про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ICI)"

Про призначення т. Балашової В.А. першим заступником Голови Державного комітету УРСР по кінематографії - начальником головного управління кіновиробництва та увільнення від цих обов"язків т. Сиволапа Д.С.

Про призначення т. Бойка В.Ф. першим заступником Міністра юстиції УРСР та увільнення від цих обов"язків т. Павшукової О.Г.

Про заходи в зв"язку з проведенням у 1989 році Всесоюзного перепису населення

Про присвоєння імені О.В. Соіча базі відпочинку виробничого об"єднання "Завод імені Малишева"

Угода між Організацією Об"єднаних Націй та Організацією Об"єднаних Націй з промислового розвитку

Про план відгодівлі свиней і птиці торговельними та іншими організаціями на базі використання харчових відходів у 1986 році

Інструкція N 432-5 щодо ветеринарно-санітарної обробки вагонів після перевезення тварин, продуктів і сировини тваринного походження

Про норми природних втрат цементу при перевезеннях річковим транспортом і при морських перевезеннях

Резолюція 40/144 Генеральної Асамблеї ООН від 13 грудня 1985 року "Декларація про права людини щодо осіб, які не є громадянами країни, в якій вони проживають"

Основні принципи незалежності судових органів

Про проведення одноразової уцінки виробів легкої промисловості застарілих моделей, фасонів виробництва минулих років, а також нестандартної продукції

Про введення у штати Київського міськвиконкому посади заступника голови виконкому

Про затвердження прейскурантних цін, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження житлових будинків

Про призначення т. Філоненка В.Л. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по механізації і електрифікації

Про призначення т. Загороднього Г.Д. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління харчової промисловості

Про призначення т. Черепа В.І. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по капітальному будівництву і реконструкції

Про призначення т. Соломахи В.К. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по виробництву і переробці продуктів тваринництва

Про призначення т. Денисенка О.Г. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по виробництву і переробці продукції рослинництва

Про призначення т. Лисенка В.Г. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по кадрах і зовнішніх зв"язках

Про призначення т. Лисицина В.О. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління плодоовочевого господарства і картоплі

Резолюція 40/72 Генеральної Асамблеї ООН "Типовий закон Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі про міжнародний торговельний арбітраж"

Про премії імені О.І. Білецького в галузі літературно-художньої критики

Про підписання Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Про подальше удосконалення управління агропромисловим комплексом Української РСР

Про поліпшення обслуговування населення у передсвяткові дні Нового року

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Міжнародна конвенція проти апартеїду в спорті

Про заходи по забезпеченню вапнування кислих грунтів у 1986-1990 роках

Про збільшення виробництва кормового люпину в господарствах Української РСР

Про генеральний план розвитку міста Саки Кримської області

Про внесенни змін до деяких рішень Уряду СРСР з питань пілг та пенсійного забезпечення військовослужбовців

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Демократичною Республікою Йємен про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах

Поправки 1985 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (що відносяться до Додатка I до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом до неї ...

Поправки 1985 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (що відносяться до Додатка II до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом до неї...

Про визнання курортної місцевості Сатанів у Хмельницькій області курортом та віднесення його до курортів республіканського значення

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1986 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про зміни в системі органів управління агропромисловим комплексом Української РСР"

Про призначення т. Фісуна О.П. першим заступником Міністра вугільної промисловості УРСР та увільнення від цих обов"язків т. Сургая М.С.

Про перших заступників Голови Державного агропромислового комітету УРСР

Про затвердження т. Алекси М.Т. членом колегії Міністерства внутрішніх справ УРСР та увільнення від цих обов"язків т. Ганнусенка І.М.

Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 жовтня 1985 р. N 968 "Про випереджальний розвиток сировинної бази і підвищення технічного рівня кольорової металургії в 1986-1990 роках"

Про присудження Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки 1985 року

Питання пов"язані з утворенням Державного агропромислового комітету УРСР

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою

Мінімальні стандартні правила Організації Об"єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила")

Резолюція 40/33 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету Української РСР на 1986 рік

Про внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту

Про зміни в системі органів управління агропромисловим комплексом Української РСР

Про затвердження т. Перфильєва В.В. членом колегії Міністерства автомобільного транспорту УРСР

Про затвердження т. Мащенка І.Г. членом колегії Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню та увільнення від цих обов"язків т. Мельника Г.Я.


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка