Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 6Замах на вбивство можливий лише з прямим умислом. За відсутності доказів, які б свідчили про те, що винна особа передбачала і бажала настання смерті потерпілого від її дій, вона повинна нести відповідальність за наслідки, що фактично настали

Про скасування планування і оцінки роботи амбулаторно-поліклінічних установ за числом відвідувань

Про заходи по докорінному покращенню справи статистики у країні

Про порядок та умови оплати праці працівників апарату управління промислово-будівельних об"єднань Всесоюзного проектно-промислово-будівельного об"єднання "Союзлегконструкция" Мінмонтажспецбуду СРСР

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Державного арбітражу при Раді Міністрів Української РСР у Державний арбітраж Української РСР і державних арбітражів при виконавчих комітетах обласних, Київської міської ...

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР" і "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори

Про внесення указів Президії Верховної Ради Української РСР на затвердження Верховної Ради Української РСР

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 червня 1987 р. N 665 "Про переведення об"єднань, підприємств і організацій галузей народного господарства на повний господарчий розрахунок та самофінансування

Санітарні норми допустимої гучності звучання звуковідтворювальних і звукопідсилювальних пристроїв у закритих приміщеннях та на відкритих майданчика

Про затвердження Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань прибуткового податку з колгоспів

Про державне підприємство (об"єднання)

Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про державне підприємство (об"єднання)"

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР в зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР і Укррадпрофу від 22 лютого 1985 р. N 82 "Про вдосконалення організації, системи оплати і стимулювання праці в будівництві"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Об"єднаних Арабських Еміратів про повітряне сполучення

Директива Ради 87/344/ЄЕС "Щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень стосовно страхування судових витрат"

Резолюція про європейську космічну політику

Про затвердження Положення про комітет з фізичної культури та спорту виконкому обласної, Київської міської Ради народних депутатів

Про внесення змін і доповнень до законодавства Української РСР про відповідальність за адміністративні правопорушення

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань обчислювальної техніки

Замах на крадіжку державного майна у значних розмірах з проникненням у приміщення невірно кваліфіковано судом за ч. 4 ст. 81 КК України як закінчений злочин

Замах на крадіжку державного майна у значних розмірах з проникненням у приміщення невірно кваліфіковано судом за ч. 4 ст. 81 КК України як закінчений злочин

Про розповсюдження практики безготівкових розрахунків трудівників за квартирну плату, плату за комунальні та інші послуги за місцем роботи

Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР у справах будівництва

Про затвердження Інструкції з обліку медикаментів, перев"язувальних засобів і виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров"я, що перебувають на Державному бюджеті СРСР

Про заходи по ліквідації та недопущенню розповсюдження вірусної геморагічної хвороби кролів

Про подальше вдосконалення управління будівельними організаціями Міністерства будівництва УРСР

Про удосконалення наукового забезпечення агропромислового комплексу Черкаської області

Невиконання судом першої інстанції вимог статей 344, 349, 358 КПК України, на що не звернула уваги судова колегія обласного суду, потягло скасування ухвали касаційної інстанції з направленням справи на новий касаційний розгляд

Справи про злочини, передбачені ч. 1 і 2 ст. 27 КПК України, можуть бути порушені без скарги потерпілої тільки прокурором. Органи дізнання, слідчий і суддя таким правом не наділені

Про структуру центрального апарату Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та створення в його системі виробничих об'єднань

Про внесення змін і доповнень до Статуту Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів

Про роботу Сімферопольського міськвиконкому по комплексному вирішенню завдань реформи загальноосвітньої і професійної школи

Про стан перебудови стилю і методів роботи Міністерства соціального забезпечення УРСР по поліпшенню обслуговування населення

Про затвердження на 1987-1990 роки окремим міністерствам і відомствам УРСР нормативів утворення фонду розвитку виробництва

Про оголошення комплексу пам'яток історичного центру м. Києва державним історико-архітектурним заповідником "Стародавній Київ"

Про нову редакцію п. 13 Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців, установ, організацій, підприємств системи Міністерства охорони здоров'я СРСР

Кримінальна відповідальність за ст. 155-2 КК України настає в разі одержання шляхом вимагательства незаконної винагороди за виконання роботи або за надання послуги, що входять у коло службових обов"язків працівника

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у законі строків особа вчинить новий злочин, за який може бути призначено позбавлення волі на строк понад два роки. Обчислення строку давності в цьому разі починається з моменту вчинення н...

Вирок скасовано, оскільки викладені в ньому висновки містять істотні суперечності

Необережне позбавлення життя потерпілої в результаті дорожньо-транспортної події помилково кваліфіковано за ст. 98 КК УРСР як убивство з необережності. Особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, не є суб"єктом злочину, передбаченого ст. 215

Про заходи щодо подальшого вдосконалення роботи житлово-комунального господарства в республіці

Про заходи по розширеному відтворенню і раціональному використанню лісових ресурсів, посиленню охорони та підвищенню захисних функцій лісів на період до 2000 року

Про заходи щодо забезпечення виконання затверджених на дванадцяту п'ятирічку завдань по розвитку матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери

Про ратифікацію Міжнародної конвенції проти апартеїду у спорті

Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Міжнародної конвенції про боротьбу з захопленням заложників

Про затвердження раціону N 4а лікувально-профілактичного харчування та про внесення змін до Переліку виробництв, професій та посад, робота на яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв"язку з особливо шкідливими ...

Про перетворення Державного арбітражу при Раді Міністрів Української РСР у Державний арбітраж Української РСР і державних арбітражів при виконавчих комітетах обласних, Київської міської Рад народних депутатів у державні арбітражі областей і м. Києва

Про внесення змін і доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1987 р. N 54 "Про організацію кооперативів по заготівлі і переробці вторинної сировини"

Президія Верховної Ради Української РСР Постанова

Про додаткові заходи щодо забезпечення товарними ресурсами роздрібного товарообігу в 1987 році

Про генеральний план розвитку курорту Моршин Львівської області

Про невідкладні заходи щодо збільшення виробництва насіння олійних культур і рослинної олії

Про організацію виконання в Українській РСР постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ від 13 березня 1987 р. N 328 "Про заходи щодо поліпшення матеріальних та житлово-побутових умов аспірантів, студентів вищих і учнів середніх спеціаль...

Про організацію виконання в Українській РСР постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 березня 1987 р. N 326 "Про підвищення ролі вузівської науки у прискоренні науково-технічного прогресу, поліпшенні якості підготовки фахівців"

Про організацію виконання в Українській РСР постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 13 березня 1987 р. N 327 "Про заходи щодо поліпшення підготовки і використання науково-педагогічних і наукових кадрів"

Про затвердження Положення про умови праці осіб, що працюють у громадян за договорами

Про затвердження нормативу відрахувань від розрахункового прибутку в державний бюджет по Мінзв"язку УРСР на 1987 рік

Угода про створення спільної організації "Інтерокеанметал" для проведення робіт з пошуків, розвідки, підготовки до промислового освоєння залізомарганцевих конкрецій

Про схвалення і представлення на розгляд Президії Верховної Ради Української РСР пропозиції про приєднання Української РСР до Міжнародної конвенції про боротьбу із захопленням заручників

Про схвалення і представлення на ратифікацію Міжнародної конвенції проти апартеїду в спорті

Про зміни в складі Республіканської надзвичайної протиепідемічної комісії при Раді Міністрів УРСР

Про затвердження Положення про Міністерство будівництва Української РСР

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про заснування додатково перехідного Червоного прапора для нагородження колективів виробничих, науково-виробничих об'єднань, підприємств і організацій Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР - переможців у республіканському соціаліст...

Про створення в м. Києві музею "О.С. Пушкін і декабристи на Україні"

Про склад делегації Української РСР на X Всесвітній метеорологічний конгрес

Про утворення Республіканської координаційної ради науково-технічної творчості молоді

Про заходи з подальшого поліпшення організації протезно-ортопедичної допомоги населенню

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про заходи по виконанню в республіці Закону СРСР "Про індивідуальну трудову діяльність"

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ від 5 березня 1987 р. "Про введення атестації відповідальних працівників апарату радянських і громадських органів"

Про заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 12 лютого 1987 р. N 194 "Про перехід об'єднань, підприємств і організацій промисловості та інших галузей народного господарства на багатозмінний режим роботи з ...

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 лютого 1987 р. N 213 "Про поліпшення умов діяльності творчих союзів"

Про заходи по дальшому поліпшенню охорони здоров'я жінок і дітей раннього віку, зниженню дитячої смертності

Про серйозні недоліки у виробництві нових видів хліба та організації торгівлі ними

Збірник цін на проектні роботи для будівництва

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР

Про заходи щодо забезпечення будівництва житлових будинків та інших об'єктів соціального призначення санітарно-технічним обладнанням, будівельними матеріалами і виробами в 1987-1990 роках

Про заходи щодо поліпшення оздоровлення дітей і підлітків у 1987-1990 роках

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Польської Народної Республіки про співробітництво щодо запобіганню актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про затвердження норм природних втрат лакофарбових матеріалів при зливанні з металевих фляг, барабанів, бочок та цистерн

Про практику застосування судами житлового законодавства

Про порядок виплати пенсій особам, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю

Про затвердження норм природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій з їх застосування

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Південно- Української атомної електростанції та віднесення його до категорії міст обласного підпорядкування

Про організацію роботи Президіума Ради Міністрів УРСР, міністерств і відомств УРСР, облісполкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів щодо виконання завдань, що випливають з рішень січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС та березневого (1987 ...

Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони помилково кваліфіковано за ст. 94 КК України як умисне вбивство під час бійки

Про внесення доповнень в Інструкцію про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 62. Промислові печі, сушарки, димові та вентиляційні труби, конструкції теплової ізоляції та антикорозійного захисту

Додатковий протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Норвегії про повітряне сполучення від 31 березня 1956 року

Про внесення змін і доповнень до Типового статуту ломбарду

Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу

Про зміну, доповнення і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань проектно-кошторисної справи

Про Примірний статут кооперативу по будівництву та експлуатації творчих майстерень художників

Про поширення дії постанови Ради Міністрів СРСР від 12 березня 1987 р. N 304 на підприємства зв'язку системи Мінзв'язку СРСР в частині планування нормативів фонда заробітної плати

Про внесення змін до Галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям машинобудівних і металообробних виробництв і до Інструкції про порядок забезпечення робітни...

Про перейменування селища міського типу Сухоіванівське Запорізької області

Про зміну, доповнення і визнання такими, що втратили силу, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань проектно-кошторисної справи

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 39. Житлові та цивільні будинки

Про затвердження Інструкції про порядок контролю за вивезенням з СРСР культурних цінностей

Про надання права на встановлення персональних надбавок до посадових окладів працівникам центрального апарату міністерств і відомств

Міжнародна угода з натурального каучуку

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 52. Фізкультурно-спортивні споруди

Рекомендація N R (87) 6 Комітету міністрів державам-членам "Про прийомні сім"ї" *

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 49 "Водопостачання та каналізація"

Збірник цін на проектні роботи для будівництва

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 44 "Охорона здоров'я

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на II квартал 1987 року

Збірник цін на проектні роботи для будівництва

ЄДИНІ НОРМИ часу на перевезення вантажів автомобільним транспортом і відрядні розцінки для оплати праці водіїв

Збірник цін на проектні роботи для будівництва

Про проведення в порядку експерименту виборів до місцевих Рад народних депутатів Української РСР по багатомандатних виборчих округах

Про відміну додаткових відпусток, що надаються за виконання окремих громадських обов"язків

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР"

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори районних (міських) народних судів Української РСР"

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про розширення меж міста Комсомольська Полтавської області

Про віднесення селища міського типу Баштанка Миколаївської області до категорії міст районного підпорядкування

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 42. Підприємства торгівлі та громадського харчування

Про затвердження Інструкції по бухгалтерському обліку в установах та організаціях, що знаходяться на Державному бюджеті СРСР

Про перейменування села Канава Ровенської області

Про розширення меж міста Костопіль Ровенської області

Про присвоєння найменувань населеним пунктам Хмельницької області

Збірник цін на проектні роботи для будівництва

Збірник цін на проектні роботи для будівництва

Про заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків

Про додаткові заходи по вдосконаленню господарського механізму в окремих міністерствах і відомствах УРСР, об"єднання і підприємства яких працюють у нових умовах господарювання

Про перетворення південно-західного житлового масиву міста Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області в окремий населений пункт

Про поширення чинності пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 серпня 1986 р. N 274 на видавництва, що випускають підручники для середніх професійно-технічних училищ і підготовки робітників на виробництві

Про дальший розвиток і прискорення технічного переозброєння заводів по обробці насіння кукурудзи в 1987-1990 роках

Про організацію оборонно-спортивних оздоровчих таборів для юнаків, що проходять початкову військову підготовку

Про кредитний план Будбанку СРСР по Українській РСР на 1987 рік

Про присвоєння найменування місту, що будується в Чернігівській області для постійного проживання працівників Чорнобильської атомної електростанції

Про зміни, доповнення та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань проектно-кошторисної справи

Про періодичність проведення повного технічного обслуговування газового обладнання в житлових і громадських будинках

Про присвоєння найменувань новозбудованим населеним пунктам Ворошиловградської області

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Одеської області

Про розширення меж міста Іллічівська Одеської області

Про уточнення порядку встановлення нормативів фонду заробітної плати керівних, інженерно-технічних працівників і службовців об'єднань, підприємств і організацій

Рекомендація N R (87) 3 Комітету міністрів державам-членам стосовно Європейських пенітенціарних правил

Європейські пенітенціарні Правила

Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народн...

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзн...

Не є злочином дія, яка хоч і підпадає під ознаки діяння, передбаченого кримінальним законом, але вчинена в стані необхідної оборони при захисті особи, що обороняється, від суспільно небезпечного посягання

Положення про організації будівництва об"єктів "під ключ"

Про затвердження Положення про порядок постачання паливом населення, комунально-побутових підприємств і установ в Українській РСР

Порушення касаційною інстанцією вимог статей 363 і 378 КПК України потягло скасування касаційної ухвали з направленням справи на новий касаційний розгляд

Про встановлення премій імені видатних учених України

Про норми відпуску продовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу

Про ратифікацію Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Про затвердження норм природного збитку окремих видів вантажів при перевезеннях морськими шляхами сполучення

Норми природного убутку натуральних і синтетичних запашних речовин і ефірних масел при зберіганні і відпуску на підприємствах системи Держагропрому СРСР

Відповідно до вимог ст. 27 КПК України кримінальна справа про злочин, передбачений ст. 106 КК України, може бути порушена лише судом або - у вказаних у законі випадках - прокурором

Відповідно до п. 9 ст. 378 КПК України у справі, розглянутій в касаційному порядку, суд постановляє ухвалу, в якій повинен навести докладні мотиви прийнятого рішення. Використання автомобіля як транспортного засобу і порушення правил дорожнього руху,...

Про проведення в республіці речових лотерей під час спортивних заходів

Про поширення на керівних, інженерно-технічних працівників, спеціалістів і кваліфікованих робітників, які прибули на роботу на підприємства, в установи і організації, розташовані в Тувинській АРСР, з інших районів країни, порядку бронювання житлової ...

Заподіяння потерпілому майнової шкоди особою, яка не мала умислу на порушення громадського порядку, не містить складу злісного хуліганства

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Угорської Народної Республіки про співробітництво щодо запобіганню актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на I квартал 1987 року

Про порядок відпуску етилового спирту та лікарських засобів, що містять спирт, з аптечних установ

Щодо посилення контролю за порядком приймання, передачі, зберігання, списування та обліку медичного обладнання в системі Міністерства охорони здоров"я УРСР

Про часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1980 р. N 144

Про доповнення переліків державних заказників і державних дендрологічних парків Української РСР

Відповідно до п. 8 ст. 6 КПК України кримінальна справа щодо померлого не підлягає закриттю, якщо провадження у справі є необхідним для його реабілітації

Про заходи з покращення якості будівництва в дванадцятій п'ятирічці

Про затвердження положення про Державний комітет Української РСР з фізичної культури і спорту

Міжнародна хартія про охорону історичних міст (Вашингтонська хартія)

Правове керівництво ЮНСІТРАЛ з елекртронного переведення коштів

Принципи, що регулюють встановлення офіційних стосунків між Всесвітньою організацією охорони здоров"я та неурядовими організаціями

Санітарні норми "Допустима кількість міграції (ДКМ) хімічних речовин, які виділяються з полімерних та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами та методи їх визначення Сан ПіН 42-123-4240-86"

Додатковий протокол до Договору про торговельне судноплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії

Про ратифікацію Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію і Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації

Про оголошення комплексу пам'яток історії та культури м. Путивля державним історико-культурним заповідником

Про забезпечення виконання завдань, встановлених постановою Ради Міністрів СРСР від 21 листопада 1986 р. N 1397

Про додаткові заходи морального і матеріального заохочення колективів підрозділів і передовиків колгоспів, радгоспів, підприємств і організацій м'ясної, молочної, комбікормової промисловості, підприємств і організацій з обслуговування галузі тваринни...

Про збільшення кількості Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці

Про затвердження норм природнього зменшення медикаментів, вати, медичних п"явок і скляного аптечного посуду в аптечних закладах та Інструкції про їх застосування

Про внесення змін і доповнень до Статуту Українського товариства мисливців і рибалок

Про затвердження Положення про порядок обороту багатообігових засобів пакетування і спеціалізованих контейнерів в народному господарстві

Рекомендація Комісії 87/62/ЄЕС "Щодо моніторингу та контролю за великими ризиками кредитних установ"

Директива Ради 87/102/ЄЕС "Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо споживчого кредиту"

Конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про генеральний план розвитку міста Кривого Рога Дніпропетровської області

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про хід робіт по уточненню планів технічного переозброєння галузей, об'єднань і підприємств республіки на дванадцяту п'ятирічку

Про продовження на 1986 рік чинності постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1973 р. N 586

Про економне витрачання державних хлібних ресурсів

Директива Ради 87/54/ЄЕС "Стосовно правової охорони топографії напівпровідникових виробів"

Про подальше вдосконалення управління підприємствами і організаціями Міністерства чорної металургії УРСР

Про висновки Планово-бюджетних та інших постійних комісій палат Верховної Ради СРСР при розгляді на шостій сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР і Державного бюджету СРСР на 1987 рі...

Про організацію виконання в Українській РСР постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 жовтня 1986 р. N 1300 "Про вдосконалення практики підготовки і перепідготовки кадрів для освоєння нової техніки і технології в галузях народного господарства"

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про похорон персонального пенсіонера Міністерства оборони СРСР генерал-полковника у відставці В.Ф. Чижа

Про призначення т. Магди І.І. заступником Міністра енергетики і електрифікації УРСР

Про переведення на нові умови господарювання об'єднань (підприємств) і організацій автомобільного транспорту загального користування

Про внесення змін та доповнень до роз"яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 р. N 30/39 "Про порядок оплати тимчасового замісництва"

Резолюція 41/187 (XLIV) Генеральної Асамблеї ООН "Проголошення всесвітнього десятиріччя розвитку культури" (витяг)

Директива Ради 86/635/ЄЕС "Щодо річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ"

Резолюція 41/1283 Генеральної Асамблеї ООН Декларація про право на розвиток

Резолюція 41/117 Генеральної Асамблеї ООН "Неподільність та взаємозалежність економічних, соціальних, культурних, цивільних та політичних прав"

Резолюція 41/114 Генеральної Асамблеї ООН "Наслідки науково-технічного прогресу для прав людини"

Рекомендація N R (86) 16 Комітету міністрів Ради Європи "Про музичну освіту

Резолюція 41/65 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи, що стосуються дистанційного зондування Землі з космосу"

Декларація про соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо у разі передачі дітей на виховання та їх усиновлення на національному і міжнародному рівнях

Міжнародний кодекс рекламної практики

Про склад Республіканської комісії по забезпеченню безпеки шляхового руху

Про затвердження Типового статуту садівничого товариства

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про об"єднання Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії Української РСР і Міністерства промислового будівництва Української РСР в Міністерство будівництва Української РСР"

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1987 рік

Про Державний бюджет Української РСР на 1987 рік

Делійська Декларація про принципи вільного від ядерної зброї та ненасильницького миру

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1987 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Про заходи щодо подальшого розвитку контейнерних та пакетних перевезень вантажів в 1986-1990 роках

Про заснування стипендії імені В.С. Косенка

Про затвердження норм природного убутку кварцевого піску при зберіганні без тари на відкритих майданчиках протягом двох місяців

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Зімбабве про повітряне сполучення

Декларація про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Бенін

Про генеральний план розвитку міста Миколаєва

Про заходи по поліпшенню якості хлібобулочних і макаронних виробів та підвищенню матеріальної заінтересованості трудових колективів у їх виробництві

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1987 рік

Про Державний бюджет Української РСР на 1987 рік

Норми природного убутку хімічної продукції при зберіганні на складах

Про затвердження Переліку доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об"єднань, підприємств і организацій виробничих галузей народного господарства, на які нараховуються премії за результатами господарської діяльності вироб...

Про затвердження Переліку доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів робітників об"єднань, підприємств і організацій виробничих галузей народного господарства, на які нараховуються премії за результати господарської діяльності в виробн...

Тринадцята директива Ради Європейського Співтовариства 86/560/ЄЕС "Щодо гармонізації законодавства держав-членів Європейського Співтовариства щодо податків з обороту - Правила відшкодування податку на додану вартість платникам податку, які не мають постій

Про затвердження Положення про курорт Сатанів

Про пільги при продажу товарів тривалого користування в кредит

Про представника Української РСР на Конференцію ООН по оголошенню внесків на заходи в галузі розвитку на 1987 рік

Про внесення доповнень до Положення про порядок проведення атестації керівників, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку

Про затвердження показників для віднесення управлінь, виробничих об"єднань, підприємств і організацій автомобільного транспорту, транспортно-експедиційного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт та їх підрозділів до груп з оплати праці кері...

Про утворення Урядової комісії з розслідування причин аварії нещасного випадку на шахті імені Максима Горького виробничого об'єднання "Донецьквугілля" Міністерства вугільної промисловості УРСР

Про утворення комісії з розслідування обставин аварії з автобусом ЛАЗ-695 у Черновицькій області

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту

Про затвердження порядку відшкодування витрат з виконання природоохоронних заходів, пов'язаних з видобутком нерудних будівельних матеріалів підприємствами Головрічфлоту УРСР

Про утворення комісії з розслідування обставин аварії пасажирських потягів N 38 Київ - Донецьк і N 635 Кривий Ріг - Київ

Кодекс професійної етики IKOM

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР і затвердження Положення про лікувально-виховний профілакторій для хворих на наркоманію

Декларація стосовно незалежності та професійної свободи лікаря

Інструкція про розрахункові, поточні та бюджетні рахунки, що відкриваються в установах Держбанку СРСР

Рада Міністрів Української РСР Розпорядження

Додаткове покарання може бути призначено за сукупністю вироків лише тоді, коли воно не відбуте за попереднім вироком або призначене за новий злочин

Про підсумки роботи народного господарства за 9 місяців ц. р., заходи по забезпеченню виконання Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР і Державного бюджету УРСР на 1986 рік та про роботу народного господарства в наступний зимовий період

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України з питань організації соціалістичного змагання

Щодо розширення прав науково-дослідних установ, конструкторських та технологічних організацій промисловості у використанні фонду заробітної плати

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на IV квартал 1986 року

Про план підготовки законодавчих актів Української РСР, постанов Уряду Української РСР і пропозицій по вдосконаленню законодавства Української РСР на 1986-1990 роки

Про зміну деяких рішень Уряду УРСР з питань державного обов'язкового страхування майна колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств

Щодо вирішення питань оплати праці робітникам, що залучаються до сільськогосподарських робіт у жовтні - грудні 1986 року

Про засідання Ради Міністрів УРСР

Рада Міністрів Української РСР Розпорядження

Інструкція по прийманню, обліку, зберіганню та видачі речей, грошей, грошових документів і цінностей, що належать хворим, які знаходяться в лікувально-профілактичних установах охорони здоров"я

Про посилення боротьби з гельмінтозами в УРСР

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради з питань організації соціалістичного змагання

Про склад делегації Української РСР на XXV Міжнародну конференцію Червоного Хреста

Про заходи щодо подальшого розвитку образотворчого мистецтва і укріпленню його матеріально-технічної бази

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про присвоєння імен суднам Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР

Про заходи по дальшому розвитку виробництва місцевих будівельних матеріалі

Про заходи щодо збільшення використання в дванадцятій п'ятирічці природного і зрідженого нафтового газів як моторного палива

Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння і виконання постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання

Про граничну ставку квартирної плати, плату за комунальні послуги в будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, а також плату за користування майном та надані послуги

Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці

Про умови республіканського соціалістичного змагання областей і районів за успішне виконання планів і соціалістичних зобо'вязань, збільшення виробництва та реалізації продуктів землеробства і тваринництва, підвищення їх якості, забезпечення у цих гал...

Про практику застосування судами України законодавства і виконання постанови Пленуму Верховного Суду України у справах, пов"язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці

Про затвердження Типового переліку робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці на підприємствах машинобудівної і металообробної промисловості

Про межі округу і зон санітарної охорони курорту Пуща-Водиця в м. Києві

Про заснування додатково перехідних Червоних прапорів для нагородження колективів науково-технічних комплексів, наукових установ, підприємств і організацій Академії наук УРСР - переможців у республіканському соціалістичному змаганні

Про затвердження Типового переліку робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці на підприємствах і в організаціях автомобільного транспорту

Питання Міністерства будівництва УРСР

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на IV квартал 1986 року

Про факти грубого порушення Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури"

Про підготовку юридичних кадрів для радянських органів

Про затвердження Статуту Українського товариства охорони природи

Статут Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця

Про затвердження Положення про Комісію Президії Ради Міністрів УРСР по товарах і послугах

Про норми природної втрати етилового спирту при зберіганні, переміщенні та транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом

Про стан заготівлі кормів для тваринництва в колгоспах і радгоспах Черкаської області

Про вдосконалення системи реєстрації, розслідування, обліку та аналізу професійних захворювань в СРСР

Про штатну чисельність Згурівського райвиконкому Київської області

Про призначення тт. Гордійчука Г.П. і Короткевича А.А. першими заступниками Міністра будівництва УРСР

Про призначення тт. Бояркіна В.І., Глушенка І.І., Дубровіна В.І., Мамічева А.В., Осипова М.Є., Плітіна В.Н. заступниками Міністра будівництва УРСР

Про організацію виконання в республіці постанов ЦК КПРС від 17 вересня 1986 р. "Про вдосконалення організації заробітної плати та введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників виробничих галузей народного господарства" та від 18 вере...

Про доповнення Переліку робіт, у разі виконання яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію

Декларація про основи дружніх взаємовідносин та співробітництва між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Демократичною Республікою Мадагаскар

Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації

Про призначення т. Осипенка С.Ю. першим заступником Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Чалого В.О.

Про затвердження Правил подачі газу магістральним газопроводам і споживачам

Про підписання Українською РСР Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію і Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації

Рекомендація 1046 (1986) щодо використання ембріонів та плодів людини для цілей діагностики, терапії, наукових досліджень, промислового використання та торгівлі

Про порядок матеріального забезпечення призваних на збори військовозобов'язаних

Про додаткові заходи щодо більш повного використання ресурсів шубно-хутряної сировини і збільшення виробництва теплого одягу та взуття

Про затвердження т. Закордонця П.С. членом колегії Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР

Про вдосконалення організації заробітної плати та введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників виробничих галузей народного господарства

Питання Державного комітету УРСР по фізичній культурі і спорту

Про роботу, яка проводиться Міністерством лісової і деревообробної промисловості УРСР по докорінному підвищенню якості продукції відповідно до вимог ЦК КПРС і ЦК Компартії України з цього питання

Про призначення начальника Головного управління планування економічного і соціального розвитку галузей агропромислового комплексу та заступників начальників головних управлінь Держагропрому УРСР

Про порядок підведення підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання за успішне виконання завдань дванадцятої п'ятирічки

Про заходи по поліпшенню постачання населення мм. Москви і Ленінграда плодоовочевою продукцією і картоплею

Про поліпшення організації юридичної допомоги населенню Міністерством юстиції УРСР

Про об'єднання Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії Української РСР і Міністерства промислового будівництва Української РСР в Міністерство будівництва Української РСР

Про порядок матеріального забезпечення призваних на збори військовозобов'язаних

Щодо преміювання переможців у республіканському соціалістичному змаганні за своєчасне збирання, вивезення і переробку цукрових буряків урожаю 1986 року

Щодо преміювання переможців у республіканському соціалістичному змаганні за своєчасне збирання, вивезення і переробку цукрових буряків урожаю 1986 року

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок Постанова

Про передачу окремих об'єднань, підприємств і організацій Держагропрому УРСР з республіканського в місцеве підпорядкування

Про підвищення оплати праці працівникам, що зайняті на роботах в населених пунктах з підвищеною радіоактивністю

Про заходи по вдосконаленню господарського механізму в будівництві

Про затвердження т. Гумінського П.В. членом колегії Міністерства меліорації і водного господарства УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Грубого П.П.

Про вдосконалення планування, економічного стимулювання та управління у державній торгівлі і споживчій кооперації

Про затвердження т. Трачука Г.Й. членом колегії Міністерства місцевої промисловості УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Пікельняка М.Є.

Про затвердження т. Козака А.М. членом колегії Міністерства житлово-комунального господарства УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Сафарова Г.С.

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Швейцарською Конфедерацією з податкових питань від 5 вересня 1986 року

Про призначення тов. Гаркавенка С.П. начальником відділу легкої і місцевої промисловості Держплану УРСР, тов. Михайлюка Б.Т. начальником відділу товарів народного споживання і послуг населенню цього Комітету

Про організацію республіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні, вивезенні та укладанні в кагати цукрових буряків

Про покращення матеріального становища населення, що мешкає в неселених пунктах з обмеженим використанням сільськогосподарської продукції місцевого виробництва у зв"язку з аварією на Чорнобильській АЕС

Про заходи по поліпшенню постачання населення м. Києва плодоовочевою продукцією і картоплею в 1986-1990 роках

Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу

Про направлення з Української РСР вантажних автомобілів на збирання врожаю в Казахську РСР

Про увічнення пам'яті Героя Соціалістичної Праці, народної артистки СРСР Н.М. Ужвій

Про призначення т. Вільського В.В. заступником Міністра легкої промисловості УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Воробйова В.О.

Про склад делегації Української РСР на спеціальну сесію Генеральної Асамблеї ООН з питання щодо Намібії

Про забезпечення в республіці фірмового технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури

Про залучення студентів вузів і учнів середніх спеціальних учбових закладів на збирання врожаю сільськогосподарських культур у 1986 році

Про прийняття Українською РСР поправок до Конвенції і Експлуатаційної угоди про Міжнародну організацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ)

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС від 25 липня 1986 р. "Про подальше вдосконалення партійного керівництва Радами народних депутатів" і постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1986 р. N...

Про утворення Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по товарах і послугах

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР

Про додатковий розподіл у 1986 році нафтопродуктів для виконання робіт по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Про затвердження т. Шевчука О.О. членом колегії ЦСУ УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Ступи О.Д.

Про склад делегації Української РСР на нараду соціалістичних країн по підготовці до сесій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ

Форми первинної облікової документації в торгівлі та громадському харчуванні

Про заходи по якісному поліпшенню меліорованих земель у колгоспах і державних господарствах Української РСР

Про заходи щодо поліпшення використання підземних вод і посилення їх охорони від виснаження і забруднення

Про розподіл та заснування перехідних Червоних прапорів для нагородження переможців у республіканському соціалістичному змаганні

Про затвердження т. Слободенюка В.М. членом колегії Комітету державної безпеки УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Князева Ю.В.

Про додаткові заходи по забезпеченню своєчасного збирання, вивезення і переробки цукрових буряків урожаю 1986 року

Щодо порядку проведення робіт з консервації будівельних об"єктів


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка