Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 5Про ліквідацію Державного комітету Української РСР по кінематографії

Про відновлення селу Погребнякове Кіровоградської області найменування Верблюжка

Про внесення змін до статті 75 Виправно-трудового кодексу Української РСР

Про перетворення союзно-республіканського Міністерства промисловості будівельних матеріалів Української РСР у республіканське Міністерство промисловості будівельних матеріалів Української РСР

Про відповідальність за порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Про удосконалення управління футболом, іншими ігровими видами спорту та додаткові заходи щодо упорядкування утримання команд і спортсменів з основних видів спорту

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 червня 1988 р. N 764 "Про заходи щодо дальшого поліпшення охорони здоров'я населення і зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров'я"

Дії, пов"язані з невдалою спробою запустити мотор автомобіля з метою його угону, слід кваліфікувати як замах на угон транспортного засобу

Про схему управління промисловістю будівельних матеріалів

Про схему управління галуззю хлібопродуктів

Положення про розподіл і використання в народному господарстві випускників вищих та середніх спеціальних учбових закладів

Про впорядкування системи економічних (майнових) санкцій, що застосовуються до підприємств, об"єднань та організацій

Зміни до Розділу 52 "Фізкультурно-спортивні споруди" Збірника цін на проектні роботи для будівництва

Про пільги для осіб офіцерського складу, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, робітників та службовців Радянської Армії і Військово-Морського Флоту при наданні їм путівок для відпочинку на туристських базах Міністерства оборони СРСР

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Київської області

Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Одеської області

Про схему управління Державного комітету УРСР у справах будівництва

Про затвердження Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про поставки товарів народного споживання та основних умов регулювання договірних відносин при здійсненні експортно-імпортних операцій

Про схему управління Міністерства будівництва УРСР

Про перетворення Державного комітету Української РСР по праці і відділів по праці виконавчих комітетів обласних, міських Рад народних депутатів

Зміни до Розділу 44 "Охорона здоров'я" Збірника цін на проектні роботи для будівництва

Про перебудову діяльності й організаційної структури Міністерства фінансів УРСР

Справа "Унтерпертінгер проти Австрії" (Case of Unterpertinger v. Austria)

Про створення госпрозрахункових центрів з працевлаштування, перенавчання і профорієнтації населення та бюро з працевлаштування населення

Про перегляд оптових цін і тарифів в промисловості та інших галузях народного господарства

Про утворення республіканського Міністерства транспорту Української РСР

Зміни та доповнення до Збірника цін на проектні роботи для будівництва

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань торгівлі, автомобільного транспорту, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення

Висновок про перевищення підсудним меж необхідної оборони суд повинен обгрунтувати посиланням на конкретні обставини, які підтверджували б явну невідповідність захисту характерові й небезпечності посягання

Про внесення доповнень до Переліку підприємств, організацій та об"єктів, до яких може застосовуватися вахтовий метод робіт

При призначенні покарання необхідно враховувати характер і ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, особу винного, обставини справи, які пом"якшують і обтяжують відповідальність

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Арабської Республіки Єгипет щодо співробітництва в галузі туризму

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Польської Народної Республіки про створення та відкриття додаткових пунктів пропуску для міжнародного автомобільного сполучення на радянсько-польському кордоні

Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення

Про утворення союзно-республіканського Міністерства народної освіти Української РСР

Про перетворення союзно-республіканського Державного комітету Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами в республіканський Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами

Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення. СанПіН 4630-88

Про додаткову відпуску медичних і аптечних працівників

Угода про міжнародну програму КОСПАС-САРСАТ

Про заходи щодо подальшого вдосконалення медичної допомоги хворим на гемофілію і хворобу Віллебранда в Українській РСР

Зміни до Розділу 61 "Газоочисні та пилоуловлювальні споруди" Збірника цін на проектні роботи для будівництва

Про внесення змін і доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 20 січня 1987 р. N 19 "Про проведення в республіці речових лотерей під час спортивних заходів"

Зміни до Збірника цін на проектні роботи для будівництва

Зміни і доповнення до розділу 40 "Районне планування та забудова населених пунктів"

Про присвоєння найменувань новозбудованим населеним пунктам Кіровоградської області

Щодо розвитку фірмової торгівлі

Про хід виконання судами України вимог законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння, а також керівних постанов Пленуму Верховного Суду України з цього питання

Директива Ради (88/361/ЄЕС) "Щодо імплементації статті 67 Договору" від 24 червня 1988 року

Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення

Друга Директива Ради 88/357/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, і визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та про...

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР з питань праці та заробітної плати

Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття N 168

Рекомендація щодо сприяння зайнятості та захисту від безробіття N 176

Про додаткові заходи щодо поліпшення умов життя ветеранів війни і праці

Про визнання та виконання в СРСР рішень іноземних судів та арбітражів

Організація "Платформа "Лікарі за життя" (Plattform " Das Leben") проти Австрії

Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці у будівництві N 175

Конвенція про безпеку та гігієну праці у будівництві N 167

Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення

Додатковий протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Федеральною Радою Швейцарії про повітряне сполучення від 8 червня 1967 року

Про розширення меж міста Запоріжжя

Про відновлення селам Устенське Перше і Устенське Друге Здолбунівського району Ровенської області їх колишніх найменувань

Про перебудову системи підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів і фахівців системи Міністерства охорони здоров'я УРСР

Про заходи з корінного покращення стоматологічної допомоги населенню республіки

Про затвердження Єдиної інструкції про порядок проведення державних закупівель (здачі і приймання) худоби, птиці та кроликів

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань планування та економічного стимулювання

Список вмісту шафи першої допомоги в аптеках

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про усунення подвійного оподаткування доходів, отриманих від експлуатації міжнародних повітряних ліній

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про принципи створення та діяльності спільних підприємств

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань місцевої промисловості, побутового обслуговування населення і комунального господарства

Про заходи щодо технічного переозброєння легкої промисловості в 1988-1995 роках, які забезпечують прискорене розв"язання проблеми задоволення потреб населення в товарах

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань науково-технічного прогресу, якості продукції і деяких інших питань

Про народне обговорення важливих питань державного життя Української РСР

Додатковий протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Норвегії про повітряне сполучення від 31 березня 1956 року

Про заходи щодо подальшого покращання медичного огляду осіб, що від"їжджають за кордон у відрядження та туристичні поїздки

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про сповіщення про пуски міжконтинентальних балістичних ракет та балістичних ракет підводних човнів

Угода між Урядом СРСР та Урядом США про створення об"єднаної радіонавігаційної системи "Чайка" та "Лоран-С"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки про пошук та рятування на морі

Про визнання такими, що втратили чинність та змінюються, деяких рішень Уряду СРСР з питань заробітної плати працівників охорони здоров"я та соціального забезпечення

Про введення посад командирів відділень в оборонно-спортивних оздоровчих таборах для юнаків, що проходять початкову військову підготовку

Про ратифікацію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності і меншої дальності

Конвенція UNIDROIT щодо міжнародної оренди обладнання

Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг

Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг

Про внесення до Кодексу законів про працю Української РСР змін і доповнень, пов"язаних з перебудовою управління економікою

Екбатані (Ekbatani) проти Швеції

Про внесення змін в Основні положення щодо вахтового методу роботи

Про кооперацію в СРСР

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до законодавчих актів СРСР

Про створення спеціальних шкіл-інтернатів з первинною льотною підготовкою

Про внесення змін і доповнень до рішень Уряду УРСР у зв"язку з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1988 р. N 97

Про визнання такими, що втратили чинність постанов та роз"яснень Держкомпраці та ВЦРПС з питань преміювання робітників виробничих галузей народного господарства

Про визнання такими що втратили чинність постанови Госкомпраці ВЦРПС з питань тарифно-кваліфікаційних довідників

Відповідно до ст. 38 КК України позбавлення батьківських прав може бути застосовано як додаткова міра покарання лише у випадках, коли судом встановлено зловживання цими правами з боку винного

Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку з удосконаленням зовнішньоекономічної діяльності

Про кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Додатковий протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Турецькою Республікою

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Турецькою Республікою

Рада Міністрів Української РСР Розпорядження

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань преміювання працівників виробничих галузей народного господарства

Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань преміювання працівників виробничих галузей народного господарства

Додатковий протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про повітряне сполучення від 11 листопада 1971 року

Дії засудженого, спрямовані на викрадення особистого майна потерпілого і не доведені до кінця з незалежних від нього причин, помилково кваліфікованого, крім ст. 17, ч. 3 ст. 140 КК України, ще й як закінчений злочин за ч. 3 ст. 140 КК України

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду Української РСР з питань праці і заробітної плати

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР"

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про ліквідацію Головного управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості Української РСР" та внесення змін до статті 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Рекомендація N R (88) 7 Комітету міністрів Ради Європи "Про освіту з питань охорони здоров'я в школі та роль і підготовку вчителів"

Про утворення Комісії Верховної Ради Української РСР з питань патріотичного та інтернаціонального виховання і міжнаціональних відносин

Про генеральну схему управління народним господарством Української РСР

Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Протокол до Довгострокової угоди між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про сприяння економічному, промисловому і технічному співробітництву від 29 червня 1974 року

Про часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1980 р. N 144

Про матеріальне забезпечення учнів середніх професійно-технічних училищ

Про службу військовослужбовців Міністерства оборони СРСР, Комітету державної безпеки СРСР і Міністерства внутрішніх справ СРСР в місцевосцях СРСР з важкими і несприятливими кліматичними умовами і в радянських військах, які тимчасово знаходяться за ко...

Про внесення доповнень до основних положень щодо вахтового методу організації робіт та до Переліку підприємств, організацій та об"єктів, на яких може застосовуватися вахтовий метод організації робіт

Санітарні правила при роботі зі ртуттю, її сполуками і приладами з ртутним заповненням

Угода у формі обміну нотами про внесення змін до Угоди про повітряне сполучення від 19 грудня 1957 р. та про доповнення її новою статтею 13-bis (з авіаційної безпеки)

Щодо фінансування витрат, пов'язаних з розробкою нових цін і тарифів

Про деякі питання кооперативної та індивідуальної трудової діяльності

Про зміну і визнання постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР такими, що втратили чинність у зв'язку з вдосконаленням зовнішньоекономічної діяльності

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР про працю

Про практику розгляду судами справ про розірвання шлюбу

Щодо економного витрачання коштів на службові відрядження, спрощення порядку сплати відряджень і скорочення документообігу

Щодо встановлення чисельності відомчої воєнізованої та сторожової охорони

Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування

Щодо виробництва відеопрограм, ширшого їх використання в ідейно-виховній і культурно-масовій роботі

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 14 жовтня 1982 р. N 499 "Про затвердження переліку колгоспів, на які поширюється чинність пункту 2 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 434"

Про оподаткування власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Кампучії про безвізовий режим для громадян обох держав, виконуючих службові поїздки по дипломатичних або службових паспортах

Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства

Про віднесення селища міського типу Пустомити Львівської області до категорії міст районного підпорядкування

Про затвердження Положення про адміністративні комісії Української РСР

Про розширення меж міста Львова

Про ліквідацію Головного управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості Української РСР Указ затверджено Законом Української РСР від 18 квітня 1988 року N 5745-XI

Про передачу Білоусівської сільради Березнегуватського району Миколаївської області до складу Херсонської області

Тимчасові санітарні норми і правила для робітників обчислювальних центрів

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Ради Міністрів УРСР

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 лютого 1988 р. N 197 "Про заходи щодо прискорення розвитку індивідуального житлового будівництва"

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з деяких питань планування й економічного стимулювання

Ухвала суду про відмову у прийнятті позовної заяви про захист честі і гідності визнана такою, що відповідає п.1 ст. 136 ЦПК, оскільки викладені у поданні прокурора і вироку суду дані про вчинення злочину можуть бути оспорені у встановленому криміналь...

Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки цивільної авіації, прийняту в Монреалі 23 вересня ...

Про затвердження розрахункових норм часу на ендоскопічне дослідження та лікувально-діагностичні процедури

При складанні покарань у вигляді позбавлення волі на підставі ст. 43 КК України загальний строк покарання не повинен перевищувати десяти років, а за злочини, за які законом допускається призначення позбавлення волі на більший строк, - п"ятнадцяти років

Про безплатну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з деяких питань планування й економічного стимулювання

Щодо вдосконалення порядку продажу по дрібному опту товарів ринкового фонду установам, організаціям і підприємствам

Азійсько-Тихоокеанська декларація прав індивідів і народів (витяг)

Про ратифікацію Конвенції про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР у зв"язку з постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 8 квітня 1987 р. N 427 "Про заходи з подальшого удосконалення роботи житлово- комунального господарства в країні"

Про внесення змін до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1986 р. N 322 "Про вдосконалення планування, економічного стимулювання і управління в державній торгівлі і споживчій кооперації"

Про службові жилі приміщення

Про внесення до законодавства Союзу РСР про працю змін і доповнень, пов'язаних з перебудовою управління економікою

Щодо проведення в 1988 році у підвідомчих об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях необхідної підготовчої роботи щодо створення умов для ефективного використання вантажного автотранспорту

Про розширення меж міста Роздільна Одеської області

Про затвердження Положення про замовника-забудовника (єдиного замовника, дирекцію підприємства, що будується) і технічний нагляд

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань виробничо-господарської діяльності в системі агропромислового комплексу

Про надання права учбовим закладам придбавати одяг, взуття, майно для дітей-сиріт

Про введення галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу та санітарного взуття

Про зміну і доповнення постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями

Президія Верховної Ради Української РСР Указ

Про встановлення на 1988 рік комісійної винагороди за послуги зовнішньоторговому об'єднанню "Укрімпекс" як посереднику в здійсненні зовнішньоторгових операцій

Про розширення меж міста Хорола Полтавської області

Про розширення меж міста Полтави

Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах

Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про міжнародне автомобільне сполучення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про міжнародне автомобільне сполучення

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Сарненського району Ровенської області

Про заходи по організації виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 грудня 1987 р. N 1428 "Про переведення підприємств і організацій системи Держагропрому СРСР на повний господарський розрахунок і самофінансування"

Щодо бронювання житлової площі за місцем постійного проживання

Про затвердження Норм втрат (бою) фарфоро-фаянсових майолікових і гончарних товарів, посуду скляного сортового, господарчого, кухонного із жаростійкого скла і колб для термосів при транспортуванні, зберіганні і реалізації та Порядку їх застосування

Про затвердження тимчасових нормативів використання наркотичних і психотропних лікарських засобів для науково-дослідних робіт

Про визнання такими, що втратили чинність, і зміну постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань матеріально-технічного постачання, капітального будівництва, обліку та звітності

Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

Про затвердження спеціалізованих (внутрішньовідомчих) форм первинного бухгалтерського обліку для госпрозрахункових аптечних закладів

Правила Арбітражного Інституту Стокгольмської Торговельної палати

Добровільний регламент з примирення та арбітражний регламент Міжнародної торговельної палати

Декларація про збереження флори, фауни та середовища їх мешкання

Добровільний Примирний регламент

Про затвердження основних положень щодо вахтового методу організації робіт

Про введення нової форми медичної карти амбулаторного хворого

Про перейменування села Новогригорівське Херсонської області

Про визнання такими, що втратили чинність, і зміну рішень Уряду УРСР з питань капітального будівництва

Якщо санкція статті кримінального закону передбачає можливість застосування або незастосування додаткового покарання, суд зобов"язаний обговорити питання про доцільність його призначення і вказати у вироку мотиви прийнятого рішення

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань матеріально-технічного постачання

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань фінансів, кредиту і розрахунків в народному господарстві

Про утворення у місті Києві Ватутінського і Харківського районів

Про перейменування села Березко Волинської області

Про віднесення селища міського типу Деражня Хмельницької області до категорії міст районного підпорядкування

Про зміну і доповнення Інструкції про порядок проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків в об"єднаннях, підприємствах і організаціях системи Міністерства охорони здоров"я СРСР

Про затвердження раціону N 4б лікувально-профілактичного харчування та про внесення змін до Переліку підприємств, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв"язку з особливо шкідливими ...

Така кваліфікуюча ознака розкрадання, як вчинення його за попереднім зговором групою осіб, ставиться підмовникові за провину лише тоді, коли вона охоплювалась його умислом. Додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займ...

Про обмеження прописки громадян в деяких населених пунктах Кримської області і Краснодарського Краю

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Конвенції про злочини та деякі інші акти, що вчинюються на борту повітряних суден

Про затвердження Тимчасового статуту Українського госпрозрахункового зовнішньоторгового об"єднання при Раді Міністрів УРСР

Про судову практику по застосуванню статті 37 Кримінального кодексу України

Чергового помічника начальника спецкомендатури помилково визнано судом особою, яка займає відповідальну посаду

Інструкція про порядок виявлення та обліку безхазяйного майна

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Бельгії про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна

Про організацію стаціонара (відділень, палат) денного перебування в лікарнях денного стаціонара в поліклініці та стаціонара на дому

Про перейменування села Михайлівка Донецької області

Про визнання такими, що втратили чинність, і внесення змін до рішень Уряду УРСР з питань фінансів, кредиту і розрахунків в народному господарстві у зв"язку з Законом СРСР "Про державне підприємство (об"єднання)" та іншими рішеннями про перебудову управлін

Порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, які зайтяті на роботах зі шкідливими умовами праці

У зв"язку з необгрунтованим притягненням до адміністративної відповідальності, неповнолітньому помилково скасовано відстрочку виконання вироку. Відповідно до ст. 12 КпАП України до адміністративної відповідальності притягуються особи, які досягли на ...

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань обліку і звітності

Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію по маломірних суднах Української РСР

Про часткову зміну типової міжвідомчої форми первинної облікової документації N ПК-1

Дії, спрямовані на згвалтування потерпілої, додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 206 КК України не потребують, якщо засуджений не мав умислу на порушення громадського порядку

Про впорядкування видання організаційно-розпорядчої документації

Невірна оцінка доказів у справі потягла помилкове визнання винного службовою особою та кваліфікацію його дій як хабарництва і службового підлогу

Відповідно до ст. 45 КК України при умовному засудженні винного, призначення йому додаткового покарання у вигляді конфіскації майна не допускається

Рекомендація Комісії 87/598/ЄЕС про Європейський Кодекс поведінки при здійсненні електронних платежів (відносини між фінансовими установами, торговцями, установами з надання послуг та клієнтами)

Про введення в дію "Типових правил плавання суден в зонах дії служб управління рухом суден" (СУРС)

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меньшої дальності

Інструкція з техніки безпеки при роботі на свердлильних верстатах

Інструкція N 1 вступного інструктажу з техніки безпеки

Інструкція N 2. Загальні вимоги з техніки безпеки на будівництві мостів

Про визнання такими, що втратили чинність та змінюються, рішень Уряду СРСР з питань праці та заробітної плати

Інструкція з техніки безпеки при влаштуванні підмурків у відкритих котлованах

Інструкція N 28 з охорони праці для водіїв, що зайняті перевезенням людей

Інструкція N 37 з техніки безпеки для осіб, що користуються вантажопідйомними машинами, якими керують з підлоги

Інструкція N 46 з техніки безпеки для тих, хто працює біля діючих залізничних колій та автомобільних доріг

Інструкція N 47 з електробезпеки під час експлуатації житлових вагонів та вагонів-майстерень

Інструкція N 48 з протипожежної безпеки

Інструкція N 16 з охорони праці для газозварювальника

Інструкція з техніки безпеки для персоналу котельних і водонагрівальних установок

Інструкція з охорони праці для робітників з розбирання будівель та споруд

Інструкція N 49 з надання першої допомоги постраждалим від електричного струму та при інших нещасних випадках

Інструкція з техніки безпеки для столяра

Інструкція з охорони праці для верстатників деревообробних верстатів

Інструкція з охорони праці для токаря

Інструкція N 50 для осіб, відповідальних з нагляду за підіймальними спорудами, справним станом вантажопідіймальних кранів та безпечним виконанням робіт з переміщення вантажів кранами

Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального, Виправно-трудового кодексів Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Інструкція з охорони праці для теслі

Інструкція N 3 з охорони праці для монтажника сталевих пролітних будівель мостів

Поправки 1987 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

Інструкція N 36 з техніки безпеки при роботі на точильно-шліфувальних верстатах

Інструкція N 17 з безпечного ведення робіт для машиністів (кранівників) стрілових самохідних кранів (залізничних, автомобільних, гусеничних, пневмоколісних)

Інструкція N 25 з охорони праці для робітників, що зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах

Про затвердження "Інструкції з бухгалтерського обліку в госпрозрахункових відділеннях (відділах) профілактичної дезінфекції при санітарно-епідеміологічних і дезінфекційних станціях системи Мінздоров"я СРСР"

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Статут Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця (в редакції 1991 року)

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань преміювання робітників виробничих галузей народного господарства господарства

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Одержання особою заробітної плати понад максимально встановлені розміри за особисто виконану роботу не містить складу кримінально караного діяння

Питання Українського госпрозрахункового зовнішньоторгового об"єднання при Раді Міністрів УРСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Португальскої Республіки про економічне, промислове та технічне співробітництво

Про поширення дії постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 березня 1987 р. N 326

Відповідно до ст. 31 КК України додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади призначається лише в тих випадках, коли злочинна діяльність винної особи була пов"язана з використанням службового становища

Положення про договори на створення (передачу) науково-технічної продукції

Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення і ліквідацію деяких органів державного управління Української РСР і про внесення змін до статей 24, 26 і 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"

Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного садівництва і городництва

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР з деяких питань планування і економічного стимулювання

Перелік хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів

Про визнання такими, що втратили чинність та внесення змін до рішень Уряду СРСР з питань капітального будівництва

Про введеня в дію Правил кредитування матеріальних запасів та виробничих затрат

Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років працівникам об"єднань виробничо-технологічної комплектації системи Міністерства меліорації і водного господарства СРСР та управлінь виробничо- технологічної комплектації, що входять до їх складу

Тимчасове положення про СНІД

Декларація стосовно ейтаназії

Декларація стосовно трансплантації людських органів

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Правила кредитування матеріальних запасів та виробничих затрат

Про затвердження спеціалізованих форм первинної облікової документації з інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

Одержання лікарем винагороди за належне виконання своїх професійних обов"язків, а не за виконання функцій службової особи, не може розглядатися як одержання хабара

Про затвердження Єдиних відомчих норм часу та розцінок на зуботехнічні роботи, Єдиних відомчих норм часу та розцінок на косметичні роботи та Єдиних відомчих норм обслуговування та виробітку на роботи з профілактичної дезінфекції населених пунктів міс...

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 вересня 1987 р. N 1058 "Про дальший розвиток радянської архітектури і містобудування"

Резолюція 42/7 (XLII) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення або реституція культурних цінностей країнам їх походження"

Про заходи по дальшому розвитку і забезпеченню сталої роботи цементної промисловості

Про кордони округу та зон санітарної охорони курортів Великої Алушти в Кримській області

Про збільшення тривалості оплачуваного періоду по догляду за хворою дитино

Про визнання такими, що втратили чинність рішень Уряду СРСР з питань обліку та звітності

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань соціалістичного змагання

Умисне вбивство з незначного приводу правильно кваліфіковано за ст. 93 п. "б" КК УРСР

Конвенція про соціальне забезпечення моряків (переглянута) N 165

Погроза вбивством та доведення до спроби самогубства помилково кваліфіковані як замах на вбивство

Рекомендація щодо репатріації моряків N 174

Конвенція про репатріацію моряків (переглянута) N 166

Про атестацію середніх медпрацівників

Конвенція про охорону здоров"я та медичне обслуговування моряків N 164

Рекомендація щодо соціально-побутового обслуговування моряків у морі та в порту N 173

Конвенція про соціально-побутове обслуговування моряків в морі та в порту N 163

Про визнання такими, що втратили чинність та внесення змін до рішень Уряду СРСР з питань фінансів, кредиту та розрахунків у народному господарстві у зв"язку з законом СРСР "Про державне підприємство (об"єднання)" та іншими рішеннями про перебудову уп...

Угода між Урядом СРСР та Урядом Фінляндської Республіки стосовно уникнення подвійного оподаткування у відношенні прибуткових податків від 6 жовтня 1987 р.

Декларація, прийнята на Ранчо Міраж, стосовно медичної освіти

Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління

Положення про запліднення in-vitro та трансплантацію ембріонів

Положення про генетичне консультування та генну інженерію

Положення щодо політики в галузі дитячого здоров"я

Правила ведення бухгалтерського обліку та звітності в установах банків СРСР

Про присвоєння найменувань новозбудованим населеним пунктам Житомирської області

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ірландії про повітряне сполучення

Замах на вбивство можливий лише з прямим умислом

Про заходи по дальшому поліпшенню доставки періодичної преси населенню, зміцненню матеріально-технічної бази газетно-журнального виробництва, експедирування і доставки періодичних видань

Типова інструкція до складання звітів промислових підприємств (об"єднань) з продукції

Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи

Особа, яка оспорює своє батьківство, повинна довести, що вона не є батьком дитини, при реєстрації народження якої вона записана як батько

Рекомендація N 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Стосовно спрощення кримінального правосуддя"

Рекомендація N R (87) 20 Комітету міністрів державам-членам "Про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх"

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар

Про затвердження "Інструкції з обліку крові при її заготівлі і переробці в установах і організаціях охорони здоров"я"

Про заходи по розвитку виробництва харчових замінників цукру

Відповідно до ст. 98 КПК України, якщо кримінальну справу було порушено щодо конкретних осіб і закрито, то порушення справи щодо нової особи є обов"язковим

Про внесення змін і доповнень до Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об"єднаннями, підприємствами, організаціями і установами

Щодо введення в дію Положення про медичний огляд у збройних силах СРСР (на мирний та воєнний час)

Про ліквідацію Міністерства вугільної промисловості Української РСР, Міністерства геології Української РСР і Міністерства чорної металургії Української РСР

Про підвищення пожежо- і вибухобезпечності елеваторів, млинових, круп"яних, комбікормових, хлібопекарських, дріжджових та інших підприємств, що переробляють пилоутворюючі органічні матеріали

Про першочергові заходи по поліпшенню охорони здоров'я в Українській РСР в 1988-1990 роках

Про створення Українського госпрозрахункового зовнішньоторгового об"єднання при Раді Міністрів УРСР

Про внесення змін до статті 77 Кодексу законів про працю Української РСР і статті 24 Положення про товариські суди Української РСР

Методичні вказівки щодо епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями

Нормативи і методи мікробіологічного контролю продуктів дитячого харчування, виготовлених на молочних кухнях системи охорони здоров'я. СанПін 42-123-4423-87

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 40. Районне планування, планування та забудова населених пунктів

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань ОСП-72/87

Про організацію виконання в республіці постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по усуненню серйозних недоліків у роботі з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без піклування батьків, докорінному поліпшенню їх виховання, навчання і матеріального за...

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Гондурас

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про внесення змін і доповнень до законодавства Української РСР з питань державного арбітражу

Про удосконалення експертизи проектів і кошторисів на будівництво підприємств, будинків та споруд, підвідомчих республіканським і місцевим органам управління

Про залучення студентів вузів і учнів середніх спеціальних учбових закладів на збирання врожаю сільськогосподарських культур у 1987 році

Угода про вирішення практичних проблем, пов"язаних з глибоководними видобувними районами морського дна

Про персональні пенсії видатним спортсменам

Про перетворення Центрального статистичного управління Української РСР у Державний комітет Української РСР по статистиці

Про призначення Слєпічева О.І. першим заступником Міністра торгівлі УРСР

Про віднесення міста Кіровське Донецької області до категорії міст обласного підпорядкування

Про затвердження норм природного збитку бензинів у разі перевезення морськими суднами наливом

Про створення агропромислових комбінатів "Рось" і "Дністровський"

Методичні вказівки по боротьбі з гризунами в житлових будинках

Про внесення доповнення до Положення про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років в будівельно-монтажних трестах, будівельно-монтажних управліннях та в прирівняних до них організаціях, що здійснюють будівництво підрядним способом, та в...

Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Малайзії про морський транспорт

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на прибутки

Протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на прибутки

Про встановлення доплат за сумісництво професій (посад), розширення зон обслуговування чи збільшення обсягу виконуваних робіт робочим та молодшому обслуговуючему персоналу центральних апаратів Мінвузу СРСР та мінвузів союзних республік

Про організацію в госпрозрахункових наркологічних кабінетах і амбулаторіях анонімного лікування хворих наркоманією і токсикоманією і заходах з підвищення ефективності організаторської роботи

Про вдосконалення організації соціалістичного змагання за успішне виконання завдань дванадцятої п"ятирічки

Замах на вбивство можливий лише з прямим умислом. За відсутності доказів, які б свідчили про те, що винна особа передбачала і бажала настання смерті потерпілого від її дій, вона повинна нести відповідальність за наслідки, що фактично настали


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка