Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 3Про роботу Українського науково-дослідного інституту кормів по розв"язанню проблеми забезпечення тваринництва республіки повноцінними кормами

Про створення державної податкової служби в Українській РСР

Про вдосконалення діяльності установ служби крові в умовах нового господарського механізму

Про невідкладні заходи щодо поліпшення становища жінок, охорони материнства і дитинства, зміцнення сім"ї

Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про основи економічних відносин Союзу РСР, союзних і автономних республік"

Про основи економічних відносин Союзу РСР, союзних і автономних республік

Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР

Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР"

Про заходи щодо надання допомоги громадянам, які вимушено покинули Азербайджанську РСР і Армянську РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Швейцарською Федеральною Радою про співробітництво в галузі мирного використання ядерної енергії

Про роз"яснення деяких положень законів Української РСР про місцеві Ради народних депутатів та Примірного положення про голів і президії місцевих Рад народних депутатів Української РСР

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 14 грудня 1989 р. N 315

Протокол про наміри встановити партнерське співробітництво між УРСР та землею Верхня Австрія

Про зміну пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1982 р. N 56

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на II квартал 1990 року

Про відзначення працівників народної освіти державними нагородами Української РСР

Про судову практику зі справ про зловживання владою чи службовим положенням, перевищення влади чи службових повноважень, недбалості і посадового підлогу

Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 23 вересня 1982 року "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР"

Про присвоєння науковим працівникам почесних звань Української РСР

Про заходи щодо стимулювання виробництва та поліпшення якості продуктів дитячого харчування

Про нагородження працівників науки та вищих навчальних закладів Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про нагородження працівників педагогічних інститутів Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про реєстрацію Статуту Республіканського товариства греків України

Справа "Костовський проти Нідерландів" (Case of Kostovski v. the Netherlands)

Про утворення Державного комітету Української РСР у справах національностей

Про оголошення дня 26 квітня "Днем чорнобильської трагедії"

Про віднесення міста Вільногірська Дніпропетровської області до категорії міст обласного підпорядкування

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Хмельницької області державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Чернігівської області державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Вінницької області державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників зв'язку державними нагородами Української РСР

Про закупівельні ціни на велику рогату худобу м"ясних порід, м"ясних типів та їх помісей, нижче середньої вгодованості та виснажену

Методика прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях (руйнуванні) на хімічно небезпечних об"єктах і транспорті

Стан необхідної оборони може мати місце й тоді, коли захист відбувся безпосередньо за актом хоч і закінченого посягання, але за обставинами справи момент його закінчення не був ясним для того, хто оборонявся. Перехід знаряддя нападу чи інших використ...

Про створення ботанічного саду загальнодержавного значення в м. Кременці Тернопільської області

Поправки 1990 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

Про відзначення працівників охорони здоров'я державними нагородами Української РСР

Про присвоєння тт. Драгомирецькому В.Д., Фролову А.Ф. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"

Про гербові печатки, кутові штампи і вивіски президій місцевих Рад народних депутатів Української РСР

Про відзначення працівників образотворчого мистецтва державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Ворошиловградської області державними нагородами Української РСР

Про заснування поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР

Про присвоєння тов. Вітову А.А. почесного звання "Заслужений раціоналізатор Української РСР"

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Херсонської області державними нагородами Української РСР

Про нагородження робітників Калуського виробничого об'єднання "Хлорвініл" імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, Івано-Франківська область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння винахідникам і раціоналізаторам почесних звань Української РСР

Про застосування статті 54 Закону УРСР "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР"

Про внесення змін до опису посвідчень депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР

Про відзначення працівників фізичної культури і спорту державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників спеціалізованих управлінь тресту "Укргідромеханізація" державними нагородами Української РСР

Про нагородження письменника Збігнева Доміно, Республіка Польща, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння тт. Граммі О.Ф., Зінчишин Л.М. почесного звання "Заслужений працівник промисловості Української РСР"

Про присвоєння працівникам науки та вищих навчальних закладів почесних звань Української РСР

Про присвоєння тов. Корсун Л.І. почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"

Про відзначення працівників агропромислового комплексу Миколаївської області державними нагородами Української РСР

Про застосування статті 54 Закону УРСР "Про вибори народних депутатів Української РСР" і статті 53 Закону УРСР "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР"

Про умови оплати праці працівників апарату місцевих Рад народних депутатів Української РСР

Про посилення відповідальності за порушення правил торгівлі та спекуляцію

Про нагородження працівників підприємств легкої промисловості Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про нагородження працівників Харківського виробничого об'єднання продовольчих товарів Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відзначення працівників культури державними нагородами Української РСР

Про присвоєння творчим працівникам почесного звання "Заслужений артист Української РСР"

Про власність в СРСР

Про присвоєння працівникам вищих навчальних закладів почесних звань Української РСР

Про присвоєння тт. Гасману М.Й., Ришкову В.В. почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту Української РСР"

Про присвоєння працівникам Одеського виробничого об'єднання важкого кранобудування імені Січневого повстання почесних звань Української РСР

Про нагородження працівників Слов'янського керамічного комбінату, Донецька область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про Примірне положення про голів і президії місцевих Рад народних депутатів Української РСР

Про нагородження працівників Одеського виробничого об'єднання важкого кранобудування імені Січневого повстання Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння тов. Попадюку В.І. почесного звання "Народний артист Української РСР"

Про спеціальні будинки-інтернати для престарілих та інвалідів

Про визнання такими, що втратили чинність, і внесення змін до рішень Уряду УРСР у зв'язку з внесенням змін і доповнень до Закону СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)"

Рекомендація N 23 Європейської економічної комісії ООН "Код фрахтових витрат - КФВ. Погодження опису фрахтових витрат та інших зборів"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про виведення радянських військ з території Чехословацької Соціалістичної Республіки

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань оренди і орендних відносин

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Рада Міністрів СРСР Постанова

Про нагородження працівників Лисичанського скляного заводу "Пролетарій", Ворошиловградська область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про реєстрацію Статуту Всесоюзного добровільного товариства "Союз "Чорнобиль"

Рекомендація Комісії 90/109/ЄЕС "Щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових операцій"

Про присвоєння працівникам Лисичанського скляного заводу "Пролетарій", Ворошиловградська область, почесного звання "Заслужений працівник промисловості Української РСР"

Про нагородження робітників транспортних підприємств Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння тов. Бережній К.А. почесного звання "Заслужений працівник транспорту Української РСР"

Виділення на вимогу позивача жилого приміщення, яке менше належної йому частки жилої площі, не допускається лише за умови, коли внаслідок зазначеної зміни договору найму він стане таким, що потребує поліпшення житлових умов

Про затвердження Положення про Тимчасовий комітет по боротьбі з злочинністю в Українській РСР

Про членів колегії Держагропрому УРСР

Про внесення змін в додаток до пункту 3 Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 20 листопада 1989 року "Про нагрудні знаки і посвідчення депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР"

Про реєстрацію Статуту Української організації борців антифашистського Опору

Щодо Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів з кримінальних справ, цінностей та іншого майна органами попереднього слідства, дізнання і судами

Про роз"яснення положень статті 49 Закону Української РСР "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР"

Про невідкладні заходи щодо прискорення переселення населення з смт Поліського Київської області і смт Народичів Житомирської області

Про створення державного заповідника "Медобори" у Тернопільській області

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Австрійською Республікою про сприяння здійсненню та взаємний захист капіталовкладень

Про випуск і порядок розповсюдження Республіканської внутрішньої 5-процентної позики 1990 року

Про затвердження Положення про Республіканську надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді Міністрів УРСР

Згідно з пп. 10, 11 Положення про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, розгляд заяви про відшкодування втраченого заробітку та інших трудових доходів, судов...

Виходячи з того, що покупець будинку був добросовісним набувачем, суд відповідно до ст. 145 Цивільного кодексу відмовив у позові про визнання недійсним договору купівлі-продажу

Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно медичних досліджень на людині N R(90)3

Про включення додатково до переліку населених пунктів Української РСР

Про затвердження переліку населених пунктів з підвищеною радіоактивністю, в яких оплата праці провадиться за підвищеними тарифними ставками

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про міжнародне автомобільне сполучення

Протокол про застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про міжнародне автомобільне сполучення

Спільна заява Голови Ради Міністрів УРСР В. Масола і Прем"єр-міністра Вільної держави Баварія доктора М. Штрайбля про основні напрямки партнерського співробітництва

Про заходи щодо подальшого впорядкування використання легкових автомобілів установами, підприємствами і організаціями

Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи

Про практику розгляду цивільних справ в порядку нагляду

Особі, визнаній винною у вчиненні кількох злочинів, передбачених різними статтями Особливої частини Кримінального кодексу, додаткове покарання, як і основне, спочатку має бути призначено за один або декілька злочинів, а потім за їх сукупністю

Про зміну постанови Ради Міністрів Української РСР від 19 грудня 1983 р. N 509 "Про плату за навчання в дитячих музичних, художніх, хореографічних школах та школах мистецтв"

Про відповідальність за порушення вимог, спрямованих на поліпшення екологічної обстановки в Українській РСР

Про внесення до деяких законодавчих актів Української РСР доповнень і змін, що випливають з законів про вибори народних депутатів

Добровільна відмова від згвалтування не має розглядатись як замах на вчинення цього злочину. За таких обставин особа повинна нести відповідальність лише за фактично вчинені нею злочинні дії

Про створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Тарасів обрій" у Черкаській області

Про внесення доповнення та зміни до Основних положень про вахтовий метод організації робіт

Президія Верховної Ради Української РСР Постанова

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

При вирішенні спору про поділ спільної сумісної власності подружжя суд відповідно до вимог ст. 29 Кодексу про шлюб та сім"ю України обгрунтовано визнав необхідність оздоровлення дітей і врахував їхні інтереси при виділенні позивачці автомобіля

Про звільнення від деяких видів оподаткування платників, які знаходяться на території, що зазнала радіаційного забруднення

Про скликання Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння працівникам культури і мистецтва почесних звань Української РСР

Про нагородження тов. Шелеста М.В. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про внесення доповнень до Переліку підприємств, організацій та об"єктів на яких може застосовуватися вахтовий метод організації робіт

Про нагородження тов. Кожемяченка В.Ф. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про нагородження працівників Полонського фарфорового заводу, Хмельницька область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про питання, пов"язані з введеннням в дію Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду

Про присвоєння тт. Пласконосу В.П., Федюшину В.П. почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту Української РСР"

Про внесення змін до статей 64 і 203 Цивільного процесуального кодексу Української РСР

Про нагородження тов. Гульпе О.В. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння працівникам підприємств енергетики та електрифікації почесного звання "Заслужений енергетик Української РСР"

Про присвоєння працівникам творчо-виробничого об'єднання "Союздержцирк" почесного звання "Заслужений артист Української РСР"

Про нагородження працівників Одеського суперфосфатного заводу Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про проведення додаткового випуску грошово-речової лотереї в 1990 році

Про нагородження працівників комунально-побутового обслуговування Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про нагородження працівників торгівлі, громадського харчування та споживчої кооперації Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння працівникам торгівлі та споживчої кооперації почесного звання "Заслужений працівник сфери послуг Української РСР"

Про створення лікувально-оздоровчого об"єднання Управління Справами Ради Міністрів УРСР у складі лікувально-профілактичних і оздоровчих закладів

Міжнародні правила по тлумаченню термінів "Інкотермс"

Дунайські правила щодо загальної аварії 1990 р.

Про переселення жителів з населених пунктів Народицького району Житомирської області і Поліського району Київської області, а також будівництво для них об"єктів соціально-побутового і виробничого призначення

Про створення Українського міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту "Укррічфлот"

Про перелік питань до розгляду на засіданнях Ради Міністрів УРСР і Президії Ради Міністрів УРСР у першому півріччі 1990 року

Про порядок безплатного проїзду громадян з числа колишніх військовослужбовців-інтернаціоналістів, які брали участь у бойових діях у Республіці Афганістан і на території інших країн

Про присвоєння тов. Літвінчуку Г.С. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань індивідуального житлового будівництва

Про нагородження працівників Токарівської птахофабрики виробничого об'єднання "Харківптахопром" Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння тов. Тацію В.Я. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"

Про нагородження тов. Дикової Л.Ф. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про нагородження тов. Сотниченко В.Г. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Доповнення до Списку професійних захворювань, що затверджені наказом Мінздоров"я СРСР від 29 вересня 1989 р. N 555

Про затвердження Норм втрат парфумерно-косметичних товарів при транспортуванні, зберіганні, та реалізації

Про присвоєння тов. Іванову П.П. почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства Української РСР"

Про внесення змін і доповнень до статей 120 і 156 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про ратифікацію Українською РСР Третього додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу

Про створення пам'яток природи загальнодержавного значення

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань участі державних, кооперативних та інших громадських підприємств, організацій і установ у комплектуванні вищих і середніх спеціальних учбових закл...

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань індивідуального житлового будівництва

Про заходи з подальшого впорядкування використання легкових автомобілів установами, підприємствами та організаціями

Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств і організацій

Про підвищення норм витрат на харчування, медикаменти і м'який інвентар у закладах охорони здоров'я та безплатне амбулаторне лікування деяких категорій хворих

Про хід підготовки до виборів депутатів місцевих Рад народних депутатів в Українській РСР

Про Звернення З'їзду народних депутатів Союзу Радянських Соціалістичних Республік до громадян СРСР

Про затвердження Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списання витрат на їх спорудження

Про нагородження Генерального консула Чехословацької Соціалістичної Республіки в м. Києві тов. Мартіна Ковача Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про продовження строку дії розпорядження Ради міністрів УРСР від 16 січня 1987 р. N 22 про поширення на керівних, інженерно-технічних працівників, спеціалістів і кваліфікованих робітників, які прибули на роботу на підприємства, в установи й організац...

Про зміни і доповнення статті 125 Конституції (Основного Закону) СРСР

Щодо порядку лікарського забезпечення населення

Дії особи, яка схилила інших осіб до вчинення злочину, кваліфікуються як співучасть у цьому злочині у формі підмовництва

Про застосування судами України законодавства, що регламентує перегляд у порядку нагляду судових рішень в кримінальних справах

Директива 89/667/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо приватизованих підприємств з обмеженою відповідальністю з одним учасником"

Меморандум про домовленість стосовно застосування положень про контроль, що знаходяться у Договорі між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності та меншої дальності

Директива 89/666/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо вимог з розкриття інформації про відділення, що були відкриті у Державі-члені певними типами підприємств, що діють згідно з законодавством іншої Держави"

Про статус народних депутатів в СРСР

Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР у питаннях виборчої системи

Про уточнення деяких положень Конституції (Основного Закону) СРСР у питаннях порядку діяльності З"їзду народних депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР та їхніх органів

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Директива Ради 89/647/ЄЕС "Щодо індексу платоспроможності кредитних установ"

Друга Директива Ради 89/646/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються початку і здійснення діяльності кредитних установ, та внесення змін до Директиви 77/780/ЄЕС"

Про присягу суддів і народних засідателів судів Української РСР

Резолюція 44/114 Генеральної Асамблеї ООН "Скорочення військових бюджетів"

Про затвердження Положення про кваліфікаційні колегії суддів судів Української РСР

Про затвердження Положення про дисциплінарну відповідальність суддів, відкликання і дострокове звільнення суддів і народних засідателів судів Української РСР

Про затвердження Положення про конференції суддів районних (міських) народних судів та обласних, Київського міського судів

Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права щодо скасування смертної кари 15 грудня 1989 року

Про господарські спори, пов"язані із знищенням чи псуванням продукції, товарів, тари, яка повертається

Резолюція, прийнята по доповіді спеціального комітету повного складу шістнадцятої спеціальної сесії

Про додаткові заходи щодо посилення охорони здоров'я та поліпшення матеріального становища населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС

Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік

Про затвердження норм відходів при підготовці до продажу копченостей і ковбасних виробів, що виробляються за республіканською нормативно-технічною документацією

Про порядок розгляду пропозицій трудових колективів щодо зміни умов оплати праці та надання додаткових пільг

Четвертий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу

Про порядок узагальнення зауважень і пропозицій трудових колективів і громадян по проекту Закону СРСР "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР"

Хартія Співтовариства про основні соціальні права трудящих

Про невідкладні заходи щодо збільшення виробництва миючих засобів у 1990-1992 роках і нормалізації торгівлі цими товарами

Про першочергові заходи щодо організації виконання Закону УРСР "Про мови в Українській РСР"

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1990 рік

Про створення агропромислового комбінату "Березанський" і агропромислового об'єднання "Висунь"

Санітарні правила для механічних цехів (обробка металів різанням)

Про Комплексну програму профілактики захворювань і формування здорового способу життя населення Української РСР на період до 2000 року

Про проведення в порядку експерименту виборів депутатів Чорненської сільської Ради народних депутатів Великобурлуцького району Харківської області по виробничих і територіальних виборчих округах

Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців

Про затвердження Положення про управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до до деяких законодавчих актів Української РСР

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС у зв"язку з Законом СРСР "Про внесення змін та доповнень до Закону СРСР "Про державне підприємство (об"єднання)"

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1990 рік

Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік

Про організаторську роботу Львівського облвиконкому по координації розвитку виробництва окремих видів продукції на території області

Спільна заява Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Уряду Італійської Республіки про співробітництво в галузі конверсії військової промисловості

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних шляхів

Протокол по першій програмі співробітництва відповідно до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях від 14 жовтня 1...

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом лісу СРСР і Міністерством сільського та лісового господарства Італії стосовно співробітництва в галузі лісового господарства

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво у боротьбі із зловживанням наркотичними засобами і психотропними речовинами та їх незаконним обігом

Заява Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Уряду Італійської Республіки щодо намірів з розвитку співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища

Спільна радянсько-італійська декларація

Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (СНІД)"

Угода у формі обміну особистими нотами між Міністром закордонних справ СРСР та Міністром закордонних справ Італії про сертифікацію цивільних суден, що взаємно імпортуються та про визнання сертифікатів льотної придатності

Угода у формі обміну особистими нотами між Міністром закордонних справ СРСР та Міністром закордонних справ Італії про співробітництво в галузі архівної справи

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Італійської Республіки про заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Заява щодо намірів Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Уряду Італійської Республіки сприяння міжнародній неурядовій організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія"

Угода про співробітництво між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки в галузі цивільної оборони з питань прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій та взаємної допомоги у випадку стихійних лих або аварій

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Італійської Республіки про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод

Про перебудову роботи Чернігівського обласного управління статистики

Постановивши рішення про передачу відповідачеві пошкодженого з його вини автомобіля і про зобов"язання відшкодувати його вартість, суд виходив з вимог ст. 453 Цивільного кодексу про спосіб відшкодування шкоди, тому у президії обласного суду не було п...

Санітарні правила при виробництві епоксидних смол і матеріалів на їх основ

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ісламської Республіки Пакистан про економічне та технічне співробітництво у розширенні металургічного заводу в м. Карачі

Про зведений план проведення республіканських наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з'їздів і семінарів на 1990 рік

Директива Ради 89/618/Євратом "Щодо інформування широкої громадськості про заходи охорони здоров"я, що мають вживатись, і дії, які повинні виконуватись, у випадку радіаційної аварії"

Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду

Програма культурного та наукового співробітництва між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Грецькою Республікою на 1990-1991 роки

Про внесення доповнень та змін до Правил користування електричною енергією

Про затвердження акта прийняття закінчених комплексів виконаних робіт, довідки за формою N 3 та вказівок щодо їх заповнення

Про внесення змін і доповнень до статті 255 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про порядок введення в дію Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду

Про внесення змін до Ставок державного мита

Угода у формі обміну листами між Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в СРСР та Міністром закордонних справ СРСР про заснування генерального консульства СРСР в Торонто і генеральних консульств Канади в Києві і Ленінграді

Про створення Шевченківського національного заповідника в м. Каневі

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво з питань навколишнього середовивща

Про нагрудні знаки і посвідчення депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про відносини в аудіовізуальній сфері

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво в галузі мирного використання атомної енергії

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво в Арктиці та на Півночі

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади, що стосується співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотичними засобами та запобігання незаконного виробництва і обігу наркотичних засобів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у запобіганні та збереженні під контролем забруднення морського середовища Арктики між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади щодо спільних програм в галузі метеорології, дослідження атмосфери та клімату

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади щодо візитів по військовій лінії

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про наукове співробітництво в галузі дослідження водних екосистем

Справа "Костовський проти Нідерландів" (Case of Kostovski v. the Netherlands)

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади щодо співробітництва між союзними республіками Союзу РСР та провінціями Канади

Про проведення в порядку експерименту виборів депутатів Жовтневої районної Ради народних депутатів м. Києва по двомандатних виборчих округах

Конвенція про права дитини

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Канади про заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Про організаційну структуру державного випробування і районування сортів сільськогосподарських культур

Про Раду агропромислового комплексу Української РСР

Про невідкладні заходи щодо підготовки і проведення реформи пенсійного забезпечення

Угода у формі обміну нотами між МЗС СРСР та Посольством Данії про доповнення Додатка 1 до Угоди про повітряне сполучення від 31 березня 1956 року

Резолюція 44/23 прийнята Генеральною Асамблеєю "Десятиріччя міжнародного права Організації Об"єднаних Націй"

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Антидопінгова конвенція (Конвенція проти допінгу)

Про затвердження Тимчасового положення про порядок формування та використання фондів охорони природи в Українській РСР

Рекомендація про збереження фольклору

Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, яких було піддано насильственому переселенню, і забезпечення їхніх прав

Директива Ради (89/592/ЄЕС) "Щодо узгодження регулювання внутрішніх (інсайдерських) операцій"

Про деякі заходи щодо поліпшення стану справ у капітальному будівництві

Положення про організацію будівництва об"єктів "під ключ"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про надання кредиту Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Конвенція про технічну та професійну освіту

Про передачу підприємств, організацій і установ союзного підпорядкування колишнього Держагропрому СРСР та організацій при ньому у відання Держагропрому УРСР

Про республіканське соціалістичне змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій за дострокове і своєчасне введення в дію найважливіших виробничих потужностей і об'єктів

Про вдосконалення управління плодоовочевим комплексом республіки

Про здійснення виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів республіки повноважень президій Рад народних депутатів

Про створення державного музею-заповідника українського гончарства в смт Опішні Полтавської області

Про визнання постанов Уряду Української РСР такими, що втратили чинність у зв"язку з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1987 р. N 872

Про встановлення для суддів судів Союзу РСР і союзних республік кваліфікаційних класів

Про надання права керівникам дитячих будинків видавати продукти чи гроші готівкою дітям-сиротам у дні канікул

Рекомендації Європейської економічної комісії ООН щодо міжнародних договорів про зустрічну торгівлю

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Угорської Республіки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Союзним Виконавчим Віче Скупщини Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії про взаємні поїздки громадян

Про утворення Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів Української РСР

Про призначення виборів народних депутатів Української РСР і депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР двадцять першого скликання

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про ліквідацію Головного управління Української РСР по іноземному туризму" та внесення змін до статті 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"

Про мови в Українській РСР

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР"

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 14 квітня 1989 року "Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР"

Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР

Про вибори народних депутатів Української РСР

Про затвердження переліку населених пунктів з підвищеною радіоактивністю, в яких оплата труда працівників з 1 по 30 листопада 1989 р. проводиться за підвищеними до 25 відсотків тарифними ставками (посадовими окладами)

Про затвердження Положення про Комісію Ради Міністрів УРСР по розвитку виробництва споживчих товарів і сфери платних послуг населенню

Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Фінляндської Республіки про співробітництво на Кольському півострові

Меморандум про наміри стосовно спрощення візових процедур між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою

Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Фінляндської Республіки про подальший розвиток та поглиблення співробітництва у галузі сільського господарства та виробництва продуктів харчування

Програма заходів обмеження та скорочення викидів забруднюючих речовин до атмосфери та їх шкідливого впливу на навколишнє середовище територій, що примикають до загального кордону Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Фінляндської Республіки

Про вдосконалення порядку виїзду за кордон у службових справах

Про зведений касовий план Української РСР на IV квартал 1989 року

Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 16 серпня 1989 р. N 647 "Питання будівництва об'єктів Південно-Українського енергокомплексу"

Радянсько-Фінляндська декларація - нове мислення в дії

Про Міжвідомчу раду з пожежної безпеки при Міністерстві внутрішніх справ УРСР

Про дальший розвиток та підвищення ефективності аграрної науки у вирішенні проблеми збільшення виробництва продуктів харчування в республіці

Про розширення меж міст Миколаєва і Старого Самбора Львівської області

Про уточнення найменування селища міського типу Медениця Львівської області

Домовленість між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про створення Центру протезування в м. Єревані

Про визнання рішень Уряду УРСР такими, що втратили чинність у зв"язку з розширенням прав державних, кооперативних та інших громадських підприємств, організацій і установ у комплектуванні вищих і середніх спеціальних учбових закладів та в підготовці с...

Про Примірне положення про голів і президії місцевих Рад народних депутатів

Про вдосконалення структури апарату Ради Міністрів УРСР

Про увічнення пам"яті композитора П.І. Майбороди

Про затвердження норм природного убутку окремих видів продукції виробничо-технічного призначення при перевезенні залізничним транспортом

Про внесення змін і доповнень до рішень Уряду УРСР про Державні премії Української РСР

Поправки 1989 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

Положення та погляди Всесвітної психіатричної асоціації про права та юридичний захист психічно хворих

Декларація про участь психіатрів у виконанні смертного вироку

Про внесення змін і доповнень до Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"

Про вдосконалення управління в агропромисловому комплексі республіки

Про затвердження положень про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки, за видатні досягнення у праці і науково-технічній творчості, в галузі літератури, журналістики і мистецтва, положень про комітети по Державних преміях Української...

Про виконання судами України законодавства в справах про повторні злочини і виконання постанов Пленуму Верховного Суду України з цього питання

Про практику розгляду судами України кримінальних справ у касаційному порядку

Про скасування прийнятих у справі судових рішень у зв'язку з неправильною кваліфікацією дій

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Болгарії про співробітництво в галузі розробки та виробництва накопичувачів на магнітних і оптичних дисках

Про ставки орендної плати за нежилі приміщення (будівлі)

Про виділення із смуги міста Ровеньки Ворошиловградської області території колишнього селища міського типу Дзержинський в окремий населений пункт

Про відновлення деяким селам Львівської області колишніх найменувань

Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезенні небезбечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом (КЦПНВ)

Про виділення із смуги міста Верхньодніпровська Дніпропетровської області території колишнього села Пушкарівка в окремий населений пункт

Про відновлення селам Зелений Мис і Красне Друге Київської області колишніх найменувань Страхолісся і Германівка

Про присвоєння найменувань новозбудованим населеним пунктам Київської області

Меморандум про взаємопорозуміння з питань співробітництва в галузі запобігання злочинності та кримінального правосуддя між Міністерством внутрішніх справ СРСР, Центром соціального розвитку та гуманітарних питань Відділення ООН у Відні, Міжрегіональни...

Про проведення грошово-речової лотереї в 1990 році

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Куба про співробітництво у спорудженні в Республіці Куба атомної електростанції "Хурагуа"

Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Угода про заохочення та взаємний захист капіталовкладень між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Королівством Нідерландів

Про зміну та визнання такими, що втратили силу, деяких рішень уряду СРСР з питань індивідуального житлового будівництва

Про деякі питання діяльності Республіканської координаційної ради науково-технічної творчості молоді

Директива Ради Європейського Союзу 89/552/ЄЕС про координацію визначених положень, що встановлені законодавчо, регулятивно або адміністративно країнами-учасницями (Європейської Конвенції про транскордонне телебачення) в галузі здійснення телевізійног...

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Кримської області

Про віднесення селища міського типу Вугледар Донецької області до категорії міст районного підпорядкування

Про уточнення найменувань селищ міського типу Отиня і Ділятин Івано- Франківської області

Про включення селища міського типу Осокорки в межі міста Києва

Про затвердження Положення про Республіканський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації керівних працівників при Раді Міністрів УРСР

Про розширення меж міста Донецька

Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів

Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про розміри ставок прибуткового податку з кооперативів"

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на IV квартал 1989 року

Про внесення доповнення до Основних положень щодо вахтового методу організації робіт

Про роботу Міністерства транспорту УРСР по поліпшенню обслуговування населення пасажирським автомобільним транспортом

Про порядок безплатного проїзду учасників Великої Вітчизняної війни і осіб, прирівняних до них по пільгах

Про організацію лікувальної допомоги хворим на гемофілію вдома кріопреципітатом

Норми годування і відпуску спорядження для службових собак підрозділів відомчої воєнізованої охорони і воєнізованої охорони першої категорії


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка