Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 15Угода між Всесоюзною торговою палатою (Москва) і Японською комерційною арбітражною асоціацією (Токіо) про арбітражне застереження, що підлягає включенню в контракти, які укладаються між радянськими зовнішньоторговельними організаціями та японськими ф...

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Норвегії про повітряне сполучення

Про затвердження списку пам"ятників архітектури по Українській РСР

Про скорочення тривалості робочого дня для робітників та службовців у передвихідні та передсвяткові дні

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Канадою

Загальні умови купівлі-продажу пиломатеріалів хвойних порід (Європейська економічна комісія ООН ECE/ME/410 1956 р.)

Угода про науково-технічне співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Народною Республікою Югославією

Європейська конвенція про облаштування та підприємництво

Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР

Протокол про поправки до Конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Варшаві 12 жовтня 1929 р.

Про амністію радянських громадян, які співробітничали з окупантами в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р.

Мінімальні стандартні правила поводження з в"язнями

Про зміну статті 6 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 1 серпня 1945 р. "Про пільги для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі"

Рекомендація щодо захисту працівників-мігрантів у слаборозвинених країнах і територіях N 100

Рекомендація щодо перекваліфікації інвалідів N 99

Конвенція про відміну кримінальних санкцій за порушення трудових договорів працівниками з корінного населення N 104

Конвенція про право, що застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів

Нота Міністерства закордонних справ СРСР стосовно Гаазьких конвенцій та декларацій 1899 і 1907 рр.

Правила процедури Всесвітньої асамблеї охорони здоров"я

Загальні умови експортних поставок машинного обладнання (Європейська економічна комісія ООН, ECE/ME/574, 1955 р.)

Європейська конвенція про міжнародну патентну класифікацію

Європейська культурна конвенція

Декларація 900 (IX) Генеральної Асамблеї ООН "Міжнародна технічна конференція щодо збереження тваринних морських ресурсів"

Конвенція про дозвіл на експлуатацію ресурсів південної частини Тихого океану (Витяг)

Декларація про спільний захист

Радянсько-китайське комюніке про виведення радянських військових частин з Китайської військово-морської бази Порт-Артур, що спільно використовується та про перехід цієї бази в повне розпорядження Китайської Народної Республіки

Конвенція про статус апатридів

Заключна декларація Женевської наради з питання відновлення миру в Індокитаї, в якому взяли участь представники Камбоджі, держави В"єтнам, Сполучених Штатів Америки, Франції, Лаосу, Демократичної Республіки В"єтнам, Китайської Народної Республіки, Сп...

Про ратифікацію Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв війни

Угода між Урядом Французької Республіки та Організацією Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури щодо центральних установ ЮНЕСКО та її привілеїв і імунітету на території Франції

Рекомендація щодо оплачуваних відпусток N 98

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Протокол, що стосується певних змін Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Митна конвенція про тимчасовий ввіз приватних дорожніх перевізних засобів

Конвенція про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту

Виконавчий регламент Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту

Протокол про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту

Підсумковий акт міжурядової конференції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту

Про чергування на підприємствах і в установах

Про організацію добровільних пожежних дружин на промислових підприємствах та інших об"єктах міністерств і відомств Української РСР

Конвенція з питань цивільного процесу

Статут Міжнародної Федерації молоді з вивчення та охорони природи

Європейська конвенція про соціальну та медичну допомогу та Протокол до неї (ETS N 14)

Європейська конвенція щодо еквівалентності дипломів, що дають доступ до університетів (ETS N 15)

Європейська Конвенція про формальні вимоги до заявки на патент

Європейська тимчасова угода про соціальне забезпечення по старості, інвалідності та у разі втрати годувальника (ETS N 12)

Додатковий протокол до Європейської тимчасової угоди про соціальне забезпечення по старості, інвалідності та у разі втрати годувальника (ETS N 12A

Протокол про внесення змін до Конвенції про рабство, що підписана в Женеві 25 вересня 1926 року

Статут Міжнародної організації з міграції

Про судову практику щодо застосування конфіскації

Про режим робочого дня в міністерствах, відомствах та інших радянських установах

Про зберігання за робітниками і службовцями, залученими на сільськогосподарські роботи, заробітної плати по місцю їх роботи в розмірі 100 % середнього місячного заробітку за останні три місяці

Рекомендація щодо охорони здоров"я працівників на місцях роботи N 97

Рекомендація щодо мінімального віку допуску на підземні роботи в шахтах N 96

Рішення N 30-53 Європейського об"єднання вугілля та сталі "Про діяльність, заборонену Статтею 60 (1) Угоди, на спільному ринку вугілля і сталі"

Конвенція про політичні права жінок

Загальні умови контакту на поставку обладнання та машин для експорту, вироблені під керівництвом Економічної Комісії для Європи Організації Об"єднаних Націй

Рішення N 4-53 Європейського об"єднання вугілля та сталі "Про публікацію прайслистів і умов продажу, що застосовуються підприємствами у вугільній та залізорудній галузях промисловості"

Резолюція 630 (VII), що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН "Конвенція про міжнародне право спростування"

Конвенція про міжнародне право спростування

Протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи Страсбург, 6 листопада 1952 року

Конвенція про збитки, завдані іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні

Додатковий протокол 1 до Всесвітньої конвенції про авторське право щодо застосування цієї конвенції до творів осіб без громадянства та біженців

Додатковий протокол 2 до Всесвітньої конвенції про авторське право щодо застосування цієї конвенції до творів, що видаються різними міжнародними організаціями

Додатковий протокол 3 до Всесвітньої конвенції про авторське право щодо умов ратифікації, прийняття або приєднання

Резолюція, що стосується статті XI Всесвітньої конвенції про авторське прав

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року

Декларація про морську зону

Всесвітня поштова конвенція

Рекомендація щодо охорони материнства N 95

Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році) N 103

Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення N 102

Резолюція Міжнародної організації праці "Про незалежність профспілкового руху"

Рекомендація щодо консультацій та співробітництва між роботодавцями і працівниками на рівні підприємства N 94

Конвенція про оплачувані відпустки в сільському господарстві N 101

Рекомендація щодо оплачуваних відпусток у сільському господарстві N 93

Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил щодо кримінальної юрисдикції зі справ зіткнення суден та інших подій, зв"язаних з судноплавством

Міжнародна конвенція про деякі правила, що стосуються цивільної юрисдикції з питань про зіткнення суден

Перший Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини

Угода про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) ( із змінами та доповненнями на 30 травня 1999 року )

Службова інструкція до Угоди про міжнародне пасажирське сполучення

Статут Гаазької конференції з міжнародного приватного права

Резолюції щодо Статуту, ухвалені Комітетом міністрів на його восьмій та дев"ятій сесіях з метою їх подальшого включення до переглянутого Статуту і Резолюція Комітету міністрів, ухвалена на його восьмій сесії (травень 1951 року)

Конвенція про статус біженців

Рекомендація щодо рівного винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 90

Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100

Рекомендація щодо колективних договорів N 91

Конвенція про процедуру встановлення мінімальної заробітної плати в сільському господарстві N 99

Угода між сторонами Північноатлантичного Договору щодо статусу їх збройних сил

Договір про заснування Європейського об'єднання вугілля та сталі

Конвенція про заснування Європейської та Середземноморської організації захисту рослин від 18 квітня 1951 р. з поправками, внесеними Радою 27 квітня 1955 р.

Угода про порядок плавання прикордонними ріками Амур, Уссурі, Аргунь, Сунгача і оз. Ханка та про встановлення судноплавних умов на цих водних шляхах

Положення про фінанси Всесвітньої організації охорони здоров"я

Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року

Резолюція 428 (V) Генеральної Асамблеї ООН "Статут управління Верховного Комісара Організації Об"єднаних Націй зі справ біженців"

Резолюція 423 (V) Генеральної Асамблеї ООН День прав людини

Резолюція 378 (V) Генеральної Асамблеї ООН "Обов"язки держав у разі відкриття військових дій"

Конвенція про захист прав людини та основних свобод

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Резолюція 377 (V) Генеральної Асамблеї ООН "Єдність на користь миру"

Рекомендація щодо професійного навчання дорослих, включаючи інвалідів N 88

Угода про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами

Міжнародний кодекс медичної етики

Угода про заснування Генеральної Ради з рибальства в Середземному морі (витяг)

Форма морського протесту, прийнятого Міжнародним морським комітетом 19-24 вересня 1949 р. в Амстердамі

Протокол про дорожні знаки та сигнали

Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи від 2 вересня 1949 року

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях

Конвенція про захист цивільного населення під час війни

Конвенція про поводження з військовополоненими

Конвенція про працівників-мігрантів (переглянута 1949 року) N 97

Рекомендація щодо професійного орієнтування N 87

Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів N 98

Конвенція про захист заробітної плати N 95

Рекомендація щодо захисту заробітної плати N 85

Рекомендація щодо працівників-мігрантів (переглянута в 1949 році) N 86

Конвенція про платні бюро з найму (переглянута 1949 року) N 96

Права та обов'язки асоційованих членів Організації та інших територій

Конвенція про положення про працю в договорах, що укладаються державними органами влади N 94

Рекомендація щодо положень про працю в договорах, укладених державними органами влади N 84

Конвенція про оплачувані відпустки морякам (переглянута 1949 року) N 91

Конвенція про приміщення для екіпажу на борту суден (переглянута 1949 року) N 92

Статут Ради Європи

Протокол про змінення Договору про боротьбу з розповсюдженням порнографічних видань, підписаного в Парижі 4 травня 1910 року

Загальний акт про мирне вирішення міжнародних спорів від 26 вересня 1928 р. з поправками, внесеними Генеральною Асамблеєю ООН від 28 квітня 1949 р.

Про відпустки працівникам науково-дослідних, учбових та культурно-освітніх закладів

Північноатлантичний договір (укр/рос)

Про назви виноградних вин, що виготовляються виноробною промисловістю Міністерства харчової промисловості УРСР

Угода про сприяння розповсюдженню в міжнародному плані наочно-звукових матеріалів освітнього, наукового та культурного характеру

Загальна декларація прав людини

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього

Про обов'язкове нотаріальне посвідчення договорів про відчуження будівель у сільських місцевостях

Про обов"язкове нотаріальне посвідчення договорів про відчуження будівель у сільських місцевостях

Статут Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів

Європейська конвенція радіомовлення

Женевська декларація

Конвенція про режим судноплавства на Дунаї (укр/рос)

Права та обов'язки асоційованих членів Організації та інших територій

Угода між Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об"єднаних Націй та Всесвітньою організацією охорони здоров"я

Угода між Організацією Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та Всесвітньою організацією охорони здоров"я

Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута 1948 року) N 90

Угода між Міжнародною організацією праці та Всесвітньою організацією охорони здоров"я

Угода між Організацією Об"єднаних Націй та Всесвітньою організацією охорони здоров"я

Конвенція про організацію служби зайнятості N 88

Конвенція про нічну працю жінок у промисловості (переглянута в 1948 році) N 89

Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію N 87

Рекомендація щодо організації служби зайнятості N 83

Конвенція про міжнародне визнання прав на повітряні судна

Протокол про зміну Міжнародної Конвенції про виставки від 22 листопада 1928 р.

Договір про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Фінляндською Республікою

Про внесення доповнень в ст. ст. 73 та 76 Конституції (Основного Закону) Української РСР

Конвенція про Міжнародну морську організацію

Положення про Комісію міжнародного права

Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН

Резолюція 127 (II) Генеральної Асамблеї ООН "Невірна та спотворена інформація"

Протокол про зміну Конвенції про боротьбу з торгівлею жінками та дітьми, що укладена у Женеві 30 вересня 1921 р., та Конвенції про боротьбу з торгівлею повнолітніми жінками, що укладена у Женеві 11 жовтня 1933 р.

Резолюція 110 (II) Генеральної Асамблеї ООН "Заходи, що повинні вживатися проти пропаганди та розпалювачів нової війни"

Резолюція 170 (II) Генеральної Асамблеї ООН "Видача злочинців війни та зрадників"

Конвенція Всесвітньої Метеорологічної Організації

Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі

Рекомендація щодо інспекції праці на гірничопромислових і транспортних підприємствах N 82

Конвенція про застосування міжнародних трудових норм до територій за межами метрополії N 83

Конвенція про інспекцію праці на територіях за межами метрополії N 85

Конвенція про максимальну тривалість трудових договорів працівників з корінного населення N 86

Конвенція про соціальну політику на територіях за межами метрополії N 82

Конвенція про право на об'єднання та регулювання трудових конфліктів на територіях за межами метрополії N 84

Про зміни і доповнення тексту Конституції (Основного Закону) Української РС

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Мирний Договір з Румунією

Мирний Договір з Фінляндією

Мирний Договір з Італією

Мирний Договір з Угорщиною

Мирний Договір з Болгарією

Угода між Організацією Об"єднаних Націй та Організацією Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Реєстрація та опублікування договорів і міжнародних угод, Правила введення в дію статті 102 Статуту Організації Об"єднаних Націй"

Резолюція 94(I) Генеральної Асамблеї ООН "Про прогресивний розвиток міжнародного права та його кодифікації"

Резолюція 95 (I) Генеральної Асамблеї ООН "Ствердження принципів міжнародного права, що визнані Статутом Нюрнбергського трибуналу"

Міжнародна конвенція щодо регулювання китобійного промислу

Рекомендація щодо обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах N 80

Рекомендація щодо медичного огляду дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці N 79

Конвенція про медичний огляд дітей та підлітків з метою з"ясування їх придатності до праці в промисловості N 77

Конвенція про обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах N 79

Конвенція про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці на непромислових роботах N 78

Конвенція Міжнародної організації праці про частковий перегляд Конвенцій, прийнятих Генеральною Конференцією Міжнародної організації праці на своїх перших двадцяти восьми сесіях з метою забезпечення виконання в майбутньому деяких формальних обов'язкі...

Про перетворення Ради Народних Комісарів Української РСР на Раду Міністрів Української РСР і Народних Комісаріатів Української РСР на Міністерства Української РСР

Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоровья

Рекомендація щодо забезпечення судновласниками суднового екіпажу постільними, столовими та іншими речами N 78

Конвенція про медичний огляд моряків N 73

Конвенція про видачу матросам свідоцтв про кваліфікацію N 74

Конвенція про соціальне забезпечення моряків N 70

Конвенція про пенсії морякам N 71

Конвенція про оплачувані відпустки морякам N 72

Рекомендація щодо медичної допомоги утриманцям моряків N 76

Конвенція про харчування і столове обслуговування екіпажів на борту суден N 68

Конвенція про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію N 69

Конвенція про регулювання розмірів вічок рибальських сіток та припустимої для лову величини риб

Про перетворення Ради Народних Комісарів Української РСР на Раду Міністрів Української РСР і Народних Комісаріатів Української РСР на Міністерства Української РСР

Про передачу у відання Народного комісаріату земельних справ УРСР Закарпатської державної дослідної станції "Велика Бакта"

Резолюція 3 (I) Генеральної Асамблеї ООН "Видача та покарання військових злочинців"

Конвенція про привілеї та імунітети Об"єднаних Націй

Про утворення Закарпатської області в складі Української РСР

Про утворення Закарпатської області в складі Української РСР

Про утворення Закарпатської області в складі Української РСР

Статут Організації Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

Рекомендація щодо мінімальних норм соціальної політики на залежних територіях (додаткові положення) N 74

Статут Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН

Протокол додаткової угоди до Конвенції 1935 року, укладеної між Урядами СРСР та Ірану "Про боротьбу з шкідниками та хворобами рослин"

Акт про капітуляцію Японії

Угода між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії і тимчасовим Урядом Французської Республіки щодо судового переслідування і покарання головних війсь...

Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі

Про пільги для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі

Угода між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки і Тимчасовим Урядом Французької Республіки про деякі додаткові вимоги до Німеччини

Угода про утримання та репатріацію радянських та французьких громадян, що знаходяться відповідно під контролем французької та радянської влади

Протокол до Угоди про утримання та репатріацію радянських та французьких громадян, що знаходяться відповідно під контролем французької та радянської влади

Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду

Договір про дружбу, взаємну допомогу та післявоєнне співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Югославією

Пакт Ліги арабських держав

Статті Угоди 1945 р. (Про Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку)

Угода про міжнародний повітряний транспорт

Угода про транзит по міжнародним повітряним лініям

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.

Угода щодо змін в Протоколі Угоди від 12 вересня 1944 року між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства про зони окупації Німеччини і про управління "Великим Берліном"

Протокол Угоди між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства про зони окупації Німеччини і про управління "Великим Берліном"

Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР

Статті Угоди Міжнародного валютного фонду

Рекомендація щодо забезпечення доходу N 67

Рекомендація щодо мінімальних норм соціальної політики на залежних територіях N 70

Рекомендація щодо медичного обслуговування N 69

Декларація стосовно цілей та завдань Міжнародної організації праці

Повідомлення Надзвичайної державної комісії про руйнування і звірства, скоєні фашистськими загарбниками у Києві

Декларація трьох держав про Іран

Декларація трьох держав

Інструкція з обліку шкоди, завданої німецько-фашистськими загарбниками та їхніми пособниками державним, кооперативним і громадським підприємствам, установам та організаціям

Спільна декларація Уряду Бельгії, Великобританії, Голландії, Греції, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Чехословаччини, Югославії та Французького Національного Комітету про знищення єв...

Тимчасове положення про Комісію з обліку та охорони пам"яток мистецтва при Комітеті у справах мистецтв при РНК СРСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади

Угода між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Сполучених Штатів Америки про принципи, що застосовуються до взаємної допомоги у веденні війни проти агресії

Пакт про нейтралітет між Японією та Радянським Союзом

Про тривалість робочого дня медичних працівників

Угода про третейський суд

Угода про товарооборот та платежі між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Швецією

Про зміну Постанови Раднаркому СРСР від 11 листопада 1937 р. N 2000 "Про введення штатних посад та посадових окладів для професорсько-викладацького складу в вузах"

Договір про торгівлю і мореплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Іраном

Статут міжнародного інституту уніфікації приватного права

Про створення Львівської, Дрогобицької, Волинської, Станіславської, Тарнопольської і Рівненської областей в складі УРСР

Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом

Конвенція про тривалість робочого часу і відпочинку на дорожньому транспорті N 67

Рекомендація щодо учнівства N 60

Конвенція про регулювання письмових трудових контрактів працівників з корінного населення N 64

Конвенція про карні санкції за порушення трудових контрактів працівниками з корінного населення N 65

Рекомендація щодо інспекції праці для працівників корінного населення N 59

Рекомендація щодо професійного навчання N 57

Конвенція про техніку безпеки в будівельній промисловості N 62

Конвенція про статистику заробітної плати і тривалості робочого часу в основних галузях гірничодобувної та обробної промисловості, зокрема у цивільному і промисловому будівництві, а також у сільському господарстві N 63

Щодо відміни Положення про векселі

Інструкція ВЦРПС і Наркомздоров"я СРСР "Про порядок видачі застрахованим лікарняних листків"

Положення про переказний і простий вексель

Рекомендація щодо професійної підготовки в будівельній промисловості N 56

Рекомендація щодо техніки безпеки в будівельній промисловості N 53

Рекомендація щодо інспекції праці в будівельній промисловості N 54

Рекомендація щодо співробітництва в справі запобігання нещасним випадкам у будівельній промисловості N 55

Рекомендація щодо мінімального віку приймання дітей для промислової праці на сімейних підприємствах N 52

Про впорядкування засвідчення копії з документа, який стосується особистих прав та інтересів громадянина

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки

Конвенція про страхування моряків на випадок хвороби N 56

Конвенція про мінімальну кваліфікацію капітана та інших осіб командного складу торговельних суден N 53

Рекомендація щодо поліпшення побутового обслуговування моряків у портах N 48

Конвенція про робочий час на борту суден та склад суднового екіпажу N 57

Конвенція про щорічні оплачувані відпустки морякам N 54

Конвенція про зобов"язання судновласників у разі хвороби, травми або смерті моряків N 55

Міжнародна конвенція про використання радіомовлення в інтересах миру

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Францією про передачу судових і нотаріальних документів та виконання судових доручень у цивільних і торговельних справах

Конвенція про режим проток

Рекомендація стосовно щорічних оплачуваних відпусток N 47

Конвенція Про щорічні оплачувані відпустки N 52

Рекомендація про поступове усунення вербування N 46

Конвенція про регулювання деяких особливих систем вербування працівників N 50

Про зміни системи кредитування товарообігу

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Імператорським Урядом Ірану про боротьбу з шкідниками та хворобами рослин

Конвенція про скорочення робочого часу на склодувних заводах N 49

Конвенція про запровадження міжнародної системи співробітництва у збереженні прав мігрантів на пенсію по інвалідності, старості та на випадок втрати годувальника N 48

Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень N 47

Конвенція про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду N 45

Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних пам"яток (Пакт Реріха)

Конвенція про допомогу особам, котрі є безробітними з незалежних від них обставин N 44

Рекомендація щодо страхування на випадок безробіття та щодо надання допомоги безробітним N 44

Конвенція про тривалість робочого часу на автоматичних заводах по виробництву листового скла N 43

Конвенція про працю жінок у нічний час (переглянута 1934 року) N 41

Про постачання робітників гарячих цехів газованою підсоленою водою

Конвенція про обов"язкове страхування по інвалідності працівників промислових та торговельних підприємств, осіб вільних професій, надомників і домашніх служників N 37

Конвенція про обов"язкове страхування за віком працівників у сільському господарстві N 36

Конвенція про платні бюро найму N 34

Конвенція про обов"язкове страхування на випадок інвалідності працівників у сільському господарстві N 38

Конвенція про обов"язкове страхування на випадок втрати годувальника працівників промислових і торговельних підприємств, осіб вільних професій, працівників-надомників і домашніх служників N 39

Конвенція про обов"язкове страхування по старості працівників промислових і торговельних підприємств, осіб вільних професій, а також надомників і домашніх служників N 35

Конвенція про обов"язкове страхування на випадок втрати годувальника працівників агропромислового комплексу N 40

Про сполучення посад та службу родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора

Про доповнення постанови РНК Союзу РСР від 17 серпня 1931 р. "Про відповідальне зберігання покупцями неоплачених вантажів"

Конвенція про вік приймання дітей на непромислові роботи N 33

Рекомендація щодо віку приймання дітей на непромислові роботи N 41

Конвенція про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден (переглянута 1932 року) N 32

Рекомендація N 40 про прискорення застосування взаємності, що передбачена у прийнятій в 1932 році Конвенції про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден

Про Регістр Союзу РСР

Правила про умови праці вантажників при навантажувально-розвантажувальних роботах

Про відповідальне зберігання покупцями неоплачених вантажів

Конвенція про обмеження робочого часу у вугільних шахтах N 31

Конвенція, що має на меті вирішення деяких колізій законів про чеки

Конвенція про гербовий збір стосовно чеків

Одноманітний закон про чеки

Конвенція про регулювання робочого часу в торгівлі та установах N 30

Конвенція про примусову чи обов"язкову працю N 29

Рекомендація щодо непрямого примушування до праці N 35

Рекомендація щодо регламентації примусової або обов"язкової праці N 36

Конвенція про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів

Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі

Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі ( ETS 051 )

Спеціальний Протокол, що стосується безгромадянства

Конвенція, що регулює деякі питання, пов"язані з колізією законів про громадянство

Протокол, що стосується конкретного випадку безгромадянства

Відозва М. К. Реріха

Правила про роботу на відкритому повітрі в холодний час року

Про затвердження Положення про чеки

Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень

Про затвердження Положення про векселі

Рекомендація щодо консультації з організаціями працівників і роботодавців під час розроблення правил, що стосуються безбеки працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден N 34

Рекомендація щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві N 31

Конвенція про зазначення ваги важких вантажів, що їх перевозять на суднах N 27

Конвенція про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні та розвантаженні суден N 28

Міжнародна конвенція щодо боротьби з підробкою грошових знаків

Протокол про введення в дію Паризького договору від 27 серпня 1928 року про відмову від війни як знаряддя національної політики

Конвенція про міжнародні виставки

Договір про заборону війни як засобу національної політики (Пакт Бріана-Келлога)

Конвенція про запровадження процедури встановлення мінімальної заробітної плати N 26

Кодекс міжнародного приватного права (Кодекс Бустаманте)

Статут Міжнародної ради з охорони птахів

Про відновлення прав щодо втрачених векселів

Щодо введення в дію положення про фірму

Рекомендація про загальні принципи страхування у разі хвороби N 29

Конвенція про страхування на випадок хвороби працівників у сільському господарстві N 25

Конвенція про страхування на випадок хвороби працівників промислових і торговельних підприємств та домашніх служників N 24

Протокол, що додається до Конвенції про водокористування на прикордонних ріках, річках та струмках Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Турецької Республіки, вчиненої в Карсі 8 січня 1927 року

Конвенція про водокористування на прикордонних ріках, річках та струмках Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Турецької Республіки

Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 року із змінами, внесеними Протоколом від 7 грудня 1953 року

Конвенція про рабство


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка