Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 13Про доповнення списку пам"яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

Всесвітня конвенція про авторське право (переглянута)

Відповідно до ст. 60 КпШС неповнолітні набувають дієздатності в повному обсязі і самостійно здійснюють захист своїх прав лише в разі одруження

Протокол про Торговельне представництво Союзу Радянських Соціалістичних Республік у Хашимітському Королівстві Йорданія

Правила опіки і піклування в Українській РСР

Протокол про правове положення Торговельного представництва Союзу Радянських Соціалістичних Республік в Нідерландах

Майно, нажите подружжям за час шлюбу, є їх спільною сумісною власністю. В разі поділу цього майна між подружжям їх частки визнаються рівними

Договір про торгівлю між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядами Королівства Бельгії, Великого Герцогства Люксембург та Королівства Нідерландів, членами Економічного Союзу Бенілюкс N 2151

Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Основні положення з відновлювання земель, що були порушені при розробці родовищ корисних копалин, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт

Рекомендація щодо захисту прав представників працівників на підприємстві та можливостей, які їм надаються N 143

Конвенція про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються N 135

Рекомендація щодо захисту від небезпеки отруєння бензолом N 144

Власникові належать права володіння, користування і розпорядження майном у межах, встановлених законом

Конвенція про захист від небезпеки отруєння бензолом N 136

Де Вільде (De Wilde), Оомс (Ooms) и Версіп (Versyp) проти Бельгії

Про визнання такими, що втратили силу, ряду рішень Уряду Української РСР з питань оплати праці працівників невиробничих галузей народного господарства

Регламент Ради про застосування схем соціального забезпечення щодо осіб, що працюють за наймом, та їхніх сімей під час пересування в межах Співтовариства N 1408/71 (ЄЕС)

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Польською Народною Республікою

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Польською Народною Республікою

Про затвердження Статуту зв"язку Союзу РСР

Про порядок введення в дію Виправно-трудового кодексу Української РСР

Відповідно до ст. 211 ЦПК поправки в рішенні суду повинні бути застережені перед підписом суддів

Про доповнення статті 112 Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Республікою Болгарією

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Республікою Болгарією

Європейська угода, що доповнює Конвенцію про дорожні знаки та сигнали, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 року

Згідно зі ст. 16 Цивільного кодексу громадянин, який внаслідок душевної хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх дій або керувати ними, може бути визнаний судом недієздатним в порядку, передбаченому ЦПК, і над ним встановлюється опіка

Згідно зі ст. 5 ЦПК відповідні організації вправі звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших осіб лише у випадках, коли за законом вони можуть звертатися за таким захистом

Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію

Протокол до Консульскої конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в галузі ветеринарії

Протокол про продовження строку дії Торгової та Платіжної угод між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Куба від 17 лютого 1965 року

Конвенція про психотропні речовини

Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів та в його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів

Рішення Комісії 71/57/Євратом "Щодо реорганізації Спільного Атомного Дослідницького Центра (СДЦ)"

Відповідно до статей 204 і 336 ЦПК виконання рішення може бути відстрочено або розстрочено судом при його постановленні або в процесі виконання

Про літературну премію імені Лесі Українки

Згідно зі ст. 145 Цивільного кодексу власник майна вправі витребувати його від недобросовісного набувача лише в разі, коли воно придбане за плату в особи, яка не мала права його відчужувати

Про затвердження Виправно-трудового кодексу України

Виправно-трудовий кодекс України

Про завдання по скороченню витрат на утримання апарату управління на 1971 рік

Про прийняття в експлуатацію збудованих ділянок автомобільного шляху Ялта-Севастополь на перегоні Понизівка-Гончарне

Декларація принципів, що регулюють режим дна морів та океанів і його надр за межами дії національної юрисдикції

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету Української РСР на 1971 рік

Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден

Декларація про зміцнення міжнародної безпеки

Інструкція про порядок реєстрації актів громадянського стану в Українській РСР

Про заходи по поліпшенню використання виробничих потужностей на підприємствах текстильної промисловості

Угода про загальні умови виконання міжнародних пасажирських перевезень автобусами

Про організацію приймання, продажу і технічного обслуговування легкових автомобілів Волзького автомобільного заводу

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Швеції про міжнародне автомобільне сполучення

Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності

Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Рекомендації Шостої консультативної ради щодо Договору про Антарктику

Рекомендація щодо кондиціювання повітря в приміщеннях для екіпажу та деяких інших приміщеннях на борту суден N 140

Конвенція про запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків N 134

Рекомендація щодо боротьби з шкідливими шумами в приміщеннях для екіпажу та на робочих місцях на борту суден N 141

Рекомендація щодо запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків N 142

Конвенція про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові положення) N 133

Рекомендація щодо побутового обслуговування моряків у морі та в портах N 138

Рекомендація щодо проблем зайнятості, пов"язаних з технічними змінами на борту суден N 139

Рекомендація щодо професійного навчання моряків N 137

Декларація у зв"язку з двадцять п"ятою річницею Організації Об"єднаних Націй

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об"єднаних Націй

Радянсько-французький протокол

Про визнання нечинними та про зміни рішень Уряду СРСР у зв"язку з постновою Ради Міністрів СРСР від 9 квітня 1969 р. N 269

Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів і про спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень (СПС)

Про затвердження т. Пилькевича М.М. членом колегії Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Лагутова Д.П.

Про затвердження т. Ільющенка І.А. членом колегії Міністерства закордонних справ УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Бойка А.О.

Про затвердження проекту пам'ятника В.І. Леніну в м. Овручі Житомирської області

Про нагородження цінними подарунками осіб, які брали активну участь у боротьбі з весняною повіддю в 1970 році

Про звільнення т. Родяхіна О.Д. від обов'язків члена колегії Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР

Про заходи по дальшому зниженню шкідливої дії вібрації машин, технологічного устаткування і механізованого інструменту на працівників різних галузей народного господарства

Про затвердження т. Сівкова О.М. членом колегії Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР

Про стан використання виробничих потужностей на промислових підприємствах лісової і деревообробної промисловості

Відповідно до ст. 103 ЦПК суд не приймає відмови від позову, якщо ця дія суперечить законові або порушує будь-чиї права і охоронювані законом інтереси

Про підготовку проекту Кодексу про працю Української РСР

Про основні напрями хімізації сільського господарства на 1971-1980 роки

Про заходи по прискоренню будівництва фарфоро-фаянсових заводів

Про збільшення виробництва комбікормів і поліпшення їх якості

Про внесення доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про проведення грошово-речової лотереї в 1971 році

Про організацію Тернопільського фінансово-економічного інституту

Про 100-річчя з дня народження В.С. Стефаника

Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника, присвяченого 100-річчю з дня народження В.І. Леніна

Про призначення т. Крикуна С.І. першим заступником голови Комітету державної безпеки при Раді Міністрів УРСР

Про збільшення виробництва м'яса птиці на основі виробничого кооперування птахофабрик і колгоспів у Київській та Кримській областях

Про переведення в III кварталі 1970 р. підприємств комунального господарства на нову систему планування і економічного стимулювання

Про заходи по поліпшенню ветеринарно-санітарного стану тваринництва і розвитку біологічної промисловості

Про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за одержання високих урожаїв і перевиконання планів продажу державі продукції конопель

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Болівія

Про призначення т. Давиденка М.С. першим заступником Міністра радгоспів УРСР і звільнення з цієї посади т. Сеннікова А.А.

Про додаткове забезпечення паливом потреб сільського господарства, населення і комунально-побутових споживачів

Про роботу Міністерства радгоспів УРСР по поліпшенню використання резервів виробництва і посиленню режиму економії

Про хід виконання плану поставок продукції Міністерством чорної металургії УРСР і Міністерством промисловості будівельних матеріалів УРСР

Про будівництво заводу по виробництву металоконструкцій збірних блочних теплиць та інженерно-лабораторного корпусу інституту "Діпропромтеплиця" Союзсільгосптехніки

Про затвердження т. Стрепетова І.Г. членом Державного планового комітету Ради Міністрів УРСР

Про затвердження т. Ревенка Г.І. членом колегії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і звільнення від цих обов'язків т. Швеця І.Т.

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Республікою Німеччина

Про присвоєння імені С.М. Кірова Донецькому коксохімічному заводу Міністерства чорної металургії УРСР

Про перейменування Одеського технологічного інституту імені М.В. Ломоносова та Одеського технологічного інституту харчової і холодильної промисловості

Про строк введення в дію радіопередавальної телевізійної станції в м. Києві

Про дальше поліпшення відновного лікування хворих з стійкою втратою працездатності та їх трудовлаштування

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою у II кварталі 1970 року

Про призначення т. Короткевича А.А. заступником Міністра будівництва підприємств важкої індустрії УРСР

Про підготовку і проведення збирання, вивезення і переробку цукрових буряків урожаю 1970 року

Про призначення т. Соколова В.С. заступником Голови Українського об'єднання Ради Міністрів УРСР "Укрсільгосптехніка" та увільнення від цих обов'язків т. Євтушенка М.О.

Торговельна угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Королівським Урядом Непалу

Довгострокова угода щодо товарообігу та платежів між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австрійською Республікою

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання колективів будов комплексів хімічної промисловості і хімічного машинобудування за II квартал 1970 року

Про направлення на Волзький автомобільний завод кваліфікованих робітників

Про затвердження умов соціалістичного змагання областей, міст і районів за кращу підготовку шкіл, дошкільних та інших дитячих закладів до нового навчального року

Про виконання протипаводкових робіт у 1970 році

Питання зв'язані з ліквідацією Міністерства хімічної промисловості УРСР

Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту

Про створення в Київському політехнічному інституті Проблемної науково-дослідної лабораторії по перетворенню інформації для електронних цифрових обчислювальних машин в автоматизованих системах проектування

Про призначення т. Синиці М.С. начальником Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Бобровникова М.А.

Про заходи по збільшенню виробництва зерна озимих і ярих культур у колгоспах і радгоспах УРСР

Про звільнення т. Калініченка В.К. від обов'язків члена колегії Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР

Про заходи по реалізації критичних зауважень і пропозицій, висловлених на VII сесії Верховної Ради Української РСР при обговоренні питання "Про стан і заходи по дальшому поліпшенню обслуговування населення установами і підприємствами зв'язку Українсь...

Про додаткову поставку в 1970 році сільському господарству будівельних матеріалів, вапнякового борошна, крейди та скляної тари

Про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за збільшення виробництва і продажу державі м'яса, молока та інших продуктів тваринництва за перше півріччя 1970 року

Про ліквідацію Управління нафтодобувної промисловості при Раді Міністрів Української РСР

Про присвоєння імені Ярослава Галана Львівському обласному українському музично-драматичному театру

Про призначення т. Левтринського Т.М. першим заступником Голови Державного комітету цін Ради Міністрів УРСР

Про внесення змін і доповнень до Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських Рад депутатів трудящих Української РСР

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про затвердження т. Бурлаки Я.І. членом колегії Міністерства освіти УРСР та про увільнення від цих обов'зків т. Семернікової Р.А.

Про присвоєння імені Героя Радянського Союзу Парфилова П.В. Лебединському шкільному дитячому будинку Сумської області

Про затвердження т. Гіренка А.М. членом Комітету народного контролю УРСР

Про затвердження т. Куликова Л.Д. членом Держбуду УРСР і звільнення від цих обов'зків т. Васюкова М.І.

Про увільнення т. Зубенка В.Ф. від обов'язків заступника Міністра сільського господарства УРСР

Про затвердження плану підготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів на факультетах сільськогосподарських вузів та в сільськогосподарських технікумах на 1970/71 навчальний рік

Про відзначення 100-річчя з дня народження Лесі Українки

Про розвиток мережі підприємств служби побуту в 1971-1975 роках

Про заходи по дальшому поліпшенню протезно-ортопедичної допомоги населенню

Про похорон Міністра місцевої промисловості УРСР Єременка А.П. та забезпечення його сім'ї

Про заходи по забезпеченню розміщення і збереження зерна в 1970 році

Про додаткове стимулювання колгоспників і працівників радгоспів на вирощуванні та збиранні картоплі, овочів і фруктів

Про створення в м. Жданові меморіального Будинку-музею А.О. Жданова - філіалу Ждановського краєзнавчого музею Донецької області

Про затвердження т. Осики С.П. членом Держбуду УРСР і звільнення від цих обов'язків т. Сидоренка І.В.

Про затвердження т. Пастернака П.П. членом колегії Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР

Про комісію по організації похорону А.П. Єременка

Угода про створення Міжнародного інвестиційного банку Статут Міжнародного інвестиційного банку

Про порушення порядку придбання автотранспорту, самовільне розукомплектування та переобладнання спеціальних автомобілів і автобусів і використання їх не за призначенням

Земельний кодекс Української РСР

Про визнання такими, що втратили силу, постанов Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів УРСР з питань поліпшення планування, підвищення технічного рівня та дальшої спеціалізації виробництва товарів культурно-побутового призначення і господа...

Про затвердження Земельного кодексу Української РСР

Додатковий протокол до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ"

Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)

Розпорядження 1251/70 про право робітників залишатися на території держави-члена

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Коста-Ріка

Конвенція про оплачувані відпустки N 132 (переглянута у 1970 році)

Рекомендація щодо спеціальних програм забезпечення зайнятості та підготовки молоді в цілях розвитку N 136

Рекомендація щодо встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються N 135

Конвенція Міжнародної організації праці N 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються

Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії про міжнародне автомобільне сполучення (в редакції Протоколу від 10.10. 1985)

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія про міжнародне автомобільне сполучення

Конвенція про визнання розлучень та рішень щодо окремого проживання подружжя

Європейська конвенція про репатріацію неповнолітніх

Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків

Резолюція 1503 (XLVIII) Економічної та Соціальної Ради Процедура розгляду повідомлень про порушення прав людини та основних свобод

Договір про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Чехословацькою Соціалістичною Республікою

Про заходи по поліпшенню шляхового господарства в містах і селищах міського типу

Залишення судом позову без розгляду з мотиву відсутності відповідних доказів суперечить вимогам ст. 229 ЦПК

Міжнародна конвенція щодо контракту на подорожування (витяг)

Про затвердження Правил забудови сільських населених пунктів Української РСР

Директива Ради Європи 70/220/ЄЕС з питань зближення законодавств Держав-Членів ЄС, яка стосується заходів, що уживаються проти забруднення повітря вихлопними газами автотранспортних засобів, обладнаних двигунами з нагнітаючим запалюванням від 20 бере...

Конвенція про отримання за кордоном доказів по цивільних та торговельних справах

Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов, які були змінені у касаційному порядку або в порядку судового нагляду, а також ухвал або постанов вищестоящих судів, якими постановлено нове рішення, проводиться відповідно суд...

Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

При встановленні батьківства суд бере до уваги сумісне проживання і спільне ведення господарства матір"ю дитини і відповідачем до народження дитини або сумісне виховання чи утримання ними дитини та інші докази про визнання батьківства

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австрійською Республікою з питань цивільного процесу

Угода про усунення подвійного оподаткування в галузі повітряного та морського транспорту між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Францією

Про заходи по підвищенню безпеки газопостачання міст, селищ та інших населених пунктів

Про внесення змін до статті 62 Положення про державний нотаріат Української РСР

Резолюція N 428 (1970) Консультативної асамблеї Ради Європи "Стосовно Декларації про засоби масової інформації та права людини"

Про порядок введення в дію Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР

Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 205-1

Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу Української РСР

Декларація соціального прогресу та розвитку

Третя Директива 69/463/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо гармонізації законодавств держав-членів стосовно податків з обороту - запровадження податку на додану вартість в державах-членах"

Конвенція про спеціальні місії

Факультативний протокол про обов"язкове вирішення спорів

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою

Міжнародна Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою

Якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня його провини розмір відшкодування необхідно зменшити або у відшкодуванні шкоди відмовити

Протокол про Торговельне представництво Союзу Радянських Соціалістичних Республік в Народній Республіці Південного Йємену

Конвенція щодо збереження живих ресурсів Південно-Східної Атлантики

Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Про внесення змін і доповнень до статей 48 і 208 Кримінального кодексу Української РСР

Директива Ради 69/335/ЄЕС "Про непрямі податки на мобілізацію капіталу"

Про затвердження Положення про Міністерство торгівлі Української РСР

Рішення, яким суд зменшив розмір відшкодування за ушкодження здоров"я при дорожньо-транспортній події з посиланням на грубу необережність потерпілого, скасовано, оскільки суд не з"ясував ступінь вини потерпілого

Про встановлення факту визнання батьківства щодо дітей

Конвенція про взаємне визнання випробувального тавра ручної вогнепальної зброї

Про Статут автомобільного транспорту УРСР

Рекомендація щодо медичної допомоги та допомоги у випадку хвороби N 134

Конвенція про медичну допомогу та допомоги у випадку хвороби N 130

Конвенція Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві

Рекомендація щодо інспекції праці в сільському господарстві N 133

Міжнародна конвенція по обмірюванню суден 1969 року (укр/рос)

Кодекс про шлюб та сім"ю України

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про примусове лікування і трудове перевиховання хворих на наркоманію"

Про затвердження Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР

Директива Ради 69/169/ЄЕС "Про гармонізацію положень, встановлених законами, постановами або адміністративними заходами, стосовно звільнення від податку з обороту та акцизного збору з імпорту в міжнародних подорожах"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Нідерландів про торговельне судноплавство

Віденська конвенція про право міжнародних договорів

Про зміну та визнання нечинними рішень Уряду СРСР в зв"язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 3 квітня 1967 р. N 280 "Про заходи щодо подальшого покращення кредитування і розрахунків в народному господарстві та підвищення ролі кредиту в стимулюван...

Європейська Конвенція про охорону археологічної спадщини

Питання про знесення самовільно зведеного будинку або фундаменту для нього не підвідомче судові

Про примусове лікування і трудове перевиховання хворих на наркоманію

Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв"язку з постановою Ради Міністрів Української РСР від 9 серпня 1967 року N 524 "Про порядок планування централізованих капітальних вкладень і затвердження титульних спис...

Судовий вирок в кримінальній справі є обов"язковим для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки з питань, чи мали місце дії та чи вчинені вони даною особою

Інструкція про порядок завантаження у попутному напрямку підприємствами автомобільного транспорту загального користування союзних республік порожніх вантажних автомобілів підприємств, організацій та установ

Рішення суду скасоване у зв"язку з неправильним застосуванням ст. 450 Цивільного кодексу

Про затвердження Інструкції щодо збереження підросту й молодняка по-господарському цінних порід при розробці лісосік в лісах СРСР

Торговельна Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Хашимітським Королівством Йорданія

Про внесення змін і доповнень до статті 192 Кримінального кодексу Української РСР

Угода про співробітництво в галузі медицини між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки

Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України

Обмін нотами між Посольством СРСР в Канаді та Міністерством закордонних справ Канади про заснування торговельного представництва СРСР в Канаді

Рішення Ради 68/416/ЄЕС "Щодо укладання та виконання угод безпосередньо між Урядами стосовно зобов'язань Держав-членів підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів"

Директива Ради 68/414/ЄЕС "Про зобов'язання країн-членів ЄЕС підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів"

Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні

Рекомендації П"ятої консультативної ради щодо Договору про Антарктику

Про заходи по поліпшенню насінництва зернових і олійних культур

Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства

Рекомендація про збереження культурних цінностей, яким загрожує небезпека внаслідок проведення громадських чи приватних робіт

Резолюція N 3.34 Генеральної конференції Організації Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури "Збереження й популяризація культурної спадщини" (витяг)

Конвенція про дорожні знаки та сигнали

Конвенція про дорожній рух (з поправками від 03.03.93)

Смерть сторони у справі про поділ спільного майна подружжя не є передбаченою п. 8 ст. 227 ЦПК підставою для закриття провадження у справі

Декларація про континентальний шельф Балтійського моря

Директива 68/360 від 15 жовтня 1968 року про відміну обмежень на пересування та проживання в межах співтовариства

Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Сіднейська декларація стосовно смерті

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

Рекомендація щодо покращання умов життя та праці орендарів, здольників та аналогічних категорій сільськогосподарських працівників N 132

Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства

Строки доставки вантажів і правила обислення строків доставки

Заклик Тегеранської конференції

Суди можуть встановлювати факти реєстрації народження, якщо в органах загсу не зберігся відповідний запис, і у відновленні такого запису органи загсу відмовили

Провадження в справі може бути закрите лише з підстав, передбачених законом

Угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів та повернення об"єктів, що запускалися у космічний простір

Про Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР в справах будівництва (Держбуд УРСР), а також структуру його центрального апарату

Договір про торговельне судноплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії N 2047

Перша директива 68/151/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Про координацію гарантій (застережних заходів), які вимагаються країнами-членами від компаній в рамках контексту другого абзацу Статті 58 Договору для захисту інтересів членів та інших з пер...

Протокол про зміну Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент, підписаної у Брюсселі 24 серпня 1924 року (Правила Вісбі)

Заява про встановлення неправильності запису в книгах актів громадянського стану розглядається в судовому порядку, якщо органи загсу відмовилися внести виправлення в зроблений запис

Особи, які спільно заподіяли шкоду, відповідають перед потерпілим солідарно

Міжнародна стандартна господарська класифікація усіх видів економічної діяльності

Резолюція 2331 (XXII) Генеральної Асамблеї ООН "Заходи, які повинні бути вжиті проти нацизму та расової нетерпимості"

Про затвердження Інструкції про порядок надання пільг особам, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі

Декларація про територіальний притулок

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Швецією

Другий протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Швецією

Перший протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Швецією

Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 вересня 1967 р. "Про розширення пільг для осіб, що працюють у районах Крайньої Півночі та у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі"

Резолюція 2263 (XXII) Генеральної Асамблеї ООН "Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок"

Про заходи по поліпшенню експлуатації житлового фонду і об"єктів комунального господарства

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про співробітництво щодо рятування людського життя та надання допомоги суднам і літакам, що зазнають лихо на морі

Угода про культурне та наукове співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Йорданським Хашимітським Королівством

Про поширення пільг для осіб, що працюють у районах Крайньої Півночі і у місцевостях, що прирівнюються до районів Крайньої Півночі

Угода про співробітництво в галузі наукових сільськогосподарських досліджень між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Італійської Республіки

Положення про планування сім"ї

Справа про визнання громадянина недієздатним внаслідок психічної хвороби або недоумства може бути розпочата лише за заявою осіб, зазначених у ст. 256 ЦП

Про затвердження Положення про громадських вихователів неповнолітніх

Про затвердження Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР

Про передачу додатково на вирішення міністрів і керівників відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих питань господарського і культурного будівництва

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Додаткова Угода до Гаазької угоди З Міжнародного Депонування Промислових Зразків від 28 листопада 1960 року

Стокгольмський акт додатковий до Мадридської угоди про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів від 14 квітня 1891 р., переглянутої у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., та у...

Угода про співробітництво в галузі кінематографії між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки

Конвенція про допомоги по інвалідності, по старості і у зв"язку з втратою годувальника N 128

Рекомендація щодо розгляду скарг на підприємствах з метою їх вирішення N 130

Рекомендація щодо допомог по інвалідності, по старості та в зв"язку з втратою годувальника N 131

Рекомендація щодо зв"язків між адміністрацією і трудівниками на підприємстві N 129

Рекомендація щодо максимального вантажу, допустимого для перенесення одним працівником N 128

Конвенція про максимальний вантаж, допустимий для перенесення одним працівником N 127

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Федеральною Радою Швейцарії про повітряне сполучення

Резолюція 1235 (XLII) Економічної та соціальної ради "Питання про порушення прав людини і основних свобод, включаючи політику расової дискримінації та сегрегації і апартеїду в усіх країнах, особливо в колоніальних та інших залежних територіях"

Конвенція про порядок ведення промислових операцій у північній Атлантиці

Міжнародна конвенція стосовно реєстрації прав на судна, що будуються

При відшкодуванні збитків володільцем джерела підвищеної небезпеки враховується також вина потерпілого

Конвенція про Міжнародну гідрографічну організацію

Відмова прокурора від пред"явленого ним позову не позбавляє особу, інтересів якої це стосується, права вимагати розгляду справи по суті

Перша Директива Ради 67/227/ЄЕС "Щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту"

Про переведення робітників і службовців підприємств, установ і організацій на п"ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями

Про затвердження Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів Української РСР

При розірванні договору довічного утримання у зв"язку з невиконанням набувачем договірних зобов"язань будинок повинен бути повернутий відчужувачеві

Залишення позову без розгляду з мотиву, що сторона не представила доказів на пітвердження позовних вимог, не відповідає законові

Протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Норвегії про повітряне сполучення від 31 березня 1956 року

Договір про принципи діяльності держав стосовно дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла

Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Інструкція з санітарного утримання приміщень та обладнання виробничих підприємств

Резолюція 2205 (XXI) Генеральної Асамблеї ООН

Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права

Протокол щодо статусу біженців

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

Резолюція 2198 (XXI) Генеральної Асамблеї ООН "Протокол щодо статусу біженців"

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи в Українській РСР

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Французькою Республікою, підписаної в Парижі 8 грудня 1966 року

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Французькою Республікою

Регламент Комісії N 17/66/Євратом "Про виключення з Правил поставок переміщення малих обсягів руд, вихідних матеріалів і спеціальних матеріалів, що розщеплюються"

Рекомендації Четвертої консультативної ради щодо Договору про Антарктику

Рішення N 22-66 Європейського об"єднання вугілля та сталі "Про інформацію, що має надаватись підприємствами про їх інвестиції"

Протокол, що вносить зміни до статті IV Конвенції, підписаної в Парижі 22 листопада 1928 р. і стосується міжнародних виставок

Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Про внесення доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва

Про ратифікацію поправки до Статуту Організації Об"єднаних Націй

Про ратифікацію Консульської Конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Фінляндською Республікою

Угода про культурні зв"язки між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Шахіншахським Урядом Ірану

Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Резолюція 1158 (XLI) Економічної та Соціальної Ради ООН "Питання про покарання військових злочинців та осіб, що здійснили злочини проти людства"

Консульська Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Японією

Протокол до Консульської Конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Японією

Відкладаючи розгляд справи, суд повинен призначити день нового судового засідання, про що оголосити під розписку тим учасникам процесу, які з"явилися

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про співробітництво в галузі вивчення та освоєння космічного простору в мирних цілях

Конвенція про приміщення для екіпажу на борту риболовних суден N 126

Рекомендація щодо професійного навчання рибалок N 126

Рекомендація щодо ролі кооперативів у економічному та соціальному розвитку країн, що розвиваються N 127

Конвенція про свідоцтва щодо кваліфікації рибалок N 125

Правила перевезення вантажів "Правила перевезення рідких вантажів наливом у вагонах-цистернах та бункерних напіввагонах"

Міжнародна конвенція про збереження атлантичних тунців

Про введення в дію Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю

Правила перевезення вантажів

Справа в суді може бути закрита лише з підстав, передбачених законом

Про затвердження Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю

Про внесення змін до Положення про державний нотаріат Української РСР

Заключний акт Міжнародної Конференції про вантажну марку 1966 року

Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року (укр/рос)

Про внесення доповнень до статті 138 Кримінального кодексу Української РСР


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка