Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 12Про надання додаткових пільг працівникам вугільної та сланцевої промисловості та шахтного будівництва

Погоджувальний регламент ЮНСІТРАЛ

Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ

Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об"єднаннями, підприємствами, організаціями і установами

Про практику застосування судами України законодавства про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміну покарання більш м"яким

Заробітна плата, премія, компенсація за невикористану відпустку, нараховані одному з подружжя, які не надійшли до бюджету сім"ї, є його особистою власністю, а не спільною сумісною власністю подружжя

Статут Міжнародної організації космічного зв"язку "Интерспутник"

Суди не повинні приймати до свого провадження позови про оспорювання батьківства, коли є рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення аліментів на дитину

Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Декларація про права інвалідів

Згідно зі ст. 28 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР суд може відступити від засад рівності часток подружжя, враховуючи інтереси неповнолітніх дітей або інтереси одного з подружжя, що заслуговують на увагу

Інструкція про порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день

Резолюція 3391 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення творів мистецтва країнам - жертвам експропріації" (витяг)

Європейська угода про міжнародні автомагістралі

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП)

Резолюція 3376 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН "Ліквідація всіх форм расової дискримінації"

Декларація про використання науково-технічного прогресу в інтересах миру та на благо людства

Сам по собі факт внесення до ощадної каси вкладу в період шлюбу без з"ясування джерел коштів, за рахунок яких зроблено вклад, не може бути безспірною підставою для висновку, що він є спільною сумісною власністю подружжя

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами Української РСР

Національна профспілка поліції Бельгії проти Бельгії

Згідно зі ст. 105 Цивільного кодексу спорудження будинку з грубим порушенням основних будівельних норм і правил вважається самовільним і питання про правові наслідки такого будівництва вирішує виконавчий комітет районної, міської Ради депутатів трудящих

Європейська конвенція про правовий статус позашлюбних дітей (ETS N 85)

Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників

Про доповнення списку пам"яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави

Правила користування мірами і вимірювальними пристроями на підприємствах торгівлі і громадського харчування

Положення про використання та зловживання психотропними засобами

Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у разі затримання та ув"язнення

Європейська хартія про архітектурну спадщину

Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України

Резолюція (75) 25 про працю ув"язнених

Додатковий протокол до Конвенції між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про запобігання випадкам виникнення подвійного громадянства

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про запобігання випадкам виникнення подвійного громадянства

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР про охорону здоров"я, указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про за

Про визнання такими, що втратили чинність, законодавчих актів Української РСР про відповідальність осіб, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя

Про внесення змін до статті 214 Кримінального кодексу Української РСР

Інструкція про проведення судових автотехнічних експертиз в експертних установах системи Міністерства юстиції Української РСР

Про роботу державних нотаріальних контор СРСР щодо прийому в депозит коштів і цінних паперів

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі

Про затвердження Примірної інструкції по діловодству в міністерствах і відомствах Української РСР та виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих

Про внесення змін до інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по кількості і якості

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Про встановлення факту перебування на утриманні

Обмін листами про територіальне застосування Угоди між Королівством Нідерландів та СРСР про розвиток економічного, промислового та технічного співробітництва від 15 липня 1975 р.

Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир

Резолюція щодо структури комітетів Європейського космічного агентства

Суд прийняв і вирішив по суті позову заяву про визнання договору дарування недійсним від особи, яка в силу ст.5 ЦПК не вправі пред"являти даний позов

Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення N 143

Рекомендація щодо працівників-мігрантів N 151

Конвенція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів N 142

Рекомендація щодо організацій сільських працівників та їхньої ролі в економічному і соціальному розвиткові N 149

Конвенція про організації сільських працівників та їхню роль в економічному і соціальному розвиткові N 141

Рекомендація щодо професійної орієнтації і професійної підготовки в галузі розвитку людських ресурсів N 150

Про створення Державного історико-архітектурного заповідника в м. Львові

Про внесення доповнень і змін до Кодексу законів про працю Української РСР

Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Заключний акт Конференції повноважних представників щодо створення Європейського космічного агентства

Про утворення Київського міського суду та відділу юстиції виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих

Конвенція про створення Європейського космічного агентства

Та обставина, що науковий працівник, який має право на додаткову жилу площу і не забезпечений нею, не перебував на обліку для поліпшення житлових умов, не позбавляє його переважного права на зайняття окремої кімнати, що звільнилася в квартирі, де він...

Про практику розгляду судами України клопотань про погашення і дострокове зняття судимості

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичною Федеративної Республіки Югославії про співробітництво в галузі захисту і карантину рослин

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичною Федеративної Республіки Югославії про співробітництво в галузі ветеринарії

Про трудові книжки колгоспників

Резолюція Європейської організації космічних досліджень про прийняття пропозиції ELDO про співробітництво

Резолюція Рад Європейської організації розвитку і створення космічних апаратів (ELDO) і Європейської організації космічних досліджень (ESRO) про співробітництво між двома організаціями

Резолюція Європейської організації космічних досліджень про зміну найменування Організації

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про співробітництво в галузі рибальства

Про визнання таким, що втратило силу, Положення про Державний нотаріат Української РСР

Рішення Комісії 75/241/Євратом, що змінює Рішення від 13 січня 1971 року стосовно реорганізації Спільного Дослідницького Центра (СДЦ)

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру

Про структуру новоутворюваних райвиконкомів у мм. Києві, Кременчуку та деяких виконкомів міст обласного підпорядкування

Про утворення районів у містах і віднесення деяких міст Української РСР до категорії міст обласного підпорядкування

Голдер (Golder) проти Об"єднаного Королівства

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Гвінея-Бісау

Санітарні правила щодо облаштування та утримання колодязів і каптажей джерел, що використовуються для децентралізованого господарсько-питного водопостачання

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Болгарією про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах

Міжамериканська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж

Про внесення змін і доповнень до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР

Конвенція про реєстрацію об"єктів, що запускаються в космічний простір

Міжнародна готельна конвенція щодо укладання контрактів власниками готелів та турагентами

Рекомендація 748 (1975) Парламентської асамблеї Ради Європи "Щодо ролі національного мовлення та управління ним"

Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Інструкція про порядок провадження судово-бухгалтерських експертиз в Бюро державної бухгалтерської експертизи Міністерства юстиції Української РСР

Щодо затвердження Правил про умови праці радянських працівників за кордоном

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про державний нотаріат"

Про державний нотаріат

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Португальської Республіки про морське судноплавство

Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів

Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року

Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про міжнародне автомобільне сполучення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про міжнародне автомобільне сполучення

Хартія економічних прав та обов"язків держав

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Португалії про повітряне сполучення

Якщо договір позики укладено у письмовій формі, заперечення його за безгрошовістю шляхом свідоцьких показань не допускається, за винятком випадків кримінально карних дій

Рекомендація про виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і миру та виховання в дусі поваги прав людини і основних свобод

Загальна декларація про ліквідацію голоду та недоїдання

Санітарні правила про повернення кондитерських виробів із торгової мережі і їх переробки

Доповнення і зміни, що вносяться до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по якості

Рішення Комісії 74/578/Євратом, що змінює Рішення від 13 січня 1971 року стосовно місця роботи Генерального Директора Спільного Атомного Дослідницького Центру (СДЦ) та його відділів

Майно, яке належало кожному з подружжя до одруження, а також одержане ними під час шлюбу в дар або в порядку спадкування, є власністю кожного з них

Директива Ради 74/553/ЄЕС, яка вносить зміни до статті 5 (2) Директиви N 69/335/ЄЕС стосовно прямого податку на мобілізацію капіталу

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р.

Про матеріальну відповідальність автотранспортних підприємств, вантажовідправників і вантажоодержувачів за неналежне використання контейнерів, що належать Міністерству автомобільного транспорту УРСР, при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом

Відповідно до ст. 451 Цивільного кодексу солідарну відповідальність перед потерпілим несуть лише особи, які спільно заподіяли шкоду

Про створення заказників загальнодержавного значення в Українській РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Лівійської Арабської Республіки про повітряне сполучення

Протокол, що стосується зміни до Статті 50 a) Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про затвердження форми акта на право довгострокового тимчасового користування землею

Про умови праці тимчасових робітників і службовців

Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах

Щодо вирішення спорів, які пов"язані з відшкодуванням збитків, що завдані порушенням зобов"язань по договору поставки

Про деякі правила прописки громадян

Про затвердження Положення про паспортну систему в СРСР

Угода про морське судноплавство між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Аргентинської Республіки

Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сомалійською Демократичною Республікою

Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ісламської Республіки Мавританія про повітряне сполучення

Договір про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сомалійською Демократичною Республікою

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про обмеження підземних випробувань ядерної зброї

Резолюція (74) 26 Комітету міністрів Ради Європи "Про право на відповідь - стан особи відносно преси"

Конвенція про Кодекс поведінки лінійних конференцій

Довгострокова угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про сприяння економічному, промисловому і технічному співробітництву

Відповідно до ст. 85 ЦПК скарги, подані після закінчення процесуального строку, залишаються без розгляду, якщо суд не знайде підстав для продовження або поновлення строку

Конвенція про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики N 139

Рекомендація щодо оплачуваних учбових відпусток N 148

Рекомендація щодо боротьби з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходів профілактики N 147

Конвенція про оплачувані учбові відпустки N 140

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Протокол до Консульського договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австрійською Республікою від 28 лютого 1959 року

Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про дальше удосконалення діяльності добровільних народних дружин по охороні громадського порядку"

Угода про співробітництво в галузі культури, науки та освіти між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Соціалістичною Федеративною Республікою Югославією

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Бурунді

Конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми і передаються через супутники

Про подальше вдосконалення діяльності добровільних народних дружин з охорони громадського порядку

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Лівійською Арабською Республікою

Про зміни статті 74 Статуту зв"язку Союзу РСР

Згідно з ст. 49 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР визнання шлюбу недійсним тягне за собою припинення всіх прав і обов"язків, що виникли раніше і передбачені законом для осіб, які перебувають у шлюбі. До відносин щодо майна, нажитого за час недійсного шл...

Про поновлення на роботі

Про зміни і визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв"язку з затвердженням нових єдиних норм амортизаційних відрахувань по основних фондах народного господарства СРСР

Висновок суду, що розглядав кримінальну справу, про неосудність особи не свідчить про її недієздатність, якщо немає рішення суду про визнання цієї особи недієздатною в порядку цивільного судочинства

Європейська конвенція про соціальний захист фермерів (ETS N 83)

Резолюція 3201 (S-VI) від 1 травня 1974 року "Декларація про встановлення нового міжнародного економічного порядку"

Про основні положення обліку матеріалів на підприємствах і будівництвах

Йорк-Антверпенські правила 1974 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Фінляндської Республіки про морське судноплавство

Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 221-1

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Демократичною Республікою Йємен

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Демократичною Республікою Йємен

Протокол до Договору про торговельне судноплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії, підписаного у Лондоні 3 квітня 1968 року

Відповідно до ст. 82 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР і п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду УРСР від 15 червня 1973 р. "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по застосуванню Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР" зменшення розміру ал...

Європейська конвенція про незастосування строку давності до злочинів проти людства та воєнних злочинів

Про судову практику в кримінальних справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого

Інструкція про порядок виплати винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції

Про зміну деяких нормативних актів, затверджених Державним арбітражем при Раді Міністрів СРСР у зв"язку з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 31 жовтня 1973 р. і постанови Ради Міністрів СРСР від 17 жовтня 1973 р. N 758

Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин (ПБТРВ-73)

Резолюція 3187 (XXVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення творів мистецтва країнам - жертвам експропріації"

Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Рішення Ради 73/391/ЄЕС "Щодо порядку консультування та інформування з питань страхування кредитів, їх гарантування та щодо фінансових кредитів"

Резолюція 3074 (XXVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Принципи міжнародного співробітництва щодо виявлення, арешту, видачі та покарання осіб, винних у воєнних злочинах та злочинах проти людства"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Руандійської Республіки про повітряне сполучення

Конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за нього від 30 листопада 1973 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Бельгії про міжнародне автомобільне сполучення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Маврикія про повітряне сполучення

Угода про збереження білих ведмедів

Суд визнав відповідача батьком дитини, оскільки доведено, що сторони жили разом і вели спільне господарство до народження дитини, а після народження відповідач визнав себе батьком дитини

Міжнародна конвенція про запобігання забруднення з суден 1973 року

Протокол щодо втручання у відкритому морі у випадках забруднення речовинами іншими, ніж нафта

Суд може звільнити одного з подружжя від обов"язку утримувати іншого, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, або обмежити цей обов"язок певним строком у випадках, передбачених ст. 35 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР

Угода про передачу тіл померлих осіб (ETS N 80)

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у будівництві греблі та водосховища на прикордонній річці Ахурян (Арпачай)

Конвенція, що передбачає єдиний закон про форму міжнародного заповіту

Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Данії про морське судноплавство

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про охорону перелітних птахів та птахів, що знаходяться під загрозою знищення, та середовища їх мешкання

Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв"язку

Суд визнав, що спадкоємці прийняли спадщину, виходячи з того, що вони в шестимісячний строк з дня її відкриття вжили необхідних заходів до збереження спадкового жилого будинку та обробляли присадибну земельну ділянку

Конвенція про право, що застосовується до аліментних зобов"язань

Конвенція відносно міжнародного управління майном осіб, які померли

Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання

Положення про використання комп"ютерів в медицині

Батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав лише з підстав, передбачених ст. 70 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР

Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу

Про зміну статті 257 Кодексу законів про працю Української РСР

Про внесення доповнень і змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму"

Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу Української РСР

Про заходи щодо подальшого поліпшення використання праці пенсіонерів за віком та інвалідів у народному господарстві і пов'язані з цим додаткові пільги

Конвенція про рибальство та збереження живих ресурсів в Балтійському морі та Бельтах

Правила процедури Міжнародної комісії з рибальства в Балтійському морі

Фінансові правила Міжнародної комісії з рибальства в Балтійському морі

Угода згідно зі схемою міжнародного спостереження за китобійними базами, що ведуть пелагічний промисел китів в Антарктиці

Про трудові книжки робітників та службовців

Про пільги по переселенню

Згідно зі ст. 373 ЦПК скарги на процесуальні дії судового виконавця можуть бути подані стягувачем чи боржником протягом п'яти днів з дня вчинення оскаржуваної дії або з дня, коли зазначеним особам, не повідомленим про час і місце виконання дії, стало...

Про затвердження Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції

Про внесення зміни до статті 27 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про введення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв"язку

Норми втрат (бою) нових і обігових пляшок

Директива Ради 73/238/ЄЕС "Щодо заходів з пом'якшення впливу труднощів у постачанні сирої нафти та нафтопродуктів"

Перша Директива Ради 73/239/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя"

Директива Ради 73/240/ЄЕС "Щодо скасування обмежень свободи підприємництва в сфері прямого страхування, іншого, ніж страхування життя"

Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Відповідно до ст. 68 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР батьки мають право вимагати повернення дітей від будь-якої особи, яка їх у себе затримує не на підставі закону чи судового рішення

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Директива 73/183/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про скасування обмежень щодо вільного заснування банків та інших фінансових установ та вільного надання ними незалежних послуг"

Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу N 138

Рекомендація щодо мінімального віку для приймання на роботу N 146

Рекомендація щодо соціальних наслідків нових методів обробки вантажів у портах N 145

Конвенція про соціальні наслідки нових методів обробки вантажів у портах N 137

Договір про взаємне надання правової допомоги між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Іракською Республікою

Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості

Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік i Сполученими Штатами Америки в питаннях оподаткування

Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по застосуванню Кодексу про шлюб та сім"ю України

Розгляд заяви про встановлення неправильності запису в книгах актів громадянського стану

Протокол, що стосується моряків-біженців

Заключні рекомендації консультацій в Хельсінкі

Директива 73/148 про відміну обмежень на пересування та проживання в рамках спілки громадян держав-членів в відношенні облаштування і підприємництва та надання послуг

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур ( Конвенція Кіото )

Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР

Про основні положення щодо обліку праці та заробітної плати в промисловості і будівництві

Про ратифікацію Конвенції про розв"язання арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного і науково-технічного співробітництва

Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про визначення лінії морського кордону між радянськими і турецькими територіальними водами на Чорному морі

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Мексіканськими Сполученими Штатами

Санітарні правила зі зберігання, транспортування й застосування мінеральних добрив у сільському господарстві

Об утверждении Правил исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию.

Про внесення змін і доповнень до Положення про товариські суди Української РСР, Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР та Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів тру...

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Про ратифікацію поправки до статті 61 Статуту Організації Об"єднаних Націй

Продавець частки у спільній власності зобов"язаний повідомити в письмовій формі решту учасників спільної часткової власності про намір продати свою частку сторонній особі з зазначенням ціни та інших умов продажу

Про внесення змін до Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Угода щодо розвитку торговельно-економічних стосунків між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австралією

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Кооперативною Республікою Гайана

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Про судову практику в справах про обман покупців

Конвенція про обмеження відповідальності власників суден внутрішнього плавання (КОВВ)

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (КАПП)

Про внесення змін до статті 85 Кримінального кодексу Української РСР і до Положення про товариські суди Української РСР

Про деякі заходи по дальшому поліпшенню медичної допомоги психічно хворим

Про організацію нових природних заповідників і розширення Чорноморського природного заповідника

Визнаючи рівними частки подружжя в належній їм 2/5 жилого будинку, суд всупереч правилам ст. 28 Кодексу про шлюб та сім"ю не взяв до уваги, що позивач забезпечений житлом в іншому місці, а в спірній частині будинку живе відповідачка з неповнолітніми ...

Про заснування премій в галузі літературно-художньої критики

Міжнародні правила, що відносяться до документа на змішане перевезення

Правила міжнародного торговельного арбітражу та принципи примирення - економічна комісія ООН для Азії та Далекого Сходу

Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та іншими матеріалами

Про затвердження роз'яснення "Про порядок обчислення часових тарифних ставок працівникам, праця яких оплачується за денними та місячними ставками (окладами), для визначення додаткової оплати праці за роботу в нічний час

Про затвердження показників для віднесення підприємств і цехів машинобудівельної і металообробної промисловості до групи з оплати праці керівних і інженерно-технічних працівників

Про умови оплати праці працівників автомобільного транспорту, а також транспортно-експедиційного обслуговування і вантажно-розвантажувальних робіт системи автомобільного транспорту

Європейська конвенція про соціальне забезпечення (ETS N 78)

Додаткова угода про застосування Європейської конвенції про соціальне забезпечення (ETS N 78A)

Якщо сторони не досягли повної згоди щодо умов договору купівлі-продажу будинку і договір нотаріально не посвідчили, проведена ними передача будинку і грошей не може бути підставою для визнання договору купівлі- продажу дійсним на умовах, які пропону...

Про організацію провадження судових експертиз в експертних установах Міністерства юстиції СРСР

Митна конвенція, що стосується контейнерів, 1972 року

Міжнародна конвенція по безпечних контейнерах

Згідно з ст. 32 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР питання про стягнення коштів на утримання одного з подружжя може бути вирішено в судовому порядку в тому разі, коли другий з подружжя відмовляється від надання такої підтримки

Протокол, що вносить зміни до Конвенції про міжнародні виставки, підписаної в Парижі 22 листопада 1928 року

Згідно зі ст. 71 Цивільного кодексу загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), встановлено в три роки

Рекомендація про охорону на національному рівні культурної та природної спадщини

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

Декларація керівних принципів з використання мовлення через супутники для вільного розповсюдження інформації, розвитку освіти та розширення культурного обміну

Платіжна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Республікою Куба

Договір між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про морське торговельне судноплавство

Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки про врегулювання ленд-лізу, взаємної допомоги та претензій

Відповідно до чинного законодавства органами опіки і піклування є виконавчі комітети районних (міських), сільських або селищних Рад

Якщо в квартирі, де проживає науковий працівник, який не має додаткової площі, звільняється окрема кімната, переважне право на її зайняття належить йому

Договір довічного утримання підлягає обов"язковому нотаріальному посвідченню. Недодержання нотаріальної форми, якщо відсутні підстави, передбачені ч. 2 ст. 47 Цивільного кодексу, тягне за собою недійсність угоди

Про доповнення статті 74 Статуту зв"язку Союзу РСР

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Згідно зі ст. 22 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР подружжя мають рівні права лише на те майно, яке нажите ними за час шлюбу

Положення про госпрозрахункову аптеку

Санітарні правила для підприємств по виробництву швидкозаморожених готових страв

Учасниками спільної сумісної власності на майно може бути подружжя, що нажило майно за час шлюбу, або члени колгоспного двору

Норми втрат (бою) азбестоцементних виробів

Про внесення доповнень і змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Єдині правила оформлення ліків, що виготовляються в аптеках

Заповіт повинен бути підписаний особисто заповідачем. Якщо ж в силу фізичних вад, хвороби або з інших причин заповідач не може власноручно підписати заповіт, його на прохання заповідача може бути підписано іншою особою в присутності нотаріуса або інш...

Санітарні правила для підприємств виноробної промисловості

Декларація про принципи раціональної експлуатації живих ресурсів Світового океану в загальних інтересах всіх народів земної кулі

Про порядок користування службовими телефонами, встановленими в квартирах службових осіб

Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Республікою Куба

Про затвердження Водного кодексу Української РСР

Водний кодекс Української РСР

Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Заключний чотиристоронній протокол

Конвенція про зберігання тюленів Антарктики

Основи взаємовідносин між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки

Тимчасова угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про деякі заходи в галузі обмеження стратегічних наступальних озброєнь

Конвенція про розв"язання арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного і науково-технічного співробітництва

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про обмеження систем протиракетної оборони

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Європейська конвенція щодо імунітету держав

Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (ETS N 73)

Якщо батьки мають декілька дітей, а позов про стягнення аліментів пред"явлено до одного або кількох з них, суд при визначенні розміру аліментів повинен враховувати обов"язок інших дітей утримувати батьків

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Соціалістичною Республікою

Працівник може бути звільнений з роботи, якщо він вчинив прогул без поважних причин

Директива Ради 72/166/ЄЕС "Щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та виконання зобов"язання щодо страхування такої відповідальності"

Конвенція про заборону розробки, виробництва та нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення.

Про додаткові заходи по поліпшенню утримання і ремонту міських автомобільних шляхів

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Монгольською Народною Республікою

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Монгольською Народною Республікою

Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об"єктами

Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним

Протокол про поправки до Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Соціалістичною Республікою Румунією

Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Про внесення змін і доповнень до Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР та до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР

Відповідно до ст. 69 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР при розгляді в суді спорів про дітей наявність письмового висновку органів опіки і піклування про те, з ким із сторін повинна бути дитина, а також участь представника органів опіки і піклування та п...

Резолюція (72) 2 Комітету міністрів Ради Європи

Якщо в нотаріально посвідченому заповіті немає спеціальної вказівки про вклад, то він переходить до спадкоємців за заповітом і на нього видається свідоцтво про право на спадщину. В такому разі вклад є спадковим майном і на нього згідно зі ст. 535 Цив...

Статут Міжнародної організації праці (ред. 1972 р.)

Правило, передбачене ст. 289 Цивільного кодексу про строки збереження жилої площі за тимчасово відсутніми, не поширюється на членів житлово- будівельного кооперативу

Санітарні правила для підпріємств кондитерської промисловості (крім підприємств, що виготовляють кремові кондитерські вироби)

Резолюція 2858 (XXVI) Генеральної Асамблеї ООН "Права людини при здійсненні правосуддя"

Резолюція 2857 (XXVI) Генеральної Асамблеї ООН "Страта" ( ETS 112 )

Декларація про права розумово відсталих осіб

Резолюція 2847 (XXVI) "Стосовно поправки до статті 61 Статуту ООН про поширення Економічної та Соціальної Ради та зміни правила 147 Правил процедури Генеральної Асамблеї ООН"

Міжнародна конвенція про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою (Доповнення до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року)

Конвенція про цивільну відповідальність у галузі морських перевезень ядерних матеріалів 1971 року

Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Кодекс законів про працю України

Про затвердження Кодексу законів про працю Української РСР

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Королівством Норвегії

Правила про розміри матеріальної відповідальості підприємств звязку за недостачу чи пошкодження вкладень почтових відправлень

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Королівством Норвегії

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про затвердження Положення про права фабричного, заводського, місцевого комітету професійної спілки"

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сомалійською Демократичною Республікою

Про затвердження Положення про раду громадськості по організації шефської роботи у виховно-трудовій колонії

Угода про створення Міжнародної системи та організації космічного зв'язку "Інтерсупутник"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про повітряне сполучення

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року

Протокол про зміни та доповнення до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаному в Москві 15 липня 1958 році

Резолюція (71) 29 Комітету міністрів Ради Європи "Про освіту споживача у школах"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Марокко щодо морського судноплавства

Про затвердження Положення про права профспілкового комітету підприємства, установи, організації

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації

Протокол до Консульського договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Німецькою Демократичною Республікою

Консульський договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Німецькою Демократичною Республікою

Чотиристороння угода

Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Операційна угода про міжнародну організацію супутникового зв"язку ІНТЕЛСАТ

Угода про міжнародну організацію супутникового зв"язку ІНТЕЛСАТ

Про доповнення списку пам"яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка