Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 11Якщо вимоги позивача про зарахування понесених ним витрат пред"явлені в порядку захисту своїх інтересів і в межах пред"явленого позову, суд повинен у разі доведеності провести їх зарахування і без пред"явлення зустрічного позову

Суд правильно встановив, що відмова робітника вирушити у відрядження без посвідчення про відрядження не є дисциплінарним порушенням і не міг бути підставою для звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП УРСР

При зміні в порядку судових рішень у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров"я, а також смертю годувальника, поворот виконання допускається, якщо переглянуте рішення було обгрунтоване на повідомлених позивач...

У випадку зміни у порядку нагляду рішення по справах про відшкодування шкоди, заподіяної здоров"ю, поворот виконання допускається лише у тому випадку, якщо переглянуте рішення було ухвалено на підставі повідомлених позивачем неправдивих відомостей аб...

Про порядок опублікування постанов і набрання чинності постановами і розпорядженнями Уряду Української РСР

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Суд, задовольняючи позовні вимоги потерпілого про відшкодування шкоди, заподіяної йому наїздом автомобіля, який належить колгоспу, не мав права одночасно стягувати в порядку регресу суму шкоди з конкретного заподіювача шкоди, оскільки такий позов до ...

Про затвердження типових галузевих норм безоплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

За п. 1 ст. 40 КЗпП УРСР трудовий договір може бути розірваний і при ліквідації певних посад в результаті реорганізації, зміни структури чи профілю підприємства, установи, організації. Питання про укомплектацію в таких випадках посад з більш широкими...

Фактичний вступ в управління частиною спадкового майна розглядається як прийняття всієї спадщини, у чому б вона не полягала і де б вона не перебувала

Рада Міністрів Української РСР Постанова

У випадках, коли за рахунок особистого майна одного з подружжя зроблені вклади у придбання спільного майна, ці вклади мають бути враховані при визначенні часток подружжя у спільній сумісній власності

Правило про безоплатне вилучення самовільно зведених будівель і зарахування їх у фонд місцевих Рад народних депутатів застосовується до тих будинків і прибудов, які придатні для постійного у них проживання

ПЕРЕЛІК документів Міністерства юстиції СРСР, органів, установ юстиції і судів із зазначенням строків зберігання документів

Про перетворення Головного управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР у Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами

Якщо до смерті наймача, звільненого за власним бажанням, позов про виселення з відомчого будинку на підставі ст. 317 Цивільного кодексу УРСР (тепер ст. 114 ЖК УРСР) не пред"являвся, наймодавець не вправі вимагати працевлаштування замість нього членів...

Про міри по вдосконаленню організації бухгалтерського обліку та підвищенні його ролі в раціональному та економному використанню матеріальних, трудових та фінансових ресурсів

Протокол до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Польською Народною Республікою про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаному у Варшаві 28 грудня 1957 р.

Стаття 450 Цивільного кодексу УРСР не передбачає звільнення (повного чи часткового) власника джерела підвищеної небезпеки від відшкодування шкоди в тих випадках, коли заподіянню шкоди сприяла винна поведінка третьої особи

Про внесення змін до статті 38 Кодексу законів про працю Української РСР

Суд не має права проводити розділ житлового приміщення, яке складається з суміжних кімнат, якщо виконком місцевої Ради народних депутатів не надав згоди на переобладнання квартири

Про матеріально-технічне забезпечення переселенського будівництва

Виходячи із змісту ч. 2 ст. 7 Положення про товариські суди Української РСР, товариський суд може розглядати справу про вперше вчинене умисне легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом здоров"я, проте за умови, що таку справу буде передано на ...

Санітарні правила для колгоспних ринків

Конвенція про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та учбових ступенів у державах регіону Європи

Протокол про зміну Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент, підписаної у Брюсселі 24 серпня 1924 року, зміненої Протоколом від 23 лютого 1968 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про умови взаємних безвізових поїздок громадян

Обчислюючи в справах про відшкодування шкоди середній заробіток за 12 календарних місяців, що передували каліцтву, суд може виключити і замінити іншими тільки ті місяці, на протязі яких потерпілий не працював або пропрацював неповну кількість днів з ...

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах

Суд необгрунтовано звільнив від кримінальної відповідальності з передачею на поруки трудовому колективу особу, яка вчинила приписки в державній звітності на велику суму і своїми діями завдала великих збитків народному господарству

Резолюція 34/169 Генеральної Асамблеї ООН "Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку"

Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників

Багатостороння конвенція про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди

Модель двосторонньої угоди про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди

Постанови адміністративних органів про адміністративні стягнення, крім накладення штрафу, оскаржуються до суду, а не до відповідного виконкому Ради народних депутатів або у вищий адміністративний орган лише у випадках, передбачених законом. По віднош...

Декларація про міжнародне співробітництво з метою роззброєння

Про державний Арбітраж в СРСР

Вбивство з необережності помилково кваліфіковано судом як умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого

Про затвердження Інструкції про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит

Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на роботах у лісовій промисловості і лісовому господарстві

Про внесення змін до Положення про права фабричного, заводського, місцевого комітету професійної спілки

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Касаційну ухвалу скасовано і справу передано на новий касаційний розгляд, оскільки під час постановлення касаційної ухвали суттєво порушені вимоги ст. 378 КПК УРСР

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу

При вирішенні позовів колгоспників про відшкодування шкоди у зв"язку з каліцтвом середній місячний заробіток вираховується з суми річного прибутку, нарахованого за роботу в громадському господарстві колгоспу за передуючий каліцтву господарський рік, ...

Вінтерверп (Winterwerp) проти Нідерландів

Типовий перелік посад керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв"язку та інших галузей народного господарства, що підлягають атестації у відповідності до постан...

Положення з бухгалтерського обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

Суд, на порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 81 КПК УРСР, конфіскував як знаряддя злочину автомашину, що не належала засудженому

Дача хабара вважається закінченим злочином з моменту прийняття одержувачем хоча б частини хабара

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про державний нотаріат"

Про передачу додатково на вирішення міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів деяких питань господарського будівництва

Про затвердження Переліку категорій працівників, що мають право на отримання в період роботи пенсії за віком

Суд помилково кваліфікував дії засудженого за ст. 101 ч. 3 КК УРСР за відсутності доказів, які свідчать про наявність у нього умислу на заподіяння потерпілому тяжких тілесних ушкоджень

Про заходи щодо матеріального стимулювання роботи пенсіонерів в народному господарстві

Про доповнення списку пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави

Про будівництво водоймища на річці Стрий у Львівській області

Про судову практику в справах про розірвання шлюбу

Неповідомлення засудженого про день розгляду справи судом касаційної інстанції є суттєвим порушенням вимог кримінально-процесуального закону

Старший економіст підприємства, який безпосередньо включав у форми державної звітності про виконання планів перекручені дані і підписував таку звітність, не будучи на це уповноваженим, за наявності зговору з особами, на яких покладений обов"язок пода...

Суд помилково кваліфікував як розкрадання дії, які містять в собі ознаки зловживання службовим становищем

У відповідності до вимог ст. 470 ЦК УРСР безпідставно придбане майно стягується у доход держави тільки з осіб, які фактично отримали це майно

Порушення виробничо-технічної дисципліни або правил, які забезпечують безпеку гірничих робіт на вибуховонебезпечній шахті, що потягли вибух або створили реальну загрозу для настання таких наслідків, мають кваліфікуватись за ст. 220 КК УРСР. Додатково...

Про розміри і порядок виплати добових депутатам Верховної Ради Української РСР у зв"язку з виконанням ними депутатських повноважень

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Кампучії про повітряне сполучення

Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років у будівельно-монтажних трестах, будівельно-монтажних управліннях та в прирівняних до них організаціях, що здійснюють будівництво підрядним способом, та в управліннях виробничо-технологічної ...

Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, яким регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення

Про розширення і поліпшення робіт по рекультивації земель

Про використання як доказів з арбітражних справ документів, підготовлених за допомогою електронно-обчислювальної техніки

Генеральна угода про організацію співробітництва щодо спільної експлуатації окремих міжнародних авіаліній

Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР

Рекомендація щодо тривалості робочого часу та періодів відпочинку на дорожньому транспорті N 161

Конвенція про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті N 153

Конвенція про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах N 152

Рекомендація щодо техніки безпеки та гігієни праці на портових роботах N 160

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин

Про затвердження Типового статуту ломбарду

Рішення Комісії 79/639/ЄЕС, яке формулює докладні правила для імплементації Рішення Ради 77/706/ЄЕС

Вирок, яким обвинуваченого засуджено за умисне вбивство, скасовано і справу направлено на новий розгляд із стадії попереднього слідства, оскільки ні під час попереднього слідства, ні під час судового розгляду, не були встановлені мотив і мета вбивства

Додатковий протокол до Європейської конвенції про захист тварин при міжнародному перевезенні

Резолюція N 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи "Декларація про поліцію"

Положення про призупинення виробництва і реалізації м'ясних та молочних продуктів при виявленні порушень ветеринарно-санітарних, санітарно-гігієнічних і технологічних режимів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про співробітництво в галузі дослідження Світового океану

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про вичення російської та французької мов

Програма подальшого розвитку співробітництва між Радянським Союзом та Францією на користь розрядки і миру

Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року

Про норми відпуску електроенергії, газу і води на ведення громадянами особистого підсобного господарства

Про посилення охорони магістральних трубопроводів

Статут Організації ООН по промисловому розвитку

Про визнання такими, що втратили силу, деяких рішень Уряду Української РСР з питань регулювання праці робітників і службовців

Про оголошення комплексу пам"яток історії та культури м. Переяслава-Хмельницького Київської області державним історико-культурним заповідником

Конвенція про зайнятість і умови праці та життя сестринського персоналу

Директива 79/279/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо координації умови стосовно внесення цінних паперів до офіційного реєстру фондової біржі"

Перша директива Ради 79/267/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування життя"

Рекомендація N 13 Європейської економічної комісії ООН "Спрощення ідентифікованих правових проблем у процедурах імпортної митної очистки"

Про затвердження норм природного убутку свіжих лимонів при зберіганні і продажі та інструкції щодо їх застосування

Про поліпшення експлуатації газового господарства в сільській місцевості республіки

Резолюція 33/196 "Протекціонізм"

Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Італійською Республікою про правову допомогу у цивільних справах N 4210

Про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР з питань, які пов'язані з використанням пільг і переваг для робітників і службовців окремих галузей народного господарства

Згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України визнається, що спадкоємець прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців з дня її відкриття він фактично вступив в управління або володіння спадковим майном чи подав заяву нотаріальному органові за місцем ...

Методичні рекомендації про виявлення, ідентифікацію і кількісне визначення N-нітрозамінів в харчових продуктах

Відповідно до ст. 111 ЦПК права й охоронювані законом інтереси недієздатних громадян захищають їх батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники, які представляють у суд документи, що посвідчують їх повноваження

Біженці, що не мають країни притулку

Уніфіковані правила по інкасо

Рейнські правила 1979 р.

Питання правової охорони винаходів і промислових зразків при здійсненні економічного і науково-технічного співробітництва СРСР з зарубіжними країнами

Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами України норм кримінально-процесуального законодавства, якими передбачені права потерпілих від злочинів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ямайки про повітряне сполучення

Про Раду Міністрів Української РСР

Третя Директива Ради 78/1032/ЄЕС "Про гармонізацію положень, закріплених законом, постановою або адміністративними заходами стосовно норм, які регулюють податок з обігу та акцизний збір, що застосовуються до міжнародних подорожей"

Директива Ради 78/1035/ЄЕС "Про звільнення від оподаткування імпорту невеликих партій товарів некомерційного характеру з третіх країн"

Про порядок введення в дію Закону Української РСР про Раду Міністрів Української РСР

Директива N 79/112/ЄЕС Ради ЄЕС про зближення законів держав - членів ЄЕС щодо маркування, представлення і реклами харчових продуктів, призначених для продажу кінцевому споживачу

Декларація про виховання народів в дусі миру

Доповідь наради експертів держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що передбачена Заключним актом НБСЄ для продовження розгляду та розробки загальноприйнятного методу мирного врегулювання спорів, направленого на доповнення існуюч...

Рекомендація про охорону рухомих культурних цінностей

Декларація щодо основних принципів, що стосуються внеску засобів масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, у розвиток прав людини і у боротьбу проти расизму і апартеїду та підбурення до війни

Резолюція 4/9.1/3 Генеральної конференції ЮНЕСКО "Розповсюдження інформації та міжнародних обмінів"

Декларація про расу та расові забобони

Переглянута Рекомендація стосовно міжнародних конкурсів з архітектури та містобудування

Щодо застосування судами законодавства, що регулює оплату праці робітників і службовців

Протокол про внесення змін та доповнень до Додаткового протоколу до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" від 6 липня 1970 року

Міжнародна хартія фізичного виховання та спорту

Про внесення доповнень і змін до статті 118 Кримінального кодексу Української РСР

Про заходи по дальшому удосконаленню вивчення і викладання російської мови в Українській РСР

Про визнання такими, що втратили силу, постанов Ради Міністрів УРСР у зв"язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1978 р. N 515

Статут Міжурядового комітету зі сприяння поверненню культурних цінностей країнам їх походження або їх реституції в разі незаконного привласнення

Норми природного убутку сировини і матеріалів

Конвенція про майбутнє багатостороннє співробітництво в галузі рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану

Конвенція про право, що застосовується до режимів власності подружжя

Конвенція про укладення та визнання дійсності шлюбів

Про внесення змін до Статуту зв"язку Союзу РСР

Справа "Класс та інші проти Німеччини"

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Грецькою Республікою

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Грецькою Республікою

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою про правовий захист та правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах

Про доповнення переліку державних заказників, що створюються в Українській РСР

Про поліпшення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями та посилення заходів з боротьби з внутрішньолікарняною інфекцією

Про охорону і використання пам'яток історії та культури

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про охорону і використання пам"яток історії та культури"

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року

Протокол до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів та багажу (КАПП)

Європейська конвенція про контроль за придбанням та зберіганням вогнепальної зброї приватними особами (ETS N 101)

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Республіки Румунії про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства

Рекомендація щодо процедур визначення умов зайнятості на державній службі N 159

Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі N 151

Конвенція Міжнародної організації праці N 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація

Рекомендація щодо адміністрації праці: роль, функції та організація N 158

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про розмежування континентального шельфу між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Турецькою Республікою у Чорному морі

Про заходи по збереженню та використанню архітектурно-історичних пам'ятників у Чернігівській області

Про внесення змін і доповнень до Статуту автомобільного транспорту Української РСР

Інструкція з розшуку вантажів на залізницях

Директива Ради 78/473/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно співстрахування у Співтоваристві"

Статут Міжнародної ради з охорони пам"яток та історичних місць (IKOMOC)

Конвенція про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є

Конвенція про передачу та використання даних дистанційного зондування Землі з космосу

Угода про усунення подвійного оподаткування доходів та майна юридичних осіб від 19 травня 1978 року (ETS 112)

Резолюція щодо приведення у відповідність законодавств держав-учасниць з питань вилучення, персадки та трансплантації матеріалів організму людини N (78)29

Резолюція, прийнята щодо доповіді спеціального комітету дев"ятої спеціальної сесії

Про судову практику в справах про визнання угод недійсними

Про внесення зміни до статті 85 Закону Української РСР про державний нотаріат

Конституція (Основний Закон) України

Суд приймає відмову від позову про безоплатне вилучення будинку за ст. 105 Цивільного кодексу, якщо вона заявлена на підставі рішення виконкому місцевої Ради народних депутатів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Нової Зеландії в галузі рибальства

Щодо застосування законодавства при розгляді судами справ про звільнення майна від арешту (виключення з опису)

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Держави Кувейт про повітряне сполучення

Додатковий Протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах

Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників

Додатковий протокол до Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства

Європейська конвенція про отримання за кордоном інформації та свідоцтв з адміністративних питань (ETS N 100)

Гаазька конвенція 1978 р. про право, що може бути застосоване до агентських угод

Підсумковий документ Белградської зустрічі 1977 року представників держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що відбулася на основі положень Заключного акта, стосовно подальших кроків після Наради

Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів

Резолюція (78) 8 Комітету міністрів про юридичну допомогу та консультації

Протокол до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про посилення кримінальної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки

Про адміністративну відповідальність за порушення порядку заняття кустарно-ремісничими промислами і за заняття забороненими промислами

Про затвердження інструкції "Про порядок ведення обліку та оформлення операцій з зерном і продуктами його переробки на підприємствах хлібопродуктів системи Міністерства заготівель СРСР"

Санітарні правила для підприємств лікеро-горілчаної промисловості

Про судову практику по справах про контрабанду

Рекомендація "Коди для назв суден" N 10

Про доповнення Статуту автомобільного транспорту Української РСР

Про розширення Чорноморського державного заповідника і Кримського заповідно-мисливського господарства та доповнення переліку державних заказників

Конвенція ООН щодо морського перевезення вантажів

Уніфіковані правила стосовно договірних гарантій

Рекомендація 817 (1977) про право на притулок

Про затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, як...

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Міжнародним інвестиційним банком про врегулювання питань, пов"язаних з місцеперебуванням в СРСР Міжнародного інвестиційного банку

Про затвердження Положення про персональні пенсії

Декларація про поглиблення та зміцнення розрядки міжнародної напруженості

Угода між Організацією Об"єднаних Націй та Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку

Перша Директива Ради 77/780/ЄЕС "Про координування законів, постанов та адміністративних положень щодо початку та ведення діяльності кредитних установ"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік, з одного боку, та Урядом Данії і місцевим Урядом Фарерських островів, з другого боку, про взаємовідносини в галузі рибальства між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Фарерськими ост...

Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів

Європейська конвенція про вручення за кордоном документів з адміністративних питань ETS N 094

Додатковий Протокол до Конвенції про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства

Протокол щодо внесення поправок до Конвенції про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства

Резолюція 32/18 Генеральної Асамблеї ООН "Повернення творів мистецтва країнам - жертвам експропріації" (витяг)

Рішення Ради 77/706/ЄЕС "Щодо постановки перед Співтовариством завдання по скороченню споживання первинних джерел енергії у випадку появи труднощів з постачанням сирої нафти і нафтопродуктів"

Про внесення зміни до статті 51 Земельного кодексу Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про науково-технічне співробітництво в галузі вивчення верхніх шарів атмосфери

Рекомендація 818 (1977) щодо ситуації з психічними захворюваннями

Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Протокол про автентичний чотирьохмовний текст Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах

Протокол до Договору про постійний нейтралітет та експлуатацію Панамського каналу

Договір про постійний нейтралітет та експлуатацію Панамського каналу

Про порядок відкриття і функціонування поліграфічних і штемпельно-граверних підприємств, придбання і використання розмножувальної техніки

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобілів

Рекомендація 77/534/ЄЕС Комісії щодо Європейського кодексу поведінки стосовно трансакцій з цінними паперами, що підлягають обігу від 25 липня 1977 року

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Про внесення змін до статті 14 Кримінального кодексу і статті 411-1 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Рекомендація щодо зайнятості та умов праці й життя сестринського персоналу N 157

Конвенція про захист трудящих від професійного ризику, що визваний забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях

Рекомендація щодо захисту працівників від професійного ризику, спричинюваного забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях N 156

Угода щодо Загальних умов поставок товарів між організаціями СРСР і СФРЮ

Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Республікою Мозамбік

Протокол шостої сесії Спільної радянсько-американської комісії з питань торгівлі

Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року

Резолюція про поширення міжнародного гуманітарного права, що застосовується під час збройних конфліктів

Резолюція про захист культурних цінностей

Угода про усунення подвійного оподаткування доходів та майна фізичних осіб

Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище

Про створення Державного історико-архітектурного заповідника у м. Кам'янці-Подільському

Про практику призначення судами додаткових мір покарання у вигляді конфіскації майна або позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю в справах про розкрадання державного або колективного майна

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури

Про затвердження Правил користування електричною та тепловою енергією

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Ісландії щодо наукового і технічного співробітництва та консультацій в галузі рибальства та дослідження живих ресурсів моря (витяг)

Про доповнення переліку державних заказників і встановлення охоронних зон навколо Чорноморського державного заповідника і Азово-Сиваського державного заповідно-мисливського господарства

Про внесення змін і доповнень до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР

Особа, яка сприяла посередництву у хабарництві, є пособником у вчиненні цього злочину

Договір про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Мозамбік

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Тимчасовим військовим урядом Соціалістичної Ефіопії про повітряне сполучення

Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Про затвердження Положення про товариські суди Української РСР і Положення про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Демократичної Республіки Мадагаскар про повітряне сполучення

Про підготовку цивільних справ до судового розгляду

Угода між Урядом Французької Республіки та Міжнародним Епізоотичним бюро щодо резиденції Міжнародного Епізоотичного бюро та його привілеїв і недоторканності на французькій території

Європейська угода щодо предачі заяв про правову допомогу (ETS N 92)

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом

Про норми природного збитку окремих видів продукції

Про затвердження Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування в зв"язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безплатної видачі вітамінних ...

Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи

Визначення статусу біженця

Висновок N 7 (XXVIII) Висилання

Лімська декларація керівних принципів контролю

Рекомендація 773 (1976) про де-факто біженців

Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту

Про затвердження номенклатури посад фармацевтичних працівників і положень про окремі установи і посади працівників аптечних установ

Про судове рішення

Про внесення доповнень і змін до Кодексу законів про працю Української РСР

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Про внесення змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою в результаті розвідки та розробки мінеральних ресурсів морського дна

Міжнародна конвенція про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів в арабських і європейських державах басейну Середземного моря

Резолюція 31/98 Генеральної Асамблеї ООН "Арбітражний регламент Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі"

Директива Ради 77/92/ЄЕС "Щодо заходів зі спрощення ефективного здійснення свободи підприємництва та свободи надання послуг стосовно діяльності страхових агентів та брокерів (ex ISIC Group 630) та, зокрема, перехідних заходів стосовно такої діяльності"

Резолюція 31/71 Генеральної Асамблеї ООН "Створення зони, вільної від ядерної зброї, в районі Близького Сходу"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Виконавчою Радою Республіки Заїр про морське судноплавство

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Лівійської Арабської Республіки про морське судноплавство

Суд вирішує спір про участь батьків у вихованні дитини в тому разі, коли один з них не виконує прийнятого з цього приводу рішення органів опіки та піклування

Справа Кьелдсен (Kjeldsen), Буск Мадсен (Busk Madsen) та Педерсен (Pedersen) проти Данії

Суд вправі виселити членів сім"ї наймача з мотивів надання іншого жилого приміщення, якщо вони дали письмову згоду на проживання в наданому приміщенні або за обставинами справи безспірно встановлено, що вони висловлювали згоду звільнити приміщення

Рекомендація про міжнародний обмін культурними цінностями

Рекомендація про участь та вклад народних мас в культурне життя

Рекомендація про збереження і сучасну роль історичних ансамблів

Протокол до Угоди про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру

Суд може встановити батьківство з мотивів його визнання відповідачем у тому разі, коли факт визнання батьківства підтверджується достовірними доказами

Про затвердження переліку старовинних малих і середніх міст та інших населених пунктів республіки, що мають пам'ятники історії, археології, містобудівництва і архітектури

Рекомендація щодо міжнарордної стандартизації статистики в галузі радіо та телебачення

Протокол до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року

Протокол до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року

Конвенція про обмеження відповідальності стосовно морських вимог 1976р.

Конвенція про щорічні оплачувані відпустки морякам N 146

Конвенція про мінімальні норми на торговельних суднах N 147

Рекомендація щодо мінімальних норм на торговельних суднах N 155

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації"

Систематичне внесення в ощадні каси на пред"явника грошових сум, завідомо викрадених іншою особою з державного підприємства, кваліфікується як наперед обіцяне приховування, тобто співучасть у розкраданні державного майна

Конвенція про безперервність зайнятості моряків N 145

Рекомендація щодо безперервності зайнятості моряків N 154

Рекомендація щодо захисту молодих моряків N 153

Обмін листами між Главою торговельної делегації СРСР та членом Вищої Військової Ради, Главою торговельної делегації Республіки Гана про збереження в силі Протоколу про правове положення торговельного представництва СРСР у Гані від 2 липня 1961 року т...

Методичні рекомендації з визначення циклогексанону, мігруючого в повітрі із синтетичних матеріалів, методом газо-рідинної хроматографії

Методичні рекомендації з визначення оловоорганічних стабілізаторів в біосередовищах

Методичні рекомендації з визначення суміші гексану, циклогексану, толуолу і метилетилкетону, мігруючих із клеїв у повітря, методи газо-рідинної хроматографії

Припустимі рівні виділення шкідливих хімічних речовин з полімерних матеріалів, які застосовуються в будівництві і водопостачанні

Методичні рекомендації з спектрофотометричного визначення складних ефірів фталевої кислоти, мігруючих із полівінілхлоридних пластмас у повітрі

Методичні рекомендації з визначення акрилонітрилу в водних розчинах при санітарно-хімічних дослідженнях гуми, волокон та інших полімерних матеріалів

Методичні рекомендації з визначення кадмію у воді, середовищі, яке імітує піт, і біологічних середовищах (кров, сечовина, органи) при санітарно-хімічних дослідженнях полівінілхлоридних матеріалів

Методичні рекомендації про визначення вільного формальдегіду в біосередовищах методом тонкошарової хроматографії

Регламент Комісії N 3227/76/Євратом "Про застосування положень гарантій безпеки Євратому"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про взаємні стосунки в галузі рибальства

Про затвердження Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор

Договір про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Ангола

Декларація, прийнята в Сан-Паулу, стосовно забруднення навколишнього середовища

Угода про правоздатність, привілеї, імунітет Міжнародної організації космічного зв"язку "Інтерсупутник"

Конвенція про міжнародну організацію морського супутникового зв"язку (ІНМАРСАТ)

Експлуатаційна угода Міжнародної організації морського супутникового зв"язку (ІНМАРСАТ)

Про судову практику в справах про виключення майна з опису

Про затвердження квалифікаційних характеристик професій водіїв автомототранспорту і міського електротранспорту

Санітарні правила для підприємства з виготовлення зварочних матеріалів (електродів, порошкової проволокі і флюсів)

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про повітряне сполучення

Регламент Комісії N 2014/76/Євратом "Щодо підтримки проектів, що стосуються перспективних програм використання урану на територіях держав-членів"

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР з питань атестації наукових та науково-педагогічних кадрів

Довгострокова угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про сприяння економічному, промисловому та науково-технічному співробітництву

Угода про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях

Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

Про затвердження Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину

Загальна декларація прав народів (витяг)

Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Директива Ради 76/580/ЄЕС "Що вносить зміни до Директиви 73/239/ЄЕС щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя"

Рекомендація щодо процедури тристоронніх консультацій для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та національним заходам, що стосуються діяльності Міжнародної організації праці N 152

Конвенція про тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм N 144

Європейська конвенція про міжнародні наслідки позбавлення права управління автомототранспортними засобами (ETS N 88)

Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, залежно від його майнового стану

Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Філіппіни

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки щодо підземних ядерних вибухів в мирних цілях

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Ангола

Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по застосуванню законодавства про право особистої власності на жилий будинок

Про дальше поліпшення роботи ощадних кас по обслуговуванню населення

Про дальше поліпшення роботи ощадних кас по обслуговуванню населення

Правила процедури Ради Європейського Союзу

Про Положення з бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) державних, кооперативних (крім колгоспів) і громадських підприємств і організацій

Конвенція про договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу по внутрішніх водних шляхах (КППВ)

Самовільно переобладнана в жилий будинок господарська будівля може бути безоплатно вилучена, якщо забудовник після попередження не привів її у відповідність з проектом забудови

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Угорської Народної Республіки про співробітництво у створенні Центру спільного навчання льотного, технічного та диспетчерського персоналу цивільної авіації

Договір про торгівлю між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Лаоською Народно-Демократичною Республікою

На садові будинки у садівницьких товариствах не поширюються правила ст. 105 Цивільного кодексу про безоплатне вилучення самовільно зведених будівель, і ці питання не підлягають судовому розглядові

Про подальше поліпшення роботи ощадних кас по обслуговуванню населення

Відповідно до ст. 255 ЦПК, справи окремого провадження суд розглядає з участю заявника і заінтересованих осіб

Про затвердження Інструкції про санітарно-протиепідемічний режим лікарень і про порядок здійснення органами й установами санітарно-епідеміологічної служби державного санітарного нагляду за санітарним станом лікувально-профілактичних закладів

Резолюція N (76) 10 про деякі заходи покарання, альтернативні позбавленню волі

Резолюція (76) 5 Комітету міністрів про юридичну допомогу в цивільних, торговельних та адміністративних справах

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Мозамбік

Протокол щодо продовження терміну дії Торговельної угоди між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Куба від 17 лютого 1965 року

Про надання додаткових пільг працівникам вугільної та сланцевої промисловості та шахтного будівництва


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка