Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1990-1902 гг

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 1Про порядок фінансування та умови оплати праці працівників органів державної статистики

Про нові заставні та оптові ціни на скляну тару

Про затвердження Положення про Республіканську координаційну раду по виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР

Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки і Міністерством закордонних справ Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки

Про заходи щодо забезпечення соціальної захищеності осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД

Про внесення змін до Положення про Республіканський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації керівних працівників при Раді Міністрів УРСР

Договір між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою

Про відрядження та поїздки народних депутатів Української РСР за кордон

Про Тимчасову міжвідомчу комісію по захисту здоров"я дітей

Про рішення Радехівської районної Ради народних депутатів Львівської області

Про інформацію прокурора Тернопільської області

Про зміни і доповнення до проекту Закону Української РСР про громадські об"єднання в Українській РСР, внесені народним депутатом Української РСР Сухим В.В.

Про звільнення організацій Держагропрому УРСР і Укоопспілки від сплати нестягнутих неустойок у зв'язку з низьким урожаєм овочів

Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об"єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

Про стимулювання укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції на 1991 рік матеріально-технічними ресурсами

Про відновлення селу Танине Первомайського району Кримської області колишнього найменування Сари-Баш

Про нагородження медаллю "За відвагу на пожежі"

Про нагородження тов. Ковальського М.В. медаллю "За відвагу на пожежі"

Про відзначення працівників дитячих музичних шкіл і училищ державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників проектних організацій Республіканського кооперативно-державного проектно-вишукувального і науково-дослідного об"єднання "УкрНДІ-агропроект" державними нагородами Української РСР

Про всенародне голосування (референдум СРСР)

Про введення в дію Закону СРСР "Про всенародне голосування (референдум СРСР)"

Про застосування в народному господарстві Української РСР нових оптових цін і тарифів

Про заходи щодо якісної підготовки законопроектів

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР у зв"язку з удосконаленням системи державного управління

Про проект Закону Української РСР про податки з підприємств, об"єднань і організацій

Про скликання Верховної Ради Української РСР

Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та іншими офіційними документами

Про регламент роботи Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради Української РСР по розслідуванню всього кола проблем, пов"язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, а також дій посадових осіб по приховуванню інформації від народу України

Про пропозиції щодо святкових і неробочих днів в Українській РСР

Про обрання суддів обласних судів Української РСР

Про увільнення від обов"язків членів обласних судів Української РСР

Про забезпечення продовольчими товарами населення України в першому півріччі 1991 року

Про увільнення тов. Шишкіна В.І. від обов"язків заступника голови Кіровоградського обласного суду

Про надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво в Кримській області

Про проект Закону Української РСР про митну справу в Українській РСР

Про проект Закону Української РСР про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян і осіб без громадянства

Про зміни у переліку законопроектів, які передбачалося підготувати відповідно до порядку денного другої сесії Верховної Ради Української РСР

Про Республіканський бюджет Української РСР на 1991 рік

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про міліцію"

Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права

Про Основні напрями економічного і соціального розвитку Української РСР на 1991 рік

Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України в сфері зовнішніх зносин

Про зупинення на території Кримської області дії постанови Ради Міністрів СРСР від 24 грудня 1987 року "Про обмеження прописки громадян у деяких населених пунктах Кримської області і Краснодарського краю"

Про затвердження звіту про виконання Державного бюджету Української РСР за 1989 рік

Примірний договір продажу майна державних підприємств, установ і організацій юридичним особам

Правила страхування вантажів

Про структуру управління державною торгівлею республіки

Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР у справах жінок, охорони сім"ї, материнства і дитинства "Про додержання вимог законодавства про охорону здоров"я в частині організації санаторного лікування дітей"

Про скорочення чисельності центрального апарату міністерств і відомств УРСР

Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов"язаних з виконанням вироків

Про ліквідацію Республіканської координаційної ради науково-технічної творчості молоді

Про затвердження Норм втрат (бою) спорттоварів, автомотозапчастин і приладдя при транспортуванні, зберіганні і реалізації

Питання реєстрації статутів громадських об"єднань

Про формування інвестицій на соціальний розвиток села і агропромислового комплексу

Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції

Про редакційну колегію газети "Голос України"

Про житлове будівництво для Верховної Ради Української РСР

Про проект Закону Української РСР про банки та банківську діяльність в Українській РСР

Про проект закону УРСР "Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та іншими офіційними документами"

Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР з питань здоров"я людини "Про забезпечення охорони здоров"я населення в умовах радіоактивного забруднення території, що сталося внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС"

Про утворення Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР

Про пільги на електроенергію сільським жителям і працівникам агропромислового комплексу, які проживають у селищах міського типу, та відповідальність за електропостачання

Про Положення про референтів-консультантів народного депутата Української РСР

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань діяльності агропромислового комплексу

Тимчасова Методика визначення розміру шкоди (збитків), що заподіяна порушеннями господарських договорів

Про створення державної служби зайнятості в Українській РСР

Про міліцію

Про внесення змін і доповнень до Положення про Республіканську міжвідомчу комісію по економії і раціональному використанню матеріальних ресурсів

Про рішення позачергової сесії Львівської обласної Ради народних депутатів від 29 листопада 1990 року "Про політичну ситуацію на Львівщині і захист демократії"

Про подання Міністерства юстиції та Верховного Суду Української РСР щодо дообрання суддів обласних судів та дострокового звільнення деяких суддів

Резолюція 45/158 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1990 року

Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР

Про земельну реформу

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їхніх родин

Про проект основних напрямів економічного і соціального розвитку Української РСР і проект Державного бюджету Української РСР на 1991 рік

Про вислугу років для призначення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і допомогу цим військовослужбовцям, особам начальни...

Про збільшення виробництва тютюну в 1991-1995 роках

Про постачання сільського населення товарами народного споживання

Про встановлення з 1 січня 1991 року коефіцієнту до тарифів на послуги зв'язку

Щодо продовження здійснення функціональних обов'язків керівникам та іншим службовим особам міністерств і державних комітетів УРСР, що реорганізуються і ліквідуються

Про затвердження Тимчасового положення про Головне управління по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації при Раді Міністрів УРСР

Про додаткові заходи щодо розвитку індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення соціально-демографічної ситуації у трудонедостатніх господарствах

Про порядок і розмір плати за трудові ресурси сільським і селищним Радам народних депутатів промисловими та іншими підприємствами і організаціями, працівники яких проживають в сільській місцевості

Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об"єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи)

Керівні принципи регламентації комп"ютеризованих картотек, що містять дані особистого характеру

Резолюція 45/117 Генеральної Асамблеї ООН "Типовий договір про взаємну допомогу в галузі кримінального правосуддя"

Типовий договір про передачу кримінального судочинства, прийнятий Резолюцією 45/118 Генеральної Асамблеї ООН

Рекомендації відносно міжнародного співробітництва в галузі запобігання злочинності та кримінального правосуддя в контексті розвитку, що прийняті Резолюцією 45/107 Генеральної Асамблеї ООН на 68-му пленарному засіданні

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Корея про заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Турецької Республіки про взаємне заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Резолюція 45/116 Генеральної Асамблеї ООН "Типовий договір про видачу"

Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року "Основні принципи поводження з в"язнями"

Резолюція 45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року

Факультативний протокол до Типового договору про взаємну допомогу в галузі кримінального правосуддя, стосовно прибутків від злочинів

Мінімальні стандартні правила Організації Об"єднаних Націй у відношенні заходів, не пов"язаних з тюремним ув"язненням (Токійські правила)

Правила Організації Об"єднаних Націй щодо захисту неповнолітних, позбавлених волі

Щодо порядку обчислення стажу роботи механіків рефрижераторних потягів (секцій) при призначенні пенсії за вислугу років

Конвенція про Організацію з морських наук в північній частині Тихого океану

Правила процедури Організації з морських наук північної частини Тихого океану

Фінансові правила Організації з морських наук північної частини Тихого океану

Про внесення змін та доповнень до нормативних документів, затверджених наказами ГУДМК СРСР від 18.08.89 р. N 137 та 25.08.89 р. N 144, у зв"язку з введенням нової товарної номенклатури

Про екологічний стан Азовського моря та заходи по його врятуванню

Про деякі питання практики розгляду спорів за участю кооперативів

Про порядок звільнення деяких категорій осіб від примусового лікування, кримінального покарання або адміністративного стягнення

Про введення в дію Закону СРСР "Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності"

Санітарні правила для каталізаторних виробництв нафтопереробної і нафтохімічної промисловості*

Про нагородження робітниць фабрики "Україна" виробничо-торговельного об"єднання художніх промислів "Українські промисли", Харківська область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відзначення працівників і активістів Музичного товариства УРСР державними нагородами Української РСР

Про встановлення посадових окладів працівникам газети Верховної Ради Української РСР "Голос України"

Про присвоєння тт. Адаменку С.М. і Ралко М.О. почесного звання "Заслужений художник Української РСР"

Про відзначення працівників житлово-комунального господарства державними нагородами Української РСР

Про присвоєння Россошинській Н.Л. почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"

Про відзначення працівників промислових підприємств міста Харкова державними нагородами Української РСР

Про присвоєння тов. Чудному В.П. почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"

Про нагородження тов. Заводного О.Л. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відзначення працівників машинобудівних підприємств державними нагородами Української РСР

Про присвоєння тов. Фіалку О.Б. почесного звання "Заслужений діяч мистецтв Української РСР"

Про нагородження тов. Лагути В.К. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відзначення працівників вищих навчальних закладів державними нагородами Української РСР

Про нагородження тов. Волкогон К.М. Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння винахідникам і раціоналізаторам почесних звань Української РСР

Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності

Про встановлення оплати хутрової сировини звірів кліткового розведення

Про проекти законів Української РСР про міліцію та про посилення правового захисту працівників міліції

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування"

Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування

Про доповнення статті 1 Тимчасового регламенту засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Урядом Литовської Республіки про економічне і культурне співробітництво на 1991 - 1995 роки

Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1970 р. N 375

Про бюджетну систему України

Про вирішення питань, пов"язаних з правом власності на землю

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"

Про державну податкову службу в Україні

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР"

Директива Ради 90/653/ЄЕС "Про зміни, що вводяться з метою запровадження у Німеччині деяких Директив Співтовариства щодо статистичних даних про перевезення товарів і про ціни на газ та електроенергію"

Резолюція N 45/62 Організації Об"єднаних Націй "Розгляд виконання рекомендацій і рішень, що прийняті Генеральною Асамблеєю на її десятій спеціальній сесії"

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення"

Про ціни і ціноутворення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Швейцарською Федеральною Радою про співробітництво у випадку стихійних лих та великих аварій

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Швейцарською Федеральною Радою про заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Про порядок направлення спеціалістів до зарубіжних фірм для практичного стажування

Про Державну експертизу умов праці

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Румунії про перехід на новий механізм економічних зв"язків між СРСР та Румунією

Міжнародна конвенція по забезпеченню готовності у випадку забруднення нафтою, боротьби з ним та співробітництва

Про внесення змін і доповнень у постанови Пленуму Верховного Суду СРСР

Вирішуючи питання про зміну договору найму жилого приміщення, суд повинен з"ясувати, чи можливо з урахуванням санітарних і технічних умов укласти два договори найму

Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці

Про захист суверенних прав власності Української РСР

Тимчасове методичне положення "Оцінка вартості майна державних підприємств та організацій, що підлягають викупу, продажу"

Угода між Урядами Української Радянської Соціалістичної Республіки і Естонської Республіки про економічне і культурне співробітництво на 1991 - 1995 роки

Про скасування рішення Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 11 вересня 1990 року щодо звільнення з роботи народного депутата Української РСР Шлемка В.Т.

Про віднесення міста Авдіївки Донецької області до категорії міст обласного підпорядкування

Санітарні правила при виробництві синтетичних миючих засобів

Про зміну меж міста Хоростків Гусятинського району Тернопільської області

Про утворення Чернівецького району Вінницької області

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Держави Катар про торговельне, економічне і технічне співробітництво

Про порядок призначення і виплати деяких допомог та про зміни і доповнення рішень Уряду СРСР про державну допомогу сім'ям, які мають дітей

Про ратифікацію Договору між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою

Про затвердження складу Комісії в справах неповнолітніх при Раді Міністрів Української РСР

Паризька хартія для нової Європи

Про внесення змін і доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1990 р. N 330 "Про захист споживчого ринку в Українській РСР"

Про ліквідацію Комітету народного контролю Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Тимчасового регламенту засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Про дострокове запровадження виплати збільшених розмірів стипендій студентам вищих і учням середніх спеціальних учбових закладів

Про надання дозволу Комітету по забезпеченню нафтопродуктами при Раді Міністрів УРСР на реалізацію нафтопродуктів за комерційними цінами

Договір про звичайні збройні сили в Європі

Договір між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою

Поправки 1990 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

Про доповнення Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації громадських об"єднань"

Про призначення Голови Ради Міністрів Української РСР

Каракаська декларація

Про Тимчасове положення про Комісію Верховної Ради Української РСР мандатну і з питань депутатської етики

Про використання суден "Укррічфлоту" предметами застави

Про поширення дії постанови Ради Міністрів УРСР від 8 серпня 1990 р. N 180

Щодо проходження військової служби громадянами республіки

Про затвердження роз"яснення "Про пільгове пенсійне забезпечення приладистів"

Про нагородження академіка АМН СРСР Ромоданова А.П. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань оподаткування

Про порядок державної реєстрації кооперативів (філіалів, відділень) та їх спілок (об'єднань) в Українській РСР

Про відзначення працівників видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі державними нагородами Української РСР

Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"

Про присвоєння винахідникам і раціоналізаторам почесних звань Української РСР

Про відзначення працівників Харківського філіалу Державного проектно- конструкторського і науково-дослідного інституту авіаційної промисловості державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників Української сільськогосподарської академії, м. Київ, державними нагородами Української РСР

Про присвоєння працівникам образотворчого мистецтва почесного звання "Заслужений художник Української РСР"

Про нагородження працівників зв"язку Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння творчим працівникам Київської державної філармонії почесних звань Української РСР

Про нагородження тов. Шепотінніка Л.С. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про присвоєння тов. Рахманову В.М. почесного звання "Заслужений раціоналізатор Української РСР"

Про відзначення працівників правоохоронних органів державними нагородами Української РСР

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою про взаємну передачу для відбування покарання осіб, що засуджені до позбавлення волі

Директива Ради (90/619/ЄЕС) "Щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя, визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та вносить зміни до Директиви 79/...

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом,

Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) (ETS N 139)

Про затвердження обсягів єдиного державного замовлення на виробництво і поставку продукції виконання робіт (послуг) на території Української РСР

Протокол N 9 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини

Європейська конвенція щодо загальної еквівалентності періодів університетського навчання

Про деякі заходи щодо закріплення кадрів у будівництві в період переходу до ринкових відносин

Про створення Комітету по управлінню державним майном при Раді Міністрів УРСР

Про затвердження Тимчасового положення про Державний комітет УРСР по захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Про хід проведення осіннього, 1990 року, призову громадян республіки до Збройних Сил СРСР

Про відзначення 73-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції

Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення республіки сільськогосподарськими продуктами"

Про внесення змін до Тимчасового положення про забезпечення діяльності народних депутатів Української РСР

Про проекти Концепції та Програми переходу Української РСР до ринкової економіки

Платіжна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Соціалістичною Федеративною Республікою Югославією

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Соціалістичною Федеративною Республікою Югославією

Про відзначення працівників Миколаївського трансформаторного заводу державними нагородами Української РСР

Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки

Про відновлення селищу міського типу Першотравневе Ровенської області колишнього найменування Моквин

Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України у сфері відносин з радянськими республіками

Про відновлення деяким населеним пунктам Тернопільської області колишніх найменувань

Про відновлення селу Затока Одеської області колишнього найменування Кароліно-Бугаз

Декларація з хімічної та біологічної зброї

Декларація про боротьбу з травматизмом

Директива Ради 90/547/ЄЕС "Про транзит електроенергії через мережі передачі"

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань капітального будівництва

Про внесення доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 15 травня 1990 р. N 112

Про делегацію Верховної Ради Української РСР по розробці проекту Договору про основи відносин між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою

Про створення Республіканського центру виставок і ярмарків при Раді Міністрів УРСР

Протокол, що стосується зміни Статті 50 а) Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Висновок про законодавство з питань прописки громадян

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Іспанією про сприяння здійсненню і взаємний захист капіталовкладень

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Аргентинської Республіки про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях

Ухвалу про відмову у визнанні прилюдних торгів недійсними скасовано, оскільки вимоги заявника зводяться до оспорювання свого права на будинок, тому справа повинна розглядатись за правилами позовного провадження

Про призначення тов. Правденка С.М. головним редактором газети Верховної Ради Української РСР "Голос України"

Про Комісію по розробці нової Конституції Української РСР

Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР

Положення про службу радіаційної безпеки установи (типове)

Про внесення змін до Закону СРСР "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР"

Про Голову Ради Міністрів Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Великого Герцогства Люксембург про міжнародне автомобільне сполучення

Про захист споживчого ринку в Українській РСР

Про державну експертизу умов праці

Щодо внесення змін і доповнень до списку виробництв, професій і робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок

Протокол про застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Великого Герцогства Люксембург про міжнародне автомобільне сполучення

Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань сумісництва

Домовленість між Міністерством внутрішніх справ Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Державним міністром внутрішніх справ землі Рейнланд-Пфальц (ФРН) про обмін досвідом роботи і співробітництво в галузі підготовки, перепідготовки та підвищенн...

Про затвердження Переліку окремих категорій артистів театрів і інших театрально-видовищних підприємств і колективів, що мають право на пенсію за вислугу років

Щодо внесення змін у списку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпуску і скорочений робочий день

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві

Про звернення віруючих Української автокефальної православної церкви

Про затвердження форми посвідчення про право на пільги

Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 1990 року

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України"

Про утворення тимчасової депутатської комісії Верховної Ради Української РСР для розслідування комплексу подій, пов"язаних з аварією на Чорнобильській АЕС

Про дострокове припинення повноважень народного депутата Української РСР Сидоренка М.Я.

Про заснування газети Верховної Ради Української РСР "Голос України"

Про надання членам Спілки журналістів України права на додаткову жилу площу

Про стабілізацію господарських зв"язків у IV кварталі 1990 року і в 1991 році

Про питання щодо націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ на території України

Про порядок денний, організацію та висвітлення засобами масової інформації роботи другої сесії Верховної Ради Української РСР

Про часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1990 р. N 1 "Про проведення додаткового випуску грошово-речової лотереї в 1990 році"

Про скасування державного приймання продукції

Про запровадження на території Української РСР єдиного державного замовлення на виробництво продукції, виконання робіт (послуг)

Про управління державним майном Української РСР

Про відповідальність виробників комплектуючих виробів за несвоєчасну ліквідацію дефектів, які виникають з вини організації, що експлуатує

Декларація про принципи та основні напрямки розвитку українсько-польських відносин

Про поліпшення забезпечення робітників і службовців, які виконували інтернаціональний борг, допомогами з тимчасової непрацездатності

Про нагородження медаллю "За відвагу на пожежі"

Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"

Про відзначення працівників Чернівецького виробничого лісозаготівельного об"єднання "Чернівецьліс" державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників виробничого об"єднання "Севастопольський морський завод імені С. Орджонікідзе" державними нагородами Української РСР

Про присвоєння учасникам, керівникам та організаторам самодіяльної народної творчості почесного звання "Заслужений працівник культури Української РСР"

Про нагородження працівників Хрестищенського управління бурових робіт тресту "Укрбургаз", Харківська область, Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про делегацію Української РСР для ведення переговорів із союзними органами з питань строкової військової служби та використання працівників правоохоронних органів республіки за її межами

Про стан виконання постанови Верховної Ради Української РСР від 30 липня 1990 року в питанні проходження військової служби громадянами республіки

Про Положення та порядок висунення робіт і присудження премії імені І.П.Котляревського

Про увільнення народного депутата Кравчука Л.М. від обов"язків члена постійної комісії Верховної Ради Української РСР

Про зміни в складі постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Про практику розгляду органами арбітражу спорів, пов"язаних з розрахунками за продукцію, товари і послуги

Про першочергові заходи щодо переходу до ринкових відносин

Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про урегулювання розрахунків та платежів

Про нові державні закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію

Положення щодо стратегії в галузі догляду за пацієнтами з тяжкими хронічними болями у разі невиліковних захворювань

Положення про виробництво, імпорт, експорт, продаж та рекламу тютюну

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод

Положення про транспортні травми

Резолюція про терапевтичну заміну

Резолюція з прав людини

Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей

Про порядок реєстрації громадських об"єднань

Обмін жилих приміщень, наданих наймачам, не допускається, якщо він має корисливий або фіктивний характер

Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій

Про завтердження списку професій і посад робітників підприємств лісової промисловості і лісового господарства, постійно діючих лісопунктів, лісництв, лісозаготівельних ділянок незалежно від їх відомчої підлеглості, зайнятих на лісозаготівлях, лісогос...

Спільна заява Голови Верховної Ради УРСР Л.М.Кравчука і Президента Угорської Республіки А.Гьонца

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв"язку із Законом СРСР "Про власність в СРСР"

Про доповідну записку Комісії Верховної Ради Української РСР у справах молоді "Про хід виконання Постанови Верховної Ради Української РСР "Про проходження строкової військової служби громадянами Української РСР та використання працівників правоохорон...

Про забезпечення умов роботи Верховної Ради Української РСР

Про склад Надзвичайної протиепізоотичної комісії при Раді Міністрів УРСР

Про реєстрацію Статуту Української республіканської спілки автомобілістів

Про внесення змін до Положення про релігійні об"єднання в Українській РСР

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Президії Верховної Ради Української РСР в питанні утворення Комісії в справах реабілітованих

Про відзначення працівників будівельних організацій Вінницької області державними нагородами Української РСР

Про присвоєння тов. Чередниченку Г.І. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР"

Про нагородження працівників Львівського проектного філіалу Київського науково-виробничого об"єднання малотоннажних мастильних матеріалів "Масма" Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відзначення працівників Свеського насосного заводу Сумського науково-виробничого об"єднання енергетичного насособудування імені 60- річчя СРСР державними нагородами Української РСР

Про нагородження Генерального консула Німецької Демократичної Республіки у м. Києві Зігфріда Хьольдтке Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про відзначення працівників Кременчуцького виробничого об"єднання "Шляхмашина" імені В.І. Леніна, Полтавська область, державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників автомобільного транспорту державними нагородами Української РСР

Про затвердження тов. Самойленка Л.Г. заступником головного редактора газети "Голос України"

Про порядок денний, організацію та висвітлення засобами масової інформації роботи другої сесії Верховної Ради Української РСР

Про Концепцію і Програму переходу Української РСР до ринкової економіки

Про присвоєння народним умільцям гончарного промислу, с. Гавареччина Львівської області, почесного звання "Заслужений майстер народної творчості Української РСР"

Про присвоєння художникам почесних звань Української РСР

Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"

Про нагородження тов. Кучерявої С.Г. Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про нагородження військовослужбовців, Львівська область, медаллю "За відвагу на пожежі"

Про присвоєння працівникам преси почесного звання "Заслужений журналіст Української РСР"

Про відзначення працівників Вінницького виробничого об"єднання хлібопекарської промисловості державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників промислових підприємств і будівельних організацій державними нагородами Української РСР

Про зміни у складі Комісії в справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

Про присвоєння тт. Горбунову В.І., Тарасюку В.С. почесного звання "Заслужений лікар Української РСР"

Про відзначення працівників агропромислового комплексу державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників науки та вищих навчальних закладів державними нагородами Української РСР

Про присвоєння тов. Френкелю М.А. почесного звання "Заслужений діяч мистецтв Української РСР"

Про заходи щодо створення і розвитку малих підприємств

Про заснування Української академії аграрних наук

Питання Державного комітету УРСР по вугільній промисловості

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку з Законом СРСР "Про прибутковий податок з громадян СРСР, іноземних громадян і осіб без громадянства"

Угода з МАГАТЕ про проведення міжнародних наукових досліджень наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в науковому центрі "Прип"ять"

Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення республіки сільськогосподарськими продуктами

Про затвердження положення про психологічну службу в системі народної освіти

Про умови матеріально-побутового забезпечення голови ради Українського державного концерну по виробництву цементу і азбестоцементних виробів

Про створення природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" у Дніпропетровській області

Про уточнення найменування міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту "Головрічфлот"

Про заступника голови Комітету по забезпеченню нафтопродуктами при Раді Міністрів УРСР

Питання Державного комітету УРСР у справах молоді, фізичної культури та спорту

Про порядок реалізації конфіскованих митними установами товарів народного споживання та розподілу одержуваних коштів

Про розміри плати за навчання дітей у дитячих музичних, художніх, хореографічних, хорових школах і школах мистецтв

Про створення Комітету по зв'язках з Міністерством оборони СРСР при Раді Міністрів УРСР

Питання Міністерства праці УРСР

Договір про остаточне урегулювання стосовно Німеччини

Про реєстрацію Статуту Радянського громадського історико-освітнього центру "Бабин Яр"

Про внесення змін до рішень Уряду СРСР у зв"язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 14 квітня 1990 р. N 375

Про затвердження Положення щодо порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсії

Про нагородження працівників, які відзначились при будівництві газопроводу до міста Путивля, Сумська область, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР

Про рішення президії Львівської обласної Ради народних депутатів щодо перенесення кореспондентського пункту газети "Правда"

Про нагородження працівників Сумського обласного виробничого лісогосподарського об"єднання "Сумиліс" Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка