Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

2007 г.

Страница 59
Про утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій до проекту Державної цільової програми утилізації рідинних компонентів ракетного палива

Про підписання Протоколу N 4 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року

Про підписання Спільної заяви про продовження співробітництва щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва України між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про реадмісію осіб і Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про спрощення оформлення віз

Про внесення змін до комплексного плану заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Мелітопольського району Запорізької області, спричиненої пожежею та вибухами на 275 артилерійській базі ракет і боєприпасів Міноборони, на періо...

Про затвердження проекту "Гірничо-капітальні роботи по удосконаленню провітрювання з проходженням повітряподавального ствола (коригування)"

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 407

Про створення державної приймальної комісії по прийняттю в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта "Реконструкція бульвару Перова та проспекту Визволителів з реконструкцією транспортної розв'язки на примиканні проспекту Визволителів до Броварсь...

Про вилучення і надання в оренду земельних ділянок для видобування корисних копалин із зміною їх цільового призначення та погодження місця розташування об'єкта

Про заяву Телекомпанії "Чорне море" ТОВ, м. Одеса, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 0210-п від 28.05.2004)

Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Український науково-дослідний інститут силової електроніки "Перетворювач" (код за ЄДРПОУ 00216964)

Про затвердження Положення про Українську державну помологічно-ампелографічну інспекцію

Про звільнення Влада Ф.І. з посади першого заступника Міністра внутрішніх справ України з тилового забезпечення

Про результати проведення відкритих слухань "Про переведення РЕЗ операторів транкінгового та УКХ зв'язку з діапазону радіочастот 450-453/460-463 МГц в діапазон 413-420/423-430 МГц"

Про розгляд проекту Положення про порядок здійснення міжнародної координації частотних присвоєнь України

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційними зверненнями громадянина Гирі Ігоря Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень частини п'ятої статті 124, пункту 7 частини третьої...

Про визнання нечинним наказу N 186/5 від 17.04.2007 р.

Постанова Ради Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про надання Міжнародній асоціації академій наук статусу спостерігача при Міжпарламентській Асамблеї держав - учасниць СНГ

Про внесення змін до додатку 1 до постанови НКРЕ від 27.09.2007 N 1308

Про алгоритм перерахувань коштів на листопад 2007 року

Про перерахування коштів та призупинення дії підпункту 1.1.3 постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 29.08.2007 (пункти 6.1, 6.2, 6.3 протоколу N 9) та внесення змін до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електричної енергії (Державни...

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 24.10.2007 (підпункт 6.4.1 протоколу N 12)

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 24.10.2007 (підпункт 6.2.1 протоколу N 12)

Щодо видачі Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на бланках нового зразка

Щодо тендерних процедур

Щодо надання роз'яснень

Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Щодо оголошення змін у виконанні станціями комерційних операцій згідно з Тарифним керівництвом 4

Про звернення до Конституційного Суду України для вирішення питання по конституційність розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 року N 840-р

Щодо наявності в обігу підробних банківських гарантій Центрального банку Еквадору

Про заборону щодо ввезення в Україну з Республіці Ботсвана продукції у зв'язку із захворюванням на ящур

Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни в листопаді 2007 року

Про офіційні (облікові) курси банківських металів

Про скасування наказів Мінтрансзв'язку

Про підведення підсумків сотого спеціалізованого аукціону за грошові кошти

Про покращання використання державного майна та підвищення ефективності діяльності державних підприємств, які входять до сфери управління Міністерства аграрної політики України

Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до іноземного суб'єкта господарської діяльності

Про затвердження державних будівельних норм

Висновок N 14/87 про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

Стосовно дотримання процедур державних закупівель

Стосовно дотримання процедур державних закупівель

Щодо організації постійного контролю за технічним станом об'єктів теплопостачання в опалювальний сезон 2007/2008 років

Про персональний склад Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України

Про припинення шляхом реорганізації Державного підприємства "Науково-технічний центр охорони праці"

Про проведення іспиту осіб, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою

Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 року N 840-р

Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у листопаді 2007 року

Про внесення змін до наказу Міністерства від 16.08.2007 N 270

Про розгляд Звіту про базове відстеження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Щодо застосування спеціальних санкцій

Щодо питань оподаткування інвестиційного прибутку

Щодо розгляду скарг платників податків

Стосовно аудиторської діяльності

Про перерахування коштів

Про перерахування коштів

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.11.2006 N 1562

Про надання інформації

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про інвентаризацію НДДКР

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про економічне, промислове, наукове та технічне співробітництво

Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про схвалення Тематичного плану НДДКР НКРЗ на 2007

Про внесення зміни до наказу Національного банку України від 13.06.2007 N 80

Про звіт Державної інспекції зв'язку за III квартал 2007 року

Про схвалення проекту Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

Про затвердження заходів щодо усунення зауважень, зазначених у висновку Колегії Рахункової палати України до Звіту про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству аграрної політики України на прикладні роз...

Про затвердження розпоряджень ДІЗ щодо анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ

Про розгляд проекту Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Про викладення Переліку посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та підлягають кваліфікаційній атестації, у новій редакції

Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій та усунення порушень додержання Ліцензійних умов

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації

Про покращання використання державного майна та підвищення ефективності діяльності державних підприємств, які входять до сфери управління Міністерства аграрної політики України

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації

Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг

Про виконання ресурсної бази вугілля у жовтні та затвердження ресурсної бази вугілля на листопад 2007 року

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації

Про затвердження форми запиту до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо надання додаткової інформації стосовно кандидата на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здій...

Про видачу та переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу

Про ведення Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Про видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України

Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 11.11.99 N 271

Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну профілю полівініхлоридного для виробництва вікон та дверей незалежно від країни походження та експорту

Про внесення змін до складу постійно діючого Тендерного комітету Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації

Про погодження проекту спільного наказу "Про затвердження Переліку підприємств-монополістів, щодо яких затверджується регулювання фонду оплати праці в 2007 році та I кварталі 2008 року"

Про взяття за основу проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. N 773"

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про реалізацію наказу МОЗ від 31.07.07 N 445

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 28.07.2006 N 102/292

Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" (код за ЄДРПОУ 14311614)

Про внесення змін до наказу N 667 від 25.04.2007

Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Про видачу копій ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринкуПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка