Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

2007 г.

Страница 41
Про призначення Шемшура О.М. заступником директора Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів

Про результати планової перевірки ТОВ "ТРК "Вільногірський техноцентр", м. Вільногірськ Дніпропетровської обл. (НР N 2655 від 25.07.2006)

Про розгляд листа (щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з цінними паперами, зокрема векселями)

Про розгляд листа щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з цінними паперами, зокрема векселями

Про операції з металопродукцією

Про затвердження та надання чинності СОУ МПП 73.080-171:2007 / СОУ МПП 73.080-177:2007

Про затвердження та надання чинності СОУ МПП 03.120-205:2007; СОУ МПП 03.120-206:2007

Про затвердження галузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Про затвердження Змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севас...

Про затвердження Змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севас...

Про призначення головної організації метрологічної служби Міністерства транспорту та зв'язку на залізничному транспорті загального користування та базових організацій метрологічної служби Міністерства транспорту та зв'язку на залізничному транспорті

Про надання інформації

Про взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами

Про внесення зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2007 рік

Про внесення змін до Розподілу видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" (в тому числі часткова компенса...

Про затвердження вартості соціально спрямованих дорадчих послуг

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

Про утворення Державного комітету харчової промисловості України

Деякі питання Державної акціонерної компанії "Укрресурси"

Питання маркування сільськогосподарських товарів, вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів

Про відновлення дії пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. N 960

Про доповнення додатка 4 до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію

Про посилення стимулювання участі пайовиків у господарсько-фінансовій діяльності споживчих товариств, споживспілок

Про реалізацію частини шостої статті 7 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"

Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403

Про затвердження Положення про посвідчення члена екіпажу

Про постанови правління Укоопспілки щодо володіння, користування і розпорядження майном та з інших питань господарсько-фінансової діяльності

Про створення відокремлених структурних підрозділів Львівської комерційної академії Укоопспілки та Полтавського університету споживчої кооперації України

Про Положення про ревізійну комісію споживчого товариства, споживспілки системи Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)

Про заходи з підготовки і проведення звітів і виборів органів управління і контролю кооперативних організацій Укоопспілки у 2008-2009 роках

Про внесення змін і доповнень до Примірного положення про матеріальне і соціальне забезпечення працівників споживчої кооперації України

Про внесення доповнень і затвердження нової редакції Статуту Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)

Про фірмовий знак (логотип) та бренд-бук Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)

Про скликання XX з'їзду споживчої кооперації України

Про демографічний прогноз розвитку України до 2050 року

Про затвердження Змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України

Про утворення Державної установи "Національний комплекс здоров'я "Європейське містечко здоров'я"

Про господарсько-фінансову діяльність у 2007 році та основні напрями економічного і соціального розвитку споживчої кооперації України у 2008 році

Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Розроблення і освоєння мікроелектронних технологій, організація серійного випуску приладів і систем на їх основі" на 2008-2011 роки

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про міжнародні комбіновані вантажні перевезення

Про затвердження Статуту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій...

Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2007 р. N 976

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 574

Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 951

Про внесення зміни до Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій

Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403

Про внесення змін до Положення про Постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України

Про внесення зміни у додатки 1 і 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 904

Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів

Про внесення змін у додаток 43 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268

Про внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. N 665 і від 17 травня 2006 р. N 687

Щодо закінчення процедури ліквідації суб'єктів ЗЕД

Про скасування наказів ФДМУ N 1761 від 27.11.2006 та N 354 від 02.03.2007

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації

Про прийняття рішення щодо приватизації акцій ВАТ "Українська акціонерна промислова автошиноремонтна холдингова компанія "Укрпромавтошиноремонт"

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 08.08.2007 N 467

Резолюція 62/9 Генеральної Асамблеї ООН "Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль у справі вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи"

Про порушення розслідування щодо встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку Республіки Білорусь стосовно законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Щодо обрання суддями безстроково

Про порушення розслідування щодо встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку Республіки Білорусь стосовно законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Щодо обрання суддями безстроково

Щодо тимчасової заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ТЕРАПІН, таблетки по 325 мг, N 100 серії 3025 виробництва "Сагмел, Інк", Сполучені Штати Америки

Про вступ банку до НСМЕП

Щодо запровадження звітності власниками складів тимчасового зберігання

Щодо технологічних втрат електроенергії у власних електричних мережах

Зміни до Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами

Про деякі питання призначення пенсій та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військова служба яких пов'язана із стрибками з парашутом

Витяг з протоколу N 257 засідання постійно діючої ліцензійної комісії з питань ліцензування заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, створеної наказом Міністра промислової політики України від 20.08.2006...

Протокол N 4 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року

Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій та усунення порушень додержання Ліцензійних умов

Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про офіційні (облікові) курси банківських металів

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Про офіційні (облікові) курси банківських металів

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками закладів освіти Залізничного району міста Львова та відділом освіти Залізничної районної адміністрації міста Львова

Про прийняття-передачу газопровідних мереж

Про проведення продовольчих ярмарків в м. Києві у 2008 році

Про затвердження плану комплектування міських курсів цивільної оборони м. Києва на 2008 рік

Про прийняття-передачу зовнішньобудинкових інженерних мереж, споруд та обладнання

Про прийняття-передачу зовнішніх інженерних мереж, споруд та обладнання жилого будинку N 8 на вул. Рибальській

Про реєстрацію змін до Статуту християнської релігійної громади "Сила Радості" у Солом'янському районі м. Києва

Про реєстрацію змін до Статуту релігійної громади Святого Івана Предтечі у Деснянському районі м. Києва Української Православної Церкви Київського ПатріархатуПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка