Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1997 г.

Страница 21
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

Про внесення доповнення до Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про державний матеріальний резерв"

Про звільнення Козлова О.С. з посади судді арбітражного суду Херсонської області

Про списання заборгованості

Про звільнення Буйнова Ю.К. з посади судді арбітражного суду Донецької області

Про проект Закону України про Регламент Верховної Ради України

Про направлення депутатського запиту Президенту України

Щодо звільнення від ПДВ та ввізного мита

Щодо обсягу електричної енергії, що може постачатись ліцензіатом з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Щодо Порядку заповнення податкової накладної

Про внесення змін до Закону України "Про страхування"

Стосовно вирішення проблем, пов"язаних із ввезенням на митну територію України давальницької сировини або готової продукції, виготовленої із давальницької сировини

Про зміни щодо складання форм N КБ-3, N КБ-2в у зв"язку з введенням Закону України "Про систему оподаткування"

Щодо неприбуткових установ і організацій

Щодо оподаткування прибутку нерезидентів, отриманих з джерел на території України

Щодо проектів законів України "Про внесення доповнень до Закону України "Про систему оподаткування" та "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмільництва"

Про перегляд рішення в порядку нагляду

Щодо внесення змін і доповнень до Закону України "Про податок на додану вартість"

Стосовно законодавства Автономної Республіки Крим

Про стан розрахунків та механізм погашення заборгованості за спожиті теплову, електричну енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення установами і організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також населенням за житлов

Про затвердження Положення про порядок передання до державних архівів України і зберігання фотодокументів

Стосовно порядку оподаткування доходів від виконання довгострокових договірних зобов"язань

Щодо віднесення до валового доходу коштів від реалізації обладнання та незавершеного виробництва, створеного або придбаного за рахунок прибутку

Питання Української частини Спільної українсько-узбецької комісії з всебічного співробітництва

Про призначення В. Єльченка Постійним Представником України при ООН

Про уповноваження Голови Національного агентства України з реконструкції та розвитку Р. Шпека на підписання Листа про Угоду про надання Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку японського гранту на підготовку проекту вдосконалення вугільної п

Про уповноваження Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорській Республіці, Постійного Представника України в Дунайській Комісії Д. Ткача на підписання від імені України Додаткового протоколу до Конвенції про режим судноплавства на Дунаї від 18

Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об'єднаннями України на 1997-1998 роки

Про склад Спостережної ради по контролю за проведенням експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш"

Про призначення В. Довженко представником України у Виконавчій раді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Про Основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки

Про День Сухопутних військ України

Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"

Про нагородження відзнакою Президента України "Орден княгині Ольги"

Про відзначення трудівників Хмельницької області

Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Про призначення О. Горбатовського заступником Голови Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

Про звільнення О. Горбатовського з посади заступника Голови Державного комітету України у справах містобудування і архітектури

Про відзначення нагородами України

Про українську частину Спеціальної групи швидкого реагування для сприяння вирішенню спірних питань, що виникають у процесі реалізації інвестиційних проектів за участю американських компаній

Про перевірку постанови арбітражного суду Харківської області у справі про повернення неправомірно списаних коштів

Про зміну термінів подання державної статистичної звітності щодо отриманих пільг по оподаткуванню

Щодо направлення коштів від надходження податків від реалізації нафтопродуктів, виготовлених з нафти, що постачається Республікою Татарстан, на будування житла та вирішення інших соціальних проблем військовослужбовців в м.Севастополі

Щодо списання та реструктуризацію податкової заборгованості

Про нагородження В. Лук"яненка відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"

Про Основні засади контрольно-ревізійної діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Про затвердження Правил проведення перевірок та ревізій емітентів, осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулівних організацій на дотримання вимог законодавства про цінні папери

Про звільнення М. Кореви з посади голови Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області

Про призначення М. Кривка головою Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області

Про призначення Ю. Зуйкова заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації

Про виділення коштів Міністерству промислової політики для фінансування невідкладних робіт з ліквідації карстових провалів та відселення мешканців з небезпечної зони Яворівського ДГХП "Сірка"

Питання Державного комітету статистики України

Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За мужність"

Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"

Про відзначення нагородами України працівників харчової промисловості

Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України"

Щодо перерахування коштів від реалізації сільськогосподарської продукції

Щодо введення в дію деяких нормативних актів Національного банку України

Щодо Доповнення N 4 та Доповнення N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"

Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Про уповноваження Міністра фінансів України І. Мітюкова на підписання Договору позики, Гарантійного листа і Сертифіката закриття щодо отримання фідуціарної позики для фінансування поточних витрат Державного бюджету України на 1997 р.

Про поховання Кудрицького А.В.

Про нагородження відзнакою Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого"

Про присвоєння почесного найменування "Київська" 1-й окремій бригаді внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

Стосовно доходів закладів, що утримуються за рахунок бюджету

Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на обіг акцій або облігацій підприємств українських емітентів за межами України

Про видачу Дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача

Паспорт спеціальності 05.01.02 - стандартизація та сертифікація

Щодо платників податку на прибуток

Щодо застосування норми статті 7.11 Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР

Щодо видачі орендному підприємству довідки на отримання спирту етилового для виготовлення засобів особистої гігієни

Щодо індексу інфляції у вересні 1997 року

Щодо мінімальної митної вартості

Паспорт спеціальності 05.03.07 - процеси фізико-технічної обробки

Про видачу Дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача

Про видачу Дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача

Про затвердження Інструкції про порядок призупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують схоронність документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації

Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань зовнішньоекономічної діяльності

Про часткову зміну Порядку реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Про виділення коштів для фінансування об"єктів Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2

Про створення Організаційного комітету з відзначення 50-річчя Загальної декларації прав людини

Угода між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів (робіт, послуг)

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Киргизької Республіки

Угода між Урядом України і Урядом Киргизької Республіки про співробітництво в галузі цивільної оборони, попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків

Угода між Урядом України і Урядом Киргизької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доходи і капітал

Угода між Урядом України і Урядом Киргизької Республіки про співробітництво і взаємодопомогу з питань додержання податкового законодавства

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок видачі суб"єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності

Про внесення змін до складу Міжвідомчої комісії з питань регулювання закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб

Про митне оформлення вантажів

Про митне оформлення тканини "ТВАРОН"

Про митне оформлення бурякозбирального комплексу

Про передачу будинку в оперативне управління Міністерству енергетики

Про митне оформлення вантажів виробничо-технічного призначення

Про надання приміщень Державній податковій адміністрації та Держпатенту

Про передачу державного підприємства "Орггазремавтоматика" до сфери управління Держнафтогазпрому

Про утворення робочої групи для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Укргазпрому і УкргазуПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка