Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1996 г.

Страница 70
Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)

Про вивчення стану соціального захисту ветеранів та людей похилого віку і вироблення пропозицій щодо його поліпшення

Щодо оподаткування селянських (фермерських) господарств

Про розгляд листа

Про віднесення посад працівників Секретаріату Верховної Ради до відповідних категорій державних службовців

Про зміну розміру компенсації додаткових затрат на будівництво житлових будинків, здійснюване за рахунок коштів населення

Про відкриття єдиного казначейського рахунку

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Української РСР

Про присвоєння почесного звання "Заслужений будівельник України"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Про призначення Ю. Рубана першим заступником Голови Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації

Про внесення доповнень і змін до Указу Президента України від 13 травня 1993 року N 174

Про державне замовлення виробництва і заготівель насіння кукурудзи з урожаю 1996 року та поліпшення насінництва батьківських форм гібридів

Про Міжвідомчу комісію з питань авіаційної політики, безпеки авіації та використання повітряного простору України

Протокол першого засідання Змішаної російсько-української комісії по співробітництву

Про визнання банкрутом

Касаційна скарга, подана з пропуском десятиденного строку на оскарження рішення, після закінчення якого останнє набирає законної сили, не підлягає розгляду судом касаційної інстанції, якщо цей строк не було поновлено за заявою особи, котра подала ска...

Суд визнав договір дарування недійсним як мниму угоду без урахування того, що такою є угода, укладена про людське око, без наміру створити юридичні наслідки, тоді як оспорений договір було укладено з метою приховати передачу частини будинку у власніс...

Визнаючи заповіт недійсним з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи, суд не дав оцінки тій обставині, що в акті експертизи не зазначено, на підставі яких доказів та медичних документів експерти дійшли висновку, що заповідач на момент ск...

Щодо садівничого товариства про витребування майна та земельної ділянки з чужого незаконного володіння

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 18 жовтня 1993 р. N 643

Про укладення Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про торговельно-економічне співробітництво в 1996 році

Про підвищення розмірів пенсій, призначених до 1 березня 1996 р., та порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 березня 1996 року

Про порядок введення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування"

Про утворення робочої групи по вивченню матеріалів закритого конкурсу щодо визначення систем комутації виробництва іноземних фірм

Про митне оформлення вантажів, що надійшли на адресу Укрзалізниці з Польщі

Про податок на добавлену вартість

Про сплату прибуткового податку

Про прибутковий податок з громадян

Про податок на добавлену вартість

Про посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту

Про підписання доповнення до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації щодо реалізації Тристоронніх домовленостей між Президентами України, Росії та США від 14 січня 1994 року

Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях

Про виділення коштів на закупівлю обладнання для реконструкції штучної злітно-посадочної смуги N 1 в аеропорту Бориспіль

Про проекти законів України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Арбітражний суд", про внесення змін і доповнень до Арбітражного процесуального кодексу України

Про проведення заліку взаємної заборгованості акціонерного товариства "Укргазпром" платежів до державного бюджету та заборгованості бюджету щодо різниці у цінах за реалізований населенню у 1995 році та I кварталі 1996 р. природний газ

Про фінансування заходів, пов"язаних із звільненням і поверненням на Батьківщину військовополонених, які пропали безвісти під час збройного конфлікту в Афганістані

Про вступ Уряду України до Європейської Конференції Міністрів транспорту

Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від 15 грудня 1992 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів"

Про продовження строку розробки Державної програми захисту Азовського і Чорного морів

Про персональний склад Національного комітету України з питань роззброєння

Про відкриття акредитиву Укрексімбанком на доповнення до зобов"язань відкритого акціонерного товариства "Радикал"

Про надання повноважень Державному експортно-імпортному банку України на підписання кредитної угоди з Експортно-імпортним банком США та банком "Сос"єте Женераль, Нью-Йоркське відділення" (США)

Про звітність державних податкових інспекцій

Про оподаткування дивідендів

Угода про співробітництво в галузі медицини і охорони здоров"я між Міністерством охорони здоров"я України і Міністерством охорони здоров"я і народонаселення Арабської Республіки Єгипет на 1996 - 2000 роки

Щодо віднесення на собівартість послуг, пов'язаних з управлінням виробництвом, витрат на передплату періодичних видань, а також на участь у семінарах інформаційного характеру

Щодо розпорядження Кабінету Міністрів України N 140-р від 29 лютого 1996 р.

Щодо вжиття заходів по контролю за своєчасністю виплати заробітної плати

Про режим іноземного інвестування

Про оподаткування прибутку підприємств

Угода про співробітництво між Українським державним центром соціальних служб для молоді та Державним центром зайнятості

Про здійснення заходів щодо розв"язання соціально-економічних, етнічних та гуманітарних проблем в Автономній Республіці Крим

Про затвердження на 1996 рік плану першочергових заходів щодо забезпечення процесу приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та вступу до Світової організації торгівлі (СОТ)

Про виділення коштів для здійснення першочергових запобіжних заходів щодо безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період

Угода про виробничу кооперацію між Міністерством промисловості Республіки Бєларусь і Міністерством промисловості України

Про делегацію Верховної Ради України до Російської Федерації

Про зауваження до проекту Закону України про довірчі товариства

Про умови оплати праці працівників підприємств і організацій житлово- комунального господарства, що дотуються з бюджету

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 1995 р. N 495

Про затвердження Типового положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торгівельній діяльності

Про затвердження Типового положення про управління освіти обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

Про проект Постанови Верховної Ради України про виконання Постанови Верховної Ради України від 2 листопада 1995 року "Про усунення порушень чинного законодавства України з питань приватизації в нафтовій, газовій, нафтопереробній промисловості і нафто...

Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень

Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до пункту 7 Постанови Верховної Ради України від 22 квітня 1993 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про аудиторську діяльність"

Про проект Закону України про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та державний контроль за операціями з ними

Про проект Закону України про внесення змін до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність"

Про проект Закону України про управління державним сектором економіки

Про увільнення Новіка А.М. з посади радника Прем"єр-міністра України

Про присвоєння третього рангу державного службовця Гончарову Ю.В.

Про виділення коштів для подолання наслідків стихійного лиха

Про членів колегії Міністерства у справах преси та інформації

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про стан виконання Указу Президента України від 26 червня 1995 р. "Про невідкладні заходи щодо усунення порушень законності та правопорядку в Автономній Республіці Крим" та постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 636 з цього питання

Про тимчасове призупинення виплати коштів для забезпечення діяльності депутатів, які не працюють у Верховній Раді України на постійній основі

Про ситуацію, що склалася у відносинах між Одеською обласною Радою, обласною державною адміністрацією і Одеською міською Радою

Про проект Постанови Верховної Ради України про надання Кабінету Міністрів України права внесення змін до ставок акцизного збору

Про проект Закону України про ратифікацію Договору між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики

Про відрядження до міста Луцька народних депутатів України для участі у спільному засіданні з депутатами Сейму Республіки Польща

Про проект Закону України про внесення змін до статті 52 Закону Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища"

Про проект Закону України про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої

Про проект Закону України про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду

Про проект Постанови Верховної Ради України про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України

Про проект постанови Верховної Ради України щодо процедури розгляду проекту Конституції України

Про проект Закону України про посилення боротьби з терористичними проявами та іншими небезпечними злочинами

Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України від 16 січня 1996 року "Про порядок висвітлення роботи п"ятої сесії Верховної Ради України"

Про відрядження делегації Верховної Ради України на семінар Політичного комітету Північноатлантичної асамблеї у Римі (Італійська Республіка) з 17 до 20 квітня 1996 року

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення"

Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення

Про проект Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народних депутатів України, які не перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України

Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Швеції про уникнення подвійного оподаткування доходів та попередження податкових ухилень

Про проект Закону України про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань примусового лікування і трудового перевиховання хворих на наркоманію

Про проект Постанови Верховної Ради України про заходи щодо залучення коштів для забезпечення підготовки та участі спортсменів України у XXVI Олімпійських та III Параолімпійських іграх 1996 року

Про проект Закону України про ратифікацію Угоди про позику між Україною та Експортно-імпортним банком Японії щодо надання експортного кредиту в сумі, еквівалентній 50 мільйонам доларів США

Про оподаткування доходів від продажу акцій

Щодо віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) витрат за сплачені банкам та біржам комісійні винагороди за купівлю та інші операції з іноземною валютою

Щодо роз"яснення до постанови НБУ від 01.12.95 р. N 295Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка