Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1996 г.

Страница 58
Про затвердження Правил плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних військових кораблів

Про фінансування заходів, пов"язаних з поверненням в Україну депортованих кримських татар і осіб інших національностей

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"

Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість"

Щодо порядку проведення перерахунків прибуткового податку по сукупному річному доходу

Про прибутковий податок з громадян

Щодо справляння державного мита з приватних нотаріусів

Про оподаткування штрафів, залишених в розпорядженні державної санітарно-епідеміологічної служби

Про компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам втрат, зумовлених інфляцією

Про приймання зношеної грошової готівки

Про трубопровідний транспорт

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

Про доповнення статті 4 Закону України "Про підприємництво"

Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці

Торгові правила Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система" (із змінами та доповненнями станом на 30 липня 1999 року)

Щодо придбання безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики 1996 року на закритих аукціонах Національного банку

Щодо структури заготівельно-складських витрат, врахованих у базисній кошторисній вартості в цінах 1993 року

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 479

Щодо Положення про порядок доставки, зберігання та подальшу реалізацію конфіскованої, безхазяйної, у вигляді скарбу готівкової іноземної валюти та такої, за якою не звернувся власник до кінця строку зберігання, спадкової, що за правом спадкоємства пе...

Про прибутковий податок з громадян

Про поїздку Стретовича В.М. до Італії

Щодо оподаткування податком на прибуток

Про офіційну делегацію Верховної Ради України до Фінляндської Республіки та Латвійської Республіки

Про затвердження Положення про порядок накладання штрафів на громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відпо

Про бухгалтерський облік компенсаційних сертифікатів

Про окремі умови оплати праці працівників Державного камерного ансамблю "Київські солісти"

Про введення в дію Закону України "Про трубопровідний транспорт"

Про Національну енергетичну програму України до 2010 року

Про відрядження делегації Верховної Ради України і працівника її Секретаріату до міста Афіни (Греція) на весняну сесію Північноатлантичної асамблеї з 16 по 20 травня 1996 року

Про проект Постанови Верховної Ради України про визнання повноважень народних депутатів України, обраних на повторних виборах 7 квітня 1996 року

Спільне комюніке

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

Про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для вивчення ситуації, що склалася у зв"язку із заборгованістю по виплаті заробітної плати, пенсій і стипендій, та затвердження її персонального складу

Про проект Закону України про залізничний транспорт

Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Вірменія

Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Вірменія

Про затвердження Порядку придбання акцій за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати керівництвом підприємства

Щодо здійснення операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності

Про склад Міжвідомчої робочої групи з підготовки Експериментального проекту в галузі вугільної промисловості України

Угода між Міністерством охорони здоров"я Вірменії та Міністерством охорони здоров"я України про співробітництво в галузі медицини та охорони здоров"я на 1996 - 1998 роки

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про культурне співробітництво

Про порядок звітності по роботі з дозволами УКЕК

Щодо офіційного рівня інфляції

Про одиниці і цінники на товар

Про врегулювання розрахунків між Державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

Про Український фонд сприяння соціальному захисту неповнолітніх

Про фінансування заходів з підготовки та проведення міжнародної конференції "Проблеми та перспективи освоєння підземного простору великих міст"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"

Про затвердження зразків ліцензій на право здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Про затвердження Положення про порядок реєстрації (перереєстрації) підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, та видачу спеціальних реєстраційних посвідчень

Про затвердження Порядку повернення платежів за невикористані проїзні документи

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень стосовно податків на доходи і майно. Протокол

Про робочі групи для проведення перевірок стану забезпечення сплати податків та витрачання бюджетних коштів на соціальні виплати

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації

Угода про співробітництво у галузі фізичної культури і спорту між Міністерством України у справах молоді і спорту та Державним Комітетом Китайської Народної Республіки з питань фізичної культури і спорту

Про Положення про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури

Про затвердження Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах

Про призначення О. Стеценка командуючим Військами протиповітряної оборони України

Про склад Міжвідомчої комісії з розгляду і підготовки документів щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон

Про затвердження Переліку державних науково-технічних програм і Переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції

Питання Комітету у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України

Про порядок обчислення часу на території України

Про утворення Міжвідомчої ради з питань роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій

Про внесення змін до складу Української частини Двосторонньої Українсько-Словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури

Про затвердження форми державної статистичної звітності по формі N 1 - екологічні витрати та Інструкції по її складанню

Про затвердження Переліку продукції монопольних утворень, ціни на яку підлягають державному регулюванню на загальнодержавних ринках

Про внесення змін та доповнень до наказу від 09.11.1995 р. N 120 "Про затвердження лімітів спеціального використання рибних ресурсів загальнодержавного значення у 1996 р."

Про внесення змін і доповнень до Інструкції та Умов і правил, затверджених наказом МВС України від 18.10.93 N 643

Директива Ради 96/29/Євратом встановлює основні стандарти безпеки для захисту здоров'я працівників та населення від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109

Про навчальні плани загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 1996-1997 навчальний рік

Щодо оподаткування доходів приватних нотаріусів

Про зарахування коштів від реалізації військового майна

Щодо процедури подання заяв на участь у сертифікатних аукціонах

Щодо наказу Державного митного комітету України від 17.04.96 р. N 149

Щодо сплати податків

Про хід виконання рішень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань переселення громадян із зони безумовного (обов"язкового) відселення та ефективність використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильськ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України

Про створення Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики

Про створення Київської медичної академії післядипломної освіти

Про затвердження Порядку користування землями водного фонду

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по вивченню ситуації в телерадіоінформаційному просторі України

Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Про служби у справах неповнолітніх місцевих державних адміністрацій

Про зміни у складі Республіканської комісії у справах альтернативної служб

Про утворення робочої групи експертів

Про віднесення посад працівників територіальних відділень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до категорій державних службовців

Про відстрочення Одеському нафтопереробному заводу внесення платежів під час здійснення операцій з давальницькою сировиною

Про надання дозволу підприємствам деревообробної та меблевої промисловості відвантажувати до країн СНД меблі власного виробництва

Про надання дозволу на ввезення в Україну та реєстрацію автотранспортних засобів, що передаються як гуманітарна допомога

Про поховання Зайчука В.Г.

Про продовження дії векселя ВАТ "Сілур" під час здійснення операцій з давальницькою сировиною

Про представника Уряду України у Міжурядовому комітеті ЮНЕСКО із сприяння поверненню культурних цінностей країнам їхнього походження або їх реституції в разі незаконного привласнення

Про підписання Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Туркменистану про реструктуризацію державного боргу України Туркменистану за 1993 рік

Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Дагестан про торговельно-економічне співробітництвоПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка