Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1996 г.

Страница 56
Про затвердження Положення про порядок обміну інформацією, необхідною для аналізу економічної концентрації на ринку цінних паперів та запобігання формуванню монопольних утворень

Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 14 жовтня 1994 року N 610

Про склад Оперативної міжвідомчої комісії з питань подолання платіжної кризи

Про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами і засобами захисту рослин у 1996 році

Про вивчення ситуації в телерадіоінформаційному просторі України

Про хід виконання Кабінетом Міністрів України Постанови Верховної Ради України "Про погашення заборгованості Державного бюджету України і місцевих бюджетів за 1995 рік по заробітній платі, пенсіях, стипендіях, інших грошових виплатах населенню"

Про Основні напрями грошово-кредитної політики Національного банку України на 1996 рік

Правила експлуатації, понорменого обліку та розрахунків за використання вантажних вагонів власності інших держав

Про внесення змін до наказу Генерального прокурора України N 5 від 4 квітня 1996 року

Про спрощення процедури митного контролю

Про стан виконання деяких законодавчих актів з питань висвітлення діяльності Верховної Ради України

Щодо поновлення дії дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами

Про внесення зміни до пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

Про введення в дію Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них"

Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них

Про призначення В. Лопатіна першим заступником Голови Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно

Про проект Закону України про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог законів України "Про статус народного депутата країни" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних д...

Про заходи щодо майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР

Про делегацію України на 83-ю сесію Генеральної конференції Міжнародної організації праці

Про Положення про Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

Про заходи щодо вдосконалення підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей

Положення про реєстрацію і порядок видачі дозволу на ввезення та використання зарубіжних і вітчизняних засобів лікувальної косметики

Щодо виправлень в номенклатурі статистичної звітності за кредитами банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 березня 1996 року N 80

Про присвоєння рангів державним службовцям

Про тарифи на електроенергію, диференційовані за періодами часу

Про результати звірки заборгованості суб"єктів господарювання за внесками до Пенсійного фонду

Про нагородження почесною відзнакою Президента України

Щодо Закону України від 24 квітня 1996 р. N 143/96-ВР

Про національний заклад - Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни

Про нагородження Почесною відзнакою Президента України

Про Сухопутні війська України

Про нагородження відзнаками Президента України працівників гірничорятувальної служби

Про присвоєння працівникам першого Сімферопольського району електричних мереж виробничо-енергетичного об"єднання "Крименерго" почесного звання "Заслужений енергетик України"

Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості України"

Зміни до листа НБУ від 29.04.96 р. N 12-214/376-2366 "Про черговість платежів"

Про присвоєння персональних звань державної митної служби

Доповнення до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації щодо реалізації Тристоронніх домовленостей між Президентами України, Росії та США від 14 січня 1994 року

Про затвердження "Порядку проведення індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ за станом на 1 квітня 1996 року (крім об"єктів житлового фонду)"

Про вдосконалення механізму надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива

Щодо митного оформлення електроенергії

Щодо ввезення на територію України лікарських засобів

Угода між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран про взаємне сприяння та захист інвестицій

Угода між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно

Про проект Конституції України

Про підсумки роботи з кадрами за 1995 рік та завдання фінансових органів по дальшому її вдосконаленню

Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Про затвердження Переліку нормативних документів, еталонів, стандартних зразків і засобів вимірювань, які можуть переміщуватися через митний кордон України з метою повірки або метрологічної атестації

Про відзначення 75-річчя заснування Української академії внутрішніх справ

Про виділення коштів для подолання наслідків стихійного лиха в Автономній Республіці Крим

Кабінет Міністрів України Постанова

Про перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об"єктів (їх частин)

Про заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей у 1996 році

Про виділення коштів на прискорення будівництва і реконструкції об"єктів водопровідно-каналізаційного господарства в Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях, пов"язаних з проведенням протихолерних заходів

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації

Щодо переказів, що здійснюються згідно з Угодою між державами-членами СНД "Про порядок переказу грошових коштів громадянам за соціально значимими неторговельними платежами"

Про зміни в складі офіційної урядової делегації для проведення міжнародних переговорів з питань Чорнобильської АЕС

Про дозвіл Мінсільгосппроду на використання бюджетних коштів

Про увільнення М. Ламбуцького з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації

Про увільнення В. Ковтуна з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації

Про увільнення Г. Артюх з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації

Про передачу нерухомого майна військових містечок до сфери управління міністерств, відомств та у власність області

Про призначення О. Омельченка виконуючим обов"язки голови Київської міської державної адміністрації

Про призначення Назаренка Ю.М. начальником Головного управління з питань економічної реформи Кабінету Міністрів України

Про виділення коштів для відшкодування збитків, заподіяних стихійним лихом сільськогосподарським підприємствам Демидівського району Рівненської області

Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво у галузі запобігання промисловим аваріям, катастрофам, стихійному лиху та ліквідації їх наслідків

Про зменшення ставки ввізного мита на автомобіль спеціального призначення марки "Mersedes S 600 L"

Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів

Про зміни у складі Урядової комісії з експортного контролю

Протокол щодо порядку роботи Міжурядової Українсько-Іранської спільної комісії з економічного та торговельного співробітництва

Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі

Про заходи щодо впорядкування митного оформлення вантажів

Методичні рекомендації для проведення атестації науково-дослідних установ

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Хорватія у військовій галузі

Про затвердження Положення про державну атестацію вищих закладів освіти

Про затвердження переліку посад персоналу для експлуатації ядерних установок, на підготовку якого необхідна ліцензія Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки

Про затвердження Порядку погашення боргу товаровиробників перед державним бюджетом шляхом закладення до державного резерву виробленої ними продукції

Про затвердження графіка прийняття заяв на отримання ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії

Меморандум про взаєморозуміння першого спільного засідання Українсько-Іранської комісії з торговельно-економічного співробітництва

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 липня 1995 р. N 544 та від 16 грудня 1995 р. N 1007

Про роботу Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення реалізації соціально-економічної політики Президента України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Про визнання банкрутом

Про призначення О. Таранова заступником Міністра Кабінету Міністрів України

Про призначення В. Марченка заступником Міністра Кабінету Міністрів України

Щодо оподаткування добровільних внесків, одержаних бібліотекою

О Постановлении Верховного Совета Украины от 05.05.96 г. N 161/96-ВР "О проекте Закона Украины "О порядке обложения налогами предметов, которые перемещаются гражданами через таможенную границу Украины"

Про коригування процентних ставок по кредитах

Про податок на добавлену вартість

Про затвердження Тимчасового положення про депозитарії та депозитарну діяльність

Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право створення ринків і надання їх в оренду

Про внесення змін до "Тимчасового Положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів", затвердженого наказом Державного митного комітету України за N 7 від 30 грудня 1991 року

Про порядок розрахунків з Державним бюджетом та ДМКУ в іноземній валюті

Про відзначення п'ятої річниці незалежності України

Про затвердження Порядку видачі Дозволу на депозитарну діяльність

Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Бельгії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

Про призначення Т. Мотренка заступником голови Вінницької обласної державної адміністраціїПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка