Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1996 г.

Страница 32
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки, освіти та культури

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії

Про призначення А. Савкова головою Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області

Про зміни у системі державного управління науково-технічною сферою

Угода про співробітництво між Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації і Національним Бюро по стандартизації Республіки Куба

Про допущення до перевезень вантажів, що знаходяться під митним контролем

Про увільнення В. Обертаса з посади голови Могилів-Подільскої районної державної адміністрації Вінницької області

Про визнання такою, що втратила чинність Інструкція про порядок сплати дивідендів (частини прибутку) суб"єктами підприємницької діяльності, створеними за участю державних підприємств і організацій, затверджена наказом Головної державної податкової

Про внесення змін і доповнень до лімітів добування диких парнокопитних тварин в сезон полювання 1996-1997 рр., затверджених наказом від 28.05.96 р. N 50

Про затвердження Тимчасової інструкції щодо організації та діяльності чергової служби Митної варти ДМКУ та контролю за переміщенням транзитних підакцизних товарів через митну територію України

Про додаткові заходи щодо застосування статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

Про затвердження Положення про механізм контролю щодо контрактів, які укладені суб"єктами господарської діяльності до 31 жовтня 1995 року на здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Рекомендація N R (96) 10 Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям стосовно гарантій незалежності суспільного мовлення

Про покриття витрат, пов"язаних із проведенням міжнародної конференції "Європейська хартія місцевого самоврядування та проблеми реформи місцевого самоврядування в Україні"

Про часткове відшкодування збитків, завданих внаслідок стихійного лиха (повені) 15-17 квітня 1996 р. в Івано-Франківській області

Про індексацію балансової вартості основних фондів

Щодо проведення операції з давальницькою сировиною

Про втрату чинності деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

Про створення виробництва свинцево-кислотних акумуляторів за замкнутим циклом у м. Дніпропетровську

Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується

Про виділення коштів Міністерству юстиції

Про присвоєння персональних звань державної митної служби

Про затвердження Поліщука В.В. членом колегії Державного комітету у справах релігій

Про виділення коштів для завершення аварійно-відновних робіт у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про призначення С. Волковецького головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Про увільнення В. Пугача з посади заступника голови Державного комітету України у справах захисту прав споживачів

Про призначення А. Кирильчука заступником голови Державного комітету України у справах захисту прав споживачів

Про увільнення Р. Чілачави з посади заступника Міністра України у справах національностей, міграції та культів

Про увільнення С. Бритченка з посади заступника Міністра України у справах національностей та міграції

Про призначення Г. Філіпчука головою Чернівецької обласної державної адміністрації

Про затвердження Положення про постійно діючу Міжвідомчу робочу групу з питань енергозабезпечення суспільного виробництва і населення

Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється

Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1996 р. N 1002

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 285 та від 19 лютого 1996 р. N 212

Про термін запровадження нових ставок ввізного мита на кришки металеві

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Про Єдину робочу групу з узгодження проектів законів України та інших актів законодавства з питань реформування податкової системи

Про податок на добавлену вартість

Про оподаткування спільної діяльності підприємств

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про оплату праці"

Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного Євразійського об"єднання вугілля та металу"

Про встановлення контролю за реалізацією конфіскованої продукції

Щодо забезпечення виконання Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Про класифікацію пакувальних мішків за ТН ЗЕД

Про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради України

Про порядок висвітлення роботи шостої сесії Верховної Ради України

Про Центральну виборчу комісію

Про розгорнутий план законотворчої роботи Верховної Ради України на друге півріччя 1996 року

Про питання податкової політики та забезпечення доходної частини Державного бюджету України

Про призначення Супруна В.Ф. заступником начальника Юридичного управління Кабінету Міністрів України, завідуючим сектором господарського законодавства цього Управління

Про призначення Корзуна А.В. заступником начальника Управління з питань паливно-енергетичного комплексу Кабінету Міністрів України, завідуючим сектором з питань вугільної промисловості, паливопостачання та гірничого нагляду цього Управління

Про призначення Чорного О.С. заступником начальника Управління з питань паливно-енергетичного комплексу Кабінету Міністрів України, завідуючим сектором з питань нафтової і газової промисловості та забезпечення нафтопродуктами цього Управління

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Питання Національного агентства з реконструкції та розвитку

Про розклад засідань Верховної Ради України на вересень 1996 року

Кабінет Міністрів України Постанова

Про присвоєння Грабітченку В.Г. четвертого рангу державного службовця

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно

Про призначення В. Литвина Першим помічником Президента України

Про призначення О. Гнелецького першим заступником Міністра зв"язку України

Про нагородження відзнакою Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого"

Про виключне право Банкнотно-монетного двору Національного банку України

Про затвердження Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення

Про внесення змін і доповнень до Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів

Про затвердження Правил користування готелями та надання готельних послуг в Україні

Про призначення В. Кивлюка заступником Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України - Командувача Прикордонних військ України

Про призначення Єфіменка Л.В. заступником начальника Юридичного управління Кабінету Міністрів України

Про збереження за Єршовим А.К. права на медичне та санаторно-курортне обслуговування у закладах ЛОО при Кабінеті Міністрів України

Про підписання договору з Товарно-кредитною корпорацією США про продаж сільськогосподарських товарів

Про тимчасовий порядок формування цін на Оптовому ринку електричної енергії України

Про відкриття бюджетним установам і організаціям спеціальних рахунків в установах банків

Про внесення змін до Тимчасового положення про умови і порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні

Про схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників науково-дослідних установ і організацій Міністерства праці України

Про відміну наказу Держмиткому України від 21.07.94 р. N 220

Про призначення Пасенюка О.М. заступником начальника Юридичного управління Кабінету Міністрів України, завідуючим сектором законодавства з питань державного будівництва цього Управління

Про затвердження Положення про порядок створення, обліку та використання коштів цільового фонду "Фінансування екологічної реконструкції Миронівської ДРЕС"

Про реалізацію майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави

Щодо переоцінки окремих видів цінних паперів у гривні

Про призначення В. Похвальського головою Запорізької обласної державної адміністрації

Про призначення В. Цибенка головою Черкаської обласної державної адміністрації

Про призначення Крупка П.М. першим заступником начальника Юридичного управління Кабінету Міністрів України

Про призначення Артамонової Л.С. заступником начальника Юридичного управління Кабінету Міністрів України, завідуючою сектором законодавства з соціальних питань цього Управління

Про внесення зміни до рішення Державної комісії з проведення в Україні грошової реформи від 26 серпня 1996 р. N 2

Про присвоєння почесних звань України працівникам культури і мистецтва Харківської області

Про призначення суддів

Про присвоєння почесних звань України працівникам міста Артемівська Донецької області

Про призначення Б. Бойка головою Тернопільської обласної державної адміністраціїПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка