Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1994 г.

Страница 9
Тарифи за виконання робіт і послуг, які здійснюються експертно-технічними центрами

Дозвіл на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них

Про затвердження форми дозволу Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них у 1994 році та Порядку видачі дозволу

Про затвердження Форми товарно-касової книги та Порядку ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг

Про експертно-технічні центри (госпрозрахункові підрозділи) Держнаглядохоронпраці

Порядок ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Порядок ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Вирішуючи вимоги про визнання права користування жилим приміщенням у особи, що вселилась до наймача цього приміщення як член його сім"ї зі згоди інших членів сім"ї, суд з врахуванням конкретних обставин справи може взяти до уваги поважність причин, з...

Програмна угода між Україною та Сполученими Штатами Америки про надання гранту стосовно реформ в енергетиці

Угода між Урядом України і Урядом США щодо працевлаштування утриманців службовців Уряду України та США від 21.11.94 (у формі обміну нотами)

Угода між Міністерством сільського господарства і продовольства України від імені Уряду України та Товарно-кредитною корпорацією Сполучених Штатів Америки

Щодо порядку здійснення зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною

Щодо оподаткування доходів громадян

Про спрямування на розвиток матеріально-технічної бази інспекції 30 відсотків стягнутих сум

Стосовно листа Міністерства охорони здоров"я

Протокол про обмін ратифікаційними документами Договору між Україною та Словацькою Республікою про режим українсько-словацького державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань

Протокол про обмін ратифікаційними документами Договору між Україною та Словацькою Республікою про спільний державний кордон

Про референтів-консультантів народних депутатів України у місті Києві

Про обрання народних депутатів України членами постійних комісій Верховної Ради України

Про кошти бюджетних установ соціально-культурної сфери на виплату заробітної плати та стипендій

Про перевірку рішення в порядку нагляду

Про голову Республіканської комісії у справах депортованих народів Криму

Про внесення змін і доповнень до Положення про Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Асоціації молодіжних житлових комплексів України

Про внесення змін до Указу Президента України від 17 жовтня 1994 року N 615

Про українську секцію міжурядової українсько-американської Спільної Комісії сприяння розвитку торгівлі та інвестиціям

Про Фонд ділового співробітництва "Україна"

Про Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин

Про позаштатного радника Президента України з питань паливно-енергетичного комплексу

Про порядок визначення фондів споживання для працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах

Про забезпечення реєстрації кредитних угод

Про врахування вихідних та святкових днів в норматив терміну проходження платежів

Про податок на додану вартість на імпортні товари

Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті України

Про граничну вартість предметів, що не відносяться до основних засобів

Кошторис витрат МЗЕЗ України, пов"язаних з оформленням та видачею Карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Про оподаткування доходів нерезидентів від розміщення грошових коштів на рахунках

Інструкція про порядок оформлення Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту)

Про заходи МЗЕЗ щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 07.11.94 N 659/94

Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій

Про додаткові заходи щодо державної підтримки періодичних видань

Про увільнення В. Чумака з посади першого заступника Голови Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості

Про увільнення З. Кулика з посади першого віце-президента Державної телерадіомовної компанії України

Про призначення А. Бєляєва заступником Голови Служби безпеки України

Про призначення М. Згуровського Міністром освіти України

Про увільнення з посад Представників Президента України у районах Вінницької області

Про підвищення розмірів середньодушового сукупного доходу та цільової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам

Про інвентаризацію та переоцінку залишків товарно-матеріальних цінностей на підприємствах торгівлі

Про заходи щодо забезпечення виконання рішень з питань реформування економіки України

Про утворення Міністерства України у справах преси та інформації

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Про постанову Кабінету Міністрів України N 733 від 21 жовтня 1994 року "Про ціноутворення в умовах реформування економіки"

Про проект Закону України про надання статусу гірських населеним пунктам України

Про перевірку рішення в порядку нагляду

Про скорочення кількості посад керівних працівників міністерств і відомств

Про Комплексну програму розвитку титанової промисловості України

Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва

Про тимчасове призупинення Указу Президента України від 10 листопада 1994 року N 666/94 "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва"

Про призначення позаштатного консультанта Президента України з питань грошової політики

Про призначення О. Войцеховського Керівником Групи організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю

Про затвердження складу членів робочої комісії повноважних представників від власників або уповноважених ними органів, які об"єдналися для ведення колективних переговорів і укладання генеральної угоди на наступний період

Про визначення розрахункового фонду споживання шахт

Про затвердження Положення про особливості контролю за дотримання антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями

Про оновлений склад української частини Консультаційного Комітету Президентів України і Республіки Польща

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування щодо демонополізації економ

Інструкція щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації

Повідомлення Національного банку у зв'язку з уніфікацією валютного курсу

Про оподаткування доходів установ культури і спорту у 1994 році

Про поповнення власних оборотних коштів підприємств і організацій

Про звільнення від оподаткування

Доповнення N 1 до "Тимчасових правил організації статистичної звітності в банківській системі України" від 06.06.94 N 143

Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій"

Про укладення між Урядом України і Урядом Російської Федерації Угод про торговельне судноплавство та автомобільне сполучення

Про проект Закону України про музеї

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Про внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 1994 року N 659

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента України

Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України" працівникам агропромислового комплексу Дніпропетровської області

Про присвоєння Шпаку В.Ф. почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України"

Про посилення контролю за надходженням податків та інших обов"язкових платежів до Державного бюджету України і внесків до державних цільових фондів

Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель та Інструкції щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації

Про заготівлю врожаю хмелю

Про затвердження Положення про сільську пожежну охорону

Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації і Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пож

Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 27 жовтня 1994 р. N 153 "Про перелік продукції, товарів і послуг, за яким підприємства-виготівники здійснюють декларування зміни цін і тарифів органам державної виконавчої влади, і перелік па

Питання Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України

Про припинення надання ліцензій на здійснення торгівлі та надання послуг з оплатою в іноземній валюті

Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов"язана з державною таємницею

Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1994 р. N 734

Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року

Про впорядкування розрахунків за природний газ в 1994 році

Про призначення Осики С.Г. головою Української частини Спільної Українсько-Польської координаційної міжурядової ради з питань міжрегіонального співробітництва

Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво прикордонних областей України та Російської Федерації

Приватизації підлягають приміщення, які входять до державного житлового фонду і не віднесені законом до жилих приміщень, що не підлягають приватизації. Рішення суду в будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо суд вирішив питання про права і обов"язки...

Про обрання народних депутатів України членами постійних комісій Верховної Ради УкраїниПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка