Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1994 г.

Страница 40
Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1993 р. N 1046

Про деякі зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1992 р. N 577

Про державну делегацію України на переговори з Російською Федерацією щодо узгодження проекту Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією

Про затвердження Положення про порядок підготовки, організації та проведення міжнародних конкурсів в сфері приватизації в Україні

Про розроблення проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Полісся

Про виділення Академії наук коштів на видання п"ятого - одинадцятого томів "Історії України - Руси" Михайла Грушевського

Про виділення коштів Житомирській обласній державній адміністрації

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1993 р. N 257

Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу

Про додаткові заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази правоохоронних органів

Про віце-президентів Української державної будівельної корпорації

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про взаємний обмін топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами

Президент України Указ

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі геодезії, картографії, кадастру і дистанційного зондування Землі

Про розмір плати за використання прісних водних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками

Про затвердження Інструкції "Про порядок нарахування й сплати до бюджету податку на доходи підприємств і організацій"

Про енергоносії

Про виділення коштів Мінчорнобилю

Про дозвіл на ввіз з-за кордону іноземної валюти в дрібних купюрах

Щодо змін до листа Національного банку України і Міністерства фінансів України від 04.02.94 р. N 17003/203-582 та N 09-407

Про внесення змін до бюджетної класифікації

Про паралельну державну реєстрацію іноземних суден, що експлуатуються суб"єктами підприємницької діяльності

Про порядок реалізації товарів, прийнятих на комісію та зданих населенням у скупку

Щодо листа Урядової комісії з експортного контролю N 77/1-158 від 18 квітня 1994 року

Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення

Про порядок надання запитів в Національне центральне бюро Інтерполу в Україні

Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами

Про прикомандирування Розенка В.І., Сірика В.М. і Ястремського Г.І. до МЗС із залишенням їх в кадрах МВС

Про Положення про державного експерта з питань таємниць

Про присвоєння почесних звань України працівникам підприємств і організацій Дніпропетровської області

Про проведення в Україні Місячника милосердя

Спільна Заява Міністрів закордонних справ України і Соціалістичної Республіки В"єтнам

Про присвоєння почесного звання "Заслужений Працівник промисловості України" працівникам Кримського содового заводу, м. Красноперекопськ

Про присвоєння почесних звань України медичним працівникам

Про звільнення з посади першого заступника глави Миколаївської обласної державної адміністрації

Типова інструкція про проведення виборів профспілкових органів

Звернення Верховної Ради України дванадцятого скликання до новообраних народних депутатів та громадян України

Про невідкладні заходи щодо усунення наслідків Чорнобильської катастрофи в Поліському районі Київської області

Про виділення коштів Львівській обласній державній адміністрації

Щодо можливості зміни країни-одержувача вантажу в судових документах (маніфесті, коносаменті, генеральній декларації)

Про першого заступника завідуючого юридичним відділом Секретаріату Верховної Ради України

Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України

Про використання надходжень від реклами та позабюджетних коштів редакції газети "Голос України"

Про асигнування видатків на підготовку та проведення повторних виборів народних депутатів України у 112 виборчих округах 24 липня 1994 року

Про увільнення Погорілка В.Ф. від обов"язків заступника Голови Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України

Про заступника завідуючого відділом у питаннях діяльності Рад та органів місцевого самоврядування Секретаріату Верховної Ради України і завідуючого сектором цього ж відділу

Про внесення змін і доповнень до статті 7 Закону України "Про міліцію" та про внесення доповнень до статті 11 Закону України "Про розмежування повноважень між органами державної влади України і Республіки Крим"

Про підвищення розміру державної допомоги дітям, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД

Про затвердження Положення про порядок одержання, обліку, видачі та носіння службового обмундирування суддів України

Про Постанову Верховної Ради Республіки Крим "Про Закон України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування"

Про деякі заходи по забезпеченню гарантій для депутатів Верховної Ради України дванадцятого скликання

Про скликання Верховної Ради України

Про надання економічних пільг підприємствам і організаціям, що забезпечують діяльність Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і Міністерством житлового будівництва Данії

Про джерела погашення недоїмки

Про виділення Мінсільгосппроду коштів на капітальні вкладення

Про передислокацію 60 батальйону спеціального призначення Збройних Сил до Боснії і Герцеговини

Про уповноваження здійснювати експорт товарів за кодами ТН ЗЕД

Президент України Указ

Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів

Про Київський університет імені Тараса Шевченка

Про перевірку рішення від 22.12.93 арбітражної колегії з вирішення господарських спорів Вищого арбітражного суду України у справі про визнання недійсним рішення Київської міськради від 11.03.93 N 14 у частині включення комісійного магазину "Любава" N...

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до статті 199 Кодексу про шлюб та сім"ю України

Про удосконалення хірургічної допомоги дітям в Україні

Про виділення коштів Яворському державному гірничо-хімічному підприємству "Сірка"

Про заходи щодо проведення Міжнародного конгресу "За світ без екстремізму і фашизму"

Доповнення в План рахунків

Про присвоєння дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу

Про присвоєння почесних звань України працівникам Київської державної філармонії

Положення про Комісію Регіональної співдружності в галузі зв"язку із супутникового зв"язку, телевізійного та звукового радіомовлення

Про затвердження Порядку здійснення інвестиційним фондом та інвестиційною компанією додаткової емісії інвестиційних сертифікатів у 50-разовому розмірі до обсягу прийнятих для розміщення приватизаційних паперів

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Естонської Республіки про військове співробітництво

Статус та повноваження спостерігачів в РСЗ

Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів

Меморандум між Урядом України та Урядом Індії про погодження обговорення угод про уникнення подвійного оподаткування, морське судноплавство, захист інвестицій, Міжбанківської угоди

Про затвердження Положення про порядок поділу підприємств і об'єднань та відокремлення від них структурних підрозділів і одиниць

Про затвердження Порядку реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії

Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України

Про Представника Президента України у Волинській області

Про затвердження Інструкції про надання дозволу на здійснення діяльності як депозитарію інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Індія про міжурядову українсько-індійську Комісію по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в Українській РСР, затвердженої наказом Міністерства від 29.12.1984 р. N 22/5

Протокол між Урядом України та Урядом Румунії про поставки товарів та надання послуг в 1994 році

Протокол про консультації між Міністерством Закордонних Справ України і Міністерством Закордонних Справ Республіки Індія

Про доповнення до Порядку внесення та використання плати за послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів на які поширюється дозвільна система

Про затвердження Положення "Про порядок оцінки чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційної компанії"

Угода між Урядом України та Урядом Румунії про створення міжурядової українсько-румунської консультативної ради з торговельно-економічного співробітництва

Про віднесення посад працівників місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів до відповідних категорій посад державних службовців і присвоєння їм рангів державних службовців

Про звільнення від обкладення ввізним митом технологічного устаткування та матеріалів для виробництва взуття

Про звільнення від сплати ввізного мита

Про деякі питання щодо організації проведення Днів України у Фінляндській Республіці

Перелік робіт лісогосподарських підприємств по створенню, охороні та захисту лісу, які звільняються від податку на добавлену вартість у відповідності з Законом України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"

Про призначення Представника Президента України у Козелецькому районі Чернігівської області

Про присвоєння почесних звань України працівникам будівельно-монтажних організацій Київміськбуду

Щодо виділення дотацій з державного та місцевого бюджетів

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Ісламської Республіки Іран про створення режиму взаємного сприяння у візовій практиці СторінПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка