Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1994 г.

Страница 32




Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі

Про склад керівників робочих груп з питань підготовки проектів Житлового, Господарського (Торговельного), Кримінально-виконавчого та інших кодексів України

Про віднесення міста Березань Баришівського району Київської області до категорії міст обласного підпорядкування

Про Програму виробництва засобів обліку витрачання паливно-енергетичних ресурсів і приладів регулювання систем електро-, водо-, тепло- та газопостачання на промислових підприємствах і в побуті

Щодо листа Головної державної податкової інспекції України від 08.06.94 р. N 19-311/10-2230 "Про списання недоїмки з валютних рахунків платників"

Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу"

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад"

Про введення в дію нової форми статистичної звітності для військових прокуратур про розгляд заяв і повідомлень про злочини, інструкцій до неї та первинного обліку

Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України

Про затвердження Положення про порядок утворення та використання фонду розвитку селекційно-насінницького процесу в буряківництві

Про організацію реабілітаційного лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на базі Республіканського лікувально-діагностичного та реабілітаційного центру "Медики - Чорнобилю"

Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо закупівель товарів (робіт) та послуг

Конвенція про ядерну безпеку ( укр/рос)

Конвенція Організації Об"єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці

Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації

Угода про співробітництво у сфері попередження злочинів і в правоохоронній діяльності між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль

Про плату за землю

Щодо Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД

Про Прем"єр-міністра України

Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями на умовах відстрочки платежів чи поставок

Про створення Секретаріату Прем"єр-міністра України

Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про заохочення та взаємний захист інвестицій

Спільне комюніке щодо візиту в Україну Шимона Переса, Міністра закордонних справ Держави Ізраїль

Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України

Протокол спеціальних заходів у галузі освіти на виконання Угоди між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про співробітництво у галузі культури і освіти

Про порядок одержання згоди Міністерства економіки України на створення холдингових компаній

Угода про Програму співробітництва між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль у галузі культури і освіти на 1994-1996 роки

Про втрату чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 337

Положення про страхування ризиків в будівництві

Про першочергові заходи щодо компенсації громадянам України втрат від знецінення цінних паперів і грошових заощаджень

Про затвердження переліку вищих навчальних закладів, що є базовими у підготовці й перепідготовці кадрів для системи органів Антимонопольного комітет

Про присвоєння почесних звань України працівникам Запорізького обласного українського музично-драматичного театру

Про затвердження шкали співвідношень посадових окладів працівників державного підприємства "Укррізноекспорт" до мінімального розміру заробітної плати

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 29 січня 1994 р. N 49

Про продовження АТ "ІНТЕРРАФ" (Одеський цукрорафінадний завод) терміну відстрочки сплати ввізного мита

Про звільнення ВО "Київзв"язок" від сплати державного збору за видачу ліцензії на експорт

Про прийняття пропозиції Національного банку про передачу у його відання заводу "Алмаз" (м. Київ)

Про внесення змін та доповнень до порядку формування комерційними банками обов'язкових резервів

Про дозвіл на проведення приватизації державного майна орендного підприємства "Луцький підшипниковий завод"

Про проведення приватизації державного майна орендного підприємства "Бучанський завод скловиробів"

Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці

Про основні засади і напрями становлення економіки України в кризовий період

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. N 421 "Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі"

Про затвердження положень про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті

Про затвердження Положення про Координаційну раду при Державній службі з питань технічного захисту інформації

Про механізм антимонопольного регулювання діяльності монопольних утворень

Про використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

Про відстрочення Київському ТОВ "Власта" сплати ввізного мита

Прийняте при вирішенні спору між колишнім подружжям рішення про компенсацію за частку паю у житлово-будівельному кооперативі скасоване, оскільки суд не врахував, що сума пайових внесків, сплачена членом цього кооперативу після припинення шлюбних відн...

Збірник запитань-відповідей з окремих питань оподаткування особистих доходів фізичних осіб

Про фінансування повернення та облаштування кримськотатарського народу

Про надання будинку Національному банку України

Про надання Національному агентству морських досліджень і технологій приміщення

Про направлення кредитних ресурсів на кредитування інвестиційних програм вугільної промисловості

Про затвердження Положення про порядок надання бюджетної позички для фінансування державного контракту на поставку до державних ресурсів сільськогосподарської продукції і сировини (зерно, насіння олійних культур та цукрові буряки)

Про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів

Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України

Про присвоєння почесних звань України медичним працівникам

Про присвоєння почесних звань України працівникам культури і мистецтва, м. Одеса

Про оподаткування прибутковим податком страхових внесків та сум винагород

Про експорт товарів за кодами ТН ЗЕД

Щодо пропуску вантажів прикордонними митницями у внутрішні митниці

Щодо стягнення плати за кредит з підприємств вугільної промисловості

Про перелік проектів законодавчих та інших нормативних актів і матеріалів, що підлягають розробленню та здійсненню відповідно до виконання першого етапу реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення

Про підготовку і видання "Українського правопису" у новій редакції

Про розміри надбавок до посадових окладів працівників за класні чини, за кваліфікаційні класи, дипломатичні ранги України, персональні звання

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок корпоратизації підприємств і Положення про спостережну раду

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

Про створення Вінницького державного медичного університету ім.М.І.Пирогова

Про поширення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 1994 р. N 378

Про створення Донецького державного медичного університету ім.М.Горького

Про ціну на нафту, що поставляється з Російської Федерації

Про умови оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ

Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1993 р. N 978

Про будівництво вітрових електростанцій

Питання Міністерства юстиції України

Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених

Про призначення Курищука К.В. заступником голови Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості

Про перевірку рішення Вищого арбітражного суду України про визнання недійсним наказу Мінмашпрому України від 26.04.94 N 626

Про звільнення Гуменюка В.В. з посади постійного представника України в Робочій групі для організаційно-технічної підготовки і проведення засідань Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав

Про затвердження членів колегії Державного комітету України у справах захисту прав споживачів

Про членів колегії Державного комітету по рибному господарству і рибній промисловості

Про затвердження форми для публікації у засобах масової інформації відомостей про належні холдинговим компаніям частки (акції, паї) інших підприємств

Про затвердження на 1994 рік додаткових обсягів експортних квот на товари

Про встановлення експортної квоти на вироби з алюмінію Коростенському заводу хімічного машинобудування

Про дозвіл на проведення приватизації майна державного підприємства "Куп"янське автотранспортне підприємство 16308"

Про відстрочення сплати ввізного мита АТ "Совтрансавто-Луганськ"

Про покладення на Мінекономіки функцій з управління Інституційної позики

Про внесення змін і доповнень до Порядку та умов державного обов"язкового особистого страхування працівників митних органів

Про додаткові обсяги експортних квот на 1994 рік

Про виділення коштів Луганській обласній державній адміністрації

Про виділення коштів Волинській обласній державній адміністрації

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 1994 р. N 364

Про проведення приватизації майна Світловодського державного заводу чистих металів

Про проведення приватизації державного майна орендного підприємства "Харківське АТП-16358"

Про проведення приватизації державного майна Черкаського виробничого об"єднання "Азот"







Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка