Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1993 г.

Страница 5
Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

Про проект Закону України про племінне тваринництво

Про державну службу

Про внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

Президент України Указ

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні

Про введення в дію Закону України "Про державну службу"

Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України

Про обрання заступника Голови Верховного Суду України

Про Національну програму досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2000 року

Про невідкладні заходи щодо забезпечення перевезень нафтопродуктів залізничним транспортом

Про заступників Міністра зовнішніх економічних зв"язків України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв"язку з прийняттям Закону України "Про карантин рослин"

Про проект Державної програми демонополізації економіки і розвитку конкуренції на 1993-1995 роки

Про проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінальний кодекс України

Про призначення виборів депутатів Луковецько-Вишнівської сільської Ради народних депутатів Рогатинського району Івано-Франківської області

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про ветеринарну медицину"

Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до пункту 1 Постанови Верховної Ради Української РСР від 26 червня 1991 року "Про введення в дію Закону Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища"

Про увільнення Лилика С.В. і Турчинова О.В. з посад радників Прем"єр-міністра України

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

Про продовження терміну виплати компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Укрдержстраху

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

План рахунків бухгалтерського обліку в банках України

Про організацію і удосконалення ревматологічної допомоги населенню України

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"

Рішення про повідомлення про перший етап інтеграції згідно зі статтею 2.6 Угоди про текстильні вироби та одяг

Рішення про передбачувану домовленість з інформаційної системи ВТО/ІСО зі стандартів

Рішення про тексти, що відносяться до мінімальної вартості та до імпорту, що здійснюються винятковими агентами, винятковими дистриб"юторами і винятковими концесіонерами

Рішення про заходи щодо можливих негативних наслідків реалізації програми реформ для найменш розвинутих країн та країн, що розвиваються - нетто-імпортерів продовольства

Рішення стосовно випадків, коли митна адміністрація має сумнів щодо правдивості або точності задекларованої вартості

Рішення про перегляд статті 17.6 Угоди про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року

Про племінну справу у тваринництві

Про охорону прав на промислові зразки

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

Рішення про огляди публікацій Інформаційного центру ІСО/МЕК

Рішення стосовно обходу антидемпінгових заходів

Положення про підрядні контракти у будівництві України

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

Про проект Закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"

Про збереження та розвиток народних художніх промислів України в ринкових умовах

Рішення про заходи на користь найменш розвинутих країн

Рішення з фінансових послуг

Рішення про процедури повідомлення

Декларація про врегулювання спорів відповідно до Угоди про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року або частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи

Про внесення змін і доповнень до постанови Міністерства праці України від 09.03.93 р. N 12 "Про умови оплати праці працівників місцевих органів Мінприроди"

Рішення з професійних послуг

Рішення про торгівлю послугами та навколишнє середовище

Рішення переговорів про переміщення фізичних осіб

Рішення переговорів з основних телекомунікацій

Рішення переговорів про послуги морського транспорту

Про внесення змін і доповнень, що випливають з Закону України "Про колективні договори і угоди", до Кодексу законів про працю України та Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці"

Рішення про деякі процедури врегулювання спорів згідно з Генеральною угодою з торгівлі послугами

Рішення про застосування і перегляд Домовленості про правила та процедури врегулювання спорів

Рішення про інституціональні домовленості згідно з Генеральною угодою з торгівлі послугами

Декларація про стосунки Всесвітньої торгової організації з Міжнародним валютним фондом

Про насіння

Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України

Про скасування дії дозволів Національного банку України на відкриття українським підприємствам рахунків в іноземних банках

Про поширення чинності статті 3 Указу Президента України від 21 серпня 1993 року N 352 на осіб рядового і начальницького складу МВС України

Про звільнення підприємств і організацій корпорації "Укрреставрація" від сплати штрафів за IV квартал 1993 р.

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про надра

Про роботу Міністерства внутрішніх справ щодо організації виконання рішень Верховної Ради України та Уряду з питань посилення боротьби із злочинністю

Про Національну програму протидії зловживанню наркотичними засобам та їх незаконному обігу на 1994-1997 роки

Про введення в дію нових форм статистичної звітності про роботу органів слідства та дізнання і Інструкції до цієї звітності

Про сприяння в будівництві ліцею у м. Севастополі для дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Про зміни в порядку висвітлення роботи восьмої сесії Верховної Ради України дванадцятого скликання

Про збільшення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та ставки їх прогресивного оподаткування

Про уточнення показників Державного бюджету України на 1993 рік

Про увільнення Рижова В.Л. з посади першого заступника головного радника Прем"єр-міністра України

Про увільнення Вінницького П.І. з посади заступника начальника Головного управління інформації та зв"язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України - завідуючого інформаційно-аналітичним відділом Кабінету Міністрів України

Про проект Постанови Верховної Ради України про плату за користування надрами

Питання Міжвідомчого комітету з питань визначення пріоритетів використання валюти

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про систему оподаткування"

Про проект Постанови Верховної Ради України про обрання заступника Голови Верховного Суду України

Про участь Рад народних депутатів у забезпеченні підготовки та проведення виборів народних депутатів України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Про проект Постанови Верховної Ради України про невідкладні заходи щодо пом"якшення кризових явищ у грошово-кредитній сфері

Про проект Закону України про строки позовної давності за векселями і відповідальність зобов"язаних за векселем осіб, поданий Кабінетом Міністрів України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян"

Про уточнення порядку продовження строку тимчасового вивезення (ввезення) майна

Про виділення коштів Донецькій облдержадміністрації

Про звільнення підприємств концерну "Укррудпром" від сплати штрафу за IV квартал 1993 року

Про призначення позаштатного консультанта Президента України

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про торговельно-економічне співробітництво на 1994 рік

Про нараду представників місцевих Рад народних депутатів України

Протокол між Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державним митним комітетом України і Прикордонною охороною Угорської Республіки, Управлінням митно-фінансової охорони Угорської Республіки про спільні заходи щодо упорядку...

Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах

Про звільнення І. Ємця з посади заступника Міністра Кабінету Міністрів України

Президент України Указ

Про внесення змін до Указу Президента України від 15 червня 1993 року N 210 "Про корпоратизацію підприємств"

Щодо Порядку ввозу з-за кордону та вивозу з України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії

Про внесення змін до Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону УкраїниПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка