Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1993 г.

Страница 33
Про деякі питання проходження служби в органах державної виконавчої влади

Про затвердження статуту Маріупольського науково-дослідного конструкторсько-технологічного інституту спецобладнання

Про проведення Днів кримсько-татарської культури у м. Києві

Про передачу майна до сфери управління Служби безпеки

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі зв"язку

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про військово-технічне співробітництво

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про поставку в 1993 році ювелірних алмазів

Про забезпечення нафтопродуктами сезонних сільськогосподарських робіт

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про порядок взаємних поставок дорогоцінних металів та алмазів, їх брухту та відходів, як давальницької сировини в 1993 році

Протокол переговорів між Урядом України та Урядом Російської Федерації з питань співробітництва в галузі транспорту

Про Комісію у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. N 297

Про встановлення надбавки до посадового окладу посла України в Республіці Бєларусь

Про дозвіл радіоприладному заводу "Оризон" на відвантаження своєї продукції в країни СНД

Про перерахування коштів на утримання Робочої групи для організаційно-технічної підготовки та проведення засідань Ради голів держав і Ради голів урядів СНД

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про державний кредит за результатами торгово-економічних відносин у 1992-1993 рр.

Про застосування контрактної форми наймання на роботу ректора медичного (фармецевтичного) вузу, інституту удосконалення лікарів, директора науково-дослідної установи

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в галузі транспорту

Про порядок відкриття підприємствами України рахунків у зарубіжних банках

Особи, яким в зв"язку з руйнуванням їх житла тимчасово до його відбудови надавалось інше жиле приміщення, не набувають прав наймача цього приміщення, якщо воно не було передано їм за ордером в установленому порядку для безстрокового проживання

Про звільнення Хорольського молококонсервного комбінату дитячих продуктів від податку на добавлену вартість

Про затвердження Порядку створення та реєстрації товариства покупців у процесі приватизації в новій редакції

Положення про пункти обміну іноземної валюти

Про перетворення Урядової експертно-технічної комісії в Урядову комісію з експортного контролю та про перелік видів сировини, матеріалів обладнання та технологій, вивезення яких за межі України може здійснюватись лише за спеціальним дозволом

Про вжиття заходів до введення в експлуатацію особливо важливих народногосподарських комплексів

Про розмір відрахувань на впорядкування під"їзних доріг до бурякоприймальних пунктів

Протокол про виконання Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про передачу і приймання осіб через спільний державний кордон

Про заходи щодо організації виконання Закону України від 9 квітня 1993 р. "Про Державний бюджет України на 1993 рік"

Резолюція 827 (1993), ухвалена Радою Безпеки на її 3217-му засіданні, 25 травня 1993 року

Статут Міжнародного трибуналу

Про порядок укладення агентських угод між уповноваженими банками і юридичними особами щодо відкриття обмінного пункту

Про перерозподіл квоти на експорт електроенергії

Про надання орендній фірмі "Укргазбуд" квоти на експорт будівельних матеріалів

Про укладання Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про умови розміщення та обслуговування дипломатичних представництв

Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища України

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки"

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво

Положення про безготівкові розрахунки в господарському обороті України

Про зменшення діючої ставки акцизного збору на партію тютюнових виробів

Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах

Про збільшення статутного фонду Державного експортно-імпортного банку України

Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту

Про надання податкових пільг орендному підприємству "Дніпроважмаж"

Про розробку проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону

Про радника з митної справи Посольства України у Бельгії

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про передачу і прийом осіб через спільний державний кордон

Про надіслання Положення про прикордонний і транспортний пункти державного ветеринарного контролю

Положення про Постійні комісії Міжпарламентської Асамблеї

Угода між Генеральною прокуратурою України і прокуратурою Російської Федерації про правову допомогу і співробітництво

Про видачу Азовському морському пароплавству цільової квоти на експорт нафтопродуктів

Про внесення доповнення до Конституції (Основного Закону) України

Про Представника Президента України в Печерському районі м. Києва

Про доповідь Президента України Л.М. Кравчука

Про звіт Фонду державного майна України

Про фінансово-кредитне забезпечення формування продовольчих і фуражних ресурсів України

Рішення про присудження частки майна, що належало колгоспному двору, скасоване, оскільки воно було постановлене без врахування правил ст. 126 Цивільного кодексу про те, що працездатний член колгоспного двору втрачає право на частку в майні двору, якщ...

Про звіт про роботу Національного банку України, баланс його діяльності і зведений баланс банківської системи держави та розподіл прибутку Національного банку України за 1992 рік

Про доповідь Голови Верховної Ради України І.С. Плюща

Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Панамою

Про місцеві податки і збори

Про затвердження Типового положення про навчально-курсовий комбінат професійного навчання робітників

Про прирівнення за умовами оплати праці керівних працівників Міністерства економіки і Міністерства фінансів

Про часткову зміну додатка N 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. N 476

Про режим іноземного інвестування

Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності

Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду

Протокол до Угоди про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Румунії на 1993-1994 рр.

Про проект Постанови Верховної Ради України про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Бєларусь про взаємне визнання права та регулювання відносин власності

Про проект Постанови Верховної Ради України про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності

Про здійснення металургійним комбінатом "Запоріжсталь" бартерної (товарообмінної) операції з придбання трубозварювального стану для виробництва труб малого діаметру та звільнення комбінату від сплати податку на добавлену вартість

Про звільнення від податку на добавлену вартість київського виробничого об"єднання "Хімволокно"

Про створення Державного комітету України з питань економічного співробітництва з країнами, що утворилися на території колишнього Союзу РСР

Про створення Луганського училища міліції Міністерства внутрішніх справ

Про звільнення ВО "Харківський моторобудівний завод" Серп і молот" від обов"язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України виручки від експорту

Про звільнення дипломатичних представництв України від ліцензування та сплати мита за промислові та продовольчі товари

Про затвердження статуту Маріупольського заводу технологічного обладнання

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. N 116

Про внесення змін до класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів України

Про встановлення додаткової квоти Мінмашпрому для Новокраматорського машинобудівного заводу

Про затвердження Інструкції про типи центрів геодезичних пунктів (ГКНТА-2.01,02-01-93)

Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України

Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України

Про затвердження статуту державного науково-виробничого об"єднання "Медбіоспецтехобладнання"

Про затвердження Інструкції про умови і правила здійснення аерофотозйомочних, топографо-геодезичних, картографічних робіт, кадастрових зйомок суб"єктами підприємницької діяльності, порядок надання ліцензій та контролю за їх дотриманням (ГКНТА-2.07-01-9

Про звільнення консервного заводу "Буджак" агропромислового комбінату "Дністровський" Одеської області від сплати мита

Про виділення коштів на капітальні вкладення з резервного фонду Кабінету Міністрів України на 1993 рік

Угода про взаємне переведення пенсій особам, які мають право на пенсійне забезпечення і проживають на території України і Республіки Польща

Про утворення Державного комітету України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження

Про впорядкування внесення звернень органів, підприємств, установ і організацій до Кабінету Міністрів України

Про надання пільг i виплату компенсацій військовослужбовцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про Національний організаційний комітет з відзначення 50-річчя від дня заснування ООН

Про проведення 26 - 27 травня 1993 р. у Палаці культури "Україна" (м. Київ) Всеукраїнського з"їзду представників колективних сільськогосподарських підприємств

Про прийняття до громадянства України Плав"юка М.В.

Протокол Наради представників державних органів атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Про визнання повноважень народного депутата України Берднікова О.Я.

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян

Про організацію трансплантації нирки в Україні на етапі реорганізації медичної службиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка