Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1992 г.

Страница 1
Щодо пропуску на територію України вантажів рослинного походження

Про порядок застосування наказу ДМК України від 25.11.92 р. N 222

Про присвоєння військових звань

Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств

Про продовження строку видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про присвоєння військового звання

Про оплату праці

Про першочергові заходи щодо вирішення питань виїзду громадян України за кордон

Про введення в дію Інструкції "Про порядок контролю за оплатою продукції, що поставляється за межі України в країни рублевої зони"

Про поширення дії наказу ДМК України від 25.11.92 р. N 222 на експортно-імпортні операції з суб'єктами господарської діяльності усіх країн колишнього Союзу РСР

Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань політичної статистики

Про припинення дії директиви Міністра оборони

Щодо перспектив розвитку молекулярної фізіології в Україні

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" скарги на дії службових осіб податкової служби при справлянні ними цього податку подаються органу, якому вони підпорядковані. Рішення цього органу можуть бути о...

Про стягнення платежів за забруднення водойм підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства та Правила приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України

Про видання Донецькому металургійному заводу ліцензії на експорт

Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України

Про заходи щодо забезпечення міжнародної авіаційної діяльності України

Про строки реалізації пункту 2 Розпорядження Президента України від 18 квітня 1992 року N 60

Про митний контроль за переміщенням купонів багаторазового використання, що введені на території України

Про призначення Гладуша В.Д. заступником Міністра зовнішніх економічних зв"язків України

Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України

Про Міністра України у справах будівництва і архітектури

Про звільнення з посади Міністра інвестицій і будівництва України

Про дозвіл Мінфіну на виділення коштів Господарському управлінню Кабінету Міністрів України

Про затвердження персонального складу Державної делегації України на переговори з Російською Федерацією з питання про правонаступництво щодо зовнішнього боргу і активів колишнього Союзу РСР

Про виділення Мінсоцзахисту коштів для залучення в міські та районні органи соціального забезпечення додаткової чисельності працівників та придбання необхідного обладнання й інвентаря

Про організацію санаторно-курортного лікування дітей

Про внесення змін до наказу Державного митного комітету України від 04.09.92 р. N 173

Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні

Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

Про перенесення строку повернення кредиту, наданого підприємствам та організаціям будівельного комплексу для поповнення іхніх оборотних коштів

Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії

Положення про Секретаріат Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

Про збільшення штатної чисельності органів внутрішніх справ, військ внутрішньої і конвойної охорони МВС

Про передачу Запорізького інженерного госпрозрахункового підприємства з ліквідації аварій до функціонального управління Штабу цивільної оборони України

Протокол обговорення питань, пов'язаних з торговельно-економічною співпрацею між Україною та Туркменистаном в 1993 році

Про забезпечення Київської, Львівської, Одеської та Харківської обласних державних адміністрацій пристосовуваними виробничими приміщеннями з метою зміцнення матеріально-технічної бази органів державного пробірного нагляду

Про публікацію рівнів цін на окремі споживчі товари

Про призначення Шевчука В.Я. заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України і увільнення від цих обов"язків Костицького В.В.

Про витрати на харчування і проживання працівників, зайнятих на будівництві об"єктів, пов"язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

Суд може присудити аліменти на неповнолітніх дітей за час до подачі заяви про стягнення аліментів, але не більш як за три роки, коли позивач подасть докази, що він вживав заходів до одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ...

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан щодо участі України в розвитку нафтогазового комплексу Республіки Казахстан

Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України

Угода між Урядами і Центральними банками України та Республіки Казахстан про порядок врегулювання взаємних боргових зобов'язань та кредитних вимог у зв'язку з виходом України з рубльової зони

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про торговельно-економічне співробітництво у 1993 році

Про оплату праці осіб начальницького складу, прикомандированих до Адміністрації Президента України з органів внутрішніх справ

Про оплату витрат на відрядження в пункті відрядження в держави рубльової зони

Про виділення коштів для подання допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха

Про заходи щодо підтримки благодійних акцій, спрямованих на посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення

Угода про порядок проведення міждержавного заліку між підприємствами та організаціями України і Республіки Казахстан

Угода Національного Державного банку Республіки Казахстан та Національного банку України про надання взаємного технічного кредиту

Про заступника Міністра фінансів України

Про перенесення робочого дня з 8 на 10 січня 1993 року

Про призначення Шевчука П.І. заступником Міністра юстиції України

Про заступника Секретаря Адміністрації Президента України

Про керівника Служби Президента України з питань внутрішньої політики

Про завідуючого відділом у питаннях громадянства Адміністрації Президента України

Про призначення Терьохіна С.А. заступником Міністра економіки України

Про керівника Служби матеріально-технічного і фінансового забезпечення Адміністрації Президента України

Про виділення Держхарчопрому вугілля АКО

Про затвердження складу Комісії з питань координації приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн

Про виділення Мінсоцзахисту коштів для надання допомоги інвалідам з нагоди новорічних і різдвяних свят

Про зміни до Указу Президента України від 7 листопада 1992 року N 552 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 13 грудня 1991 р. N 6 "Про Адміністрацію Президента України"

Про присудження Державних премій України по архітектурі 1992 року

Про завідуючого відділом у питаннях помилування Адміністрації Президента України

Про призначення заступників начальника Головної державної податкової інспекції України

Про зміни у складі Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України

Про заходи щодо подальшого вдосконалення медичної допомоги і медико-соціальної експертизи при захворюваннях вуха, горла і носа

Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

Про невідкладні заходи для прискорення будівництва об"єктів, пов"язаних з відселенням громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про впровадження системи національних рахунків

Про утворення Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей

Про прибутковий податок з громадян

Про приватизацію земельних ділянок

Про призначення Петрика В.М. завідуючим Першим відділом Кабінету Міністрів України

Про увільнення Мельника Б.П. з посади заступника Міністра економіки України

Про податок на добавлену вартість

Про акцизний збір

Про зупинення дії пунктів 5 і 46 Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану

Про податок на прибуток підприємств і організацій

Про увільнення Раханського А.В. з посади заступника Міністра економіки України

Про забезпечення виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів"

Про перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього збору

Про звільнення з посади першого заступника глави Київської міської державної адміністрації

Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю

Про введення державної статистичної звітності N 23-тн "Звіт про причини тимчасової непрацездатності"

Про внесення доповнення до номенклатури спеціальностей середніх медичних працівників

Про першого заступника Міністра внутрішніх справ України

Про поновлення на роботі

Про передачу до функціонального управління Міністерства освіти закладів освіти колишнього Міністерства зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі

Відповідно до ст. 54 ЖК переважне право на ізольоване жиле приміщення, що звільнилось у квартирі, в якій проживає два або більше наймачів, має той з них, хто потребує поліпшення житлових умов, правила ст. 45 цього Кодексу щодо першочерговості надання...

Про Положення про Комісію Президента України по зв"язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю

Про виділення коштів Закарпатській обласній державній адміністрації для оплати виконаних робіт по будівництву Берегівської районної лікарні

Про внесення змін та доповнень до деяких постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах

Про заступника Голови Комісії Президента України по зв"язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за зовнішньоекономічною діяльністюПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка