Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 68
Про внесення змін і доповнень до статті 89 Кримінального кодексу Української РСР

Конвенція про Міжнародну Раду з дослідження моря

Конвенція щодо обміну інформацією з питань отримання громадянства (Міжнародна комісія з цивільному стану)

Про затвердження Інструкції про порядок нарахування заробітної плати робітників охорони здоров"я і соціального забезпечення

Про затвердження Положення про державний нотаріат Української РСР та Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Свідоцтво про хворобу, видане евакогоспіталем, не є військовим документом, що посвідчує особу громадянина, тому факт його належності може бути встановлений в судовому порядку

Конвенція про розробку Європейської фармакопеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї *

Статут всесвітнього поштового союзу

Про кримінальну відповідальність за посів південних маньчжурських і південних чуйських конопель

Конвенція про політику в галузі зайнятості N 122

Рекомендація щодо політики в галузі зайнятості N 122

Конвенція про допомоги у випадках виробничого травматизму N 121

Рекомендація щодо гігієни в торгівлі та установах N 120

Конвенція про гігієну в торгівлі та установах N 120

Рекомендація щодо допомог у випадках виробничого травматизму N 121

Конвенція про єдиний закон про укладення договорів про міжнародну купівлю-продаж товарів

Конвенція про єдиний закон про міжнародну купівлю-продаж товарів

Про виключення будинку із списку пам'ятників архітектури Української РСР

Рекомендації Третьої консультативної ради щодо Договору про Антарктику

Протокол до Європейської конвенції щодо еквівалентності дипломів, що дають доступ до університетів (ETS N 49)

Хельсінкська декларація Рекомендації для лікарів, що проводять біомедичні досліди на людині

Рекомендації, що стосуються охорони здоров"я в сільській місцевості

Протокол до Консульської конвенції між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Сполучених Штатів Америки

Консульська конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Сполучених Штатів Америки

Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам"яток і визначних місць (Венеціанська хартія)

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою про прикордонні водні системи

Протокол до Європейського кодексу соціального забезпечення ( ETS N 48 A )

Європейський кодекс соціального забезпечення

Про затвердження Статуту залізниць Союзу РСР

Про ратифікацію Віденської конвенції про дипломатичні зносини

Закон не передбачає можливості звільнення відповідача повністю від відшкодування збитків з мотиву його матеріальної незабезпеченості

Директива Ради 64/225/ЄЕС "Щодо скасування обмежень на свободу заснування діяльності і свободу надання послуг у сфері перестрахування і ретроцесії"

Директива 64/221 про узгодження спеціальних заходів, що стосуються пересування та проживання іноземних громадян

Про ратифікацію Віденської конвенції про дипломатичні зносини

Встановлення факту належності правовстановлюючих документів провадиться судовим порядком лише при неможливості його встановлення іншим шляхом

Декларація правових принципів, що регулюють діяльність держав з дослідження та використання космічного простору

Про порядок введення в дію Цивільного і Цивільного процесуального кодексів Української РСР

Конвенція про уніфікацію деяких положень патентного права (ETS N 47)

Резолюція 1904 (XVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Декларація Організації Об"єднаних Націй про ліквідацію всіх форм расової дискримінації"

Про внесення доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Дванадцять принципів організації охорони здоров"я для будь-якої національної системи охорони здоров"я

Конвенція про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна (Токіо, 14 вересня 1963 р.)

Про впорядкування справи обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР

Про внесення змін до списку ботанічних садів, що мають республіканське значення і охороняються державою

Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, у космічному просторі та під водою

Директива Ради 63/474/ЄЕС "Що лібералізує грошові перекази стосовно невидимих трансакцій, не пов'язаних з рухом товарів, послуг, капіталу чи осіб"

Цивільний процесуальний кодекс України (додатки)

Цивільний процесуальний кодекс України (ст.289 - ст.428)

Цивільний процесуальний кодекс України (ст.1 - ст.122)

Про затвердження Цивільного процесуального кодексу Української РСР

Про затвердження Цивільного кодексу Української РСР

Цивільний процесуальний кодекс України (постатейні матеріали)

Цивільний кодекс Української РСР

Цивільний процесуальний кодекс України (ст.123 - ст.288)

Протокол до Міжнародної конвенції про рибальство у північно-західній частині Атлантичного океану

Рекомендація щодо забезпечення машин захисними пристроями N 118

Конвенція про забезпечення машин захисними пристроями N 119

Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Факультативний протокол щодо обов'язкового урегулювання спорів

Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду

Про посилення відповідальності за згодовування худобі і птиці хліба та хлібопродуктів, скуплених у державних і кооперативних магазинах

Конвенція про привілеї та імунітети Дунайської Комісії

Спори про виселення громадян з нежилих приміщень підвідомчі судам

Конвенція про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства

Протокол N 2 про надання Європейському суду з прав людини повноважень робити консультативні висновки

Віденська Конвенція про консульські зносини

Віденська Конвенція про консульські зносини

Факультативний протокол про обов"язкове вирішення спорів

Факультативний протокол про набуття громадянства

Угода про торгівлю та платежі між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Бразилії

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР"

Конвенція від 31 січня 1963 року, що доповнює Паризьку конвенцію від 29 липня 1960 року про відповідальність перед третьою стороною в галузі ядерної енергії

Про ратифікацію Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж

Конвенція між урядом Союзу Радянських соціалістичних республік та урядом Угорської Народної Республіки про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства

Про утворення промислових районів і віднесення деяких міст республіки до категорії міст обласного підпорядкування

Про віднесення міст до категорії обласного підпорядкування

Про утворення нових районів у містах Запоріжжі, Кривому Розі та Одесі Української РСР

Про віднесення в підпорядкування обласних (промислових) Рад депутатів трудящих міських поселень Української РСР

Про утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) Рад депутатів трудящих Української РСР

Угода щодо застосування Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про доповнення статті 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 лютого 1960 р. "Про впорядкування пільг для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів К...

Протокол про заснування комісії примирення та добрих послуг для вирішення розбіжностей, що можуть виникнути між державами, що приймають участь у Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти

Конвенція про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу від 7 листопада 1962 року

Про порушення трудового законодавства у застосуванні надурочних робіт у промисловості

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою про передачу в оренду Фінляндській Республіці радянської частини Сайменського каналу і острова Малий Висоцький

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Республікою Камерун

Про затвердження Положення про державних контролерів по охороні грунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Рекомендації Другої консультативної ради щодо Договору про Антарктику

Про заходи по впорядкуванню утримання легкових автомобілів і мотоциклів, що знаходяться в особистій власності громадян Української РСР

Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах

Про доповнення статті 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 лютого 1960 р. "Про впорядкування пільг для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі"

Конвенція про рівноправність громадян країни та іноземців і осіб без громадянства у галузі соціального забезпечення N 118

Рекомендація щодо професійного навчання N 117

Рекомендація щодо скорочення тривалості робочого часу N 116

Акт про поправки до Статуту Міжнародної організації праціПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка