Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 63
Учасниками спільної сумісної власності на майно може бути подружжя, що нажило майно за час шлюбу, або члени колгоспного двору

Про внесення доповнень і змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Норми втрат (бою) азбестоцементних виробів

Єдині правила оформлення ліків, що виготовляються в аптеках

Заповіт повинен бути підписаний особисто заповідачем. Якщо ж в силу фізичних вад, хвороби або з інших причин заповідач не може власноручно підписати заповіт, його на прохання заповідача може бути підписано іншою особою в присутності нотаріуса або інш...

Санітарні правила для підприємств виноробної промисловості

Декларація про принципи раціональної експлуатації живих ресурсів Світового океану в загальних інтересах всіх народів земної кулі

Про порядок користування службовими телефонами, встановленими в квартирах службових осіб

Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Республікою Куба

Про затвердження Водного кодексу Української РСР

Водний кодекс Української РСР

Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Заключний чотиристоронній протокол

Конвенція про зберігання тюленів Антарктики

Санітарні правила для підприємств чайної промисловості

Основи взаємовідносин між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки

Конвенція про розв"язання арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного і науково-технічного співробітництва

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про обмеження систем протиракетної оборони

Тимчасова угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про деякі заходи в галузі обмеження стратегічних наступальних озброєнь

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Європейська конвенція щодо імунітету держав

Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (ETS N 73)

Якщо батьки мають декілька дітей, а позов про стягнення аліментів пред"явлено до одного або кількох з них, суд при визначенні розміру аліментів повинен враховувати обов"язок інших дітей утримувати батьків

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Соціалістичною Республікою

Працівник може бути звільнений з роботи, якщо він вчинив прогул без поважних причин

Директива Ради 72/166/ЄЕС "Щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та виконання зобов"язання щодо страхування такої відповідальності"

Конвенція про заборону розробки, виробництва та нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення.

Про додаткові заходи по поліпшенню утримання і ремонту міських автомобільних шляхів

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Монгольською Народною Республікою

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Монгольською Народною Республікою

Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об"єктами

Протокол про поправки до Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Соціалістичною Республікою Румунією

Про доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Про внесення змін і доповнень до Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР та до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР

Відповідно до ст. 69 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР при розгляді в суді спорів про дітей наявність письмового висновку органів опіки і піклування про те, з ким із сторін повинна бути дитина, а також участь представника органів опіки і піклування та п...

Резолюція (72) 2 Комітету міністрів Ради Європи

Якщо в нотаріально посвідченому заповіті немає спеціальної вказівки про вклад, то він переходить до спадкоємців за заповітом і на нього видається свідоцтво про право на спадщину. В такому разі вклад є спадковим майном і на нього згідно зі ст. 535 Цив...

Статут Міжнародної організації праці (ред. 1972 р.)

Правило, передбачене ст. 289 Цивільного кодексу про строки збереження жилої площі за тимчасово відсутніми, не поширюється на членів житлово- будівельного кооперативу

Санітарні правила для підпріємств кондитерської промисловості (крім підприємств, що виготовляють кремові кондитерські вироби)

Резолюція 2857 (XXVI) Генеральної Асамблеї ООН "Страта" ( ETS 112 )

Декларація про права розумово відсталих осіб

Резолюція 2847 (XXVI) "Стосовно поправки до статті 61 Статуту ООН про поширення Економічної та Соціальної Ради та зміни правила 147 Правил процедури Генеральної Асамблеї ООН"

Резолюція 2858 (XXVI) Генеральної Асамблеї ООН "Права людини при здійсненні правосуддя"

Міжнародна конвенція про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою (Доповнення до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року)

Конвенція про цивільну відповідальність у галузі морських перевезень ядерних матеріалів 1971 року

Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Кодекс законів про працю України

Про затвердження Кодексу законів про працю Української РСР

Правила про розміри матеріальної відповідальості підприємств звязку за недостачу чи пошкодження вкладень почтових відправлень

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Королівством Норвегії

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Королівством Норвегії

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про затвердження Положення про права фабричного, заводського, місцевого комітету професійної спілки"

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сомалійською Демократичною Республікою

Про затвердження Положення про раду громадськості по організації шефської роботи у виховно-трудовій колонії

Угода про створення Міжнародної системи та організації космічного зв'язку "Інтерсупутник"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про повітряне сполучення

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року (укр/рос)

Протокол про зміни та доповнення до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаному в Москві 15 липня 1958 році

Резолюція (71) 29 Комітету міністрів Ради Європи "Про освіту споживача у школах"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Марокко щодо морського судноплавства

Про затвердження Положення про права профспілкового комітету підприємства, установи, організації

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації

Чотиристороння угода

Протокол до Консульського договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Німецькою Демократичною Республікою

Консульський договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Німецькою Демократичною Республікою

Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Операційна угода про міжнародну організацію супутникового зв"язку ІНТЕЛСАТ

Угода про міжнародну організацію супутникового зв"язку ІНТЕЛСАТ

Про доповнення списку пам"яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави

Всесвітня конвенція про авторське право (переглянута)

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

Протокол про Торговельне представництво Союзу Радянських Соціалістичних Республік у Хашимітському Королівстві Йорданія

Правила опіки і піклування в Українській РСР

Майно, нажите подружжям за час шлюбу, є їх спільною сумісною власністю. В разі поділу цього майна між подружжям їх частки визнаються рівними

Протокол про правове положення Торговельного представництва Союзу Радянських Соціалістичних Республік в Нідерландах

Договір про торгівлю між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядами Королівства Бельгії, Великого Герцогства Люксембург та Королівства Нідерландів, членами Економічного Союзу Бенілюкс N 2151

Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Основні положення з відновлювання земель, що були порушені при розробці родовищ корисних копалин, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт

Рекомендація щодо захисту прав представників працівників на підприємстві та можливостей, які їм надаються N 143

Власникові належать права володіння, користування і розпорядження майном у межах, встановлених законом

Рекомендація щодо захисту від небезпеки отруєння бензолом N 144

Конвенція про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються N 135

Конвенція про захист від небезпеки отруєння бензолом N 136

Де Вільде (De Wilde), Оомс (Ooms) и Версіп (Versyp) проти Бельгії

Регламент Ради про застосування схем соціального забезпечення щодо осіб, що працюють за наймом, та їхніх сімей під час пересування в межах Співтовариства N 1408/71 (ЄЕС)

Про визнання такими, що втратили силу, ряду рішень Уряду Української РСР з питань оплати праці працівників невиробничих галузей народного господарства

Про затвердження Статуту зв"язку Союзу РСР

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Польською Народною Республікою

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Польською Народною Республікою

Відповідно до ст. 211 ЦПК поправки в рішенні суду повинні бути застережені перед підписом суддів

Про порядок введення в дію Виправно-трудового кодексу Української РСР

Про доповнення статті 112 Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Республікою Болгарією

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Республікою БолгарієюПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка