Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 62
Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Данії про морське судноплавство

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про охорону перелітних птахів та птахів, що знаходяться під загрозою знищення, та середовища їх мешкання

Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв"язку

Суд визнав, що спадкоємці прийняли спадщину, виходячи з того, що вони в шестимісячний строк з дня її відкриття вжили необхідних заходів до збереження спадкового жилого будинку та обробляли присадибну земельну ділянку

Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання

Конвенція відносно міжнародного управління майном осіб, які померли

Конвенція про право, що застосовується до аліментних зобов"язань

Положення про використання комп"ютерів в медицині

Батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав лише з підстав, передбачених ст. 70 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР

Про зміну статті 257 Кодексу законів про працю Української РСР

Про внесення доповнень і змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму"

Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу Української РСР

Про заходи щодо подальшого поліпшення використання праці пенсіонерів за віком та інвалідів у народному господарстві і пов'язані з цим додаткові пільги

Фінансові правила Міжнародної комісії з рибальства в Балтійському морі

Конвенція про рибальство та збереження живих ресурсів в Балтійському морі та Бельтах

Правила процедури Міжнародної комісії з рибальства в Балтійському морі

Угода згідно зі схемою міжнародного спостереження за китобійними базами, що ведуть пелагічний промисел китів в Антарктиці

Про трудові книжки робітників та службовців

Про пільги по переселенню

Про затвердження Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції

Про внесення зміни до статті 27 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про введення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв"язку

Норми втрат (бою) нових і обігових пляшок

Директива Ради 73/238/ЄЕС "Щодо заходів з пом'якшення впливу труднощів у постачанні сирої нафти та нафтопродуктів"

Директива Ради 73/240/ЄЕС "Щодо скасування обмежень свободи підприємництва в сфері прямого страхування, іншого, ніж страхування життя"

Перша Директива Ради 73/239/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя"

Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Відповідно до ст. 68 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР батьки мають право вимагати повернення дітей від будь-якої особи, яка їх у себе затримує не на підставі закону чи судового рішення

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Директива 73/183/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про скасування обмежень щодо вільного заснування банків та інших фінансових установ та вільного надання ними незалежних послуг"

Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу N 138

Рекомендація щодо мінімального віку для приймання на роботу N 146

Конвенція про соціальні наслідки нових методів обробки вантажів у портах N 137

Рекомендація щодо соціальних наслідків нових методів обробки вантажів у портах N 145

Договір про взаємне надання правової допомоги між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Іракською Республікою

Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості

Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік i Сполученими Штатами Америки в питаннях оподаткування

Розгляд заяви про встановлення неправильності запису в книгах актів громадянського стану

Протокол, що стосується моряків-біженців

Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків

Заключні рекомендації консультацій в Хельсінкі

Директива 73/148 про відміну обмежень на пересування та проживання в рамках спілки громадян держав-членів в відношенні облаштування і підприємництва та надання послуг

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур ( Конвенція Кіото )

Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР

Про основні положення щодо обліку праці та заробітної плати в промисловості і будівництві

Про ратифікацію Конвенції про розв"язання арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного і науково-технічного співробітництва

Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про визначення лінії морського кордону між радянськими і турецькими територіальними водами на Чорному морі

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Мексіканськими Сполученими Штатами

Об утверждении Правил исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию.

Санітарні правила зі зберігання, транспортування й застосування мінеральних добрив у сільському господарстві

Санітарні правила щодо устрою, обладнання та утримання експериментально-біологічних клінік (віваріїв)

Норми відведення земель для магістральних трубопроводів СН 452-73

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Положення про товариські суди Української РСР, Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР та Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів тру...

Продавець частки у спільній власності зобов"язаний повідомити в письмовій формі решту учасників спільної часткової власності про намір продати свою частку сторонній особі з зазначенням ціни та інших умов продажу

Про ратифікацію поправки до статті 61 Статуту Організації Об"єднаних Націй

Про внесення змін до Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Угода щодо розвитку торговельно-економічних стосунків між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австралією

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Кооперативною Республікою Гайана

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Конвенція про обмеження відповідальності власників суден внутрішнього плавання (КОВВ)

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (КАПП)

Про внесення змін до статті 85 Кримінального кодексу Української РСР і до Положення про товариські суди Української РСР

Про деякі заходи по дальшому поліпшенню медичної допомоги психічно хворим

Про організацію нових природних заповідників і розширення Чорноморського природного заповідника

Визнаючи рівними частки подружжя в належній їм 2/5 жилого будинку, суд всупереч правилам ст. 28 Кодексу про шлюб та сім"ю не взяв до уваги, що позивач забезпечений житлом в іншому місці, а в спірній частині будинку живе відповідачка з неповнолітніми ...

Про заснування премій в галузі літературно-художньої критики

Правила міжнародного торговельного арбітражу та принципи примирення - економічна комісія ООН для Азії та Далекого Сходу

Міжнародні правила, що відносяться до документа на змішане перевезення

Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та іншими матеріалами

Про затвердження показників для віднесення підприємств і цехів машинобудівельної і металообробної промисловості до групи з оплати праці керівних і інженерно-технічних працівників

Про затвердження роз'яснення "Про порядок обчислення часових тарифних ставок працівникам, праця яких оплачується за денними та місячними ставками (окладами), для визначення додаткової оплати праці за роботу в нічний час

Додаткова угода щодо застосування Європейської конвенції про соціальне забезпечення (ETS N 78a) (укр/рос)

Про умови оплати праці працівників автомобільного транспорту, а також транспортно-експедиційного обслуговування і вантажно-розвантажувальних робіт системи автомобільного транспорту

Європейська конвенція про соціальне забезпечення (ETS N 78)

Якщо сторони не досягли повної згоди щодо умов договору купівлі-продажу будинку і договір нотаріально не посвідчили, проведена ними передача будинку і грошей не може бути підставою для визнання договору купівлі- продажу дійсним на умовах, які пропону...

Про організацію провадження судових експертиз в експертних установах Міністерства юстиції СРСР

Митна конвенція, що стосується контейнерів, 1972 року

Міжнародна конвенція по безпечних контейнерах

Згідно з ст. 32 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР питання про стягнення коштів на утримання одного з подружжя може бути вирішено в судовому порядку в тому разі, коли другий з подружжя відмовляється від надання такої підтримки

Протокол, що вносить зміни до Конвенції про міжнародні виставки, підписаної в Парижі 22 листопада 1928 року

Рекомендація про охорону на національному рівні культурної та природної спадщини

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

Декларація керівних принципів з використання мовлення через супутники для вільного розповсюдження інформації, розвитку освіти та розширення культурного обміну

Платіжна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Республікою Куба

Договір між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про морське торговельне судноплавство

Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки про врегулювання ленд-лізу, взаємної допомоги та претензій

Відповідно до чинного законодавства органами опіки і піклування є виконавчі комітети районних (міських), сільських або селищних Рад

Якщо в квартирі, де проживає науковий працівник, який не має додаткової площі, звільняється окрема кімната, переважне право на її зайняття належить йому

Про доповнення статті 74 Статуту зв"язку Союзу РСР

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Санітарні правила для підприємств макаронної промисловості

Згідно зі ст. 22 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР подружжя мають рівні права лише на те майно, яке нажите ними за час шлюбу

Положення про госпрозрахункову аптеку

Санітарні правила для підприємств по виробництву швидкозаморожених готових стравПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка