Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 61
Про державний нотаріат

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про державний нотаріат"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Португальської Республіки про морське судноплавство

Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про міжнародне автомобільне сполучення

Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року

Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про міжнародне автомобільне сполучення

Хартія економічних прав та обов"язків держав

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Португалії про повітряне сполучення

Якщо договір позики укладено у письмовій формі, заперечення його за безгрошовістю шляхом свідоцьких показань не допускається, за винятком випадків кримінально карних дій

Рекомендація про виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і миру та виховання в дусі поваги прав людини і основних свобод

Загальна декларація про ліквідацію голоду та недоїдання

Санітарні правила про повернення кондитерських виробів із торгової мережі і їх переробки

Доповнення і зміни, що вносяться до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по якості

Рішення Комісії 74/578/Євратом, що змінює Рішення від 13 січня 1971 року стосовно місця роботи Генерального Директора Спільного Атомного Дослідницького Центру (СДЦ) та його відділів

Майно, яке належало кожному з подружжя до одруження, а також одержане ними під час шлюбу в дар або в порядку спадкування, є власністю кожного з них

Директива Ради 74/553/ЄЕС, яка вносить зміни до статті 5 (2) Директиви N 69/335/ЄЕС стосовно прямого податку на мобілізацію капіталу

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р.

Відповідно до ст. 451 Цивільного кодексу солідарну відповідальність перед потерпілим несуть лише особи, які спільно заподіяли шкоду

Про створення заказників загальнодержавного значення в Українській РСР

Про матеріальну відповідальність автотранспортних підприємств, вантажовідправників і вантажоодержувачів за неналежне використання контейнерів, що належать Міністерству автомобільного транспорту УРСР, при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Лівійської Арабської Республіки про повітряне сполучення

Протокол, що стосується зміни до Статті 50 a) Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про затвердження форми акта на право довгострокового тимчасового користування землею

Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах

Про умови праці тимчасових робітників і службовців

Щодо вирішення спорів, які пов"язані з відшкодуванням збитків, що завдані порушенням зобов"язань по договору поставки

Про затвердження Положення про паспортну систему в СРСР

Про деякі правила прописки громадян

Угода про морське судноплавство між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Аргентинської Республіки

Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 21 серпня 1973 р. N 584

Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сомалійською Демократичною Республікою

Договір про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сомалійською Демократичною Республікою

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ісламської Республіки Мавританія про повітряне сполучення

Другий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про обмеження підземних випробувань ядерної зброї

Резолюція (74) 26 Комітету міністрів Ради Європи "Про право на відповідь - стан особи відносно преси"

Конвенція про Кодекс поведінки лінійних конференцій

Довгострокова угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про сприяння економічному, промисловому і технічному співробітництву

Відповідно до ст. 85 ЦПК скарги, подані після закінчення процесуального строку, залишаються без розгляду, якщо суд не знайде підстав для продовження або поновлення строку

Конвенція про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики N 139

Рекомендація щодо боротьби з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходів профілактики N 147

Рекомендація щодо оплачуваних учбових відпусток N 148

Конвенція про оплачувані учбові відпустки N 140

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року (укр/рос)

Протокол до Консульського договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Австрійською Республікою від 28 лютого 1959 року

Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про дальше удосконалення діяльності добровільних народних дружин по охороні громадського порядку"

Угода про співробітництво в галузі культури, науки та освіти між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Соціалістичною Федеративною Республікою Югославією

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Бурунді

Конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми і передаються через супутники

Про подальше вдосконалення діяльності добровільних народних дружин з охорони громадського порядку

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Лівійською Арабською Республікою

Про зміни статті 74 Статуту зв"язку Союзу РСР

Згідно з ст. 49 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР визнання шлюбу недійсним тягне за собою припинення всіх прав і обов"язків, що виникли раніше і передбачені законом для осіб, які перебувають у шлюбі. До відносин щодо майна, нажитого за час недійсного шл...

Про зміни і визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв"язку з затвердженням нових єдиних норм амортизаційних відрахувань по основних фондах народного господарства СРСР

Про поновлення на роботі

Європейська конвенція про соціальний захист фермерів (ETS N 83)

Резолюція 3201 (S-VI) від 1 травня 1974 року "Декларація про встановлення нового міжнародного економічного порядку"

Про основні положення обліку матеріалів на підприємствах і будівництвах

Про ратифікацію Конвенції про дорожній рух

Йорк-Антверпенські правила 1974 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Фінляндської Республіки про морське судноплавство

Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 221-1

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Демократичною Республікою Йємен

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Демократичною Республікою Йємен

Протокол до Договору про торговельне судноплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії, підписаного у Лондоні 3 квітня 1968 року

Відповідно до ст. 82 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР і п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду УРСР від 15 червня 1973 р. "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по застосуванню Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР" зменшення розміру ал...

Про судову практику в кримінальних справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого

Європейська конвенція про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів (укр/рос)

Норми відведення земель для аеропортів СН 457-74

Інструкція про порядок виплати винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції

Європейська Угода про захист телерадіомовлення

Додатковий протокол до Протоколу Європейської Угоди про захист телерадіомовлення

Норми відведення земель для підприємств рибного господарства СН 455-73

Про зміну деяких нормативних актів, затверджених Державним арбітражем при Раді Міністрів СРСР у зв"язку з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 31 жовтня 1973 р. і постанови Ради Міністрів СРСР від 17 жовтня 1973 р. N 758

Норми відведення земель для магістральних водоводів та каналізаційних колекторів СН 456-73

Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин (ПБТРВ-73)

Резолюція 3187 (XXVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення творів мистецтва країнам - жертвам експропріації"

Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Рішення Ради 73/391/ЄЕС "Щодо порядку консультування та інформування з питань страхування кредитів, їх гарантування та щодо фінансових кредитів"

Резолюція 3074 (XXVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Принципи міжнародного співробітництва щодо виявлення, арешту, видачі та покарання осіб, винних у воєнних злочинах та злочинах проти людства"

Конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за нього від 30 листопада 1973 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Руандійської Республіки про повітряне сполучення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Бельгії про міжнародне автомобільне сполучення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Маврикія про повітряне сполучення

Угода про збереження білих ведмедів

Суд визнав відповідача батьком дитини, оскільки доведено, що сторони жили разом і вели спільне господарство до народження дитини, а після народження відповідач визнав себе батьком дитини

Міжнародна конвенція про запобігання забруднення з суден 1973 року

Протокол щодо втручання у відкритому морі у випадках забруднення речовинами іншими, ніж нафта

Суд може звільнити одного з подружжя від обов"язку утримувати іншого, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, або обмежити цей обов"язок певним строком у випадках, передбачених ст. 35 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР

Конвенція, що передбачає єдиний закон про форму міжнародного заповіту

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у будівництві греблі та водосховища на прикордонній річці Ахурян (Арпачай)

Угода про передачу тіл померлих осіб (ETS N 80)Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка