Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 60
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Угорської Народної Республіки про співробітництво у створенні Центру спільного навчання льотного, технічного та диспетчерського персоналу цивільної авіації

Договір про торгівлю між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Лаоською Народно-Демократичною Республікою

На садові будинки у садівницьких товариствах не поширюються правила ст. 105 Цивільного кодексу про безоплатне вилучення самовільно зведених будівель, і ці питання не підлягають судовому розглядові

Про подальше поліпшення роботи ощадних кас по обслуговуванню населення

Відповідно до ст. 255 ЦПК, справи окремого провадження суд розглядає з участю заявника і заінтересованих осіб

Норми природного убутку ваги жирів риб і морських ссавців при транспортуванні залізницею незалежно від строку перевезення у відсотках від первинної ваги

Державний стандарт СРСР. Система стандартів в галузі охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів. Основні положення ГОСТ 17.0.0.01-76

Державний стандарт СРСР. Система стандартів в галузі охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів. Основні положення ГОСТ 17.0.0.01-76

Про затвердження Інструкції про санітарно-протиепідемічний режим лікарень і про порядок здійснення органами й установами санітарно-епідеміологічної служби державного санітарного нагляду за санітарним станом лікувально-профілактичних закладів

Резолюція N (76) 10 про деякі заходи покарання, альтернативні позбавленню волі

Резолюція (76) 5 Комітету міністрів про юридичну допомогу в цивільних, торговельних та адміністративних справах

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Мозамбік

Протокол щодо продовження терміну дії Торговельної угоди між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Куба від 17 лютого 1965 року

Про надання додаткових пільг працівникам вугільної та сланцевої промисловості та шахтного будівництва

Погоджувальний регламент ЮНСІТРАЛ

Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об"єднаннями, підприємствами, організаціями і установами

Заробітна плата, премія, компенсація за невикористану відпустку, нараховані одному з подружжя, які не надійшли до бюджету сім"ї, є його особистою власністю, а не спільною сумісною власністю подружжя

Статут Міжнародної організації космічного зв"язку "Интерспутник"

Суди не повинні приймати до свого провадження позови про оспорювання батьківства, коли є рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення аліментів на дитину

Декларація про права інвалідів

Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Згідно зі ст. 28 Кодексу про шлюб та сім"ю УРСР суд може відступити від засад рівності часток подружжя, враховуючи інтереси неповнолітніх дітей або інтереси одного з подружжя, що заслуговують на увагу

Інструкція про порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день

Резолюція 3391 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення творів мистецтва країнам - жертвам експропріації" (витяг)

Європейська угода про міжнародні автомагістралі

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року (укр/рос)

Декларація про використання науково-технічного прогресу в інтересах миру та на благо людства

Резолюція 3376 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН "Ліквідація всіх форм расової дискримінації"

Сам по собі факт внесення до ощадної каси вкладу в період шлюбу без з"ясування джерел коштів, за рахунок яких зроблено вклад, не може бути безспірною підставою для висновку, що він є спільною сумісною власністю подружжя

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами Української РСР

Національна профспілка поліції Бельгії проти Бельгії

Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом (ETS N 85) (укр/рос)

Згідно зі ст. 105 Цивільного кодексу спорудження будинку з грубим порушенням основних будівельних норм і правил вважається самовільним і питання про правові наслідки такого будівництва вирішує виконавчий комітет районної, міської Ради депутатів трудящих

Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників

Про доповнення списку пам"яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави

Правила користування мірами і вимірювальними пристроями на підприємствах торгівлі і громадського харчування

Положення про використання та зловживання психотропними засобами

Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у разі затримання та ув"язнення

Європейська хартія про архітектурну спадщину

Резолюція (75) 25 про працю ув"язнених

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про запобігання випадкам виникнення подвійного громадянства

Додатковий протокол до Конвенції між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про запобігання випадкам виникнення подвійного громадянства

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР про охорону здоров"я, указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про за

Про визнання такими, що втратили чинність, законодавчих актів Української РСР про відповідальність осіб, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя

Про внесення змін до статті 214 Кримінального кодексу Української РСР

Інструкція про проведення судових автотехнічних експертиз в експертних установах системи Міністерства юстиції Української РСР

Про роботу державних нотаріальних контор СРСР щодо прийому в депозит коштів і цінних паперів

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі

Про затвердження Примірної інструкції по діловодству в міністерствах і відомствах Української РСР та виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих

Про внесення змін до інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по кількості і якості

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Про встановлення факту перебування на утриманні

Обмін листами про територіальне застосування Угоди між Королівством Нідерландів та СРСР про розвиток економічного, промислового та технічного співробітництва від 15 липня 1975 р.

Положення про експертизу тимчасової непрацездатності у лікувально-профілактичних установах (в тому числі у клініках вищих медичних учбових закладів, інститутів удосконалення лікарів та науково-дослідних інститутів)

Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир

Суд прийняв і вирішив по суті позову заяву про визнання договору дарування недійсним від особи, яка в силу ст.5 ЦПК не вправі пред"являти даний позов

Резолюція щодо структури комітетів Європейського космічного агентства

Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення N 143

Рекомендація щодо працівників-мігрантів N 151

Рекомендація щодо професійної орієнтації і професійної підготовки в галузі розвитку людських ресурсів N 150

Рекомендація щодо організацій сільських працівників та їхньої ролі в економічному і соціальному розвиткові N 149

Конвенція про організації сільських працівників та їхню роль в економічному і соціальному розвиткові N 141

Конвенція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів N 142

Про створення Державного історико-архітектурного заповідника в м. Львові

Про внесення доповнень і змін до Кодексу законів про працю Української РСР

Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Про утворення Київського міського суду та відділу юстиції виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих

Заключний акт Конференції повноважних представників щодо створення Європейського космічного агентства

Конвенція про створення Європейського космічного агентства

Та обставина, що науковий працівник, який має право на додаткову жилу площу і не забезпечений нею, не перебував на обліку для поліпшення житлових умов, не позбавляє його переважного права на зайняття окремої кімнати, що звільнилася в квартирі, де він...

Про практику розгляду судами України клопотань про погашення і дострокове зняття судимості

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичною Федеративної Республіки Югославії про співробітництво в галузі ветеринарії

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичною Федеративної Республіки Югославії про співробітництво в галузі захисту і карантину рослин

Про трудові книжки колгоспників

Резолюція Європейської організації космічних досліджень про прийняття пропозиції ELDO про співробітництво

Резолюція Європейської організації космічних досліджень про зміну найменування Організації

Резолюція Рад Європейської організації розвитку і створення космічних апаратів (ELDO) і Європейської організації космічних досліджень (ESRO) про співробітництво між двома організаціями

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про співробітництво в галузі рибальства

Про визнання таким, що втратило силу, Положення про Державний нотаріат Української РСР

Інструкція з внутрішньогосподарського землеустрою колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств Української ССР

Рішення Комісії 75/241/Євратом, що змінює Рішення від 13 січня 1971 року стосовно реорганізації Спільного Дослідницького Центра (СДЦ)

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру

Про структуру новоутворюваних райвиконкомів у мм. Києві, Кременчуку та деяких виконкомів міст обласного підпорядкування

Про утворення районів у містах і віднесення деяких міст Української РСР до категорії міст обласного підпорядкування

Голдер (Golder) проти Об"єднаного Королівства

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Гвінея-Бісау

Санітарні правила щодо облаштування та утримання колодязів і каптажей джерел, що використовуються для децентралізованого господарсько-питного водопостачання

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Болгарією про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах

Міжамериканська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж

Про внесення змін і доповнень до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР

Конвенція про реєстрацію об"єктів, що запускаються в космічний простір

Міжнародна готельна конвенція щодо укладання контрактів власниками готелів та турагентами

Рекомендація 748 (1975) Парламентської асамблеї Ради Європи "Щодо ролі національного мовлення та управління ним"

Про зміну та доповнення Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей і майна

Інструкція про порядок провадження судово-бухгалтерських експертиз в Бюро державної бухгалтерської експертизи Міністерства юстиції Української РСР

Щодо затвердження Правил про умови праці радянських працівників за кордономПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка