Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 59
Про затвердження Положення про товариські суди Української РСР і Положення про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Демократичної Республіки Мадагаскар про повітряне сполучення

Угода між Урядом Французької Республіки та Міжнародним Епізоотичним бюро щодо резиденції Міжнародного Епізоотичного бюро та його привілеїв і недоторканності на французькій території

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90)

Європейська угода щодо предачі заяв про правову допомогу (ETS N 92)

Про норми природного убутку окремих видів продукції

Про затвердження Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування в зв"язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безплатної видачі вітамінних ...

Визначення статусу біженця

Висновок N 7 (XXVIII) Висилання

Лімська декларація керівних принципів контролю

Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи

Про затвердження номенклатури посад фармацевтичних працівників і положень про окремі установи і посади працівників аптечних установ

Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту

Рекомендація 773 (1976) про де-факто біженців

Про судове рішення

Про внесення доповнень і змін до Кодексу законів про працю Української РСР

Про внесення змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Інструкція з інвентаризації земель, грунтове покриття яких порушене при розробці родовищ корисних копалин і торфу, виконанні геологорозвідувальних дослідницьких, будівельних та інших робіт

Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою в результаті розвідки та розробки мінеральних ресурсів морського дна

Міжнародна конвенція про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів в арабських і європейських державах басейну Середземного моря

Резолюція 31/98 Генеральної Асамблеї ООН "Арбітражний регламент Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі"

Директива Ради 77/92/ЄЕС "Щодо заходів зі спрощення ефективного здійснення свободи підприємництва та свободи надання послуг стосовно діяльності страхових агентів та брокерів (ex ISIC Group 630) та, зокрема, перехідних заходів стосовно такої діяльності"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Виконавчою Радою Республіки Заїр про морське судноплавство

Резолюція 31/71 Генеральної Асамблеї ООН "Створення зони, вільної від ядерної зброї, в районі Близького Сходу"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Лівійської Арабської Республіки про морське судноплавство

Суд вирішує спір про участь батьків у вихованні дитини в тому разі, коли один з них не виконує прийнятого з цього приводу рішення органів опіки та піклування

Справа Кьелдсен (Kjeldsen), Буск Мадсен (Busk Madsen) та Педерсен (Pedersen) проти Данії

Суд вправі виселити членів сім"ї наймача з мотивів надання іншого жилого приміщення, якщо вони дали письмову згоду на проживання в наданому приміщенні або за обставинами справи безспірно встановлено, що вони висловлювали згоду звільнити приміщення

Протокол до Угоди про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру

Рекомендація про участь та вклад народних мас в культурне життя

Рекомендація про збереження і сучасну роль історичних ансамблів

Рекомендація про міжнародний обмін культурними цінностями

Суд може встановити батьківство з мотивів його визнання відповідачем у тому разі, коли факт визнання батьківства підтверджується достовірними доказами

Про затвердження переліку старовинних малих і середніх міст та інших населених пунктів республіки, що мають пам'ятники історії, археології, містобудівництва і архітектури

Рекомендація щодо міжнарордної стандартизації статистики в галузі радіо та телебачення

Конвенція про обмеження відповідальності стосовно морських вимог 1976р.

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення деяких органів державного управління і про внесення змін до статей 45 і 49 Конституції (Основного Закону) Української РСР

Протокол до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року

Протокол до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації"

Рекомендація щодо мінімальних норм на торговельних суднах N 155

Конвенція МОП 147 про мінімальні норми на торговельних суднах 1976 року (укр/рос)

Конвенція про щорічні оплачувані відпустки морякам N 146

Систематичне внесення в ощадні каси на пред"явника грошових сум, завідомо викрадених іншою особою з державного підприємства, кваліфікується як наперед обіцяне приховування, тобто співучасть у розкраданні державного майна

Рекомендація щодо захисту молодих моряків N 153

Конвенція про безперервність зайнятості моряків N 145

Обмін листами між Главою торговельної делегації СРСР та членом Вищої Військової Ради, Главою торговельної делегації Республіки Гана про збереження в силі Протоколу про правове положення торговельного представництва СРСР у Гані від 2 липня 1961 року т...

Рекомендація щодо безперервності зайнятості моряків N 154

Методичні рекомендації про визначення вільного формальдегіду в біосередовищах методом тонкошарової хроматографії

Методичні рекомендації з визначення циклогексанону, мігруючого в повітрі із синтетичних матеріалів, методом газо-рідинної хроматографії

Методичні рекомендації з визначення кадмію у воді, середовищі, яке імітує піт, і біологічних середовищах (кров, сечовина, органи) при санітарно-хімічних дослідженнях полівінілхлоридних матеріалів

Методичні рекомендації з визначення суміші гексану, циклогексану, толуолу і метилетилкетону, мігруючих із клеїв у повітря, методи газо-рідинної хроматографії

Методичні рекомендації з визначення акрилонітрилу в водних розчинах при санітарно-хімічних дослідженнях гуми, волокон та інших полімерних матеріалів

Методичні рекомендації з спектрофотометричного визначення складних ефірів фталевої кислоти, мігруючих із полівінілхлоридних пластмас у повітрі

Методичні рекомендації з визначення оловоорганічних стабілізаторів в біосередовищах

Припустимі рівні виділення шкідливих хімічних речовин з полімерних матеріалів, які застосовуються в будівництві і водопостачанні

Регламент Комісії N 3227/76/Євратом "Про застосування положень гарантій безпеки Євратому"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Норвегії про взаємні стосунки в галузі рибальства

Про перетворення Державного комітету Ради Міністрів Української РСР по використанню трудових ресурсів у союзно-республіканський Державний комітет Ради Міністрів Української РСР по праці

Про затвердження Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор

Договір про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Ангола

Декларація, прийнята в Сан-Паулу, стосовно забруднення навколишнього середовища

Угода про правоздатність, привілеї, імунітет Міжнародної організації космічного зв"язку "Інтерсупутник"

Експлуатаційна угода Міжнародної організації морського супутникового зв"язку (ІНМАРСАТ)

Конвенція про міжнародну організацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ)

Про затвердження квалифікаційних характеристик професій водіїв автомототранспорту і міського електротранспорту

Санітарні правила для підприємства з виготовлення зварочних матеріалів (електродів, порошкової проволокі і флюсів)

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про повітряне сполучення

Про перетворення Міністерства комунального господарства Української РСР в Міністерство житлово-комунального господарства Української РСР

Регламент Комісії N 2014/76/Євратом "Щодо підтримки проектів, що стосуються перспективних програм використання урану на територіях держав-членів"

Про рекультивацію земель, збереження і раціональне використання родючого шару ґрунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР з питань атестації наукових та науково-педагогічних кадрів

Довгострокова угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про сприяння економічному, промисловому та науково-технічному співробітництву

Угода (у формі обміну нотами) між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Королівства Норвегія про видачу на взаємній основі багаторазових в'їзних-виїзних віз співробітникам посольств, включаючи дипломатичний та адміністративно-техн...

Угода про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях

Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

Про затвердження Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину

Загальна декларація прав народів (витяг)

Директива Ради 76/580/ЄЕС "Що вносить зміни до Директиви 73/239/ЄЕС щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя"

Про розміри списання втрат книжкових товарів, що реалізуються у магазинах (відділах) за методом самообслуговування

Рекомендація щодо процедури тристоронніх консультацій для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та національним заходам, що стосуються діяльності Міжнародної організації праці N 152

Конвенція МОП N 144 Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм

Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ

Європейська конвенція про міжнародні наслідки позбавлення права управління автомототранспортними засобами (ETS N 88)

Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Філіппіни

Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, залежно від його майнового стану

Про рекультивацію земель, збереження і раціональне використання родючого шара грунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки щодо підземних ядерних вибухів в мирних цілях

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Ангола

Про дальше поліпшення роботи ощадних кас по обслуговуванню населення

Про дальше поліпшення роботи ощадних кас по обслуговуванню населення

Правила процедури Ради Європейського Союзу

Про Положення з бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) державних, кооперативних (крім колгоспів) і громадських підприємств і організацій

Конвенція про договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу по внутрішніх водних шляхах (КППВ)

Самовільно переобладнана в жилий будинок господарська будівля може бути безоплатно вилучена, якщо забудовник після попередження не привів її у відповідність з проектом забудовиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка