Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 58
Інструкція з розшуку вантажів на залізницях

Директива Ради 78/473/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно співстрахування у Співтоваристві"

Статут Міжнародної ради з охорони пам"яток та історичних місць (IKOMOC)

Угода про усунення подвійного оподаткування доходів та майна юридичних осіб від 19 травня 1978 року

Конвенція про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є

Конвенція про передачу та використання даних дистанційного зондування Землі з космосу

Про визнання такими, що втратили силу, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР у зв'язку з зміною порядку фінансування меліоративних робіт, що здійснюються в колгоспах за рахунок коштів держави

Резолюція щодо приведення у відповідність законодавств держав-учасниць з питань вилучення, персадки та трансплантації матеріалів організму людини N (78)29

Резолюція, прийнята щодо доповіді спеціального комітету дев"ятої спеціальної сесії

Про внесення зміни до статті 85 Закону Української РСР про державний нотаріат

Конституція (Основний Закон) України

Суд приймає відмову від позову про безоплатне вилучення будинку за ст. 105 Цивільного кодексу, якщо вона заявлена на підставі рішення виконкому місцевої Ради народних депутатів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Нової Зеландії в галузі рибальства

Щодо застосування законодавства при розгляді судами справ про звільнення майна від арешту (виключення з опису)

Організація учбових занять в спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для сліпих та з вадами зору дітей. (Гігієнічні рекомендації)

Питання Зводу законів СРСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Держави Кувейт про повітряне сполучення

Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників

Додатковий Протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах

Охорона природи. Землі. Склад і розмір зелених зон міст. ГОСТ 17.5.3.01-78

Додатковий протокол до Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства

Європейська конвенція про отримання за кордоном інформації та свідоцтв з адміністративних питань (ETS N 100)

Гаазька конвенція 1978 р. про право, що може бути застосоване до агентських угод

Підсумковий документ Белградської зустрічі 1977 року представників держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що відбулася на основі положень Заключного акта, стосовно подальших кроків після Наради

Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів

Резолюція (78) 8 Комітету міністрів про юридичну допомогу та консультації

Протокол до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

Про адміністративну відповідальність за порушення порядку заняття кустарно-ремісничими промислами і за заняття забороненими промислами

Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про посилення кримінальної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки

Про затвердження норм виходу ковбасних виробів, м'ясних напівфабрикатів і виходу при обробці м'яса

Про затвердження інструкції "Про порядок ведення обліку та оформлення операцій з зерном і продуктами його переробки на підприємствах хлібопродуктів системи Міністерства заготівель СРСР"

Санітарні правила для підприємств лікеро-горілчаної промисловості

Про судову практику по справах про контрабанду

Рекомендація "Коди для назв суден" N 10

Про доповнення Статуту автомобільного транспорту Української РСР

Про розширення Чорноморського державного заповідника і Кримського заповідно-мисливського господарства та доповнення переліку державних заказників

Конвенція ООН щодо морського перевезення вантажів

Уніфіковані правила стосовно договірних гарантій

Рекомендація 817 (1977) про право на притулок

Про затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, як...

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Міжнародним інвестиційним банком про врегулювання питань, пов"язаних з місцеперебуванням в СРСР Міжнародного інвестиційного банку

Про затвердження Положення про персональні пенсії

Декларація про поглиблення та зміцнення розрядки міжнародної напруженості

Угода між Організацією Об"єднаних Націй та Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку

Перша Директива Ради 77/780/ЄЕС "Про координування законів, постанов та адміністративних положень щодо початку та ведення діяльності кредитних установ"

Про організацію роботи по приведенню законодавства Союзу РСР у відповідність з Конституцією СРСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік, з одного боку, та Урядом Данії і місцевим Урядом Фарерських островів, з другого боку, про взаємовідносини в галузі рибальства між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Фарерськими ост...

Додатковий Протокол до Конвенції про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства

Протокол щодо внесення поправок до Конвенції про скорочення випадків багатогромадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства

Європейська конвенція про вручення за кордоном документів з адміністративних питань ETS N 094

Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів (укр/рос)

Резолюція 32/18 Генеральної Асамблеї ООН "Повернення творів мистецтва країнам - жертвам експропріації" (витяг)

Рішення Ради 77/706/ЄЕС "Щодо постановки перед Співтовариством завдання по скороченню споживання первинних джерел енергії у випадку появи труднощів з постачанням сирої нафти і нафтопродуктів"

Про внесення зміни до статті 51 Земельного кодексу Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про науково-технічне співробітництво в галузі вивчення верхніх шарів атмосфери

Рекомендація 818 (1977) щодо ситуації з психічними захворюваннями

Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Протокол про автентичний чотирьохмовний текст Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Методичні рекомендації по санітарно-мікробіологічному контролю предметів побуту та обладнання дитячих установ

Конвенція щодо звільнення від легалізації деяких актів та документів (Міжнародна комісія з цивільного стану)

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах

Протокол до Договору про постійний нейтралітет та експлуатацію Панамського каналу

Договір про постійний нейтралітет та експлуатацію Панамського каналу

Про порядок відкриття і функціонування поліграфічних і штемпельно-граверних підприємств, придбання і використання розмножувальної техніки

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобілів

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань лісового господарства

Рекомендація 77/534/ЄЕС Комісії щодо Європейського кодексу поведінки стосовно трансакцій з цінними паперами, що підлягають обігу від 25 липня 1977 року

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Оціночні показники санітарного стану ґрунту в населених пунктах

Про внесення змін до статті 14 Кримінального кодексу і статті 411-1 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Рекомендація щодо зайнятості та умов праці й життя сестринського персоналу N 157

Рекомендація щодо захисту працівників від професійного ризику, спричинюваного забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях N 156

Конвенція про захист трудящих від професійного ризику, що визваний забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях

Угода щодо Загальних умов поставок товарів між організаціями СРСР і СФРЮ

Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Народною Республікою Мозамбік

Протокол шостої сесії Спільної радянсько-американської комісії з питань торгівлі

Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року (укр/рос)

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року (укр/рос)

Резолюція про поширення міжнародного гуманітарного права, що застосовується під час збройних конфліктів

Резолюція про захист культурних цінностей

Угода про усунення подвійного оподаткування доходів та майна фізичних осіб

Про створення Державного історико-архітектурного заповідника у м. Кам'янці-Подільському

Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище

Основні положення про рекультивацію земель, порушених при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведення геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури

Про затвердження Правил користування електричною та тепловою енергією

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Ісландії щодо наукового і технічного співробітництва та консультацій в галузі рибальства та дослідження живих ресурсів моря (витяг)

Про доповнення переліку державних заказників і встановлення охоронних зон навколо Чорноморського державного заповідника і Азово-Сиваського державного заповідно-мисливського господарства

Про внесення змін і доповнень до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР

Особа, яка сприяла посередництву у хабарництві, є пособником у вчиненні цього злочину

Договір про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Мозамбік

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Тимчасовим військовим урядом Соціалістичної Ефіопії про повітряне сполучення

Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСРПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка