Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 57
Про будівництво водоймища на річці Стрий у Львівській області

Про судову практику в справах про розірвання шлюбу

Про розміри і порядок виплати добових депутатам Верховної Ради Української РСР у зв"язку з виконанням ними депутатських повноважень

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Кампучії про повітряне сполучення

Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років у будівельно-монтажних трестах, будівельно-монтажних управліннях та в прирівняних до них організаціях, що здійснюють будівництво підрядним способом, та в управліннях виробничо-технологічної ...

Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, яким регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення

Про розширення і поліпшення робіт по рекультивації земель

Про використання як доказів з арбітражних справ документів, підготовлених за допомогою електронно-обчислювальної техніки

Генеральна угода про організацію співробітництва щодо спільної експлуатації окремих міжнародних авіаліній

Конвенція Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті (укр/рос)

Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР

Рекомендація щодо тривалості робочого часу та періодів відпочинку на дорожньому транспорті N 161

Рекомендація щодо техніки безпеки та гігієни праці на портових роботах N 160

Конвенція про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах N 152

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин

Про затвердження Типового статуту ломбарду

Рішення Комісії 79/639/ЄЕС, яке формулює докладні правила для імплементації Рішення Ради 77/706/ЄЕС

Вирок, яким обвинуваченого засуджено за умисне вбивство, скасовано і справу направлено на новий розгляд із стадії попереднього слідства, оскільки ні під час попереднього слідства, ні під час судового розгляду, не були встановлені мотив і мета вбивства

Додатковий протокол до Європейської конвенції про захист тварин при міжнародному перевезенні

Резолюція N 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи "Декларація про поліцію"

Положення про призупинення виробництва і реалізації м'ясних та молочних продуктів при виявленні порушень ветеринарно-санітарних, санітарно-гігієнічних і технологічних режимів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про вичення російської та французької мов

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки про співробітництво в галузі дослідження Світового океану

Програма подальшого розвитку співробітництва між Радянським Союзом та Францією на користь розрядки і миру

Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року

Про норми відпуску електроенергії, газу і води на ведення громадянами особистого підсобного господарства

Про посилення охорони магістральних трубопроводів

Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою

Статут Організації ООН по промисловому розвитку

Про визнання такими, що втратили силу, деяких рішень Уряду Української РСР з питань регулювання праці робітників і службовців

Про оголошення комплексу пам"яток історії та культури м. Переяслава-Хмельницького Київської області державним історико-культурним заповідником

Конвенція про зайнятість і умови праці та життя сестринського персоналу

Перша директива Ради 79/267/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування життя"

Директива 79/279/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо координації умови стосовно внесення цінних паперів до офіційного реєстру фондової біржі"

Рекомендація N 13 Європейської економічної комісії ООН "Спрощення ідентифікованих правових проблем у процедурах імпортної митної очистки"

Про затвердження норм природного убутку свіжих лимонів при зберіганні і продажі та інструкції щодо їх застосування

Про поліпшення експлуатації газового господарства в сільській місцевості республіки

Резолюція 33/196 "Протекціонізм"

Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Італійською Республікою про правову допомогу у цивільних справах N 4210

Про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР з питань, які пов'язані з використанням пільг і переваг для робітників і службовців окремих галузей народного господарства

Згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України визнається, що спадкоємець прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців з дня її відкриття він фактично вступив в управління або володіння спадковим майном чи подав заяву нотаріальному органові за місцем ...

Методичні рекомендації про виявлення, ідентифікацію і кількісне визначення N-нітрозамінів в харчових продуктах

Відповідно до ст. 111 ЦПК права й охоронювані законом інтереси недієздатних громадян захищають їх батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники, які представляють у суд документи, що посвідчують їх повноваження

Уніфіковані правила по інкасо

Рейнські правила 1979 р.

Біженці, що не мають країни притулку

Питання правової охорони винаходів і промислових зразків при здійсненні економічного і науково-технічного співробітництва СРСР з зарубіжними країнами

Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами України норм кримінально-процесуального законодавства, якими передбачені права потерпілих від злочинів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ямайки про повітряне сполучення

Про Раду Міністрів Української РСР

Третя Директива Ради 78/1032/ЄЕС "Про гармонізацію положень, закріплених законом, постановою або адміністративними заходами стосовно норм, які регулюють податок з обігу та акцизний збір, що застосовуються до міжнародних подорожей"

Директива Ради 78/1035/ЄЕС "Про звільнення від оподаткування імпорту невеликих партій товарів некомерційного характеру з третіх країн"

Про порядок введення в дію Закону Української РСР про Раду Міністрів Української РСР

Директива N 79/112/ЄЕС Ради ЄЕС про зближення законів держав - членів ЄЕС щодо маркування, представлення і реклами харчових продуктів, призначених для продажу кінцевому споживачу

Декларація про виховання народів в дусі миру

Доповідь наради експертів держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що передбачена Заключним актом НБСЄ для продовження розгляду та розробки загальноприйнятного методу мирного врегулювання спорів, направленого на доповнення існуюч...

Декларація щодо основних принципів, що стосуються внеску засобів масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, у розвиток прав людини і у боротьбу проти расизму і апартеїду та підбурення до війни

Рекомендація про охорону рухомих культурних цінностей

Резолюція 4/9.1/3 Генеральної конференції ЮНЕСКО "Розповсюдження інформації та міжнародних обмінів"

Декларація про расу та расові забобони

Переглянута Рекомендація стосовно міжнародних конкурсів з архітектури та містобудування

Щодо застосування судами законодавства, що регулює оплату праці робітників і службовців

Протокол про внесення змін та доповнень до Додаткового протоколу до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" від 6 липня 1970 року

Міжнародна хартія фізичного виховання та спорту

Про внесення доповнень і змін до статті 118 Кримінального кодексу Української РСР

Про заходи по дальшому удосконаленню вивчення і викладання російської мови в Українській РСР

Про визнання такими, що втратили силу, постанов Ради Міністрів УРСР у зв"язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1978 р. N 515

Норми природного убутку сировини і матеріалів

Конвенція про майбутнє багатостороннє співробітництво в галузі рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану

Статут Міжурядового комітету зі сприяння поверненню культурних цінностей країнам їх походження або їх реституції в разі незаконного привласнення

Конвенція про право, що застосовується до режимів власності подружжя

Конвенція про укладення та визнання дійсності шлюбів

Про внесення змін до Статуту зв"язку Союзу РСР

Протокол до Консульської конвенції між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Грецькою Республікою

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Грецькою Республікою

Справа "Класс та інші проти Німеччини"

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів (укр/рос)

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою про правовий захист та правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах

Про доповнення переліку державних заказників, що створюються в Українській РСР

Про поліпшення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями та посилення заходів з боротьби з внутрішньолікарняною інфекцією

Про поліпшення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями та посилення заходів з боротьби з внутрішньолікарняною інфекцією

Четверта Директива N 78/660/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств, що ґрунтується на статті 54 (3) "G" Договору, про річну звітність деяких типів господарських товариств

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про охорону і використання пам"яток історії та культури"

Про охорону і використання пам'яток історії та культури

Охорона природи. Флора. Охорона і раціональне використання лісів зелених зон міст. Загальні вимоги. ГОСТ 17.6.3.01-78

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року

Протокол до Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ)

Протокол до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів та багажу (КАПП)

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Республіки Румунії про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства

Європейська конвенція про контроль за придбанням та зберіганням вогнепальної зброї приватними особами (ETS N 101)

Рекомендація щодо процедур визначення умов зайнятості на державній службі N 159

Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі N 151

Рекомендація щодо адміністрації праці: роль, функції та організація N 158

Конвенція Міжнародної організації праці N 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про розмежування континентального шельфу між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Турецькою Республікою у Чорному морі

Про заходи по збереженню та використанню архітектурно-історичних пам'ятників у Чернігівській області

Про внесення змін і доповнень до Статуту автомобільного транспорту Української РСРПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка