Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 56
Про затвердження норм природного убутку маси свіжих грейпфрутів при зберіганні та продажу

Резолюція (80) 15 Комітету міністрів Ради Європи "Додаток, що вносить поправки до Резолюції (80) 2, яка утворює групу з співробітництва у боротьбі проти зловживання та незаконного транспортування наркотиків (Група Помпіду)"

Питання Державної інспекції з якості алкогольних напоїв

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Норми втрат (бою) облицювальних матеріалів і плит декоративних із природного каменю

Про список виробництв, професій і робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років

Конвенція про видачу свідоцтва на право вступу в шлюб (Міжнародна комісія з цивільного стану)

Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім"ю Української РСР

Страхова винагорода, що підлягає видачі особі, вказаній у договорі добровільного страхування, не входить до спадщини і на неї не можна звертати стягнення за боргами спадкодавця

Про діяльність судів України по запобіганню злочинам та іншим правопорушенням при розгляді кримінальних та цивільних справ

Охорона природи. Землі. Загальні вимоги до гідролісомеліорації ГОСТ 17.5.3.03-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення, медичних науково-дослідних установ і навчальних закладів, виро...

Про заміну раціону N 3 лікувально-профілактичного харчування та про внесення змін до Переліку виробництв, професій та посад, робота на яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв"язку з особливо шкідливими умовами...

Методичні вказівки зі стерилізації в парових стерилізаторах перевязочного матеріалу, хірургічної білизни, хірургічних інструментів, гумових рукавичок, скляного посуду і шприців

Про виключення окремих споруд із списку пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави

Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про порядок опублікування і набрання чинності законами Української РСР, постановами Верховної Ради Української РСР, указами і постановами Президії Верховної Ради Українсь...

Про організацію роботи по опублікуванню законів Української РСР, постанов та інших актів Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Водного кодексу Української РСР

Про практику застосування законодавства про порядок найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів республіки

Про внесення зміни до пункту 28 Положення про персональні пенсії

Про внесення змін і доповнень до статті 228-1 Кримінального кодексу Української РСР

Рекомендація щодо літніх працівників N 162

Правила тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР*

Про затвердження норм природного убутку живиці соснової при внутрішньозаводському транспортуванні і зберіганні на складах лісозаготівельних і каніфольно-терпентинних підприємств

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Чехословацькою Соціалістичною Республікою про запобігання виникненню подвійного громадянства

Про затвердження Положення про Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР і мережі центральних державних архівів Української РСР

Міжнародна стандартна промислова класифікація всіх галузей економічної діяльності

Про створення Карпатського державного природного парку

Про поширення на працівників виробничих будівельно-монтажних об"єднань дії Положення, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 6 липня 1979 р. N 304/15-70

Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Конвенція Організації Об"єднаних Націй про міжнародні змішані перевезення вантажів

Угода між Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку та Всесвітньою організацією охорони здоров"я

Європейська конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми

Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 року (укр/рос)

Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) згідно з текстом Протоколу змін від 3 червня 1999 року

Рекондація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно проблеми пацієнта як активного учасника свого власного лікування N R(80)4

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Положення про порядок та умови застосування праці жінок, які мають дітей і працюють неповний робочий час

Про порядок передачі підприємств, об'єднань, організацій, установ, будинків і споруд

Щодо порядку розрахунків за підприємства, об'єднання, організації, установи, будинки і споруди які передаються

Протокол про зміни до Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року (укр/рос)

Резолюція (80) 2 Комітету міністрів Ради Європи "Утворення групи з співробітництва у боротьбі проти зловживання та незаконного транспортування наркотиків (Група Помпіду)"

Норми природного збитку продовольчих товарів в міській та сільській роздрібній торгівельній мережі

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Головного управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР у Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Нікарагуа про повітряне сполучення

Директива 80/390/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо координації вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу списку подробиць, який буде виданий під час внесення цінних паперів до офіційного реєстру фондової біржі"

У випадку зміни у порядку нагляду рішення по справах про відшкодування шкоди, заподіяної здоров"ю, поворот виконання допускається лише у тому випадку, якщо переглянуте рішення було ухвалено на підставі повідомлених позивачем неправдивих відомостей аб...

При зміні в порядку судових рішень у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров"я, а також смертю годувальника, поворот виконання допускається, якщо переглянуте рішення було обгрунтоване на повідомлених позивач...

Про порядок опублікування постанов і набрання чинності постановами і розпорядженнями Уряду Української РСР

Суд, задовольняючи позовні вимоги потерпілого про відшкодування шкоди, заподіяної йому наїздом автомобіля, який належить колгоспу, не мав права одночасно стягувати в порядку регресу суму шкоди з конкретного заподіювача шкоди, оскільки такий позов до ...

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Про затвердження типових галузевих норм безоплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Правило про безоплатне вилучення самовільно зведених будівель і зарахування їх у фонд місцевих Рад народних депутатів застосовується до тих будинків і прибудов, які придатні для постійного у них проживання

ПЕРЕЛІК документів Міністерства юстиції СРСР, органів, установ юстиції і судів із зазначенням строків зберігання документів

Про перетворення Головного управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР у Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами

Про міри по вдосконаленню організації бухгалтерського обліку та підвищенні його ролі в раціональному та економному використанню матеріальних, трудових та фінансових ресурсів

Протокол до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Польською Народною Республікою про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаному у Варшаві 28 грудня 1957 р.

Про внесення змін до статті 38 Кодексу законів про працю Української РСР

Суд не має права проводити розділ житлового приміщення, яке складається з суміжних кімнат, якщо виконком місцевої Ради народних депутатів не надав згоди на переобладнання квартири

Про матеріально-технічне забезпечення переселенського будівництва

Санітарні правила для колгоспних ринків

Конвенція про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та учбових ступенів у державах регіону Європи

Протокол про зміну Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент, підписаної у Брюсселі 24 серпня 1924 року, зміненої Протоколом від 23 лютого 1968 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про умови взаємних безвізових поїздок громадян

Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (укр/рос)

Резолюція 34/169 Генеральної Асамблеї ООН "Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку"

Директива N 80/68/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо захисту підземних вод від забруднення деякими небезпечними речовинами"

Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників

Багатостороння конвенція про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди

Модель двосторонньої угоди про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди

Постанови адміністративних органів про адміністративні стягнення, крім накладення штрафу, оскаржуються до суду, а не до відповідного виконкому Ради народних депутатів або у вищий адміністративний орган лише у випадках, передбачених законом. По віднош...

Декларація про міжнародне співробітництво з метою роззброєння

Про затвердження Типового положення про преміювання робітників підприємств та організацій комунального господарства за основні результати господарської діяльності

Про затвердження Типового положення про преміювання робітників підприємств та організацій комунального господарства за основні результати господарської діяльності

Про державний Арбітраж в СРСР

Вбивство з необережності помилково кваліфіковано судом як умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого

Про затвердження Інструкції про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит

Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на роботах у лісовій промисловості і лісовому господарстві

Про внесення змін до Положення про права фабричного, заводського, місцевого комітету професійної спілки

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Касаційну ухвалу скасовано і справу передано на новий касаційний розгляд, оскільки під час постановлення касаційної ухвали суттєво порушені вимоги ст. 378 КПК УРСР

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок (укр/рос)

Вінтерверп (Winterwerp) проти Нідерландів

Типовий перелік посад керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв"язку та інших галузей народного господарства, що підлягають атестації у відповідності до постан...

Положення з бухгалтерського обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

Про порядок передачі підприємств, організацій, об'єднань, установ, будинків та споруд

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про державний нотаріат"

Про передачу додатково на вирішення міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів деяких питань господарського будівництва

Про заходи щодо матеріального стимулювання роботи пенсіонерів в народному господарстві

Про затвердження Переліку категорій працівників, що мають право на отримання в період роботи пенсії за віком

Охорона природи. Метрологічне забезпечення контролю забрудненості атмосфери, поверхневих вод і грунту. Основні положення ГОСТ 17.0.0.02-79

Про доповнення списку пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною державиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка