Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 55
Про правове становище іноземних громадян в СРСР

При визначенні розміру обов"язкової частки у спадщині враховується вартість всього спадкового майна, у тому числі і вартість спадкового майна, яке складається з предметів звичайної домашньої обстановки і вжитку

Про введення в дію Закону СРСР "Про правове становище іноземних громадян в СРСР"

Про введення в дію Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік

Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов"язками N 156

Рекомендація щодо рівних можливостей та рівного ставлення до працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними обов"язками N 165

Конвенція про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище N 155

Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці і виробничого середовища N 164

Конвенція МОП N 154 про сприяння колективним переговорам 1981 року

Рекомендація щодо сприяння колективним переговорам N 163

Протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про створення Спільного радянсько-в'єтнамського підприємства по проведенню геологічної розвідки і видобутку нафти і газу на континенталь...

Про невідкладні заходи з прискорення завантаження і розвантаження суден і вагонів та закріплення кадрів у портах Міністерства морського флоту

Договір між Союзом Радянських Соціалістічних Республік та Демократичною Республікою Афганістан щодо проходження державного кордону на ділянці від західного берега озера Зоркуль до піку Повало-Швейковського (стик державних кордонів СРСР, ДРА і КНР)

Постанова президії обласного суду про зміну судових рішень і зменшення розміру стягнутих з відповідача на відшкодування збитків сум скасована, оскільки вона постановлена без врахування того, що збитки завдані злочинними діями і матеріальне становище ...

Про пред"явлення позову до колгоспу ім. Котовського Збаразького району Тернопільської області

Орієнтовно допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ОДК)

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям, зайнятим на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про утворення союзно-республіканського Міністерства плодоовочевого господарства Української РСР" та про внесення доповнення до статті 24 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Україн...

Про судоустрій України

Про вибори районних (міських) народних судів Української РСР

Щодо засобів з покращення контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров"я СРСР

Спір про поновлення на роботі заступника директора школи суду непідвідомчий

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Грецькою Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах

Про відшкодування збитків, заподіяних громадянинові незаконними діями державних і громадських организацій, а також посадовими особами при виконанні ними службових обов"язків

Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам стосовно шляхів полегшення доступу до правосуддя

Закон не передбачає включення до резолютивної частини рішення висновків з питань, які не пов"язані з вирішенням справи по суті. У ній, зокрема, неприпустимо вирішувати питання про закриття провадження у справі

Про затвердження Положення про державні нагороди Української РСР

Про доповнення пункту 30 Інструкції про порядок надання пільг особам, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі

Захист осіб, які шукають притулку, в ситуаціях їх масового припливу

Про штатні нормативи і типові штати персоналу аптек і аптечних кіосків

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Австрійською Республікою про усунення подвійного оподаткування доходів та майна від 10 квітня 1981 року

Про міри по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам

Якщо при розгляді справи порядком окремого провадження виникне спір про право, підвідомчий судовим органам, суд залишає вказану заяву без розгляду і роз"яснює заінтересованим особам, що вони вправі подати позов на загальних підставах

Майно, одержане у дар від шлюбу, суд може визнати спільною власністю подружжя, якщо встановить, що воно було подароване подружжю, а не одному з них

Охорона природи. Грунту. Номенклатура показників санітарного стану ГОСТ 17.4.2.01-81*

Вчинення опору інспектору державного пожежного нагляду, на якого в порядку разового доручення були покладені обов"язки з охорони громадського порядку, судом неправильно кваліфіковані за ст. 188-1 КК УРСР

При ухваленні вироку у відношенні до неповнолітнього, вперше засудженого до позбавлення волі на строк до 3 років, суд зобов"язаний обговорити питання про можливість відстрочки виконання вироку

Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР

Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР

Суд, який розглядає справу у касаційному порядку, не має права встановлювати або вважати доведеними факти, які не були встановлені у вироку або відкинуті ним

Вирок скасовано і справа закрита за відсутністю складу злочину

Вирок і наступні судові рішення скасовані і справа направлена на додаткове розслідування із-за неповноти дослідження обставин, які мають суттєве значення для вирішення питання про винність засудженого

Рекомендація N 19 Європейської економічної комісії ООН "Класифікатор видів транспорту"

Правила пломбування вагонів і контейнерів

Про внесення змін і доповнень до Примірної інструкції по діловодству в міністерствах і відомствах Української РСР та виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих

Про створення Комісії Президії Ради Міністрів Української РСР з питань галузей групи "Б" і торгівлі

Про затвердження Положення про пільги для військовослужбовців, військовозобов'язаних, осіб, звільнених з військової служби у відставку, та їх сімей

Про затвердження "Інструкції по організації зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів і виробів медичного призначення та "Тимчасової інструкції про порядок зберігання та поводження в аптечних закладах з лікарськими засобами та вир...

Членами сім"ї наймача, крім чоловіка або жінки, батьків, дітей, можуть бути визнані і інші особи, якщо вони постійно з ним проживають і ведуть спільне господарство. Відсутність прописки сама по собі не може бути безспірним доказом того, що сторона є ...

Багатостороння угода про сплату маршрутних зборів

Заключний акт дипломатичної конференції щодо Протоколу, яким вносяться зміни та доповнення до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ", укладеної 13 грудня 1960 року

Картопля, овочі, баштові культури, фрукти, які поставляються колгоспами, радгоспами та іншими господарствами безпосередньо у магазини, підприємства громадського харчування, а також у дитячи і лікувальні заклади, оплачуються за роздрібними цінами за в...

Особі, яка вказана у довідці-рахунку магазина покупцем автомобіля, не треба подавати інших доказів не підтвердження свого права на автомобіль

Незалежно від тривалості відряджень право користування жилим приміщенням за наймачем і членами його сім"ї зберігається протягом усього часу перебування у відрядженнях

Протест у порядку нагляду може бути принесений як на все рішення, ухвалу чи постанову в цілому, так і на їх мотивувальну частину, якщо наведені судом висновки і доводи є помилковими, але не вплинули на вирішення справи по суті

Якщо земельна ділянка, розташована в сільській місцевості, надана співвласникам індивідуальних жилих будівель не виконкомом сільської Ради народних депутатів, то спори між ними про порядок користування спільною земельною ділянкою підлягають вирішенню...

Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру

Про прийомку в експлуатацію завершених будівельних об'єктів

Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям щодо правил, що стосуються автоматизованих банків медичних даних, N R(81)1

Рекомендація N R (81) 3 Комітету міністрів Ради Європи "Про виховання та освіту дітей від народження до восьмирічного віку"

Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

Про затвердження положення про землі транспорту

Замах на розкрадання у значному розмірі помилково кваліфіковано судом як закінчений злочин

Рекомендація R (1981) 16 про узгодження національних процедур, стосовно притулку

Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об'єктів. ГОСТ 17.1.5.02-80

Голова обласного суду вправі в межах своєї компетенції витребувати будь-яку цивільну справу, що перебуває у провадженні того чи іншого суду, і передати її на розгляд іншого суду. Встановивши, що відповідач ухилявся від сплати аліментів, суд залежно в...

Про затвердження Положення про централізовані бухгалтерії при виконавчих комітетах сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) Рад народних депутатів

Про доповнення Типового переліку професій робітників і робіт, які оплачуються за тарифними ставками, встановленими для робітників, що зайняті на важких роботах та на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах і в організаціях автомобільного...

Якщо переоцінка житлового будинку проведена у зв"язку із застосуванням інших розцінок, то ця обставина сама по собі не може бути підставою для зміни співвідношення ідеальних часток між учасниками спільної сумісної власності на будинок

Санітарні правила для підприємств та цехів, які виробляють кондитерські вироби з кремом

Сам факт обміну двокімнатної квартири на однокімнатну не може бути підставою для відмови в обміні житловими приміщеннями, якщо не встановлено, що цей обмін носить спекулятивний характер

Судові рішення по справі про встановлення порядку користування житловим будинком, який знаходиться в спільній частковій власності, скасовані, оскільки суд розглянув справу без встановлення власника частини цього будинку і без його участі у судовому з...

Під час розгляду справи про розірвання шлюбу спір подружжя про поділ спірного майна не може бути розглянутий лише за умови, коли на спірне майно заявляють претензії треті особи. Закон не передбачає включення до резолютивної частини рішення висновків ...

Спільна радянсько-індійська декларація

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Уганда про повітряне сполучення

Конвенція про правовий статус, привілеї та імунітети міждержавних економічних організацій, що діють в певних галузях співробітництва

Резолюція 35/52 Генеральної Асамблеї ООН "Погоджувальний регламент Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі"

Декларація про проголошення 80-х років другим Десятиліттям роззброєння

Суд за відсутності до того підстав визнав, що засуджений вчинив знищення майна з хуліганських мотивів

Про створення Комісії Президії Ради Міністрів Української РСР з питань галузей групи "Б"

Застосування ст. 30 КК УРСР можливо лише при встановленні ознаки злісності ухилення від відбування покарання особою, яка засуджена до виправних робіт

Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно покращення розподілення медичної допомоги в лікарнях та поза лікарнями N R(80)15

Санді Таймс (Sunday Times) проти Об'єднаного Королівства (стаття 50)

Про часткову зміну постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 4 червня 1933 р. "Про сполучення посад та службу родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора"

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких кодексів Української РСР

Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ГДК)

Рекомендація про міжнародну стандартизацію статистики державного фінансування діяльності в галузі культури

Рекомендація про стан творчих працівників

Рекомендація про охорону та збереження рухомих зображень

Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (укр/рос)

Та обставина, що договір забудови оформлено на позивача, сама по собі не є безспірною підставою для відмови у виділі незакінченого будівництвом будинку відповідачці, якщо ця будівля зводилась у період шлюбу, є їх спільною сумісною власністю і є суттє...

Резолюція про набрання чинності Конвенцією

Директива Ради 80/987/ЄЕС про зближення правових положень держав-членів щодо захисту найманих працівників у випадку неплатоспроможності їхнього роботодавця

Методичні вказівки щодо гігієнічного контролю забруднення морського середовища

Європейська угода про передачу відповідальності за біженців ( ETS N 107 )

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Об'єднаним Пенсійним фондом персоналу Організації Об'єднаних Націй про передачу пенсійних прав з метою забезпечення їх спадкоємності

Протокол про введення нової Статті 83 bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіаціюПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка