Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 54
Про внесення змін до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю та інших законодавчих актів СРСР

Про затвердження норм природного убутку окремих видів продукції і товарів при перевезеннях і зберіганні

Статус Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 року

Про затвердження Положення про державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною та захистом лісів

Про затвердження Інструкції про порядок матеріального забезпечення громадян СРСР під час призову на дійсну військову службу та проходження служби в запасі

Норми втрат (бою) чавунних емальованих ванн

Про затвердження оціночних норм для обрахування вартості (оцінки) будівель, що належать громадянам в міській місцевості

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Монгольської Народної Республіки про надання на основі взаємності права користування земельною ділянкою та про умови будівництва на ній комплексу будівель та споруд Генерального кон...

Про порядок вручення державних нагород Української РСР

Про внесення доповнень до Інструкції про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит

Конвенція про збереження лосося в північній частині Атлантичного океану

Інструкція по застосуванню Положення щодо порядку відшкодування шкоди, що заподіяна громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Алжирською Народною Демократичною Республікою про взаємне надання правової допомоги

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі Ланка про судноплавство

Хартія соціального забезпечення

Директива 82/121/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств з інформації, що регулярно опубліковується підприємствами, акції яких внесені до офіційного реєстру фондових бірж

Про встановлення почесного звання "Заслужений журналіст Української РСР"

Про заходи по виконанню постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. N 1145 "Про порядок і умови суміщення професій (посад)"

Санітарні правила зі збору, зберігання, транспортування та первинної обробки вторинної сировини

Заключний акт дипломатичної конференції щодо збереження лосося в північній частині Атлантичного океану

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань утворення і використання нецентралізованих джерел фінансування капітальних вкладень

Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

Про ратифікацію Конвенції про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених ступенів у державах регіону Європи

Конвенція про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року

Рекомендації Комісії ООН з права міжнародної торгівлі для допомоги арбітражним установам та іншим зацікавленим організаціям щодо арбітражу, який проводиться відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ від 1982 року

Всесвітня Хартія природи

Кодекс туриста (Витяг)

Положення про списки експертів-консультантів та комітети експертів

Норми природного убутку рослинної танидовмісної сировини при зберіганні на дубильно-екстрактових підприємствах системи Мінлегпрому СРСР

Про внесення змін до статей 120 і 260 Кодексу законів про працю Української РСР

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Про затвердження норм усушки м"яса і м"ясопродуктів при холодильній обробці і зберіганні на холодильниках

Строк подачі скарги на процесуальні дії судового виконавця по виконанню рішення або на відмову у вчиненні таких дій обчислюється з дня вчинення оскаржуваної дії або з дня, коли зазначеним особам, не повідомленим про час і місце виконання дії, стало п...

Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 224-1 і внесення зміни до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про стягнення коштів

Про внесення змін до статті 195-1 Кримінального кодексу Української РСР

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Ради Міністрів УРСР у зв"язку з затвердженням Правил відпуску деревини на пні в лісах СРСР

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Соціалістичною Республікою В"єтнам про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах

Декларація про недопущення інтервенції та втручання у внутрішні справи держав

Правила користування електричною і тепловою енергією

Про порядок та умови сумісництва професій (посад)

Про встановлення почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури Української РСР"

Поправки до Конвенції щодо Міжнародної організації морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ)

Протокол про привілеї та імунітети Міжнародної організації морського супутникового зв"язку (ІНМАРСАТ)

Про затвердження Типового положення щодо ведення діловодства з пропозицій, заяв і скарг громадян в державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Комітету Української РСР по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду у Державний комітет Української РСР по нагляду за безпечним веденням ...

Резолюція 36/55 Генеральної Асамблеї ООН "Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань"

Про затвердження роз'яснення "Про порядок надання додаткової триденної оплачуваної відпустки і двотижневої відпустки без збереження заробітної плати жінкам, що мають двох і більше дітей у віці до 12 років, передбачених пунктом 3 постанови ЦК КПРС і Р...

Угода СРСР та ФРН про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна

Про затвердження Положення про комітет з фізичної культури та спорту при виконавчому комітеті обласної, Київської міської Ради народних депутатів

Про заходи з удосконалення профілактики правця

Резолюція 36/17 Генеральної Асамблеї ООН "Канали зв"язку між Організацією Об"єднаних Націй та молоддю і молодіжними організаціями"

Щодо заміни раціону N 2 лікувально-профілактичного харчування та про внесення змін до Переліку підприємств, професій та посад, робота на яких дає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв"язку з особливо шкідливими умо...

Про Державний бюджет Української РСР на 1982 рік

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань реалізації наднормативних і невикористовуваних матеріальних цінностей

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Мальта про повітряне сполучення

Декларація Всесвітньої медичної асоціації про принципи лікарської допомоги у спортивній медицині

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Болгарії про співробітництво у спорудженні в Народній Республіці Болгарії третьої черги атомної електростанції "Козлодуй"

Про встановлення почесних звань "Заслужений хімік Української РСР" і "Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР"

Резолюція щодо участі лікарів у виконанні смертної кари

Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта

Про використання жилих будинків для малосімейних для тимчасового забезпечення жилими приміщеннями малих сімей

Про затвердження Положення про умови праці надомників

Найробський договір про охорону Олімпійського символу

Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна

Про доповнення Кримінального кодексу УРСР статтями 155-2 і 155-3

Про затвердження Переліку робіт, у разі виконання яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умов її застосування та типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Про стягнення грошової суми

Про перетворення частини міста Києва в селище міського типу Пуща-Водиця

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно продовження Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо поставок ...

Про судову практику з вирішення спорів, які пов"язані з правом власності на жилий будинок

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів СРСР з питань гарантій і компенсацій при переїзді на роботу в іншу місцевість

Про визнання деяких законодавчих актів Української РСР такими, що втратили чинність

Про заходи по збільшенню в 1981-1985 роках виробництва газоперекачуючих агрегатів для компресорних станцій магістральних газопроводів

Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість

Про внесення змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Положення про порядок найменування і перейменування державних підприємств, установ, організацій та інших об'єктів республіканського і місцевого підпорядкування

На порушення п. 3 ст. 227 ЦПК УРСР народний суд повторно розглянув позов, за яким вже ухвалено судове рішення по спору між тими ж сторонами, про той же предмет, по тих же підставах, і фактично змінив раніше ухвалене ним рішення, яке набрало законної сили

Під незаконним придбанням або збутом наркотичних речовин за попередньою змовою групою осіб розуміється така дія, у вчиненні якої брало участь двоє або більше осіб, які заздалегідь домовились про спільне її скоєння

Про організаторську роботу Міністерства чорної металургії УРСР по забезпеченню виконання планів виробництва і постачань металопродукції, капітального будівництва і введення в дію пускових об'єктів в 1981 році

Про затвердження Положення про відділ соціального забезпечення виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів

Про затвердження переліку радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, на які поширюється чинність пункту 2 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 листопада 1973 р. N 857

Про введення форменого одягу для лінійних обхідників підприємств і організацій Держкомнафтопродукту УРСР

Про підготовку до проведення у 1983 році в м. Києві IX Міжнародного з'їзду славістів

Про об'єднання Київського науково-дослідного інституту епідеміології, мікробіології і паразитології імені Л.В. Громашевського та Київського науково-дослідного інституту інфекційних хвороб Міністерства охорони здоров'я УРСР

Про генеральний план розвитку міста Ворошиловграда

Про впровадження в народне господарство автоматичних маніпуляторів з програмним управлінням (промислових роботів) і створення потужностей для їх виробництва

Про зміни у складі Республіканської комісії по трудовлаштуванню молоді, яка закінчує загальноосвітні школи

Про забезпечення народного господарства і населення паливом, електричною і тепловою енергією в осінньо-зимовий період 1981/82 року

Про внесення змін і доповнень до Статуту автомобільного транспорту УРСР

Дії винної особи перекваліфіковані з ч. 2 ст. 81 КК УРСР на ч. 3 ст. 186 КК УРСР, оскільки вона не є учасником крадіжки, а лише прийняла заходи до приховування викраденого

Про обмеження промислового будівництва в великих містах

Суд безпідставно при відсутності підстав, передбачених ст. 133 ЦПК УРСР, передав в інший суд справу, розпочату розглядом по суті

Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність

Основи житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік

Про внесення доповнення до статті 132 Конституції (Основного Закону) СРСРПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка