Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 53
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію пускового комплексу першої черги Броварського заводу будівельних алюмінієвих конструкцій Головкиївміськбуду

Про склад делегації Української РСР на третю сесію Підготовчого комітету Конференції ООН по сприянню міжнародному співробітництву в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях

Про затвердження переліку колгоспів, на які поширюється чинність пункту 2 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 434

Про проведення грошово-речової лотереї в 1983 році

Про присвоєння імені академіка Віктора Михайловича Глушкова пасажирському судну, що будується для Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 8 вересня 1982 р. N 836

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на IV квартал 1982 року

Про присвоєння імені С.С. Прокоф'єва концертному залу Донецької обласної філармонії

Про затвердження положень про курорти Євпаторія, Поляна, Сойми, Любінь Великий, Миргород та Ворзель

Про вимоги республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій за своєчасне і високоякісне виконання завдань по спорудженню і введенню в дію об'єктів магістрального газопроводу Уренгой - Помари -...

Про збільшення витрат на утримання органів державного управління у зв'язку з переведенням Львівської області і м. Києва до більш високої групи по оплаті праці радянських працівників

Про увічнення пам'яті І.З. Соколова

Про забезпечення сім'ї І.З. Соколова

Про затвердження актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією ділянок автомобільного шляху Ростов - Одеса - Рені на км 747 - км 764 у Миколаївській області

Про похорон Другого секретаря ЦК Компартії України І.З. Соколова

Додатковий протокол до Європейської угоди про обмін лікувальними субстанціями людського походження

Додатковий протокол до Європейської угоди з обміну реагентами для визначення групи крові (ETS N 111)

Статут Міжнародної астронавтичної Федерації

Рекомендація R (82) 17 Комітету міністрів Ради Європи країнам-учасницям стосовно системи ув"язнення та поводження з небезпечними злочинцями

Рекомендація R (82) 16 державам-учасницям щодо надання короткотермінових відпусток ув"язненим

Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР

Справа "Спорронґ і Льоннрот проти Швеції" (Case of Sporrong and Lonnroth v. Sweden)

Про організацію роботи в колгоспах і радгоспах Львівської області по збільшенню виробництва кормів і кормового протеїну відповідно до рішень травневого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС і червневого (1982 р.) Пленуму ЦК Компартії України

Про першочергові роботи з будівництва третьої черги Північно-Кримського каналу

Про заходи по скороченню витрати харчової сировини на технічні потреби в 1983-1985 роках

Про відпуск колгоспам, радгоспам та іншим державним господарствам насіння озимих зернових культур на осінню сівбу 1982 року

Про заходи для забезпечення видання томів Зводу пам'ятників історії і культури народів СРСР по Українській РСР

Рекомендація N 18 Європейської економічної комісії ООН "Заходи щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі"

Про організаторську роботу Міністерства промислового будівництва УРСР по виконанню рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України

Про хід виконання постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1982 р. N 182 "Про заходи по збільшенню виробництва продуктів тваринництва у пасовищний період 1982 року та створенню необхідних запасів кормів на зимівлю худоби в п...

Про додаткові заходи по створенню насінних фондів зернових, олійних культур і трав для посіву під урожай 1983 року

Про заходи для виконання постанови Центрального Комітета КПРС та Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1982 р. N 725 "Про організацію в 1982-1986 роках на підприємствах Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування виробництва сімейств...

Про організацію своєчасного збирання, заготівлі і переробки цукрових буряків урожаю 1982 року

Про житлово-будівельну кооперацію

Про часткову зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1980 р. N 144

Про роботу Міністерства чорної металургії УРСР щодо своєчасного введення в дію і освоєнню виробничих потужностей та виконанню вказівок Ради Міністрів СРСР щодо забезпечення стійкої роботи підприємств галузі

Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 22 липня 1982 р. N 683 "Про заходи для організації виробництва нової моделі легкового автомобіля особливо малого класу і його модифікацій на запорізькому автомобільному заводі "Комунар" (вир...

Про затвердження положень про курорти Березівські мінеральні води і Синяк

Щодо кордонів округів та зон санітарної охорони курортів Саки, Феодосії, Планерське і Курортне в Кримській області та Моршин у Львівській області

Про пропозиції і зауваження депутатів, висловленні на п"ятій сесії Верховної Ради Української РСР десятого скликання

Про склад делегації Української РСР на XXXVII сесію Генеральної Асамблеї Організації Об"єднаних Націй

Про заходи щодо збільшення виробництва кухонної солі в 1982-1985 роках

Рекомендація N 15 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Співіснування різних культурних груп у державі та їхні відносини з іншими країнами"

Декларація Мехіко щодо політики у сфері культури

Рекомендація N 35 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Збереження й популяризація культурної спадщини. Мир і збереження культурної спадщини"

Рекомендація N 119 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Управління у сфері культури. Створення органів, що займаються проблемами культури"

Рекомендація N 56 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"

Рекомендація N 54 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"

Рекомендація N 53 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"

Рекомендація N 23 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Культурні цінності - духовні цінності. Культура, самобутність і розвиток"

Рекомендація N 38 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Способи впровадження міжнародно-правових документів про охорону історичної спадщини"

Рекомендація N 52 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"

Рекомендація N 51 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Повернення культурних цінностей і відновлення історичних ансамблів"

Рекомендація N 28 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Культура і демократія. Права у сфері культури і культурна демократія"

Рекомендація N 39 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Міжнародно-правові документи про охорону культурної спадщини"

Рекомендація N 37 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Спеціальні норми для різних категорій культурних цінностей"

Рекомендація N 1 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Збереження культурної самобутності та сприяння її розвиткові"

Рекомендація N 12 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Відзначення Національного дня культури державами-членами"

Рекомендація N 13 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Зв"язки між культурами, міжкультурна комунікація"

Рекомендація N 3 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Вивчення механізмів панування у сфері культури"

Рекомендація N 42 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Відновлення історичних міст і центрів"

Рекомендація N 24 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Прогрес культури і економічне зростання"

Рекомендація N 36 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Збереження культурної спадщини всіх віків"

Рекомендація N 14 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Різноманітність культур і міжкультурний обмін"

Рекомендація N 27 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Всесвітнє десятиліття розвитку культури"

Рекомендація N 2 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Ліквідація панування у сфері культури"

Рекомендація N 5 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Культура і національний суверенітет"

Рекомендація N 58 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Методи консервації"

Рекомендація N 40 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Юридичні документи, спрямовані на запобігання незаконній торгівлі творами мистецтва"

Віденський Міжнародний план дій з проблем старіння

Про роботу міністерств, відомств УРСР та обл(міськ)виконкомів по збільшенню виробництва товарів народного споживання та поліпшенню їх якості

Про проведення Днів Української РСР на Виставці досягнень народного господарства СРСР у м. Москві, присвячених 60-річчю заснування СРСР

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Гренадою

Щодо організації харчування працівників дитячих закладів на базі харчоблоків цих установ

Конвенція, що засновує Європейську Організацію Супутникового Зв'язку "EUTELSAT"

Експлуатаційна угода Європейської Організації Супутникового Зв'язку "EUTELSAT"

Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Про внесення часткових змін до переліку будов виробничого призначення, які намічається розпочати в 1983-1985 роках

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких кодексів Української РСР

Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за спекуляцію

Суд виключив з опису як частку в спільному майні подружжя половину вартості автомобіля, що звернута в доход держави за рішенням суду про визнання на підставі ст. 49 Цивільного кодексу України недійсної угоди по його придбанню, хоча переданий за таких...

До прийняття жилого будинку в експлуатацію і його реєстрації у виконкомі місцевої Ради народних депутатів суд вправі провести його поділ лише за позовом одного з подружжя, членів сім"ї забудовника, які спільно споруджували будинок, а також спадкоємці...

Рекомендація щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця N 166

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Болгарії про співробітництво у проведенні пошукових робіт з нафти та газу на континентальному шельфі НРБ

Конвенція МОП N 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року

Про внесення доповнень і змін в особливі умови поставки кондитерських виробів

Конвенція про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення N 157

Про порядок заміни лісозаготівельникам лісосік, рубання яких не розпочате, іншими лісосіками

Про затвердження доповнень до Типових положень про преміювання робітників підприємств та організацій комунального господарства та побутового обслуговування населення за основні результати господарської діяльності

Судова колегія в цивільних справах та президія обласного суду помилково вважали, що позов про повернення одержаного сторонами за виконаною між ними угодою про купівлю-продаж будинку, не посвідченою нотаріально і не визнаною судом недійсною, повинен в...

Рекомендація N R (82) 9 Комітету міністрів Ради Європи "Про Європейський день шкіл"

Рішення Комісії 82/755/Євратом, що змінює Рішення 71/57/Євратом стосовно реорганізації Спільного Дослідницького Центру (СДЦ)

Про внесення доповнень і змін до статті 85 Кримінального кодексу і статті 427 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Інструкція щодо застосування постанови Ради Міністрів СССР від 4 грудня 1981 р. N 1145 "Про порядок і умови сумісництва професій (посад)"

Суд обгрунтовано поклав на директора та головного бухгалтера консервного заводу матеріальну відповідальність у межах середнього місячного заробітку кожного у зв"язку з тим, що внаслідок безконтрольності з їх боку за станом збереження матеріальних цін...

Про стягнення суми нестачі

Норми втрат (бою) керамічної цегли і каменюПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка