Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 39
Про вдосконалення організації соціалістичного змагання за успішне виконання завдань дванадцятої п"ятирічки

Замах на вбивство можливий лише з прямим умислом. За відсутності доказів, які б свідчили про те, що винна особа передбачала і бажала настання смерті потерпілого від її дій, вона повинна нести відповідальність за наслідки, що фактично настали

Про скасування планування і оцінки роботи амбулаторно-поліклінічних установ за числом відвідувань

Про заходи по докорінному покращенню справи статистики у країні

Про порядок та умови оплати праці працівників апарату управління промислово-будівельних об"єднань Всесоюзного проектно-промислово-будівельного об"єднання "Союзлегконструкция" Мінмонтажспецбуду СРСР

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР" і "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Державного арбітражу при Раді Міністрів Української РСР у Державний арбітраж Української РСР і державних арбітражів при виконавчих комітетах обласних, Київської міської ...

Про внесення указів Президії Верховної Ради Української РСР на затвердження Верховної Ради Української РСР

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 червня 1987 р. N 665 "Про переведення об"єднань, підприємств і організацій галузей народного господарства на повний господарчий розрахунок та самофінансування

Санітарні норми допустимої гучності звучання звуковідтворювальних і звукопідсилювальних пристроїв у закритих приміщеннях та на відкритих майданчика

Норми природного убутку свіжої картоплі при тривалому зберіганні в неохолоджуваних сховищах

Про затвердження Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань прибуткового податку з колгоспів

Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про державне підприємство (об"єднання)"

Про державне підприємство (об"єднання)

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР в зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР і Укррадпрофу від 22 лютого 1985 р. N 82 "Про вдосконалення організації, системи оплати і стимулювання праці в будівництві"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Об"єднаних Арабських Еміратів про повітряне сполучення

Директива Ради 87/344/ЄЕС "Щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень стосовно страхування судових витрат"

Про затвердження Положення про комітет з фізичної культури та спорту виконкому обласної, Київської міської Ради народних депутатів

Резолюція про європейську космічну політику

Про внесення змін і доповнень до законодавства Української РСР про відповідальність за адміністративні правопорушення

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань обчислювальної техніки

Норми природного убутку будівельних матеріалів при перевезеннях автомобільним транспортом

Замах на крадіжку державного майна у значних розмірах з проникненням у приміщення невірно кваліфіковано судом за ч. 4 ст. 81 КК України як закінчений злочин

Замах на крадіжку державного майна у значних розмірах з проникненням у приміщення невірно кваліфіковано судом за ч. 4 ст. 81 КК України як закінчений злочин

Про розповсюдження практики безготівкових розрахунків трудівників за квартирну плату, плату за комунальні та інші послуги за місцем роботи

Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР у справах будівництва

Про затвердження Інструкції з обліку медикаментів, перев'язувальних засобів і виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров'я, що перебувають на Державному бюджеті СРСР

Про заходи по ліквідації та недопущенню розповсюдження вірусної геморагічної хвороби кролів

Про подальше вдосконалення управління будівельними організаціями Міністерства будівництва УРСР

Про удосконалення наукового забезпечення агропромислового комплексу Черкаської області

Невиконання судом першої інстанції вимог статей 344, 349, 358 КПК України, на що не звернула уваги судова колегія обласного суду, потягло скасування ухвали касаційної інстанції з направленням справи на новий касаційний розгляд

Справи про злочини, передбачені ч. 1 і 2 ст. 27 КПК України, можуть бути порушені без скарги потерпілої тільки прокурором. Органи дізнання, слідчий і суддя таким правом не наділені

Про структуру центрального апарату Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та створення в його системі виробничих об'єднань

Про роботу Сімферопольського міськвиконкому по комплексному вирішенню завдань реформи загальноосвітньої і професійної школи

Про стан перебудови стилю і методів роботи Міністерства соціального забезпечення УРСР по поліпшенню обслуговування населення

Про внесення змін і доповнень до Статуту Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів

Про затвердження на 1987-1990 роки окремим міністерствам і відомствам УРСР нормативів утворення фонду розвитку виробництва

Про оголошення комплексу пам'яток історичного центру м. Києва державним історико-архітектурним заповідником "Стародавній Київ"

Про нову редакцію п. 13 Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців, установ, організацій, підприємств системи Міністерства охорони здоров'я СРСР

Кримінальна відповідальність за ст. 155-2 КК України настає в разі одержання шляхом вимагательства незаконної винагороди за виконання роботи або за надання послуги, що входять у коло службових обов"язків працівника

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у законі строків особа вчинить новий злочин, за який може бути призначено позбавлення волі на строк понад два роки. Обчислення строку давності в цьому разі починається з моменту вчинення н...

Вирок скасовано, оскільки викладені в ньому висновки містять істотні суперечності

Про заходи щодо забезпечення виконання затверджених на дванадцяту п'ятирічку завдань по розвитку матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери

Про заходи щодо подальшого вдосконалення роботи житлово-комунального господарства в республіці

Про заходи по розширеному відтворенню і раціональному використанню лісових ресурсів, посиленню охорони та підвищенню захисних функцій лісів на період до 2000 року

Про ратифікацію Міжнародної конвенції проти апартеїду у спорті

Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Міжнародної конвенції про боротьбу з захопленням заложників

Про затвердження раціону N 4а лікувально-профілактичного харчування та про внесення змін до Переліку виробництв, професій та посад, робота на яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв"язку з особливо шкідливими ...

Про внесення змін і доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1987 р. N 54 "Про організацію кооперативів по заготівлі і переробці вторинної сировини"

Про перетворення Державного арбітражу при Раді Міністрів Української РСР у Державний арбітраж Української РСР і державних арбітражів при виконавчих комітетах обласних, Київської міської Рад народних депутатів у державні арбітражі областей і м. Києва

Президія Верховної Ради Української РСР Постанова

Про організацію виконання в Українській РСР постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ від 13 березня 1987 р. N 328 "Про заходи щодо поліпшення матеріальних та житлово-побутових умов аспірантів, студентів вищих і учнів середніх спеціаль...

Про невідкладні заходи щодо збільшення виробництва насіння олійних культур і рослинної олії

Про організацію виконання в Українській РСР постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 березня 1987 р. N 326 "Про підвищення ролі вузівської науки у прискоренні науково-технічного прогресу, поліпшенні якості підготовки фахівців"

Про організацію виконання в Українській РСР постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 13 березня 1987 р. N 327 "Про заходи щодо поліпшення підготовки і використання науково-педагогічних і наукових кадрів"

Про додаткові заходи щодо забезпечення товарними ресурсами роздрібного товарообігу в 1987 році

Про генеральний план розвитку курорту Моршин Львівської області

Про затвердження Положення про умови праці осіб, що працюють у громадян за договорами

Про затвердження нормативу відрахувань від розрахункового прибутку в державний бюджет по Мінзв"язку УРСР на 1987 рік

Угода про створення спільної організації "Інтерокеанметал" для проведення робіт з пошуків, розвідки, підготовки до промислового освоєння залізомарганцевих конкрецій

Про схвалення і представлення на ратифікацію Міжнародної конвенції проти апартеїду в спорті

Про схвалення і представлення на розгляд Президії Верховної Ради Української РСР пропозиції про приєднання Української РСР до Міжнародної конвенції про боротьбу із захопленням заручників

Про зміни в складі Республіканської надзвичайної протиепідемічної комісії при Раді Міністрів УРСР

Про заснування додатково перехідного Червоного прапора для нагородження колективів виробничих, науково-виробничих об'єднань, підприємств і організацій Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР - переможців у республіканському соціаліст...

Про затвердження Положення про Міністерство будівництва Української РСР

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про створення в м. Києві музею "О.С. Пушкін і декабристи на Україні"

Про склад делегації Української РСР на X Всесвітній метеорологічний конгрес

Про утворення Республіканської координаційної ради науково-технічної творчості молоді

Про заходи з подальшого поліпшення організації протезно-ортопедичної допомоги населенню

Про заходи по виконанню в республіці Закону СРСР "Про індивідуальну трудову діяльність"

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ від 5 березня 1987 р. "Про введення атестації відповідальних працівників апарату радянських і громадських органів"

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 12 лютого 1987 р. N 194 "Про перехід об'єднань, підприємств і організацій промисловості та інших галузей народного господарства на багатозмінний режим роботи з ...

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 лютого 1987 р. N 213 "Про поліпшення умов діяльності творчих союзів"

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 2. Нафтова промисловість

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 2. Нафтова промисловість

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 2. Нафтова промисловість

Про заходи по дальшому поліпшенню охорони здоров'я жінок і дітей раннього віку, зниженню дитячої смертності

Про серйозні недоліки у виробництві нових видів хліба та організації торгівлі ними

Збірник цін на проектні роботи для будівництва

Про заходи щодо забезпечення будівництва житлових будинків та інших об'єктів соціального призначення санітарно-технічним обладнанням, будівельними матеріалами і виробами в 1987-1990 роках

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР

Про заходи щодо поліпшення оздоровлення дітей і підлітків у 1987-1990 роках

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Польської Народної Республіки про співробітництво щодо запобіганню актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації

Про затвердження норм природних втрат лакофарбових матеріалів при зливанні з металевих фляг, барабанів, бочок та цистерн

Про практику застосування судами житлового законодавства

Про порядок виплати пенсій особам, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю

Про затвердження норм природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій з їх застосування

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Південно- Української атомної електростанції та віднесення його до категорії міст обласного підпорядкування

Про організацію роботи Президіума Ради Міністрів УРСР, міністерств і відомств УРСР, облісполкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів щодо виконання завдань, що випливають з рішень січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС та березневого (1987 ...

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 63. Заглиблені споруди і конструкції, будівельне водозниження і дренажПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка