Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 33
Угода у формі обміну листами між Міністром закордонних справ СРСР та Міністром закордонних справ ФРН про передачу міського архіву Ревеля-Талліна і архівів ганзейських міст Бремена, Гамбурга, Любека до відповідних місць походження

Довгострокова програма торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Мексиканськими Сполученими Штатами

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про молодіжні обміни

Угода між Урядом СРСР та Урядом ФРН про створення лінії прямого зв"язку між Кремлем у Москві та Відомством федерального канцлера у Бонні

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у боротьбі із зловживанням наркотичних засобів та психотропних речовин та їх незаконним обігом

Про визнання такими, що вртатили чинність, та внесення змін до рішень Уряду СРСР про службові відрядження

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо запобігання небезпечної військової діяльності

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Німецької Демократичної Республіки про заснування і діяльність культурно-інформаційного центру Німецької Демократичної Республіки в Союзі Радянських Соціалістичних Республік

Директива 89/369/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Щодо попередження забруднення повітря об'єктами спалювання побутового сміття"

Угода у формі обміну листами між Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в СРСР та першим заступником Міністра цивільної авіації СРСР про доповнення угоди про повітряне сполучення від 26 червня 1958 року статтею 3-біс з авіаційної безпеки

Про прийняття Українською РСР Протоколу про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Про першого заступника Голови Державного агропромислового комітету УРСР

Про затвердження Положення про Управління Справами Ради Міністрів УРСР і Загального положення про відділи Управління Справами Ради Міністрів УРСР

Зміни та доповнення до Розділу 2 "Нафтова промисловість" Збірника цін на проектні роботи для будівництва

Зміни та доповнення до Розділу 2 "Нафтова промисловість" Збірника цін на проектні роботи для будівництва

Про затвердження Положення про виплату надбавок, пов"язаних з рухомим і роз"їзним характером робіт у будівництві

Про дальше вдосконалення структури управління будівельними організаціями Міністерства будівництва УРСР

Про створення музею партизанської слави в м. Яремчі Івано-Франківської області

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань заробітної плати працівників виробничих галузей народного господарства

Резолюція 1989/65 Економічної і Соціальної Ради ООН від 24 травня 1989 року "Принципи ефективного попередження та розслідування позазаконних, свавільних і сумарних страт"

Резолюція 1989/60 15-го пленарного засідання Економічної та Соціальної Ради ООН "Процедури ефективного здійснення основних принципів незалежності судових органів"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Швеції про співробітництво в морському та авіаційному пошуку і рятуванню на Балтійському морі

Протокол між Міністерством морського флоту СРСР і Міністерством цивільної авіації СРСР та Національною морською адміністрацією і Адміністрацією шведської цивільної авіації Королівства Швеції про співробітництво щодо рятування людських життів на Балті...

Угода між Організацією Об"єднаних Націй по промисловому розвитку та Всесвітньою організацією охорони здоров"я

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Про внесення змін до статті 52 Виправно-трудового кодексу Української РСР

Про затвердження Положення про продаж громадянам в власність квартир у будинках державного і громадського житлового фонду, їх утримання і ремонт

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Арабської Республіки Єгипет про економічне і технічне співробітництво в будівництві в АРЄ енергетичних об"єктів

Про організацію виконання постанов Ради Міністрів СРСР з питань поліпшення продовольчого забезпечення населення, докорінної перебудови економічних відносин, соціального розвитку села та оренди, прийнятих відповідно до рішень березневого (1989 р.) Пле...

Протокол між Урядом СРСР та Урядом Федеративної Республіки Німеччини стосовно допомоги Вірменії

Про затвердження Положення про Комісію Президії Ради Міністрів УРСР по вдосконаленню господарського механізму

У разі продажу частини будинку правила про право привілеєвої купівлі застосовуються за умови, якщо будинок не поділений в натурі

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і міста Києва за досягнення кращих показників у винахідницькій і раціоналізаторській роботі у 1988 році

Про відновлення селу Жданове Вінницької області найменування Мурафа

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у боротьбі із забрудненням в Берінговому та Чукотському морях при надзвичайних ситуаціях

Про розширення прав колгоспів та інших сільськогосподарських кооперативів по розпорядженню належним їм житловим фондом

Про деякі заходи щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни III групи

Про хід виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1988 р. N 989 "Про додаткові заходи щодо поліпшення матеріально-побутових умов осіб, які виконували інтернаціональний обов"язок у Республіці Афганістан, та їх сімей

Європейська конвенція про транскордонне телебачення (укр/рос) (ETS N 132)

Рішення Ради 89/340/ЄЕС "Щодо роботи для третіх сторін, яка виконується Спільним Дослідницьким Центром, що відноситься до Європейського Економічного Співтовариства"

Про внесення доповнення до переліку підприємств, організацій та об"єктів, на яких може застосовуватися вахтовий метод організації робіт

Про практичні заходи щодо виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 березня 1989 р. N 231 "Про заходи щодо фінансового оздоровлення економіки та зміцнення грошового обігу в країні в 1989-1990 роках і в тринадцятій п"ятирічці"

Про створення агропромислових комбінатів "Донець" і "Кременчук" та агропромислового об"єднання "Іваничівське"

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу Української РСР

Рекомендація N R (89) 7 Комітету міністрів Ради Європи "Про принципи поширення відеозаписів насильницького, жорстокого чи порнографічного змісту"

Про затвердження норм природного убутку продукції виробничо-технічного призначення при перевезенні річковим транспортом

Про затвердження норм природного убутку окремих видів продукції виробничо-технічного призначення під час морських перевезень

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Швеція про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Угода у формі обміну листами між заступником Міністра зовнішніх економічних зв"язків СРСР та заступником Міністра зовнішніх економічних зв"язків НРБ про відкриття в Ленінграді, Києві і Мінську відділень торговельного представництва НРБ в СРСР

Про затвердження базисної норми вмісту білка в молоці

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань народної освіти

Про занесення на Республіканську дошку пошани на Виставці досягнень народного господарства Української РСР колективів об"єднань, підприємств і організацій промисловості, будівництва, транспорту, агропромислового комплексу та інших галузей народного г...

Про внесення змін і доповнень до Положення про державні нагороди Української РСР

Про затвердження форми нагородного листа для представлення до нагородження державними нагородами Української РСР

Третій додатковий протокол до Протоколу до Європейської угоди про захист телерадіомовлення (ETS N 131)

Про надання у 1989 році відпусток членам Уряду та керівникам центральних установ УРСР

Директива Ради (89/298/ЄЕС) "Про координацію вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу проспекту, який буде виданий під час пропозиції цінних паперів, що підлягають обігу, невизначеному колу осіб"

Про регулювання окремих видів діяльності кооперативів в Українській РСР відповідно до Закону про кооперацію в СРСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародне автомобільне сполучення

Протокол про застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародне автомобільне сполучення

Гаазька декларація Міжпарламентської конференції по туризму

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про роботу Міністерства внутрішніх справ УРСР по забезпеченню додержання законності і запобіганню злочинності відповідно до рішень XIX Всесоюзної партійної конференції

Про створення Української республіканської асоціації по іноземному туризму

Про затвердження норм природного убутку спиртованих соків і морсів при залізничних перевезеннях у дубових бочках

Про оренду і орендні відносини в СРСР

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії стосовно спорудження школи у м. Ленінакані (Вірменська РСР)

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії з питань видачі віз їх громадянам

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про заохочення і взаємний захист капіталовкладень

Договір про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Куба

Про порядок застосування Митної конвенції, що стосується контейнерів, 1972 року

Про призначення т. Пискуновського К.В. першим заступником Голови Державного комітету УРСР по забезпеченню нафтопродуктами і увільнення від цих обов"язків т. Приймачука Г.К.

Про затвердження звіту про наявність і розподіл земель в Українській РСР

Про затвердження норм відходів ковбас і продуктів з свинини при підготовці до продажу в підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування

Про ставки авторської винагороди за створення та публічне виконання творів літератури і мистецтва

Про затвердження норм природного убутку антрацитів, кам'яного та бурого вугілля всіх марок при морських і річкових перевезеннях і вантажно-розвантажувальних роботах у порту

Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про оподаткування власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"

Угода у формі обміну листами між Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в СРСР та Міністром цивільної авіації СРСР щодо надання приназначеним відповідно до Угоди про повітряне сполучення від 21 січня 1966 року авіапідприємствам Японії права виконан...

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Республіки Кампучії про співробітництво з подальшого поліпшення технічного обслуговування машин, обладнання та інших виробів, що поставляються із СРСР до НРК

Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду Української РСР з питань житлової кооперації

Про затвердження норм природного збитку мінеральних добрив при зберіганні і перевезенні автомобільним та залізничним транспортом

Програма співробітництва в галузі науки, освіти та культури між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії на 1989-1991 роки

Про затвердження роз'яснення "Про особливості застосування та введення пільг, передбачених постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦСПС від 12 лютого 1987 р. N 194 "Про перехід об'єднань, підприємств і організацій промисловості та інших галузей на...

Про ратифікацію Українською РСР Протоколу про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, які обслуговують міжнародну цивільну авіацію, що доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації

Про зняття зроблених раніше застережень Української РСР про невизнання обов"язкової юрисдикції Міжнародного Суду ООН щодо спорів про тлумачення і застосування ряду міжнародних договорів

Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом

Про затвердження Положення про Економічну раду та її склад

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з питань заробітної плати робітників виробничих галузей народного господарства

Про оголошення комплексу пам"яток історії, культури та природи м. Чигирина, с. Суботова і урочища Холодний Яр у Черкаській області державним історико-культурним заповідником

Про республіканську інспекцію вищих і середніх спеціальних учбових закладів при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про внесення змін до Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Республіки В"єтнам про створення і діяльність культурно-інформаційного центру СРВ в Радянському Союзі

Коло ведення Міжнародної дослідної групи з міді

Про ставки авторської винагороди за видання творів науки, літератури і мистецтваПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка